Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:5232

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
21-10-2013
Datum publicatie
28-10-2013
Zaaknummer
16-657285-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van bezit van kinderpornografische - en dierenpornografische afbeeldingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

parketnummer: 16/657285-12

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 21 oktober 2013

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te[geboorteplaats],

wonende te ([postcode]) [woonplaats] aan de[adres]

1 Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 13 augustus 2013 en 7 oktober 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. B.C. Swier, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: in de periode van 27 september 2010 tot en met 4 oktober 2011

11 kinderpornografische afbeeldingen in bezit heeft gehad;

feit 2: in diezelfde periode 22 dierenpornografische afbeeldingen in bezit heeft gehad.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan, in die zin dat verdachte de in de tenlastelegging omschreven afbeelding in bezit heeft gehad.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het onder 1 en 2 tenlastegelegde niet bewezen kan worden. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft de verdediging verschillende verweren gevoerd waarop hierna, voor zover nodig, zal worden beslist.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De aanleiding van het onderzoek

In juni 2008 krijgt de KLPD een melding binnen dat via een IP-adres in Nederland
kinderpornografische bestanden worden aangeboden via het programma Emule. Aan de hand van abonneegegevens en GBA-bevraging, wordt voornoemd IP-adres toegeschreven aan verdachte. Op 4 oktober 2011 vindt een doorzoeking van de woning van verdachte plaats. Daarbij wordt een computer, waarop met het programma Emule wordt gewerkt, in beslag genomen. De computer wordt vervolgens onderzocht. Op een van de twee harde schijven in de betreffende computer, te weten de harde schijf HDD2, worden in de map[naam][naam]/Documents/____PRIVE/Nieuwemap/3200HqPics/Teens 11 afbeeldingen aangetroffen die door de politie als kinderpornografisch zijn geclassificeerd.

In de map[naam][naam]/Documents/____PRIVE/Nieuwemap/3200HqPics/Animal worden 22 afbeeldingen aangetroffen die door de politie als dierenpornografisch zijn geclassificeerd.
Uit onderzoek volgt dat voornoemde afbeeldingen op 27 september 2010 op voornoemde harde schijf zijn geplaatst. De betreffende afbeeldingen zijn toegankelijk zonder speciale software.

Het standpunt van de verdediging

Van de zijde van de verdachte is aangevoerd dat de computer waarop de betreffende afbeeldingen zijn aangetroffen, de computer van de vrouw van verdachte betreft. Deze computer werd destijds door zijn vrouw, alsook door verdachte en hun kinderen gebruikt. Ook derden die bij hen op bezoek waren, maakten gebruik van de betreffende computer.

Ter terechtzitting zijn de vrouw van verdachte, [getuige 1], en een zoon van verdachte, [getuige 2], gehoord als getuige. Zij hebben daarbij bevestigd dat de hoofdgebruiker van de computer de vrouw van verdachte is en dat de computer, ook destijds, niet alleen door verdachte, maar ook door de overige gezinsleden en bezoekers werd gebruikt om via het daarop geïnstalleerde programma Emule bestanden te downloaden.

Daarnaast is door de verdediging aangevoerd dat, als verdachte al degene is geweest die de genoemde afbeeldingen heeft gedownload, er geen sprake is geweest van het willens en wetens downloaden van die afbeeldingen, maar dat deze afbeeldingen bij het downloaden van grote bestanden van afbeeldingen van modellen, onbewust en ongemerkt moeten zijn meegekomen.

Het standpunt van de officier van juistitie.

De officier van justitie is van mening dat het ten laste gelegde bewezen dient te worden verklaard.

Bezit van kinderpornografische en dierenpornografische afbeeldingen: vrijspraak

De rechtbank is, met de verdediging, van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat een andere gebruiker van de computer dan verdachte, via het programma Emule naar (grote) bestanden heeft gezocht, deze -inclusief de daarbij behorende pornografische afbeeldingen- heeft gedownload en deze vervolgens heeft/zijn opgeslagen onder de door verdachte aangemaakte map[naam]/Documents/__PRIVE/.

Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat ook het door de verdediging aangevoerde scenario dat er geen sprake is van ‘bewust downloaden’, niet is uit te sluiten. De totale hoeveelheid foto’s op de onderzochte computer, de -in verhouding daarmee geringe- hoeveelheid kinder- en dierenpornografische afbeeldingen alsmede de (voor alle gebruikers toegankelijke) plaats waarop de bestanden op de computer waren opgeslagen maken dat de rechtbank van oordeel is dat een dergelijk gang van zaken zeer wel mogelijk is. Met de verdediging is de rechtbank dan ook van oordeel dat uit de gebezigde bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat het opzet van verdachte - al dan niet in voorwaardelijke vorm - was gericht op het in het bezit hebben van de in de tenlastelegging beschreven afbeeldingen.

Uit het vorenstaande volgt dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is dat verdachte degene is geweest die de bestanden heeft gedownload en opzettelijk in zijn bezit heeft gehad. Verdachte dient te worden vrijgesproken van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten.

3 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.E.M. Kranenbroek, voorzitter, mrs. A. van Maanen en
J.A. Schuman, rechters, in tegenwoordigheid van mr. D.A. Groenevelt-Timmer, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 21 oktober 2013.

De griffier is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode 27 september 2010 tot en met 4 oktober 2011 te

Zeist, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (aantal)

afbeelding(en), te weten 11 foto('s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende

(een) afbeelding(en)

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven

en/of in bezit heeft gehad en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk

en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst, de toegang tot die

afbeelding(en) heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het geheel naakt (laten) posteren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de

leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet

bij haar/hun leeftijd past/passen en/of (waarna) door het camerastandpunt

en/of de (onnatuurlijke) pose nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in

beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) en onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling;

2.

hij in of omstreeks de periode 27 september 2010 tot en met 4 oktober 2011 te

Zeist, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (aantal)

afbeelding(en), te weten 22 foto('s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende

(een) afbeelding(en)

heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of

ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit

heeft gehad

terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar

is/zijn, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn

betrokken

welke voornoemde ontuchtige handeling(en) bestonden uit:

- het door een dier (paard en/of hond) oraal en/of vaginaal penetreren van het

lichaam van een volwassen persoon en/of

- het door een dier (paard en/of hond) likken van de geslachtsdelen en/of de

billen en/of de borsten van een volwassenpersoon en/of

- het door een volwassen persoon likken en/of in de mond nemen en/of betasten

en/of aanraken van de geslachtsdelen van den dier (paard en/of hond).