Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:7439

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
24-12-2013
Datum publicatie
24-12-2013
Zaaknummer
16/661884-13 [P]
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank overweegt dat op basis van het dossier niet is komen vast te staan dat verdachte op 25 januari 2012 aanwezig is geweest bij het incident bij de woning van slachtoffer.

De rechtbank spreekt verdachte daarom vrij van bedreiging van slachtoffer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

parketnummer: 16/661884-13 [P]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 24 december 2013

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1981] te [geboorteplaats]

wonende te [woonplaats], [adres]

Raadsman mr. C.J.J. Visser, advocaat te Amsterdam

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 12 december 2013. Verdachte is niet verschenen. Wel is verschenen zijn gemachtigde raadsman. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

op 25 januari 2012, samen met anderen, [slachtoffer] en of zijn gezin hebben bedreigd.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan en baseert zich daarbij op de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen.

De officier van justitie acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer] per sms heeft bedreigd, verdachte dient hiervan vrijgesproken te worden.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen, verdachte dient derhalve vrijgesproken te worden. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de aangifte van [slachtoffer] niet door enig ander bewijsmiddel wordt ondersteund. Voorts volgt uit het dossier dat de gsm waarmee de ten laste gelegde sms-berichten zijn verstuurd op geen enkele manier aan verdachte te linken is.

Subsidiair is er geen sprake van een bedreiging nu de volgens aangever geuite woorden: “Als je … en jou gezin” geen bedreiging bevatten en deze woorden multi-interpretabel zijn. Voorts is niet gebleken van andere bedreigende omstandigheden.

Eveneens kan niet bewezen worden dat er sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking, verdachte had geen actieve rol. Voorts is het zich niet distantiëren, wat gelet op de korte tijdsduur niet mogelijk was, is onvoldoende om tot een bewezenverklaring van medeplegen te komen.

Tevens kan niet bewezen worden dat verdachte in Bosch en Duin was. Op de beelden betreffende het incident bij de woning van [slachtoffer] kan ik cliënt niet herkennen. De herkenning van verdachte [verdachte] door [getuige ] bij het incident de volgende dag, werd kort daarop door [getuige ] teruggedraaid. Derhalve kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de waarde van de herkenningen die door diverse personen aan de hand van die camerabeelden zijn gedaan.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, het dossier bevat daartoe onvoldoende aanknopingspunten.

De rechtbank overweegt dat op basis van het dossier niet is komen vast te staan dat verdachte op 25 januari 2012 aanwezig is geweest bij het incident bij de woning van aangever [slachtoffer]. Op de ter zitting vertoonde camerabeelden van het incident dat zich bij de woning van [slachtoffer] heeft afgespeeld, zijn de precieze gelaatstrekken van de daarop waarneembare personen niet zichtbaar. Voorts volgt uit het dossier niet hoe en onder welke omstandigheden de herkenningen gedaan door diverse personen aan de hand van voornoemde camerabeelden tot stand zijn gekomen. Getuige [getuige ] heeft verklaard verdachte en zijn medeverdachten, aan onder andere hun gezicht, te herkennen op de camerabeelden betreffende het incident bij aangever [slachtoffer]. Voorts heeft de getuige verklaard (mede)verdachte [medeverdachte] en [verdachte] te herkennen op de beelden van een incident op het Sportpark, welk incident plaats vond op de dag na het incident bij [slachtoffer]. [getuige ] heeft kort daarop zijn verklaring over de herkenning van [verdachte] betreffende het incident bij het Sportpark ingetrokken.

Uit het aanvullend proces-verbaal betreffende het telecom onderzoek volgt dat de gsm van verdachte op 25 januari 2012 een gsm mast in Zeist aanstraalde en zich derhalve in de buurt van de woning van aangever [slachtoffer] in Bosch en Duin bevond. Op basis hier van is echter niet vast te stellen dat verdachte deel uitmaakte van de groep welke zich voor het huis van [slachtoffer] bevond.

De rechtbank zal verdachte derhalve vrijspreken van het hem ten laste gelegde feit.

5 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het tenlastegelegde feit;

Dit vonnis is gewezen door mr. P.K. van Riemsdijk, voorzitter, mr. E.A. Messer en

mr. N.E.M. Kranenbroek, rechters, in tegenwoordigheid van G. van Engelenburg, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 24 december 2013.

@BuitenStaat

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

hij op of omstreeks 25 januari 2012 te Bosch en Duin, gemeente Zeist, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen [slachtoffer] en/of het gezin van [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of één of meer van zijn mededader(s) zich opgehouden bij en/of in de naaste omgeving van de woning van voornoemde [slachtoffer] en/of aangebeld bij de woning van voornoemde

[slachtoffer] en/of op dreigende toon tegen voornoemde [slachtoffer] gezegd: "je moet oprotten uit de Arena, daar heb je niks te zoeken. Als je niet luistert hebben wij onze eigen methode om je dat duidelijk te maken, die zijn niet aangenaam voor jou en je gezin, heb je me verstaan" en/of opzettelijk voornoemde [slachtoffer] dreigend (per sms) de woorden/berichten toegevoegd: "Je hebt dit wel begrepen he ouwe" en/of "haal het niet in je kop om je je bij onze club te vertonen en wees wijs om je ontslag in te dienen" en/of "Ga maar bij [naam] janken, maar je hebt het niet begrepen. Je komt er zelf achter, het is jouw eigen keus", althans (telkens) woorden/berichten van gelijke dreigende aard of strekking;

art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht