Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:7440

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
24-12-2013
Datum publicatie
24-12-2013
Zaaknummer
16/661885-13 {P}
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft op 25 januari 2012 te Bosch en Duin, gemeente Zeist, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, [slachtoffer] en het gezin van [slachtoffer] bedreigd met zware mishandeling.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot betaling van een geldboete van € 250,00.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/661885-13 {P}

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 24 december 2013

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1962] te [geboorteplaats]

wonende te[woonplaats], [adres]

Raadsman mr. C.J.J. Visser, advocaat te Amsterdam

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 12 december 2013, waarbij de officier van justitie en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

op 25 januari 2012, samen met anderen, [slachtoffer] en of zijn gezin heeft bedreigd.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan en baseert zich daarbij op de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen.

De officier van justitie acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer] per sms heeft bedreigd, verdachte dient hiervan vrijgesproken te worden.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen, verdachte dient derhalve vrijgesproken te worden. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de aangifte van [slachtoffer] niet door enig ander bewijsmiddel wordt ondersteund. Voorts volgt uit het dossier dat de gsm waarmee de ten laste gelegde sms-berichten zijn verstuurd op geen enkele manier aan verdachte te linken is.

Subsidiair is er geen sprake van een bedreiging nu de volgens aangever geuite woorden: “Als je … en jou gezin” geen bedreiging bevatten en deze woorden multi-interpretabel zijn. Voorts is niet gebleken van andere bedreigende omstandigheden.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de doorlopende paginanummers van het proces-verbaal met registratienummer 2012024763-1. De door de rechtbank in de voetnoten aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij de wet gestelde eisen.

[slachtoffer] heeft verklaard dat er op 25 januari 2012 rond 22.40 uur werd aangebeld bij zijn woning in Bosch en Duin. Hij ging naar buiten en zag voor de poort een man of tien staan. Degene die aanbelde zei tegen hem: "Je moet oprotten uit de Arena, daar heb je niks te zoeken. Als je niet luistert hebben wij onze eigen methode om je dat duidelijk te maken, die zijn niet aangenaam voor jou en je gezin, heb je me verstaan".1

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij op 25 januari 2012 ’s avonds naar de woning van [slachtoffer] is gegaan, daar heeft aangebeld en [slachtoffer] heeft aangesproken. Daarnaast heeft hij zichzelf aangewezen op de ter terechtzitting getoonde beveiligingsbeelden.2

Overwegingen

- Bedreiging

Ten tijde van het tenlastegelegde waren er binnen Ajax twee kampen, waarbij het “Cruijffkamp” een grote aanhang had onder de supporters van Ajax. Beide kampen zorgden voor veel spanningen binnen Ajax. Aangever [slachtoffer] behoorde tot het andere kamp en was destijds algemeen directeur bij Ajax en werd hij geïntimideerd door leden van de harde kern onder de Ajax supporters.3 Verdachte is Ajax supporter en was het niet eens met hoe het bij Ajax ging. Hij vond dat [slachtoffer] niet bij Ajax hoorde en wilde hem dat duidelijk maken.4

Verdachte is laat op die avond, in het donker, samen met anderen naar de woning van [slachtoffer] gegaan en heeft daar aangebeld.

[slachtoffer] wist meteen toen hij de groep voor zijn woning zag, dat dit mogelijk harde kern supporters van Ajax waren.5

Algemeen bekend is dat leden behorende tot de harde kern van supporters van een voetbalclub het gebruik van geweld niet schuwen.

De rechtbank is van oordeel dat de door verdachte geuite bewoordingen, in samenhang met voornoemde feiten en omstandigheden en mede gelet op de beveiligingsbeelden waarop te zien is dat in korte tijd verschillende supporters zich bij verdachte opstellen als hij [slachtoffer], gekleed in ochtendjas, aanspreekt, als een bedreiging gekwalificeerd kunnen worden en dat daardoor bij aangever de redelijke vrees kon ontstaan dat men hem en/of leden van zijn gezin geweld zou aandoen.

- Medeplegen

Verdachte is degene die de bedreigende woorden tot aangever heeft gericht. De overige onbekend gebleven aanwezige personen hebben, gelet op voornoemde feiten en omstandigheden, met enkel hun aanwezigheid een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de bedreigende omstandigheden en lading van de door verdachte geuite woorden. De rechtbank is derhalve van oordeel dat er sprake is aan een nauwe en bewuste samenwerking.

De rechtbank acht op grond van voornoemde feiten en omstandigheden wettig en overtuigend bewezen dat verdachte samen met anderen op 25 januari 2013 [slachtoffer] en diens gezin heeft bedreigd.

Partiele vrijspraak

De rechtbank is, met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte [slachtoffer] door middel van sms-berichten heeft bedreigd. Het dossier bevat daartoe onvoldoende aanknopingspunten.

De rechtbank zal verdachte derhalve vrijspreken van dat deel van de tenlastelegging.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van hetgeen hiervoor is vastgesteld en overwogen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

op 25 januari 2012 te Bosch en Duin, gemeente Zeist, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, [slachtoffer] en het gezin van [slachtoffer] heeft bedreigd met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en zijn mededaders zich opgehouden bij de woning van voornoemde [slachtoffer] en aangebeld bij de woning van voornoemde [slachtoffer] en op dreigende toon tegen voornoemde [slachtoffer] gezegd: "je moet oprotten uit de Arena, daar heb je niks te zoeken. Als je niet luistert hebben wij onze eigen methode om je dat duidelijk te maken, die zijn niet aangenaam voor jou en je gezin, heb je me verstaan";

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

5.1

De strafbaarheid van het feit

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert het navolgende strafbare feit op.

Medeplegen van bedreiging met zware mishandeling

5.2

De strafbaarheid van verdachte

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd aan verdachte op te leggen een werkstraf van 80 uren, subsidiair 40 dagen vervangende hechtenis, waarvan 20 uren, subsidiair 10 dagen hechtenis voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit en geen standpunt ingenomen betreffende de strafmaat.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte.

Verdachte is ’s avonds laat in het donker, samen met anderen, naar de woning van het slachtoffer gegaan en heeft het slachtoffer en diens gezinsleden bedreigd. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke feiten hiervan nog langdurig de gevolgen, in het bijzonder angstgevoelens kunnen ondervinden. Delicten als de onderhavige dragen bij aan in de samenleving levende gevoelens van onveiligheid. De rechtbank rekent dit verdachte aan.

Uit het strafblad van verdachte volgt dat verdachte nooit eerder voor soortgelijke strafbare feiten is veroordeeld.

De officier van justitie heeft geen verklaring kunnen geven voor het grote tijdsverloop tussen het sluiten van het proces-verbaal d.d. 11 juli 2012 en de zitting van heden. anders dan dat de zaak van het parket Amsterdam naar het parket Utrecht is overgedragen.

De rechtbank zal hiermee in het voordeel van verdachte rekening houden.

Volgens de landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting is voor een bedreiging, gepleegd op de wijze zoals hiervoor bewezenverklaard, een geldboete van € 250,00 passend en geboden.6 Op zichzelf is denkbaar dat dit bedrag gelet op de omstandigheden van het geval hoger uitvalt, maar op grond van het tijdsverloop acht de rechtbank dit niet aan de orde.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 23, 24, 24c, 47, 285 van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het tenlastegelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

Medeplegen van bedreiging met zware mishandeling

- veroordeelt verdachte tot betaling van een geldboete van € 250,00;

- beveelt dat bij niet betaling van de geldboete, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 5 dagen;

Dit vonnis is gewezen door mr. P.K. van Riemsdijk, voorzitter, mr. E.A. Messer en

mr. N.E.M. Kranenbroek, rechters, in tegenwoordigheid van G. van Engelenburg, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 24 december 2013.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

hij op of omstreeks 25 januari 2012 te Bosch en Duin, gemeente Zeist, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen [slachtoffer] en/of het gezin van [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of één of meer van zijn mededader(s) zich opgehouden bij en/of in de naaste omgeving van de woning van voornoemde [slachtoffer] en/of aangebeld bij de woning van voornoemde

[slachtoffer] en/of op dreigende toon tegen voornoemde [slachtoffer] gezegd: "je moet oprotten uit de Arena, daar heb je niks te zoeken. Als je niet luistert hebben wij onze eigen methode om je dat duidelijk te maken, die zijn niet aangenaam voor jou en je gezin, heb je me verstaan" en/of opzettelijk voornoemde [slachtoffer] dreigend (per sms) de woorden/berichten toegevoegd: "Je hebt dit wel begrepen he ouwe" en/of "haal het niet in je kop om je je bij onze club te vertonen en wees wijs om je ontslag in te dienen" en/of "Ga maar bij [naam] janken, maar je hebt het niet begrepen. Je komt er zelf achter, het is jouw eigen keus", althans (telkens) woorden/berichten van gelijke dreigende aard of strekking;

art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

1 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer], pagina 2.

2 Verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting d.d. 12 december 2013.

3 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer], pagina 1 en 2.

4 Verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting d.d. 12 december 2013.

5 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer], pagina 2.

6 Oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg van Voorzitters van Strafsectoren, voor het laatst bijgewerkt tot november 2013