Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:7421

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
19-12-2013
Datum publicatie
23-12-2013
Zaaknummer
16/661814-13 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Gevangenisstraf van 18 maanden voor het op grote schaal afnemen van hasj.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/661814-13 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 19 december 2013

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te[geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende aan [adres] te[woonplaats] (België).

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 3 oktober 2013, 6, 7, 11, 13, 14 en 21 november 2013 en 5 december 2013. De verdachte is telkens niet verschenen, maar heeft zich ter terechtzitting laten vertegenwoordigen door mr. J.J.J. van Rijsbergen, advocaat te Breda, daartoe uitdrukkelijk gemachtigd.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het samen met anderen handelen in hasj en het samen met anderen aanwezig hebben van 51,1 kilo hasj.

3 Voorvragen

3.1

Geldigheid dagvaarding en bevoegdheid rechtbank

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is en dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak.

3.2

Ontvankelijkheid officier van justitie

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de officier van justitie wegens strijd met het ne bis in idem-beginsel niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Daartoe heeft de verdediging aangevoerd, dat hetgeen verdachte onder feit 2 wordt verweten reeds onder feit 1 is ten laste gelegd.

De stelling dat sprake zou zijn van strijd met het ne bis in idem-beginsel, omdat hetgeen onder feit 2 ten laste is gelegd ziet op dezelfde partij hasj waarop feit 1 (ten dele) ook betrekking heeft, vindt geen steun in het recht. Dit verweer wordt derhalve verworpen.

De genoemde omstandigheid is (wel) een factor die een rol speelt bij de strafmaat.

De rechtbank is van oordeel dat de officier van justitie kan worden ontvangen in de vervolging.

3.3

Schorsing van de vervolging

De rechtbank heeft vastgesteld dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan. De officier van justitie baseert dit op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken voor het onder 1 ten laste gelegde feit, bij gebrek aan bewijs. De verdediging heeft zich in dit verband op het standpunt gesteld dat de verklaring van [medeverdachte 1] buiten beschouwing dient te blijven, waartoe zij heeft aangevoerd dat de verklaring van [medeverdachte 1] onbetrouwbaar is, dat hij niet uit eigen wetenschap heeft verklaard en, onder verwijzing naar de Vidgen-jurisprudentie, dat de verdediging bovendien op geen enkele wijze in de gelegenheid is geweest hem te ondervragen.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde feit heeft de verdediging betoogd dat sprake is van een onrechtmatige aanhouding, omdat de CIE-informatie die aan de aanhouding ten grondslag lag onvoldoende concreet was om daaraan een redelijk vermoeden van schuld te ontlenen. De verdediging heeft er in dit verband op gewezen dat de rechter-commissaris die de vordering tot bewaring heeft beoordeeld, dit oordeel eveneens was toegedaan.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De bruikbaarheid van de verklaringen van [medeverdachte 1] ingevolge de Vidgen-jurisprudentie

De verdediging stelt zich - tegen de achtergrond van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake Vidgen tegen Nederland (EHRM 10 juli 2012, LJN BX3071) - op het standpunt dat de verklaringen van de getuige [medeverdachte 1] dienen te worden uitgesloten van de eventuele bewijsvoering omdat de verdediging niet op enig moment in de gelegenheid is geweest deze getuige te ondervragen.

De rechtbank verwerpt het verweer van de verdediging op de navolgende gronden:

De gevallen, waarin het EHRM heeft uitgemaakt dat een afgelegde getuigenverklaring van het bewijs dient te worden uitgesloten omdat de verdediging niet in enig stadium van het geding in de gelegenheid is geweest haar ondervragingsrecht uit te oefenen, betreffen zaken waarin een bewezenverklaring alleen of in beslissende mate ('solely or to a decisive degree') berust op de verklaring van die getuige. Zo'n geval is in het onderhavige geding niet aan de orde. De door de verdediging bedoelde verklaringen vormen namelijk niet het enige en beslissende bewijs in die zaken die de rechtbank hierna zal bewezen verklaren, zoals zal blijken uit de te gebruiken bewijsmiddelen. Van schending van de door het EHRM in de zaak Vidgen omschreven norm is dan ook geen sprake.

Telefoonnummers

In het onderzoek naar de verdachten zijn telefoonaansluitingen opgenomen en afgeluisterd. Met betrekking tot de hierna te noemen zaaksdossiers gaat het over de volgende telefoonnummers, die zijn herleid tot de na te noemen personen:

Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [medeverdachte 1];1
Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [medeverdachte 1];2

Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [verdachte];3
Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [verdachte];4

Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [medeverdachte 2].5

Telefoonnummer: [telefoonnummer] herleid tot [medeverdachte 3].6

Zaaksdossier A:

Telefoontaps 7

Datum/tijdstip: 19-9-2012, 14:59:14

Tap: TC20/5308

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 1] wordt gebeld door een NNman1972. De NNman vraagt of onze

vriend nog altijd weg is. [medeverdachte 1] beaamt dit.

A=[medeverdachte 1] NN=NNman

NN: Ik had uh laatst die mooie T shirts van jou. Van Zaraa.

A: Ja, ja. Is goed.

NN: Had je die nog?

A: Ja, ja.

NN: 0k, dan kom ik morgen naar jou voor even te kijken voor of die maat mij nog

past. Goed?

A: Is goed vriend.

NN: 0k. Hoe laat is goed voor jou?

A: Uh kijk maat. Kijk maar. Bel maar van te voren.

NN: Als ik vertrek, bel ik. Goed.

A: Goed.

Datum/tijdstip: 20-9-2012, 16:38:38

Tap: TC22/4449

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]
Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

A = [medeverdachte 1]

M = [medeverdachte 2]

A: Ik wilde je vertellen dat die gekke gebeld heeft.

M: Wat?

A: Ik wil je vertellen dat die gekke, die gekke, heeft gebeld voor die

“baksteen”.

M: Wat?

A: Die gekke, die gekke, uit Maastricht vriend.

M: Ja, wat is er met hem.

A: Hij is gekomen, hij heeft gebeld en zei dit en dat. Hij zei: “Ik heb die

Zara nodig”. Hij heeft 30 nodig en een paar (anderen) willen grote hoeveelheden

afnemen.

M .. (ntv)...Zara.

A: Zara!!! Zara!l!

M: Zara??? Oke, is goed. En hoe verder?

A: En ik vroeg hem wat heeft [naam 1] je gevraagd. En hij zei tegen mij: “16”.

M: Ik hoor je niet goed.

A: Je hoort mij niet goed.

M: Ik hoor je niet goed. Ik hoor je helemaal niet.

A: Oke, bel mij dan zelf terug.

M: Oke...

Datum/tijdstip: 20-9-2012, 16:43:25

Tap: TC22/44510
Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer:[telefoonnummer]

A = [medeverdachte 1]

M = [medeverdachte 2]

A: Ik wilde je zeggen, dinsdag, niet a.s. dinsdag, maar de volgende dinsdag!!

M: Ja.

A: Ik zei tegen hem en hoe doen we het met de papieren? Hij zei tegen mij, de

papieren pas, als ik ze meegenomen heb. En ik zei tegen hem, mijn leverancier

geeft mij het pas als ik de papieren heb gebracht.

En toen zei hij tegen mij, oke, dan ga ik het regelen, lenen enzovoort en ik

breng het een dag van tevoren. En ik vroeg hem hoeveel heeft [naam 1] tegen jou

gezegd.

M: Ja, wanneer wil hij het hebben, a.s. dinsdag.

A: Niet a.s. dinsdag, maar de dinsdag daarop.

M: Niet deze dinsdag, maar de volgende dinsdag.

A: Niet a.s. dinsdag, maar de dinsdag daarop, gaat hij het pas ophalen.

M: Over tien dagen dus?

A: Ja.

M: Oke, is goed.

A: En ik vroeg hem wat heeft [naam 1] tegen jou gezegd en hij zei: ‘16”. Hij

zei, oke, 16,50 ga ik die afnemen, maar als ik geld meebreng, krijg ik een

korting van 25. Voor diegene die het afneemt. Hij zei, als ik geld van tevoren

breng, dan krijg ik een korting van 25 en het wordt dus 16,25. Waarop ik zei:

“Oke, is goed”.

M: Oke, dat is dan goed toch.

A: Om deze reden heb ik jou gebeld.

Datum/tijdstip: dinsdag 2-10-2012, 17:48:20

Tap: TC22/63311

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 1] zegt dat “die gek” net is gekomen. [medeverdachte 1] zegt dat deze die spullen wil

hebben.

[medeverdachte 2] hoorde [medeverdachte 1] niet goed.

[medeverdachte 1] zegt dat die gek is gekomen en dat deze die Zara wil hebben.

[medeverdachte 2] verzoekt het niet door de telefoon te zeggen. [medeverdachte 2] vraagt hem het

Marokkaanse nummer te gebruiken.

[medeverdachte 1] vraagt: Marokkaanse, hoezo ben ik dan in Marokko? Bel mij terug.

Datum/tijdstip: 2-10-2012, 17:49:34

Tap: TC22/63412
Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]
Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 1] wordt gebeld door [medeverdachte 2]

[medeverdachte 1] zegt dat die gek, die Hollander net is gekomen. [medeverdachte 1] zegt dat deze Zara

wil hebben. [medeverdachte 1] zegt dat “hij” (Hollander) gehaast is. [medeverdachte 1]: ik zei tegen hem

“als jullie mij de papieren geeft, dan zal ik voor je halen”. Hij zei tegen mij

“ik ga met je mee”, ik zei tegen hem “heef mij eerst de papieren en dan gaan wij

samen”. [medeverdachte 1] zegt dat “hij” (Hollander) met de auto is gekomen.

[medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 2] die ene te bellen. [medeverdachte 1] zegt dat het daar gaat ophalen als

het daar nog is. [medeverdachte 2] merkt op dat die ezel (Hollander) lang op hem hebben gewacht en dat hij

het eerder had moeten zeggen. [medeverdachte 1] zegt dat “hij” (Hollander) gisteren had moeten komen maar dat “hij” zei dat er bij hem is ingebroken. [medeverdachte 2]: bij hem thuis ingebroken?

[medeverdachte 1]: ja [medeverdachte 2]: waarschijn hebben ze gezien dat hij naar ons komt, en dachten dat wij

bij hem verstoppen (bewaren).

[medeverdachte 1] vraagt [medeverdachte 2] die ene te bellen. [medeverdachte 1] zegt dat hijzelf een ( ander) jongen gaat bellen.

[medeverdachte 2] vraagt hoeveel “hij” wil hebben, en of “hij” 30 wil hebben.

[medeverdachte 1]: een doos (kist), ik weet niet of het 25 of 30 is, ja ja 30, 30

[medeverdachte 2]: ik ga kijken, ik ga hem bellen, het is nu lang (geleden), of misschien zegt hij dat het al weg is, ik weet niet.

[medeverdachte 1]: kijk maar en bel mij terug.

Datum/tijdstip: 2-10-2012, 18:02:41

Tap: TC22/63613
Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 1] (sh) belt uit naar NNman7795.

[medeverdachte 1] vraagt of NNman niet gebeld is door [naam 2].

NNman: ehhhh moet ik hem bellen of

[medeverdachte 1]: bel hem en zeg tegen dat ik van[naam 3] ben, voor die zara

NNman: moet ik dit doorgeven?

[medeverdachte 1]: ja, want ik ben onderweg naar jou toe

NNman: hoeveel heb je nodig?

[medeverdachte 1]: 30, van die zara, je weet zara

NNman: ik ga hem even bel, ik bel je zo terug

Datum/tijdstip 2-10-2012, 18:12:59

Tap: TC22/63814
Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]
Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 1] (sh) wordt gebeld door [medeverdachte 2]sh).

[medeverdachte 2]: heeft hij jou gebeld?

[medeverdachte 1] antwoordt nee. [medeverdachte 1] zegt dat hijzelf die ene jongen had gebeld omdat die

ander het laat maakte (niet belde). [medeverdachte 1] zegt dat die jongen zei dat die ander

in gesprek was en dat hij gewoon kon komen. [medeverdachte 1] zegt dat hij nu onderweg is.

[medeverdachte 2] vraagt [medeverdachte 1] wel te benadrukken dat hij hem zara moet geven.

[medeverdachte 1] zegt dat hij dit al heeft gedaan en dat hij heeft gezegd: 30.

Datum/tijdstip: 2-10-2012, 20:54:03

Tap: TC22/64615
Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

A = [medeverdachte 1] M = [medeverdachte 2].

M: 1-0

A: Ik kijk niet ik zit op de weg wie speelt er.

M: Barca tegen Benfica.

A: Oke, die ander ik heb hem die spullen gegeven en hij is onderweg terug.

M: Heeft hij jou betaald.

A: Wie.

M: Hij.

A: Hij zei ik heb de papieren thuis gelaten dus ben ik met hem meegegaan.

M: Heeft hij je betaald over die 25.

A: Dat weet ik nog niet, ik heb het nog niet gezien ik ga kijken. Hij zei

Ik heb daar geteld meer dan 45 is er zeker begrijp je.

M: Hij zie toch .25 betalen of niet.

A: Ik zei tegen hem 16.25 dat is wat ik afgesproken heb. Ik ga kijken wat er

precies is.

M: Oke.

A: Oke.

Observatie

In een proces-verbaal van observatie op 2 oktober 2012 is het volgende door de politie opgenomen.16

“Wij hebben op 2 oktober 2012 [medeverdachte 1] stelselmatig geobserveerd en de navolgende waarnemingen gedaan en/of het volgende ondernomen:

Omstreeks 17.12 uur zag ik, Q-79, dat:

-Op de Seinedreef te Utrecht ter hoogte van een viskraam een personenauto,

merk Volkswagen, type Passat, bruin van kleur en voorzien van kenteken

[kenteken], geparkeerd werd.

-Een persoon, welke ik herkende als [verdachte],

geboren te[geboorteplaats] op [geboortedatum] en wonende te [woonplaats] op de

[adres], vanaf de bestuurdersplaats van de Passat [kenteken]

uitstapte.

-[verdachte] een bruine bodywarmer en een grijskleurige trui droeg.

-[verdachte] aan het bellen was.

-Een onbekende oudere man, verder in dit proces-verbaal NN2 te noemen, als

bijrijder uit de Passat [kenteken] stapte.

-NN2 kort haar had, brildragend was een blauwe spijkerbroek,en een grijs vest

droeg.

(…..)

Omstreeks 17.31 uur zag ik, Q-85, dat:

-Subject [medeverdachte 1] en NN1 vanuit perceel[perceel 1] te

Utrecht naar buiten kwamen en in de richting van de Peugeot [kenteken] liepen.

-Subject [medeverdachte 1] als bestuurder en NN1 als bijrijder in de Peugeot [kenteken]

stapten en vertrokken.

Omstreeks 17.42 uur zag ik, Q-79, dat:

-De Peugeot [kenteken] achter de Passat [kenteken] geparkeerd werd op de

Seinedreef te Utrecht nabij de viskraam.

-Subject [medeverdachte 1] vanuit de Peugeot [kenteken] door het geopende raam, een

gesprek had met [verdachte].

(…..)

Omstreeks 17.54 uur zag ik, Q-99, dat:

-De Peugeot [kenteken] en de Passat [kenteken] beiden op de hoek van de

Zebradreef te Utrecht met de Kwangodreef te Utrecht parkeerden.

-Subject [medeverdachte 1] en NN1 uit de Peugeot [kenteken] stapten en in de richting

van de Passat [kenteken] liepen.

- Subject [medeverdachte 1] geen voorwerpen in zijn hand droeg toen hij naar de

Passat [kenteken] liep.

-NN1 doorliep richting het portiek van onder andere perceel [perceel 2] te

Utrecht.

-Subject [medeverdachte 1] vanuit de richting van de Passat [kenteken] met een tasje in

zijn hand terug liep naar de Peugeot [kenteken].

-Subject [medeverdachte 1] als bestuurder in de Peugeot [kenteken] stapte en vertrok.

Omstreeks 17.56 uur zag ik, Q-85, dat:

-De Peugeot [kenteken] voor portiek van onder andere [perceel 2] te Utrecht

geparkeerd werd, subject [medeverdachte 1] uitstapte en in de richting van portiek van

onder andere perceel [perceel 2] te Utrecht liep, waar NN1 nog stond te

wachten.

-Subject [medeverdachte 1] en NN1 het portiek van onder andere [perceel 2] te

Utrecht binnengingen.

-Subject [medeverdachte 1] met eerder genoemd tasje in zijn hand liep.

-De Passat [kenteken] in de parkeervakken voor portiek van onder andere perceel

[perceel 2] te Utrecht geparkeerd werd.

-[verdachte] en NN2 beiden in de Passat [kenteken] bleven zitten.

Omstreeks 18.01 uur zag ik, Q-85, dat:

-Subject [medeverdachte 1] vanuit het portiek van onder andere perceel [perceel 2]

te Utrecht, in de richting van de Peugeot [kenteken] liep.

-Subject [medeverdachte 1] een rode tas met witte letters in zijn hand had.

-Subject [medeverdachte 1] als bestuurder in de Peugeot [kenteken] stapte en wegreed.

-De Passat [kenteken] ook vertrok en achter de Peugeot [kenteken] aanreed.

Omstreeks 19.56 uur zag ik, Q-69, dat:

-Subject [medeverdachte 1] en [verdachte] op de kruising Pomonalaan met de

[straatnaam 2] te Bergen op Zoom liepen.

-Subject [medeverdachte 1] als bestuurder in de Peugeot [kenteken] stapte die op de

kruising Pomonalaan met de [straatnaam 2] te Bergen op Zoom geparkeerd

stond.

-Een donkerkleurige personenauto van het merk Volkswagen, type Polo met

een kenteken beginnend met 44 naast de Peugeot [kenteken] stilstand en dat er

een gesprek was tussen de personen in de voertuigen.

-De bestuurder en enige inzittende van de Polo een onbekende man met een

Noord-Afrikaans uiterlijk was en zwart kort geknipt haar had.”

Verklaringen

Door [medeverdachte 1] is als volgt verklaard.17

“V: Wie is [verdachte]?

A: Die komt weleens in de coffeeshop [coffeeshop].

(…..)

V: Wat wordt er bedoeld met Zara?

A: Zara is een plak hasj.

V: Waarom sprak je af met [verdachte]?

A: [medeverdachte 2] vroeg aan mij of ik het voor hem in de gaten wilde. [medeverdachte 2] belde mij en ik zou dan aan mensen Zara gaan geven. Dat is Hasj.

V: Aan wie heb je allemaal Zara geleverd.

A: Alleen aan [verdachte].

(…..)

O: Het volgende gaat over gesprek TC22/646

V: Er wordt in dat gesprek gezegd dat jij meer dan 45 heb geteld. Wat bedoelen jullie met 45?

A: 45000 euro. Ik heb 45000 euro van [verdachte] gekregen om dat aan de man in Bergen op zoom te betalen.. Dat heb ik ook gedaan.

V: Waar heb je dat geld van [verdachte] gehad.?

A: [verdachte] gaf mij het geld bij de visboer. Ik ben toen het geld weg gaan brengen naar mijn huis. Toen zijn wij naar Bergen op zoom naar de parkeerplaats gereden. Die man uit Bergen op zoom heeft hem toen de hasj gegeven. Later heb ik het geld bij die man in Bergen op zoom gebracht. Wanneer weet ik niet.”

Zaaksdossier G

Telefoontaps

Datum/tijdstip: 27-10-2012, 21:24:46
Tap: TF02/37318

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

[verdachte] belt naar een NNvrouw6072 en vraagt naar [medeverdachte 1]. [medeverdachte 1]

komt vervolgens aan de lijn. Nadat ze elkaar begroet hebben zegt

[verdachte]: “Ik zou graag naar jou toe willen komen voor nog wat van die uh

textiel .. . Had je nog Zaraa?” [medeverdachte 1] zegt ja, dat is goed. [medeverdachte 1] vraagt wanneer

[verdachte] komt en vraagt of hij morgen komt. [verdachte] niet morgen maar maandag of

dinsdag. [verdachte] vraagt of hij (ander) al terug is. [medeverdachte 1] zegt nog niet. [medeverdachte 1]

zegt dat hij [verdachte] maandag ziet.

Datum/tijdstip: 30-10-2012, 13:15:40
Tap: TC22/115219

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ontvangt een sms-bericht van telefoonnummer: [telefoonnummer]

Hoi vriend, ik kom pas vrijdag voor die 2 doos sara, ok?

Datum/tijdstip: 30-10-2012, 20:00:37
Tap: TC22/118220

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Kom eerst donderdag om alles op rij zitten

Datum/tijdstip: 31-10-2012, 13:22:11
Tap: TC22/119121

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ontvangt een sms-bericht van telefoonnummer: [telefoonnummer]

Hoi vriend ik kom morgen

Datum/tijdstip: 31-10-2012, 19:06:43
Tap: TC22/121822

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

(…)

A: En die Hollander zei tegen mij dat hij morgen langs komt, hij heeft mij een sms gestuurd. Voor

morgen, die ene die Ghazala wilt hebben. Die [verdachte].

M: Oh.. . [verdachte].

A: Ja, hij zei tegen mij dat hij morgen komt. (…)

M: Ja, is goed. (…)

(…)

Datum/tijdstip: 31-10-2012, 21:11:10
Tap: TC22/122423

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

(…)

[medeverdachte 2] vraagt hem of morgen die gekke bij hem komt.

[medeverdachte 1] zegt dat het klopt en dat hij (die gekke) tegen hem heeft gezegd dat hij morgen naar hem toe

komt. [medeverdachte 1] zegt dat hij tegen hem heeft gezegd dat hij papieren wilt zien.

(…)

Datum/tijdstip: 1-11-2012, 11:46:22
Tap: TC22/122524

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Ontvangt een sms-bericht van telefoonnummer: [telefoonnummer]

Goedemorgen vriend ben over 45 min. bij de vis kraam ok?

Datum/tijdstip: 1-11-2012, 11:46:59
Tap: TC22/122625

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ok

Datum/tijdstip: 1-11-2012, 13:07:57
Tap: TC22/122826

Getapt telefoonnummer:[telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ik heb 50k vao zara die is er nog

Datum/tijdstip: 1-11-2012, 13:57:19
Tap: TC22/123327

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

(…)

A: Die christelijke is bij mij geweest.

M: Ja.

A: Die gekke.

M: Ja.

A: Begrijp je en hij wilt, uhh...hij zei tegen mij a.s. maandag.. hij zei tegen mij, klaar.. afgesproken en je

moet tegen hem zeggen oke. Hij komt maandag met papieren (=geld) daar naartoe en hij gaat ze aan

mij overhandigen daar in de...hoe heet dat? En hij gaat 50 meenemen van euhhh.. van dat ene, Zara. Ik

heb die jongen zelf gebeld, ik heb hem een sms gestuurd en vroeg hem of er nog wat is en hij zei

tegen mij, mijn vriend moet praten met... euhh... dat jij met die andere gaat praten met die andere.

Zodat hij dat aan jou kan laten voor maandag.

M: Mhhh....maandag.

A: Ja, jij moet hem en tegen hem zeggen, je moet het voor maandag laten.

M: Voor maandag.

A: Ja, je moet tegen hem vertellen, laat het voor maandag.

M: Klaar, ik ga hem zo bellen.

(…)

A: Maar wat moet ik tegen je zeggen, je moet tegen die ene zeggen, je moet tegen hem zeggen, a.s.

maandag ga ik hem de papieren (=geld) daar overhandigen. Begrijp je?

M: Ja.

(…)

A: Ik ga hem datgene wat die andere mij gaat geven, geheel overhandigen, begrijp je mij?

M: Ja.

A: En daarna moet je zelf met hem afrekenen, dat moeten jullie zelf onderling regelen en klaar.

M: Ja.

A: In ieder geval, je moet gewoon tegen hem zeggen dat hij iemand moet sturen, die het daar van mij

kan afnemen, ik breng maandag de papieren mee, daar heen.

M: Oke, is goed.

(…)

Datum/tijdstip: 1-11-2012, 14:23:06
Tap: TC22/123628

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Zara word mandag

Datum/tijdstip: 4-11-2012, 18:15:55
Tap: TC22/131429

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Gaat door morgen?

Datum/tijdstip: 4-11-2012, 18:16:50
Tap: TC22/131530

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Gaat door morgen?

Datum/tijdstip: 4-11-2012, 19:32:47
Tap: TC22/131631

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ontvangt een sms-bericht van telefoonnummer: [telefoonnummer]

Goede avond, ja gaat door morgen! Geef je door wanneer ik hier vertrek

Datum/tijdstip: 4-11-2012, 19:33:42
Tap: TC22/131832

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Belt met telefoonnummer: [telefoonnummer]

(…)

M: En verder.

A: Morgen wacht ik tot die man mij belt, zijn spullen zijn klaar gezet.

M: Wie [verdachte].

A: Met hem heb ik ook afgesproken voor morgen. Hij zei zodra ik ga vertrekken dan bel ik jou. Maar ik

bedoel die andere beneden voor hem heb ik ook spullen klaar gezet.

M: Maar die andere Nederlander waarom heb je hem niet gebeld om hem eraan te herinneren.

A: Welke Nederlander.

M: Die gek.

A: Met hem heb ik voor morgen afgesproken.

M: Wanneer heb je met hem afgesproken.

A: Met hem heb ik afgesproken dat hij mij een bericht zou sturen zodra hij gaat vertrekken dan

ontmoet ik hem daar.

M: Maar je kan hem beter vandaag bellen en zeggen hoe of wat.

A: Ik heb hem een sms gestuurd met de vraag of het duur gaat toen zei hij dat het zeker door gaat.

(…)

Datum/tijdstip: 5-11-2012, 13:22:46
Tap: TC22/132333

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer:[telefoonnummer]

[straatnaam 2] 91

Datum/tijdstip: 5-11-2012, 14:48:06
Tap: TC22/132934

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

Ben er

Datum/tijdstip: 5-11-2012, 17:03:24
Tap: TC22/134235

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Wordt gebeld door telefoonnummer: [telefoonnummer]

[medeverdachte 1] wordt gebeld door een NNman4727. Nadat ze elkaar hebben

begroet zegt de NNman het volgende: “Ik wou effe zeggen, ik heb het net die

dingen nageteld, 200 euro minder.” [medeverdachte 1] zegt dan: “200 euro minder’. De NNman

beaamt dit en [medeverdachte 1] zegt dat het goed is. De NNman zegt dat [medeverdachte 1] dit dan weet.

[medeverdachte 1] zegt dat het goed is.

Datum/tijdstip: 5-11-2012, 17:07:01
Tap: TC22/134336

Getapt telefoonnummer: [telefoonnummer]

Verstuurt een sms-bericht naar telefoonnummer: [telefoonnummer]

200E TE KORT

Observatie

In een proces-verbaal van observeren op 5 november 2012 is het volgende door de politie opgenomen.37

“Op maandag 5 november 2012 [werd] stelselmatig geobserveerd en de navolgende

waarnemingen gedaan en/of het volgende ondernomen:

Omstreeks 13.05 uur zag ik, Q-85, dat:

- Een man, die ik herkende als subject [medeverdachte 1], de woning van de [perceel 2] te Utrecht verliet.

(…)

Omstreeks 13.06 uur zag ik, Q-79, dat:

- [medeverdachte 1] in de Peugeot [kenteken] stapte en wegreed.

(…)

Omstreeks 14.46 uur zagen wij, Q-69 en Q-97, dat:

- De Peugeot [kenteken] de [straatnaam 2] te Bergen op Zoom inreed.

(…)

Omstreeks 15.13 uur zagen wij, Q-69 en Q-97, dat:

- De Ibiza [kenteken] geparkeerd werd op de [straatnaam 2] ter hoogte van[perceel 3] te Bergen op Zoom.

Omstreeks 15.13 uur zagen wij, Q-69 en Q-97, dat:

- De Passat [kenteken] de [straatnaam 2] te Bergen op Zoom inreed en op de parkeerplaats bij de Ibiza [kenteken] geparkeerd werd.

- Een man die wij herkenden als, [verdachte], geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats] en een man, verder te noemen als NN3, uit de Passat [kenteken] stapten en richting de Ibiza [kenteken] liepen.

(…)

Omstreeks 15.19 uur zagen wij, Q-69 en Q-97, dat:

- [verdachte] en NN3 terug liepen richting de Passat [kenteken].

- De Peugeot [kenteken] de [straatnaam 2] te Bergen op Zoom inreed.

- De Ibiza [kenteken] achter de Peugeot [kenteken] de [straatnaam 2] te Bergen op

Zoom inreed.

(…)

Omstreeks 15.25 uur zagen wij, Q-83 en Q-86, dat:

- De Ibiza [kenteken] geparkeerd werd op de [straatnaam 1] te Bergen op Zoom.

- De bestuurder, verder te noemen als NN1, uit de Ibiza [kenteken] stapte en een portiek[nummers] van de [straatnaam 1] te Bergen op Zoom, binnenging.

- NN1 een wit papieren voorwerp/zak aan de bovenzijde beet had.

- De afmetingen van deze zak ongeveer 20x8x8 was.

(…)

Omstreeks 15.28 uur zagen wij, Q-83 en Q-86, dat:

- NN1 een zwarte plastictas met een grijs kleurig opdruk, ongeveer 40x30 groot,

in zijn hand had.

- NN1 de tas in de kofferbak van de Ibiza [kenteken] deed.

- NN1 in de Ibiza [kenteken] stapte en als bestuurder wegreed.

Omstreeks 15.30 uur zagen wij, Q-69 en Q-97, dat:

- [verdachte] en NN3 heen en weer liepen in de [straatnaam 2] te Bergen op Zoom.

Omstreeks 15.37 uur zagen wij, Q-69 en Q-97, dat:

- De Ibiza [kenteken] geparkeerd werd op de [straatnaam 2] ter hoogte van[perceel 3] te Bergen op Zoom.”

Aanhouding verdachte [verdachte] en aantreffen verdovende middelen

Op 5 november 2012 om 16:07 uur werd [verdachte] (geboren op [geboortedatum]) aangehouden op de rijksweg A16 te Breda als inzittende van een Volkswagen Passat voorzien van het kenteken [kenteken].38 In de kofferbak van dit voertuig werden meerdere met bruin tape omwikkelde pakketten aangetroffen39, die in beslag werden genomen voor nader onderzoek.40 Bij dit nadere onderzoek bleek dat het pakketten hasjiesj betrof. De totale hoeveelheid hasjiesj die onder [verdachte] in beslag werd genomen betrof 50,1001 kilogram.4142

Verklaringen

[medeverdachte 1] heeft verklaard dat met ‘Zara’ een plak hasj wordt bedoeld.43

Door [medeverdachte 1] is verder als volgt verklaard.44

“O: Er is gezien dat op de [straatnaam 2] dat een tasje in de kofferbak wordt gedaan.

A: Ja. Ik heb ze alleen maar gebracht daar.

V: Wat was dat precies wat de tweede keer geleverd is?

A: Ik weet echt niet meer serieus. Echt. Ik weet echt niet meer. Ik denk 2 dozen ofzo. 50 ofzo. 40 of 50 ik weet echt niet meer. Eerste keer ik weet dat 25. Tweede keer ik weet niet 40 of 50.

O: Inderdaad er is een Volkswagen Passat gezien. Er was gezien dat [verdachte] daarin zat.

Jouw Peugeot is daar gezien.

A: Ja dat is allemaal duidelijk.

O: Er staat nog wel iets wat ik je nog wil vragen en dat is dat er wordt gezegd dat er 200 Euro minder is.

A: Ja die man die belt mij. Hij zegt mij er is 200 tekort. Toen heb ik hem ge-smst dat die man heeft gezegd dat 200 tekort was.

V: Wie heb je ge-smst dan?

A: Ik heb [verdachte] ge-smst dat die man heb geteld en hij heb 200 tekort. Heb verteld.

O: Dus [verdachte] had 200 te weinig gegeven.

A: Te weinig ja”.45

Bewijsoverweging

De rechtbank verwerpt het verweer dat de aanhouding van verdachte op 5 november 2012 onrechtmatig was. De rechtbank is van oordeel dat de CIE-informatie voldoende concreet was en een redelijk vermoeden van schuld opleverde dat verdachte zich aan een strafbaar feit schuldig maakte. De doorzoeking van de auto van verdachte heeft naar het oordeel van de rechtbank dan ook rechtmatig plaatsgevonden, zodat de resultaten van deze doorzoeking voor het bewijs kunnen worden gebruikt. Dat de rechter-commissaris destijds anders heeft geoordeeld is mogelijk gelegen in het feit dat deze niet beschikte over alle telefoontaps waarover de rechtbank thans beschikt, en doet aan het oordeel van de rechtbank niet af.

Conclusie

Gelet op de hiervoor weergegeven tapgesprekken, het daarin gebruikte versluierde taalgebruik, de processen-verbaal van observatie en de verklaringen van [medeverdachte 1] in onderling verband en samenhang bezien, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich aan de hem onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten schuldig heeft gemaakt.

Van het onder deze feiten ten laste gelegde bestanddeel– kort gezegd - medeplegen zal verdachte worden vrijgesproken. Weliswaar is bewezen dat verdachte heeft gehandeld in hasj, en impliceert handel betrokkenheid van meer dan één persoon, maar in zijn hoedanigheid van afnemer kan niet van medeplegen worden gesproken.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4.3 vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

1.

op tijdstippen in de periode van 19 september 2012 tot en met 5 november 2012 in Nederland, (telkens), opzettelijk heeft vervoerd, grote hoeveelheden van een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep (hasjiesj) waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd, zijnde hasjiesj een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II;

2.

op 5 november 2012 te Breda, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 50,1 kilo hasjiesj, van een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd (hasjiesj), zijnde hasjiesj een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op.

Ten aanzien van het onder feit 1 bewezenverklaarde:

Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet

gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van dat middel, meermalen gepleegd;

Ten aanzien van het onder feit 2 bewezenverklaarde:

Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door de officier van justitie bewezen geachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaar en een geldboete van € 20.000,00 subsidiair 135 dagen vervangende hechtenis

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit dat, indien de rechtbank tot een strafoplegging komt, met de combinatie van een werkstraf en eventueel een voorwaardelijke gevangenisstraf kan worden volstaan. De verdediging heeft betoogd dat de strafeis buitensporig hoog is afgezet tegen de gebruikelijke straffen en afgezet tegen de strafeis in de zaken van de hoofdverdachten. Door de verdediging is erop gewezen dat verdachte een blanco strafblad heeft en dat deze zaak als een zwaard van Damokles boven zijn hoofd hangt.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft op verschillende momenten een grote partij hasj gekocht en heeft die hasj vervolgens vervoerd en voorhanden gehad. Bij het bepalen van de strafmaat weegt de rechtbank mee dat de handel in en het gebruik van verdovende middelen gepaard gaan met verschillende vormen van overlast en criminaliteit, waardoor de samenleving ernstige schade wordt berokkend. Dit wordt verdachte, als afnemer, eveneens aangerekend. Anderzijds weegt de rechtbank mee dat hetgeen onder feit 2 ten laste is gelegd en bewezen is verklaard, ziet op dezelfde partij hasj waarop (een deel van) het onder 1 tenlastegelegde en bewezen verklaarde ook ziet.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd. Het opleggen van een geldboete naast de op te leggen gevangenisstraf, acht de rechtbank, mede gelet op de door de officier aangekondigde ontnemingsvordering, niet opportuun.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op artikel 57 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 11 van de Opiumwet.

10 Beslissing

De rechtbank:

- verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte telkens meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de in rubriek 6 genoemde strafbare feiten oplevert;

- verklaart verdachte daarvoor strafbaar;

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van achttien maanden.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. Perrick, voorzitter, mrs. J.P.W. Helmonds en C.A.M. van Straalen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.A. van Wageningen, griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 19 december 2013.

BIJLAGE : De tenlastelegging

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 september

2012 tot en met 5 november 2012 te Utrecht en/of Breda, althans in Nederland

en/of België,

(telksens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in

elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, één of meer grote

hoeveelhe(i)d(en), in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een

gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep

(hasjiesj) waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd, zijnde hasjiesj

een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel

aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

(zaaksdossiers A en G)

2.

hij op of omstreeks 5 november 2012 te Breda, althans arrondissementsparket

Zeeland - West-Brabant,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

aanwezig heeft gehad ongeveer 51,1 kilo hasjiesj, in elk geval een hoeveelheid

van meer dan 30 gram van een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en

plantaardige elementen van hennep waaraan geen andere substanties zijn

toegevoegd (hasjiesj), zijnde hasjiesj een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

artikel 3a van die wet.

(zaaksdossier G)

1 Het proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 1], opgenomen op pagina 705-709, i.h.b. pagina 705, van het proces-verbaal dossiernummer 2012 266002, van politie regio Utrecht, in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van 1 tot en met 10553. onderaan.

2 Idem.

3 Een proces-verbaal aanvraag bevel onderzoek van telecommunicatie, opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 7821-7826, i.h.b. pagina 7825.

4 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 7977.

5 Het proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 2], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 575-589, i.h.b. pagina 577.

6 Het proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 8020.

7 Daar waar hierna wordt verwezen naar tapgesprekken wordt telkens bedoeld een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5, van het Wetboek van Strafvordering.

8 Tapgesprek, pagina 5312.

9 Tapgesprek, pagina 5500.

10 Tapgesprek, pagina 5501.

11 Tapgesprek, pagina 5585.

12 Tapgesprek, pagina 5586.

13 Tapgesprek, pagina 5588.

14 Tapgesprek, pagina 5590.

15 Tapgesprek, pagina 5595.

16 Het proces-verbaal van observatie, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 6147-6151.

17 Het proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 1], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 705-709.

18 Tapgesprek, pagina 6037.

19 Sms-bericht, pagina 5681.

20 Sms-bericht, pagina 5694.

21 Sms-bericht, pagina 5701.

22 Tapgesprek, pagina 5705.

23 Tapgesprek, pagina 5707.

24 Sms-bericht, pagina 5709.

25 Sms-bericht, pagina 5710.

26 Sms-bericht, pagina 5712.

27 Tapgesprek, pagina 5715.

28 Sms-bericht, pagina 5718.

29 Sms-bericht, pagina 5743.

30 Sms-bericht, pagina 5744.

31 Sms-bericht, pagina 5745.

32 Tapgesprek, pagina 5747.

33 Sms-bericht, pagina 5751.

34 Sms-bericht, pagina 5757.

35 Tapgesprek, pagina 5764.

36 Sms-bericht, pagina 5765.

37 Het proces-verbaal van observeren, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemd proces-verbaal, pagina 6180-6183, i.h.b. pagina 6181.

38 Het proces-verbaal van aanhouding, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 2405.

39 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 2422.

40 Het proces-verbaal van bevindingen, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 2425.

41 Het proces-verbaal van testen en wegen hasjiesj, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 2433.

42 Het proces-verbaal van relaas, in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 2452.

43 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 707.

44 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], in de wettelijke vorm opgemaakt en opgenomen in het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal, pagina 885-902.

45 Idem, pagina 901.