Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2011:BV7981

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
14-12-2011
Datum publicatie
13-03-2012
Zaaknummer
226026
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In de dagvaarding is de handelsnaam van de gemachtigde vermeld. Daarmee is niet voldaan aan het voorschrift van art. 111 Rv. Vermeld moet worden de naam van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon, die als gemachtigde optreedt. Herstel van het met nietigheid bedreigde verzuim bevolen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2012/160
Prg. 2012/174
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector kanton

Locatie Terneuzen

zaak/rolnr.: 226026 / 11-1909

vonnis van de kantonrechter d.d. 14 december 2011

in de zaak van

de besloten vennootschappen

Delta Comfort B.V.

Zeelandnet B.V. als rechtsopvolgster van Delta Kabelcomfort B.V.

Delta Netwerkbedrijf B.V.

Delta Infra B.V.,

alle gevestigd te [adres],

en de naamloze vennootschap

Evides N.V.

gevestigd te [adres],

eisende partij in de hoofdzaak,

gedaagde partij in het incident,

verder te noemen: Delta c.s.,

t e g e n :

[partij B]

wonende te [adres],

gedaagde partij in de hoofdzaak,

eisende partij in het incident,

verder te noemen: [B],

gemachtigde: mr. J.G. Hage.

het verloop van de procedure

De procedure is als volgt verlopen:

- dagvaarding van 5 september 2011,

- incidentele conclusie, tevens conclusie van antwoord in de hoofdzaak,

- conclusie van antwoord in het incident.

de beoordeling van de zaak

1. In de dagvaarding is vermeld dat GGN Zeeland tot gemachtigde wordt gesteld van Delta c.s. [B] heeft erop gewezen dat GGN Zeeland een handelsnaam is en dat alleen natuurlijke of rechtspersonen als gemachtigde kunnen optreden. Een handelsnaam is geen van beide. [B] heeft daarom in het incident gevorderd te worden ontslagen van instantie, althans dat Delta c.s. niet-ontvankelijk worden verklaard, althans dat de zaak niet aanhangig wordt geacht.

2. Op het briefpapier waarop de dagvaarding is gesteld, is vermeld dat GGN Zeeland een handelsnaam is van GGN Zuid-Nederland B.V. Artikel 111 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv.) schrijft voor dat het exploot van dagvaarding de naam en het adres van de gemachtigde moet vermelden. In het exploot van dagvaarding is alleen een handelsnaam van de gemachtigde vermeld. Het briefpapier maakt geen deel uit van de tekst van het exploot van dagvaarding. Het exploot van dagvaarding bevat daarom niet de naam van de gemachtigde van Delta c.s. Dat is een gebrek dat ex art.120 Rv. met nietigheid is bedreigd.

3. Het behoort niet zo te zijn dat het exploot van dagvaarding een zoekplaatje wordt. Daar waar in het exploot van dagvaarding de naam en het adres van de gemachtigde wordt vermeld, mag de naam niet worden vervangen door een handelsnaam. In dit geval is het aan de inventiviteit en opmerkzaamheid van de gedaagde partij en andere lezers overgelaten om in de zeer kleine letters van het briefpapier te zoeken aan wie die handelsnaam wel zou toebehoren. Dat is onzorgvuldig en in strijd met het formele karakter dat een dagvaarding nu eenmaal behoort te hebben. Ex art 122, lid 2, Rv. zal het herstel van dit met nietigheid bedreigde gebrek worden bevolen op kosten van Delta c.s. Daartoe zullen Delta c.s. tijdig vóór de hierna te vermelden rolzitting een herstelexploot aan [B] moeten doen betekenen waarin zij [B] formeel de naam meedelen van de rechtspersoon die optreedt als de gemachtigde van Delta c.s.

4. Op de ingediende conclusie van antwoord in het incident is opnieuw GGN Zeeland als gemachtigde vermeld. Deze conclusie is namens deze gemachtigde ondertekend, maar daarbij is niet vermeld wie namens de gemachtigde heeft ondertekend. De conclusie kan bij wijze van spreken zijn ondertekend door de schoonmaakster of de telefoniste van GGN Zeeland. Ook deze wijze van ondertekenen is niet correct. Het voorschrift van art. 83 Rv. wordt zinledig wanneer niet controleerbaar wordt gemaakt of de rechtspersoon die als gemachtigde optreedt, bij de ondertekening bevoegd werd vertegenwoordigd. In dit geval moet het ervoor worden gehouden dat de conclusie niet is ondertekend. De conclusie wordt daarom niet geaccepteerd. De kantonrechter zal de gemachtigde van Delta c.s. in de gelegenheid stellen de tekortkomingen te herstellen door de conclusie opnieuw in te dienen, maar nu met de juiste naam van haar gemachtigde en met vermelding van de naam en functie van de natuurlijke persoon die namens de gemachtigde de conclusie zal ondertekenen.

5. Tenslotte heeft [B] in de hoofdzaak geprotesteerd tegen de onduidelijke wijze waarop de vordering in de dagvaarding is gepresenteerd. Een van de vele bezwaren luidt dat het onduidelijk is welk belang ieder van de vijf eisende partijen heeft bij het instellen van de vorderingen jegens [B]. [B] heeft dat belang bij gebrek aan wetenschap betwist. Een en ander is aanleiding om van de gemachtigde van Delta c.s. ex art. 80, lid 2, Rv. een schriftelijke volmacht te verlangen van ieder van de vijf eisende partijen. Aangenomen kan worden dat de gemachtigde van Delta c.s. geen advocaat of deurwaarder is.

de beslissing

De kantonrechter:

verwijst deze zaak naar de rolzitting van woensdag 11 januari 2012 te 10.30 uur, opdat Delta c.s. in het geding zullen brengen:

- een betekend herstelexploot als onder 3. overwogen,

- een correct ondertekende conclusie van antwoord in het incident als onder 4. overwogen,

- procesvolmachten voor de gemachtigde van ieder van de vijf eisende partijen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.M. Klarenbeek, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 december 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.