Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2011:BU9417

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
28-09-2011
Datum publicatie
27-12-2011
Zaaknummer
78030 / HA ZA 11-146
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aandeelhouders besluiten in een vergadering de tekorten van de besloten vennootschap aan te vullen. De vennootschap vordert van een van de aandeelhouders nakoming. Er is sprake van een rechtsgeldig derdenbeding ten behoeve van de vennootschap en de vordering wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 78030 / HA ZA 11-146

Vonnis van 28 september 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap

HOLDING HGS B.V.,

gevestigd te Wolphaartsdijk,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

mr. K.M. Moeliker (gedesisteerd),

tegen

de besloten vennootschap

DECABO B.V.,

gevestigd te Borssele,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. B. van Leeuwen te Goes

Partijen zullen hierna HGS en Decabo genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 1 juni 2011

- Mr Moeliker heeft zich bij brief van 25 juli 2011 aan de zaak onttrokken.

2. De feiten

2.1. HGS is één van de aandeelhouders van Decabo. Aandeelhouders van Decabo zijn HGS, HBSM B.V., Holding [naam natuurlijk persoon] B.V., ALF Holding B.V. en VBFA B.V. Decabo staat er financieel slecht voor. Ten behoeve van de vergadering van aandeelhouders van Decabo van 28 mei 2010 is een notitie opgesteld. Deze notitie, door alle aandeelhouders ondertekend, vermeldt onder meer onder punt 6:

(…)

Zullen de aandeelhouders het bestuur van Decabo opdragen tot liquidatie over te gaan waarbij aandeelhouders naar rato van ieders aandeelhouderspositie zich verplichten in het tekort bij te dragen. (…)

Het personeel is afgevloeid per 1 april 2011. In verband met de financiële afwikkeling heeft een aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden op 13 mei 2011. HGS is, hoewel correct opgeroepen, niet verschenen. De aandeelhoudersvergadering van Decabo heeft het tekort in Decabo vastgesteld op € 380.648,29.

3. Het geschil

in conventie

3.1. HGS vordert samengevat - veroordeling van Decabo tot betaling van € 37.483,84, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over € 34.927,20 vanaf 1 februari 2011 tot de dag der voldoening met veroordeling van Decabo in de kosten van de procedure.

3.2. HGS legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Zij heeft terzake verschuldigde managementfees en telefoonkosten van Decabo te vorderen € 34.927,20. Zij maakt daarnaast aanspraak op buitengerechtelijke kosten volgens rapport Voorwerk II van € 1.158,00 en op de wettelijke handelsrente, berekend tot 31 januari 2011 op € 1.398,64.

3.3. Decabo voert verweer. Decabo heeft als openstaande vordering van HGS genoteerd € 26.433,33. Van de door HGS aan haar vordering ten grondslag gelegde facturen heeft Decabo de factuur van 1 maart 2010 van € 5.950,00 betaald. Zij betwist dat zij een factuur van 14 oktober 2010 voor een bedrag van € 148,48 heeft ontvangen en de overige vorderingen zijn haar niet bekend.

in reconventie

3.4. Decabo vordert samengevat – met een beroep op verrekening, veroordeling van HGS tot betaling van 45% van de liquidatiekosten bij liquidatie van Decabo, zijnde € 171.291,73, verminderd met de vordering van Decabo op HGS van € 26.433,33 en derhalve van € 144.858,40, met veroordeling van HGS om aan de liquidatie van Decabo medewerking te verlenen op verbeurte van een dwangsom van € 250.000,00 als HGS deze medewerking weigert te verlenen na afloop van veertien dagen na betekening van het vonnis en tenslotte met veroordeling van HGS in de kosten van de procedure.

3.5. Decabo legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. HGS is één van de aandeelhouders van Decabo. Tijdens een aandeelhoudersbijeenkomst op 28 mei 2010 hebben de aandeelhouders afgesproken Decabo te liquideren en om in de tekorten te voorzien naar rato van hun aandeelhouders positie. Decabo verwijst naar de als productie 2 overgelegde notitie ten behoeve van de aandeelhoudersvergadering van Decabo, gedateerd 28 mei 2010. Op basis van deze afspraken dient HGS bij te dragen in het tekort met een bedrag van € 171.291,73.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. Decabo heeft de vorderingen van HGS erkend tot het bedrag van € 26.433,33. Zij heeft met betrekking tot dit bedrag een beroep gedaan op verrekening met haar vordering op HGS uit hoofde van de door de aandeelhouders van Decabo gemaakte afspraken om te voorzien in het tekort van Decabo. Nu HGS tegen het beroep op verrekening geen verweer heeft gevoerd zal de rechtbank het beroep op verrekening toewijzen. Nu HGS niet heeft betwist dat Decabo de factuur van 1 maart 2010 van € 5.950,00 heeft betaald en niet is teruggekomen op de betwisting van de factuur van 14 oktober 2010 voor een bedrag van € 148.48 zal de rechtbank deze vorderingen afwijzen

4.2. HGS zal als de voor het grootste gedeelte in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Decabo worden begroot op:

- vastrecht € 1.181,00

- salaris advocaat € 579,00 (1 x tarief € 579,00)

-------------------

Totaal € 1.760,00

in reconventie

4.3. Tussen partijen staat als onweersproken vast dat de aandeelhouders een afspraak hebben gemaakt, zoals weergegeven in de door Decabo als productie 1 overgelegde notie.

Artikel 6:253 BW stelt geen bijzondere eisen aan (de geldigheid van) een derdenbeding. Voldoende is dat de ene partij (stipulator) het recht ten behoeve van de derde bedingt, dat zijn wederpartij (promissor) zich dienovereenkomstig jegens de derde verbindt en dat de derde het beding aanvaardt. De tussen de aandeelhouders gemaakte afspraak om in het tekort van Decabo te voorzien is derhalve een derdenbeding ten gunste van Decabo. Decabo heeft dit derdenbeding aanvaard. De rechtbank zal de vordering derhalve toewijzen.

4.4. HGS zal als de voor het grootste gedeelte in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Decabo worden begroot op:

- salaris advocaat € 1.421,00 (1 x tarief € 1.421,00)

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- wijst de vordering van HGS af;

- veroordeelt HGS in de proceskosten, aan de zijde van Decabo tot op heden begroot op € 1.760,00;

In reconventie

- veroordeelt HGS tot betaling van € 144.858,40;

- veroordeelt HGS om aan de liquidatie van Decabo medewerking te verlenen op verbeurte van een dwangsom van € 250.000,00 als HGS deze medewerking weigert te verlenen na afloop van veertien dagen na betekening van dit vonnis;

- veroordeelt HGS in de proceskosten, aan de zijde van Decabo tot op heden begroot op € 1.421,00;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 28 september 2011.(