Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2012:BV1403

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
11-01-2012
Datum publicatie
19-01-2012
Zaaknummer
78281 / HA ZA 11-191
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koop tweedehands auto door consument bij autohandelaar met beding "zo mee geen garantie".

Zes weken na aankoop loopt motorblok vast.

Verkoper die wordt aangesproken beroept zich op ontbreken van garantie. Omdat het een consumentenkoop is wordt dit beroep verworpen. De vordering wordt toch afgewezen omdat "uit het ontbreken van de vriesplug, het gebrek in de krukaspoeli en het breken van de V-snaar zes weken na de levering niet volgt dat de auto niet beantwoordde aan de overeenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2012/92
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 78281 / HA ZA 11-191

Vonnis van 11 januari 2012

in de zaak van

[eiser],

wonende te Vlissingen,

eiser,

advocaat mr. W.R. Aerts te Vlissingen,

tegen

[gedaagde], h.o.d.n. Autohandelsonderneming [achternaam gedaagde],

wonende te Donkerbroek, gemeente Ooststellingwerf,

gedaagde,

advocaat mr. B.G. Kooi te Dokkum.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 29 juni 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 13 oktober 2011.

2. De feiten

2.1. [eiser] heeft op 23 juli 2010 bij [gedaagde] een tweedehands Mitsubishi Pajero Sport, (hierna: “de Mitsubishi”) gekocht en geleverd gekregen voor een bedrag van

EUR 9.000,00. De Mitsubishi was ten tijde van de koop vijf jaar oud en had een kilometerstand van ongeveer 110.000 kilometer.

2.2. [gedaagde] heeft na de verkoop en levering een factuur aan [eiser] gemaild. Op deze factuur, gedateerd 24 juli 2010, is vermeld:

“zo mee geen garantie”

2.3. Op 3 september 2010 is de V-snaar van de Mitsubishi geklapt, waardoor de stuurbekrachtiging niet meer functioneerde. [eiser] heeft de V-snaar nog op dezelfde dag laten vervangen.

2.4. Op 5 september 2010 is het motorblok van de Mitsubishi vastgelopen. [eiser] heeft Autobedrijf [naam autobedrijf] (hierna: “[naam autobedrijf]”) verzocht om een rapportage over de Mitsubishi uit te brengen. In deze rapportage (productie 3 bij dagvaarding) heeft [naam autobedrijf] onder meer vermeld dat:

- de onderste vriesplug uit het onderblok van de motor was verdwenen, waardoor koelwater is verloren, de kop krom getrokken/beschadigd is en de zuigers beschadigd zijn en

- tijdens het demonteren van de motor is gebleken dat de krukas poelie stuk is en de trillingsdemper was gescheurd, waardoor de aandrijving van de koelwaterpomp waarschijnlijk niet goed is geweest en de aandrijfriem stuk gegaan moet zijn, omdat deze scheef liep.

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert samengevat - veroordeling van [gedaagde] tot betaling van

- EUR 9.179,80, bestaande uit EUR 8.077,77 aan reparatiekosten, EUR 993,00 aan vervangend vervoer en EUR 109,03 voor vervanging van de V-snaar, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 september 2010,

- de buitengerechtelijke incassokosten van EUR 700,00 en

- de proceskosten.

3.2. [eiser] stelt dat op 5 september 2010 tijdens het rijden op de snelweg het motorblok van de Mitsubishi is vastgelopen. Uit de rapportage van [naam autobedrijf] blijkt dat, naast de mankementen aan het motorblok zelf, het niet aanwezig zijn van de onderste vriesplug in het onderblok, ook de krukaspoelie stuk was. De Mitsubishi bezat derhalve niet de eigenschappen die [eiser] op grond van de overeenkomst mocht verwachten, zodat de Mitsubishi niet aan de overeenkomst beantwoordde. [eiser] stelt dat hij heeft gecontroleerd of er voldoende koelwater was en dat hij regelmatig de temperatuur van het koelwater heeft gecontroleerd.

3.3. [eiser] stelt dat hij, doordat de Mitsubishi niet aan de overeenkomst beantwoordde, schade heeft geleden en [gedaagde] voor vergoeding van die schade aansprakelijk is. [eiser] betwist dat hij met [gedaagde] heeft afgesproken dat het zou gaan om een “zo mee geen garantie” prijs en [gedaagde] daarom niet aansprakelijk zou zijn. [eiser] stelt dat de schade bestaat uit de kosten voor vervanging van de motor, vervanging van de V-snaar en een aantal andere reparaties. Voorts heeft hij kosten gemaakt voor vervangend vervoer.

3.4. [gedaagde] stelt dat hij niet aansprakelijk is voor de door [eiser] gestelde schade, omdat hij geen garantie heeft gegeven.

3.5. [gedaagde] betwist dat de Mitsubishi niet beantwoordde aan de overeenkomst. [eiser] heeft een auto gekocht van ruim vijf jaar oud met een omvangrijke kilometerstand, waardoor de kans op beschadigingen als gevolg van het gebruik van de auto meer dan evenredig toenam. [gedaagde] betwist dat het probleem met de vriesplug al langer aanwezig was. Het niet langer aanwezig zijn van een vriesplug kan het gevolg zijn van het niet tijdig vervangen van koelvloeistof of een gebrek daaraan. [gedaagde] stelt dat een ingescheurde krukaspoelie niet voor ernstige problemen zal zorgen, zolang deze niet helemaal doorgescheurd is.

4. De beoordeling

4.1. Onderhavige koopovereenkomst is een consumentkoop, nu deze is aangegaan tussen [gedaagde] in de uitoefening van zijn bedrijf en [eiser] als consument. Ingevolge artikel 7:21 BW had [eiser] recht op herstel van de Mitsubishi door [gedaagde], indien de Mitsubishi niet aan de overeenkomst beantwoordde. Van deze regel kan bij een consumentenkoop niet ten nadele van een consument worden afgeweken. Dit betekent dat, ook als partijen een “zo mee geen garantie” prijs zijn overeengekomen, [eiser] recht heeft op herstel, indien de Mitsubishi niet beantwoordde aan de overeenkomst.

4.2. Indien een tweedehands auto wordt gekocht om daarmee, naar de verkoper bekend is, aan het verkeer deel te nemen, zal als regel moeten worden aangenomen, dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst, indien als gevolg van een daaraan klevend gebrek, dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik van de auto een gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren. [eiser] heeft onweersproken gesteld dat binnen twee maanden na levering van de Mitsubishi de onderste vriesplug niet in het motorblok aanwezig was, de krukaspoelie stuk was en de V-snaar was geklapt. Onbetwist is dat koelwater verloren is als gevolg van het ontbreken van de vriesplug, waardoor de kop beschadigd is en de zuigers beschadigd zijn. Gesteld noch gebleken is dat er andere gebreken waren aan het motorblok, zodat aangenomen moet worden dat het ontbreken van de vriesplug de oorzaak was van het vastlopen van het motorblok op de snelweg, hetgeen een gevaar voor de verkeersveiligheid is. Niet in het geding is dat [eiser] het ontbreken van de vriesplug niet eenvoudig had kunnen ontdekken, maar gesteld noch gebleken is dat de vriesplug al op het moment van levering ontbrak. Het had op de weg gelegen van [eiser] om dit wel te stellen en te onderbouwen, nu de motor twee maanden na levering is uitgevallen en [eiser] heeft gesteld dat er voldoende koelwater was en dat hij de temperatuur van het koelwater regelmatig heeft gecontroleerd. Nu [eiser] dit heeft nagelaten, heeft hij onvoldoende gesteld om aan te nemen dat de vriesplug op het moment van levering ontbrak. Dit betekent dat uit het ontbreken van de vriesplug twee maanden na het moment van levering niet volgt dat de Mitsubishi niet beantwoordde aan de overeenkomst.

4.3. Gesteld noch gebleken is dat het gebrek in de krukaspoelie een gevaar voor de verkeersveiligheid heeft opgeleverd, zodat reeds om die reden dit gebrek niet tot gevolg heeft dat de Mitsubishi niet beantwoordde aan de overeenkomst. Nu gesteld noch gebleken is dat het breken van de V-snaar is veroorzaakt door een gebrek dat op het moment van levering bestond, volgt uit het breken van de V-snaar evenmin dat de Mitsubishi niet beantwoordde aan de overeenkomst. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat bij een tweedehands auto van vijf jaar oud die 110.000 kilometer heeft gereden een koper er rekening mee moet houden dat als gevolg daarvan onderdelen van de auto aan slijtage onderhevig zijn geweest. Nu uit het ontbreken van de vriesplug, het gebrek in de krukaspoelie en het breken van de V-snaar niet volgt dat de Mitsubishi niet beantwoordde aan de overeenkomst zal de vordering van [eiser] worden afgewezen.

4.4. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- griffierecht EUR 258,00

- salaris advocaat 768,00 (2,0 punt × tarief € 384,00)

Totaal € 1.026,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 1.026,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. de Graaf en in het openbaar uitgesproken op

11 januari 2012.(