Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2011:BQ1402

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
30-03-2011
Datum publicatie
15-04-2011
Zaaknummer
74990 / HA ZA 10-439
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geschil over zonwering.

Partij stelt niet in gebreke te zijn gesteld. Rechtbank oordeelt dat dat wel het geval is en dat voldoende duidelijk was wat de klacht was.

Geleverd is echter wat besteld is.

Als dat geleverde niet voldoet is dat het probleem van de partij die besteld heeft omdat het hier om twee professionele partijen gaat.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

" \* MERGEFORMAT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 74990 / HA ZA 10-439

Vonnis van 30 maart 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap

SUNMASTER NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Nijkerk,

eiseres in conventie,

verweerder in deels voorwaardelijke reconventie,

advocaat: mr. J.A. Trimbach te Hilversum,

tegen

1. de vennootschap onder firma

[gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in deels voorwaardelijke reconventie] V.O.F.,

gevestigd en kantoorhoudende te Oostburg, gemeente Sluis,

2. [gedaagde sub 2 in conventie, eiser sub 2 in deels voorwaardelijke reconventie],

wonende te Oostburg, gemeente Sluis,

3. [gedaagde sub 3 in conventie, eiser sub 3 in deels voorwaardelijke reconventie],

wonende te Maldegem (België),

gedaagden in conventie,

eisers in deels voorwaardelijke reconventie,

advocaat: mr. L.E. van Hevele te Terneuzen.

Eiseres zal hierna Sunmaster worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk als respectievelijk [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in deels voorwaardelijke reconventie], [gedaagde sub 2 in conventie, eiser sub 2 in deels voorwaardelijke reconventie] en [gedaagde sub 3 in conventie, eiser sub 3 in deels voorwaardelijke reconventie] worden aangeduid, en gezamenlijk als [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] (in mannelijk enkelvoud).

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 24 november 2010;

- de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie;

- de brief met bijlage van mr. Van Hevele van 7 februari 2011;

- het proces-verbaal van comparitie van 10 februari 2011.

De feiten

Sunmaster is een fabrikant van zonweringen. [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in deels voorwaardelijke reconventie] legt zich toe op onder meer de handel in en montage van zonweringen. [gedaagde sub 2 in conventie, eiser sub 2 in deels voorwaardelijke reconventie] en [gedaagde sub 3 in conventie, eiser sub 3 in deels voorwaardelijke reconventie] zijn vennoten van [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in deels voorwaardelijke reconventie]

Sunmaster heeft aan [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in deels voorwaardelijke reconventie] verkocht en geleverd 86 zonweringen met een staaldraadwindwerk tegen een koopsom van € 20.318,00, overeenkomstig de bestelling en orderbevestiging van 18 juni 2009. Betaling van de koopsom diende plaats te vinden in drie termijnen. [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in deels voorwaardelijke reconventie] heeft de laatste termijn van € 7.253,53, gefactureerd op 1 oktober 2009, niet voldaan.

Omstreeks 28 oktober 2009 heeft [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] aan Sunmaster gemeld dat een groot aantal gemonteerde schermen langzaam naar beneden zakt.

Op 26 mei 2010 heeft de heer [A.] van [A.] Industries (hierna: [A.]) de locatie in Breskens waar de zonweringen zijn gemonteerd bezocht. In een e-mail aan Sunmaster van dezelfde datum heeft [A.] het volgende – voor zover van belang – gerapporteerd:

Wat betreft het uit lopen van de schermen heb ik het volgende verteld.

De windwerken hebben een zo genaamde lastdruk rem.

Deze werkt als volgt, Als er op de staaldraad geen spanning staat is de rem los.

Zodra er spanning op de draad komt wordt de rem bekrachtigd.

Op een winderige plaats zal het scherm op en neer gaan.

Ondanks er wind/stormvaste armen aan het scherm zitten.

Het gevolg is dat de lastdruk rem telkens word belast en ontlast zo dat het scherm verder zal kunnen uitvallen. (…)

Dit geld alleen voor het type 45.

Wij hebben een 100kg windwerk gemonteerd (…).

Deze werkte perfect.

Bij bejaarde woningen worden er altijd de zware windwerken gemonterd. deze draaien veel lichter.

Dat moet ook het advies zijn, zeker in deze situatie zoals in Breskens waar altijd meer wind staat dan in het binnenland.

In een brief van 27 mei 2010 van [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] aan Sunmaster is – voor zover van belang – het volgende opgenomen:

Aansluitend op het verzenden van onze claim per e-mail zenden wij u deze ook per aangetekende post.

Ik had u toegezegde deze uiterlijk vrijdag 28 mei 2010 aan u te doen toekomen per e-mail. Deze claim is de aangepaste met de 80kg windwerken ipv de 100kg windwerken van ALU [A.]. Deze zijn een stuk gunstiger in prijs, wat voor u ook u ook gunstig is; (zie claim van 30 maart jl)

Wij hopen nu toch zeer snel, doch uiterlijk 4 juni aanstaande een passende oplossing te hebben van U.

We zijn nu van 28 oktober 2009 bezig met het oplossen van dit probleem en hoop nu eindelijk eens, mede voor mijn klant, dat dit probleem opgelost kan worden.

Het geschil

in conventie

Sunmaster vordert, samengevat, [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] hoofdelijk te veroordelen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling aan Sunmaster van € 8.500,06, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over een bedrag van € 7.253,53 vanaf 29 augustus 2010, met hoofdelijke veroordeling van [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] in de proceskosten, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten.

Sunmaster stelt dat zij met [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in deels voorwaardelijke reconventie] een handelsovereenkomst heeft gesloten. [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in deels voorwaardelijke reconventie] diende de laatste factuur ad € 7.253,53 binnen dertig dagen na de factuurdatum te voldoen, maar is hiermee, ondanks aanmaning en sommatie, in gebreke gebleven.

Sunmaster maakt naast voldoening van de hoofdsom ad € 7.253,53 aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag van de factuur – tot en met 28 augustus 2010 berekend op € 478,53 – en op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ad € 768,00.

[gedaagde sub 2 in conventie, eiser sub 2 in deels voorwaardelijke reconventie] en [gedaagde sub 3 in conventie, eiser sub 3 in deels voorwaardelijke reconventie] zijn als vennoten van [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in deels voorwaardelijke reconventie] ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in deels voorwaardelijke reconventie]

Sunmaster betwist gemotiveerd dat zij ondeugdelijke zonweringen heeft geleverd (zie 3.6).

[gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] beroept zich op verrekening. Wat [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] aan Sunmaster is verschuldigd, kan volledig worden verrekend met de vordering van [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] op Sunmaster (zie 3.4 en 3.5).

in reconventie

[gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] vordert, samengevat:

primair (in geval van verrekening)

- Sunmaster te veroordelen tot betaling aan [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] van € 1.476,66, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 27 oktober 2010;

subsidiair (in geval het beroep op verrekening wordt verworpen)

- Sunmaster te veroordelen tot betaling aan [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] van € 8.730,19, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 27 oktober 2010;

primair en subsidiair

- te verklaren voor recht dat de overeenkomst gedeeltelijk, voor wat betreft de levering van de windwerken, is ontbonden;

- Sunmaster te veroordelen tot gedeeltelijke ongedaanmaking van de verrichte prestatie middels het terugnemen van (naar de rechtbank begrijpt) 86 stuks 45 kg windwerken tegen een redelijke vergoeding;

- in de proceskosten.

[gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] stelt dat Sunmaster toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, te weten het leveren van deugdelijke zonweringen, althans windwerken. Reeds binnen vier weken na uitlevering en montage bleek dat bij ongeveer 80% van de schermen de voorlijst van het scherm langzaam naar beneden zakt. De oorzaak is gelegen in de combinatie van het windwerk ten opzichte van de zonwering. Zoals door [A.] is geconstateerd, is het probleem opgelost na vervanging van het windwerk van 45 kg door een exemplaar van 100 kg.

[gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] heeft zonweringen besteld en de keus van de windwerken overgelaten aan de te dier zake deskundige Sunmaster. Hij mocht erop vertrouwen dat de meegeleverde windwerken in combinatie met de geleverde schermen zouden voldoen, ook op een locatie zoals Breskens. Sunmaster had, zo nodig, moeten nagaan op welke locatie de zonweringen dienden te worden geplaatst om afhankelijk daarvan de juiste windwerken te leveren.

[gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] roept de ontbinding van de overeenkomst in voor wat betreft de geleverde windwerken, en vordert ongedaanmaking van de verrichte prestatie: Sunmaster dient de door haar geleverde 45 kg windwerken terug te nemen tegen een redelijke vergoeding. Daarnaast stelt [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] als gevolg van de toerekenbare tekortkoming van Sunmaster schade te hebben geleden, in totaal € 8.730,19. Deze schade bestaat uit de kosten voor de aanschaf van 86 80 kg windwerken en de tijd die gepaard gaat met het vervangen van de 45 kg windwerken.

Sunmaster voert als verweer allereerst aan dat zij nimmer door [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] in gebreke is gesteld. De brief van 27 mei 2010 is geen inbrekestelling, omdat niet wordt aangegeven wat het probleem is, hoe het probleem door Sunmaster moet worden opgelost en op welke termijn. Bovendien heeft Sunmaster bij brief van 31 mei 2010 een oplossing aangeboden.

Voorts betwist Sunmaster dat zij tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen. Zij heeft geleverd overeenkomstig de offerte. Met de kwaliteit van de zonweringen en windwerken is niets mis. Dat wordt bevestigd door [A.]. Volgens [A.] had het advies moeten zijn om voor de bewuste locatie zwaarder windwerk te monteren. Dat valt Sunmaster niet te verwijten. Zij was niet bekend met de locatie waar [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] de zonweringen zou gaan plaatsen. [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] moet geacht worden ter zake kundig te zijn en had dan ook nadrukkelijk voor andere windwerken moeten opteren.

Mocht Sunmaster wel tekort zijn geschoten, dan betwist Sunmaster dat dit, gelet op de geringe aard van de tekortkoming, een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Voor zover de tekortkoming de gedeeltelijke ontbinding wel rechtvaardigt, kan dit maximaal leiden tot betaling door Sunmaster van een bedrag gelijk aan de kostprijs van een windwerk van 45 kg maal het aantal windwerken dat niet zou functioneren.

Voorts betwist Sunmaster gemotiveerd dat [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] schade heeft geleden, dan wel dat die schade € 8.730,19 bedraagt. Subsidiair is Sunmaster van mening dat een billijkheidscorrectie dient te worden toegepast.

Ten slotte betwist Sunmaster dat zij de wettelijke handelsrente is verschuldigd. Wettelijke handelsrente veronderstelt een handelsovereenkomst. [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] vordert een bedrag uit hoofde van schadevergoeding.

De beoordeling

in conventie

[gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] heeft zich tegen de vordering van Sunmaster verweerd met een beroep op verrekening. Sunmaster heeft de tegenvordering van [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] echter gemotiveerd betwist, zowel op formele als op materiële gronden. Derhalve kan de gegrondheid van het beroep op verrekening niet eenvoudig worden vastgesteld en wordt het verweer verworpen.

[gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] heeft de vordering ten aanzien van de hoofdsom voor het overige niet betwist, zodat deze vordering zal worden toegewezen tot een bedrag van € 7.253,53. De wettelijke handelsrente over dit bedrag is toewijsbaar vanaf de vervaldag van de factuur en wordt tot en met 28 augustus 2010 berekend op € 478,53, zoals gevorderd en niet weersproken.

Voorts heeft Sunmaster vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gevorderd in verband met door IMNederland Credit Management Services B.V. (hierna: IMNederland) verrichte werkzaamheden. Ter onderbouwing heeft Sunmaster een aantal afschriften van sommaties in het geding gebracht. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Sunmaster hiermee onvoldoende aangetoond dat de werkzaamheden door IMNederland meer hebben omvat dan een herhaalde sommatie. Dat klemt temeer nu [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] heeft betwist dat IMNederland andere werkzaamheden – een uitgebreid verhaalsonderzoek, het voeren van overleg en telefonades, en het treffen en bewaken van een betalingsregeling – heeft verricht, zoals Sunmaster heeft gesteld. De gevorderde incassokosten moeten dan ook worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling geacht wordt een vergoeding in te sluiten. Derhalve zal de vordering op dit punt worden afgewezen.

De rechtbank zal [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] als de in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk in de proceskosten veroordelen. De kosten aan de zijde van Sunmaster worden begroot op:

- vast recht

- dagvaardingsexploot

- salaris advocaat

314,00

78,89

768,00

(2,0 punten * tarief I à € 384,00)

totaal

1.160,89

De wettelijke rente over de proceskosten is, zoals gevorderd en niet weersproken, toewijsbaar met ingang van veertien dagen na aanmaning door Sunmaster om deze kosten te voldoen.

De door Sunmaster gevorderde nakosten zullen op de in het dictum weergegeven wijze worden begroot.

in reconventie

De rechtbank komt allereerst toe aan de vraag of Sunmaster bij brief van 27 mei 2010 deugdelijk in gebreke is gesteld. Voorop staat dat het voor Sunmaster duidelijk moest zijn wat het probleem was, namelijk het uit zichzelf zakken van de zonweringen. Dit probleem is steeds het onderwerp van geschil tussen partijen geweest, zoals blijkt uit de e-mailberichten van 28 oktober 2009, de brief van [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] van 30 maart 2010 en de rapportage van [A.] van 26 mei 2010. Voorts is voldoende duidelijk waartoe Sunmaster wordt aangemaand. [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] heeft een “claim” ingediend. Deze claim is gespecificeerd in een e-mail van 27 mei 2010. In deze e-mail wordt bovendien vermeld dat het gaat om de kosten voor het vervangen van de 45 kg windwerken door 80 kg windwerken. Kennelijk heeft [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] gekozen voor vervangende schadevergoeding in plaats van herstel door Sunmaster. Dat staat hem, gelet op grond van artikel 6:87 van het Burgerlijk Wetboek, in beginsel vrij. Tot slot heeft [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] Sunmaster een termijn gesteld voor een “passende oplossing”, te weten “uiterlijk 4 juni”. Uit de inhoud van de brief van 27 mei 2010 en de bijbehorende brief van dezelfde datum volgt dat deze “passende oplossing” in samenhang met de eerdergenoemde “claim” moet worden gezien. Sunmaster kan zich daarom niet beroepen op het voorstel in de brief van 31 mei 2010, omdat dat voorstel niet volledig tegemoet komt aan de claim van [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie]. Op grond van het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat de ingebrekestelling aan de wettelijke eisen voldoet, zeker nu niet is gebleken dat [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] ter zake deskundig is.

Partijen zijn het erover eens dat een aantal zonweringen uit zichzelf zakt en dat de oorzaak daarvan niet is gelegen in de zonwering of het windwerk zelf, maar in de combinatie van beide. De kern van het geschil is of dit een toerekenbare tekortkoming van Sunmaster oplevert. De rechtbank gaat voorbij aan de stelling van [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] dat de windwerken stroef draaien en dat de bovenas klappert. Onvoldoende gesteld of gebleken is dat dit ligt aan de kwaliteit van de geleverde zonweringen en windwerken. Dat klemt temeer, nu Sunmaster, onder verwijzing naar de rapportage van [A.], heeft opgemerkt dat de montage van de zonweringen onder de maat is.

[gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] heeft 86 zonweringen met een staaldraadwindwerk gekocht. De windwerken zijn in tegenstelling tot de zonweringen niet nader gespecificeerd, noch in de bestelling noch in de orderbevestiging. Sunmaster heeft windwerken van 45 kg geleverd. De rechtbank verwerpt de stelling van [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] dat Sunmaster navraag had moeten doen waar de zonweringen zouden worden geplaatst en op grond daarvan zwaardere windwerken had moeten adviseren. De rechtbank overweegt dat de overeenkomst is gesloten tussen twee professioneel handelende partijen, beide actief in de markt van zonweringen. Ter comparitie heeft [gedaagde sub 2 in conventie, eiser sub 2 in deels voorwaardelijke reconventie] bovendien verklaard dat hij al 25 jaar met windwerken werkt. Gegeven de hoedanigheid van partijen mocht van [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] worden verwacht dat hij een bestelling zou plaatsen die was afgestemd op de locatie waar de zonweringen zouden worden gemonteerd. In ieder geval lag het op zijn weg om Sunmaster van relevante informatie te voorzien, zoals de bijzonderheden waarop [A.] heeft gewezen: het feit dat de zonweringen voor bejaardenwoningen waren bestemd en dat sprake was een winderige locatie, daargelaten dat volgens [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] het zakken van de zonweringen niet of nauwelijks verband houdt met de windbelasting. Onvoldoende gesteld of gebleken is dat Sunmaster van deze bijzonderheden op de hoogte was. Dat Sunmaster wist dat het ging om een project in Zeeuws-Vlaanderen, wat daarvan ook zij, is onvoldoende concreet.

Op grond van het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat Sunmaster niet toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst. Nu de gevorderde ontbinding, ongedaanmaking en schadevergoeding alle van een tekortkoming uitgaan, zal de rechtbank deze vorderingen afwijzen.

De rechtbank zal [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordelen. De kosten aan de zijde van Sunmaster worden begroot op € 384,00 wegens salaris advocaat (½ * 2,0 punten * tarief I à € 384,00).

De beslissing

De rechtbank

in conventie

- veroordeelt [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de een betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, tot betaling aan Sunmaster van € 7.732,06, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over € 7.253,53 vanaf 29 augustus 2010 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de een betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Sunmaster tot op heden begroot op

€ 1.160,89, vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van veertien dagen na aanmaning door Sunmaster om deze kosten te voldoen;

- verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- veroordeelt [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de een betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de nakosten, begroot op € 199,00 bij betekening en op € 131,00 zonder betekening, vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van veertien dagen na aanmaning door Sunmaster om deze kosten te voldoen;

in reconventie

- wijst de vorderingen af;

- veroordeelt [gedaagden in conventie, eisers in deels voorwaardelijke reconventie] in de proceskosten, aan de zijde van Sunmaster tot op heden begroot op € 384,00;

- verklaart dit vonnis in reconventie ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr.drs. M.L. Ruiter en in het openbaar uitgesproken op 30 maart 2011.