Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4551

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
12-01-2011
Datum publicatie
09-08-2011
Zaaknummer
73391 / HA ZA 10-235
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aanvaring tussen twee binnenvaartschepen in de Sloehaven te Vlissingen. Het schip dat voorrang had moeten verlenen beroept zich er tevergeefs op dat het over stuurboord inkomende schip zijn voorrang had verloren omdat het schip stuurboordwal zou hebben verlaten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
S&S 2012/5
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

" \* MERGEFORMAT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 73391 / HA ZA 10-235

Vonnis van 12 januari 2011

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma

SCHEEPVAARTBEDRIJF RENATA V.O.F.,

gevestigd te Werkendam, en haar vennoten

2. [eiser sub 2],

wonende te Werkendam,

3. [eiser sub 3],

wonende te Werkendam, alsmede

4. de vereniging

VERENIGING ORANJE,

gevestigd te Groningen,

eisers,

advocaat mr. E.A. Bik te Rotterdam,

tegen

de naamloze vennootschap

GALAXIE N.V.,

gevestigd te Gent,

gedaagde,

advocaat mr. F.J. Langelaar te Rotterdam.

Partijen worden hierna Scheepvaartbedrijf Renata V.O.F. c.s. en Galaxie N.V. genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek tevens akte houdende rectificatie en wijziging van eis

- de conclusie van dupliek tevens antwoordakte.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

Op 11 juni 2008 heeft rond 17.46 uur in de Sloehaven van Vlissingen een aanvaring plaatsgevonden tussen het aan Scheepvaartbedrijf Renata V.O.F. c.s. toebehorende binnenvaart containerschip de Renata en het aan Galaxie N.V. toebehorende binnenvaart tankschip de Galapagos. Het zicht was ten tijde van de aanvaring goed.

De Galapagos heeft een lengte van 110 meter en was geladen met 2.800 ton nafta. Zij kwam van de Totalsteiger in de Van Cittershaven en voer door het Van Citterskanaal om van daaruit naar bakboord door de Sloehaven richting de Westerschelde te varen.

De Renata heeft een lengte van 110 meter en was geladen met 1.800 ton aan containers. Zij voer vanaf de Westerschelde de Sloehaven in op weg naar de recht voor haar gelegen Westhofhaven.

De aanvaring vond plaats op de kruising van het Van Citterskanaal en de Sloehaven/Quarleshaven, ongeveer 90 meter vanaf een gele boei. Tussen deze vaarwateren bestaat geen onderscheid in hoofd- en nevenvaarwater. De breedte van het vaarwater ter plaatse is ongeveer 600 meter.

De Renata heeft steeds kort onder de stuurboordwal gevaren met een grondsnelheid van 14 à 15 kilometer per uur. Tot vlak voor de aanvaring voer zij op de automatische piloot.

Toen haar voorschip nog ongeveer 300 meter vanaf de kruising met het Van Citterskanaal was heeft de havendienst haar gemeld dat er “uitvaart” was komende vanuit het Van Citterskanaal.

De Galapagos was om 17.30 uur uit de Van Cittershaven vertrokken en voer met een grondsnelheid van ongeveer 12 kilometer per uur door het Van Citterskanaal. De eerste lichte koersverandering van 12 graden vond plaats om 17.42 uur, de tweede van 15 graden om 17.44 uur. Vervolgens heeft de aanvaring plaatsgevonden. De Galapagos heeft steeds in haar vaargeul gevaren (Tresco Expertise: “gans de track zit netjes in de vaargeul”)

Tussen de schepen is geen marifooncontact geweest. Er zijn geen geluidsignalen gegeven.

Op het laatste moment hebben beide schepen getracht een aanvaring te voorkomen door onder meer achteruit te slaan en door koersverandering.

De cascoschade inclusief het eigen risico van de Renata bedroeg EUR.15.921,00. De expertisekosten waren EUR 865,00.

Het geschil

Scheepvaartbedrijf Renata V.O.F. c.s. vordert na wijziging van eis - samengevat – :

- de schuldverhouding vast te stellen tussen de Renata en Galapagos en voor welk deel Galaxie N.V. aansprakelijk is voor de schade;

- betaling aan Scheepvaartbedrijf Renata V.O.F. c.s. en haar vennoten van EUR 26.662,00 vermeerderd met rente en kosten.

- betaling aan Vereniging Oranje van EUR 20.006,00 vermeerderd met rente;

- veroordeling van gedaagden in de proceskosten.

Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Scheepvaartbedrijf Renata V.O.F. c.s. het volgende.

De Galapagos kwam vanaf de Renata gezien van stuurboord in. Normaal gezien zou zij, gelet op het Binnenvaart Politiereglement, voorrang hebben. In dit geval hield de Galapagos echter niet haar stuurboordswal aan en dan vervalt het recht op voorrang. De Galapagos heeft aan het eind van het Van Citterkanaal een bakboord manoeuvre ingezet waardoor zij de bocht afsneed. In die gevallen gaat volgens het Binnenvaart Politiereglement art. 6.17 lid 2 de voorrang over naar, in dit geval, de Renata.

Scheepvaartbedrijf Renata V.O.F. c.s. onderbouwt deze stelling door te verwijzen naar de verklaring van de schipper van de Galapagos die verklaart dat hij bij het uitkomen van de Van Citterhaven (Rb: bedoeld is het Van Citterskanaal) in het midden van de uitvaart zat. Ook wordt verwezen naar de GPS gegevens zoals die door Tresco zijn geanalyseerd. Daaruit blijkt volgens Scheepvaartbedrijf Renata V.O.F. c.s. dat de Galapagos al 800 meter voor het uitkomen van het Van Citterskanaal is gaan bakboorden.

Door in het midden te varen en vroeg te bakboorden handelde de Galapagos in strijd met de in het Van Citterskanaal geplaatste gebodsborden met de tekst: “Verplichting de stuurboordzijde van het vaarwater te houden”.

De schipper van de Galapagos heeft geen marifoon contact gezocht met de Renata wat niet getuigt van goed zeemanschap. Ook heeft zij niet gemeld dat zij aan het eind van het kanaal bakboord uit zou gaan.

De Renata kan niet verweten worden niet afgestopt te hebben. Zij had immers door het vaargedrag van Galapagos voorrang.

Tot slot stelt Scheepvaartbedrijf Renata V.O.F. c.s. dat er in ieder geval gronden zijn om tot een schuldverdeling te komen.

Galaxie N.V. stelt dat de Renata door de Havendienst op de hoogte is gesteld van de aanwezigheid van de Galapagos in het Van Citterskanaal. De Renata was toen nog ongeveer 600 meter van het punt waar de aanvaring plaatsvond. De Renata kon de Galapagos, varend door de Sloehaven, niet zien en diende ervan uit te gaan dat deze voorrang had. De Renata had dus haar snelheid moeten minderen om zo de voorrangsregel te respecteren. Zij heeft het tegendeel gedaan: haar snelheid bleef constant en is zij op de automatische piloot blijven varen tot kort voor de aanvaring. Zij heeft zelf geen marifoon contact gezocht.

De Galapagos heeft de bocht niet afgesneden maar is, nadat zij eerst goed de stuurboordzijde had gehouden, in het Van Citterskanaal gaan voorsorteren. Zij is daarbij niet over het midden van het 600 meter brede vaarwater gekomen. Dit blijkt uit de GPS-analyse van Tresco.

3.4. Over de schadecijfers zijn partijen het niet geheel eens.

De beoordeling

De rechtbank is bevoegd van de vorderingen kennis te nemen omdat de aanvaring in het arrondissement van de rechtbank Middelburg heeft plaatsgevonden. Op de aanvaring is Nederlands recht van toepassing.

4.2. De Havendienst heeft de Renata door middel van de marifoon gemeld dat de Galapagos over stuurboord uit het Van Citterskanaal naderde. De Renata moest er vanaf dat moment rekening mee houden dat zij aan dit schip voorrang diende te verlenen. De Galapagos was een kruisend schip dat voor de Renate van stuurboord kwam. De Renata kon er toen nog niet van uit gaan dat de Galapagos geen voorrang meer zou hebben op grond van art. 6.17 lid 2 BPR. De Renata kon toen namelijk de Galapagos niet waarnemen. De Renata is ondanks deze mededeling van de Havendienst en hoewel zij er rekening mee moest houden dat zij voorrang diende te verlenen aan een uit het Van Citterskanaal komend schip, met een onverminderde snelheid van 14 à 15 kilometer per uur op de automatische piloot door blijven varen. Het is niet gebleken dat de Renata contact heeft gezocht met de Galapagos. In ieder geval is er geen contact geweest en ook dit had voor de Renata aanleiding moeten zijn om defensiever te varen dan zij in werkelijkheid heeft gedaan. Dit is temeer zo omdat de boeg van de Renata door de lengte van het schip en de plaatsing van de stuurhut achterop, al onveer100 meter verder is dan de stuurhut van waaruit de waarneming moet geschieden. De stopweg van de Renata bedroeg volgens haar schipper 250 à 300 meter. Als zij dus voorrang moet verlenen heeft zij vanaf het moment van waarneming nog veel afstand nodig om die voorrang daadwerkelijk te geven. Ook dit was een reden voor defensiever vaargedrag.

4.3. Tegenover dit vaargedrag staat dat van de Galapagos. Het verwijt dat zij de bocht heeft afgesneden met als gevolg dat zij haar voorrang kwijt raakte, is niet terecht.

Uit de analyse van de GPS gegevens door Tresco blijkt dat de Galapagos in de vaargeul is gebleven. Op het laatst, voor de kruising met de Sloehaven, heeft zij tot tweemaal toe een bakboordmanoeuvre gemaakt van respectievelijk 12 en 15 graden. Zij is daarbij niet over de helft van het vaarwater gekomen. Gelet op haar eigen vaargedrag mocht zij verwachten dat de Renata de voorrangsregel voor schepen die kruisen in gelijkwaardig water zou respecteren. Met haar manoeuvre verliet zij namelijk de stuurboordwal niet zodanig, dat zij er rekening mee moest houden dat zij op grond van art. 6.17 lid 2 BPR deze voorrang kwijt zou raken.

4.4. De rechtbank oordeelt op grond van het bovenstaande dat de Renata ten onrechte aan de Galapagos verwijt schuld aan de aanvaring te hebben door “de bocht af te snijden”. De Renata heeft door haar vaargedrag schuld aan de aanvaring en is er geen reden voor een verdeling van deze schuld tussen partijen. Voorzover deGalapagos al nautische fouten heeft gemaakt, vallen deze in het niet bij die van de Reanata.

De vorderingen van Scheepvaartbedrijf Renata V.O.F. c.s. worden dus afgewezen. Zij zal worden veroordeeld in de proceskosten die aan de zijde van Galaxie N.V. zijn gevallen. Deze kosten zijn:

Griffierecht

1.025,00

Salaris advocaat 2*894

1.788,00

Totaal

2.813,00

De beslissing

De rechtbank

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Scheepvaartbedrijf Renata V.O.F. c.s. in de kosten van de procedure tot aan deze uitspraak aan de zijde van Galaxie N.V. gevallen zijnde EUR 2.813,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Witsiers en in het openbaar uitgesproken op 12 januari 2011.