Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMNE:2013:5019

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
19-11-2013
Datum publicatie
21-11-2013
Zaaknummer
C-16-324742 - HA ZA 12-797
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Renvooi. Referte in verband met schikking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

Vonnis in gevoegde zaken van 20 november 2013

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/16/324742 / HA ZA 12-797 van

de vennootschap naar Italiaans recht

DESMET BALLESTRA SPA,

gevestigd te Milaan (Italië),

eiseres tot verificatie,

advocaat mr. G.A. Offerhaus te Amsterdam,

tegen

1 MR A.A.M. DETERINK

in hoedanigheid van curator van Ecoventures B.V.,

wonende te Eindhoven,

2. MR. W.J.M. VAN ANDEL

in hoedanigheid van curator van Ecoventures B.V.,

wonende te Utrecht,

gedaagden tot verificatie,

advocaat mr. E.H.W. van Nijnatten te Eindhoven,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/16/324743 / HA ZA 12-798 van

de vennootschap naar Italiaans recht

DESMET BALLESTRA SPA,

gevestigd te Milaan (Italië),

eiseres tot verificatie,

advocaat mr. G.A. Offerhaus te Amsterdam,

tegen

1 MR A.A.M. DETERINK

in hoedanigheid van curator van Econcern N.V.,

wonende te Eindhoven,

2. MR. W.J.M. VAN ANDEL

in hoedanigheid van curator van Econcern N.V.,

wonende te Utrecht,

gedaagden tot verificatie,

advocaat mr. E.H.W. van Nijnatten te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Desmet Ballestra SpA en de curatoren genoemd worden.

1. De procedure in de zaken 12-797 en 12-798

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 17 april 2013

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 16 juli 2013

 • -

  de akte vermindering eis van Desmet Ballestra SpA van 25 september 2013

 • -

  de akte tot referte van de curatoren van 25 september 2013.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De vordering in de zaken 12-797 en 12-798

2.1.

Desmet Ballestra SpA vordert, na vermindering van eis, dat de rechtbank in beide zaken bepaalt dat de resterende vordering van Desmet Ballestra SpA wordt geplaatst op de lijst van erkende concurrente schuldeisers, naast haar reeds eerder geverifieerde vordering, zowel in het faillissement van Ecoventures B.V. als in het faillissement van Econcern N.V. voor een bedrag van € 688.452,47, met dien verstande dat de curatoren in het faillissement van Econcern N.V. niet meer aan Desmet Ballestra SpA zullen behoeven uit te keren dan het gedeelte van het geverifieerde bedrag dat door de curatoren in het faillissement van Ecoventures B.V. niet aan haar zal kunnen worden uitgekeerd, met compensatie van de proceskosten

2.2.

De curatoren refereren zich aan het oordeel van de rechtbank met betrekking tot de vermindering van eis.

3 De beoordeling in de zaken 12-797 en 12-798

3.1.

In beide faillissementen is reeds een deel van de vordering van Desmet Ballestra SpA geverifieerd. Desmet Ballestra SpA voert in haar akte vermindering eis van 25 september 2013 het volgende aan. Partijen zijn na de comparitie overeengekomen voor welk bedrag de vordering van Desmet Ballestra SpA nog in de beide faillissementen kan worden geverifieerd, en deze regeling is door de rechter-commissaris goedgekeurd. Desmet Ballestra SpA verkeerde in de veronderstelling dat het het meest praktisch zou zijn het bedrag waarvoor zij reeds geverifieerd is te wijzigen in het bedrag waarvoor haar vordering uiteindelijk erkend moet worden. De curatoren hebben evenwel te kennen gegeven dat de vordering van Desmet Ballestra SpA voor zover deze werd betwist en alsnog zou worden toegelaten afzonderlijk naar de lijsten van erkende schuldeisers moet worden overgebracht, naast de reeds geverifieerde vordering. Desmet Ballestra SpA heeft daartegen geen bezwaar en partijen zijn overeengekomen dat Desmet Ballestra SpA haar nog te verifiëren vordering vermindert tot € 688.452,47.

3.2.

De curatoren nemen in hun akte van 25 september 2013 het standpunt in dat de inhoud van de akte vermindering van eis van Desmet Ballestra SpA in overeenstemming is met hetgeen partijen zijn overeengekomen.

3.3.

Gelet hierop moet het gevorderde worden toegewezen.

3.4.

De proceskosten zullen zoals gevorderd tussen partijen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

4. De beslissing

De rechtbank

in de zaken 12-797 en 12-798

4.1.

bepaalt dat de resterende vordering van Desmet Ballestra SpA wordt geplaatst op de lijst van erkende concurrente schuldeisers, naast haar reeds eerder geverifieerde vordering, zowel in het faillissement van Ecoventures B.V. als in het faillissement van Econcern N.V. voor een bedrag van € 688.452,47, met dien verstande dat de curatoren in het faillissement van Econcern N.V. niet meer aan Desmet Ballestra SpA zullen behoeven uit te keren dan het gedeelte van het geverifieerde bedrag dat door de curatoren in het faillissement van Ecoventures B.V. niet aan haar zal kunnen worden uitgekeerd,

4.2.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.K.J. van den Boom en in het openbaar uitgesproken op 20 november 2013.1

1 type: JvdB4223 coll: JWF