Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2010:BM8665

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
31-03-2010
Datum publicatie
22-06-2010
Zaaknummer
63338 / HA ZA 08-297
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koper woning heeft de verkoper niet binnen bekwame tijd in kennis gesteld van de gebreken aan de woning. De ingebrekestelling was na een periode van enkele jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

2

63338 / HA ZA 08-297 en 64097 / HA ZA 08-388

31 maart 2010

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

63338 / HA ZA 08-29717 maart 2010

Sector civiel recht

Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring van 31 maart 2010

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 63338 / HA ZA 08-297 van

1. [eiser 1 in conventie en verweerder 1 in reconventie],

wonende te Goes,

2. [eiser 2 in conventie en verweerder 2 in reconventie],

wonende te Goes,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. F.R. Heijstek te Middelburg,

tegen

1. [gedaagde 1 in conventie en eiser 1 in reconventie],

wonende te Domburg,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr.H.H.G. Theunissen te Roermond,

2. [gedaagde 2 in conventie en eiser 2 in reconventie],

wonende te Delft,

gedaagde in conventie,

advocaat mr. C.J. IJdema te Middelburg,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer 64097 / HA ZA 08-388 van63338 / HA ZA 08-297 en 64097 / HA ZA 08-388

[eiseres in zaak 64097],

wonende te Delft,

eiseres,

advocaat mr. C.J. IJdema te Middelburg

tegen

[gedaagde in zaak 64097],

wonende te Goes,

gedaagde,

advocaat mr. C.T.E. Nuis te Goes.

Partijen zullen hierna [eisers in conventie en verweerders in reconventie]., [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] genoemd worden.

De procedure in de hoofdzaak

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de rolbeslissing van 10 december 2008;

de conclusie van dupliek in conventie en repliek in reconventie;

- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie tevens houdende akte wijziging van eis;

de conclusie van dupliek in reconventie tevens houdende akte wijziging eis;

de antwoordakte wijziging eis;

de antwoordakte wijziging (vermeerdering) van eis

het proces-verbaal van comparitie

de akte na comparitie

de antwoordakte in de hoofdzaak en de vrijwaringzaak;

de akte na comparitie tevens houdende akte overlegging producties;

de antwoordakte producties

De procedure in de vrijwaringzaak

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 12 november 2008

het proces-verbaal van comparitie van 30 september 2009.

De feiten

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] waren in eenvoudige mede-eigendom eigenaar van het woonhuis, gelegen [adres 1]. Eind 2002 hebben [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] aan de ABN AMRO Bank een schriftelijke onherroepelijke volmacht gegeven tot onderhandse verkoop van hun woning. De volmacht luidt als volgt:

(…) onherroepelijk volmacht te geven aan ABN AMRO Bank N.V. en/of dochterinstellingen om voor en namens hem, ondertekende, te verkopen en te leveren en in eigendom over te dragen aan een ieder die zich als koper meldt, de onroerende zaak gelegen aan de [adres 1], zulks voor een prijs door de gevolmachtigde vast te stellen, de koopsom te ontvangen en daarvoor kwijting te verlenen, de akte van transport te ondertekenen, daarin te doen opnemen, de bepaling dat de kosten van de verkoop en eigendomsoverdracht zullen zijn voor rekening van de koper en voorts in de voorlopige koopakte alle bepalingen en bedingen op te nemen die in een dergelijke akte of in een akte van transport plegen te worden opgenomen, waaronder het beding dat ondergetekende zich verplicht, zonder enige gerechtelijke tussenkomst, bij het transport het pand geheel vrij van huur, leeg en ontruimd, (behoudens de eventueel meeverkochte roerende zaken) en ongevorderd op te leveren en verder ter voorschreven zaken al dat gene te doen wat de volmachtgever, zelf tegenwoordig zijnde, zou kunnen, mogen of moeten doen, alles met de macht van substitutie.

Deze volmacht is als onverbrekelijk deel van de op te maken koopakte en als zijnde in het belang van de lasthebber onherroepelijk en vervalt niet door het overlijden of onder curatele stelling van de verkoper.

De koopovereenkomst is op 21 oktober 2003 respectievelijk14 november 2003 ondertekend door [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. en de ABN AMRO Bank. De koopovereenkomst vermeldt als verkoper: ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22, 1102 BS Amsterdam. Artikel 12 van de koopovereenkomst luidt als volgt: Het object wordt verkocht en geleverd in de staat waarin het zich thans bevindt met alle bestanddelen, alle rechten en aanspraken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten. Bij brief van 21 januari 2004, verzonden aangetekend met handtekening retour, heeft mr. S. Saija namens [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. ABN AMRO Bank N.V. in gebreke gesteld en gesommeerd om op 30 januari 2004 de onroerende zaak aan haar cliënten te leveren in de staat waarin deze zich bij het aangaan van de koopovereenkomst bevond. Bij notariële akte van levering, gedateerd 30 januari 2004, heeft de levering plaatsgevonden. De akte van levering vermeldt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] als verkopers. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] zijn bij volmacht verschenen. Bij brief d.d. 25 juli 2007 heeft de raadsman van [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] geschreven:

(…)

In het licht van het bovenstaande hebben cliënten helaas een groot aantal gebreken aan de woning geconstateerd. Het gaat ondermeer om de volgende feitelijke gebreken. De sauna en de pantry (tweede keukenblok) bleken te ontbreken. De keuken van het woonhuis bleek incompleet: een aantal kastenwanden en inbouwapparatuur, waaronder een koelvriescombinatie, een combi-oven en een afwasmachine ontbraken in de keuken. Er bleek geen garderobe te zijn. Ook de alarminstallatie ontbrak. Het dubbele glas in het zijraam van de woning bleek beschadigd. De kelder van de woning bleek lek te zijn. De afvoer van het dompelbad bleek niet te zijn aangesloten op de rioolafvoering. Het Turkse stoombad was defect, de stoomgenerator ontbrak. Een watervaldouchekop bleek in de badkamer te ontbreken. De (spiegel)kasten in de badkamer bleken te zijn verwijderd. De douchebakken bleken lek te zijn. De verlichtingsspotjes uit het plafond van de badkamer bleken verwijderd te zijn en tenslotte bleek het gazon in de tuin van de woning beschadigd te zijn en ontbraken bomen en struiken.

Het geschil in de hoofdzaak

in conventie

[eisers in conventie en verweerders in reconventie]. vordert na wijziging eis dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

Primair: [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] hoofdelijk veroordeelt, des dat de één betaalt, de ander zal zijn bevrijd aan [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. te betalen € 182.990,47, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 januari 2004, danwel 26 augustus 2005, danwel 15 augustus 2007, danwel vanaf de dag van dagvaarding tot de dag der algehele voldoening;

Subsidiair: de tussen partijen op 21 oktober 2003 gesloten koopovereenkomst gedeeltelijk vernietigt, danwel gedeeltelijk ontbindt in die zin dat de door [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. betaalde koopprijs wordt verminderd met € 182.990,47 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 januari 2007 danwel 26 augustus 2005, danwel 15 augustus 2007, danwel vanaf de dag van dagvaarding tot de dag der algehele voldoening;

Primair en Subsidiair: [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] hoofdelijk veroordeelt, des dat de één betaalt, de ander zal zijn bevrijd, aan [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. te betalen € 10.000,00 ten titel van buitengerechtelijke kosten, althans € 4.000,00;

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] hoofdelijk veroordeelt, des dat de één betaalt, de ander zal zijn bevrijd in de kosten van de procedure, daaronder begrepen het salaris van de advocaat en de noodzakelijke verschotten en de kosten tot zekerheid van verhaal gelegde beslagen, begroot op € 1.319,11.

[eisers in conventie en verweerders in reconventie]. legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. Bij koopovereenkomst van 21 oktober 2003 heeft [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. het woonhuis met tuin, erf, garage, inrit en verder toebehoren, gelegen [adres 1] gekocht voor € 625.000,00 van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] gekocht. De levering heeft plaatsgevonden op 30 januari 2004. ABN AMRO Bank heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] bij die gelegenheid krachtens onherroepelijke volmachten vertegenwoordigd. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft aan de levering van de woning zowel feitelijke als juridische gebreken geconstateerd. De levering van de woning heeft niet plaatsgevonden vrij van hypotheken en beslagen. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft de volgende feitelijke gebreken geconstateerd:

de sauna en de pantry (tweede keukenblok) ontbraken;

een aantal kastenwanden en inbouwapparatuur, waaronder een koel/vriescombinatie, een combi-oven en een afwasmachine ontbraken;

de garderobe bleek niet aanwezig te zijn;

de alarminstallatie ontbrak;

het dubbelglas in het zijraam van het woonhuis bleek beschadigd;

de kelder van het woonhuis bleek niet waterdicht te zijn;

de stroomgenerator, de technische installatie (pomp en bediening) en de (riool-)afvoer van het Turkse bad ontbrak;

de watervaldouche in de badkamer was niet aanwezig;

de (spiegel)kasten in de badkamer bleken te zijn verwijderd;

de douchebakken bleken lek te zijn;

de verlichtingspotjes bleken uit het plafond van de badkamer te verwijderd;

in de tuin van het woonhuis bleek het gazon beschadigd en ontbraken bomen en struiken.

[eisers in conventie en verweerders in reconventie]. verwijst naar de bij akte overlegging stukken overgelegde foto’s. De gebreken zijn op 28 januari 2004 zowel door [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. als door de deurwaarder geconstateerd. De deurwaarder heeft een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt. Als gevolg van deze gebreken miste het woonhuis bij de levering de feitelijke eigenschappen die voor een normaal gebruik nodig zijn. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] hebben de woning aangeboden inclusief garderobe, fraaie keuken met inbouwapparatuur (onder andere combimagnetron, koel/vriescombinatie en vaatwasmachine), studeerkamer met pantry, sauna en dompelbad, luxe badkamers en een goed onderhouden tuin. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft het huis voorafgaande aan het sluiten van de koopovereenkomst bezichtigd en vastgesteld dat de woning zich bevond in de staat als door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] werd aangeboden. De gebreken waren voor [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. niet kenbaar op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst en zijn pas na het sluiten van de kopovereenkomst ontstaan. Over de lekke kelder en de lekke douchebakken hebben [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. niet geïnformeerd. De kosten van herstel hebben € 110.490,47 bedragen, zoals in de dagvaarding nader gespecificeerd. De derving van het woongenot voor en tijdens het herstel begroot [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. op € 10.000,00. Voorts maakt [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. aanspraak op de contractuele boete van 10% van de koopsom en derhalve op een bedrag van € 62.500,00. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft buitengerechtelijke kosten moeten maken, die hij begroot op € 10.000,00. Subsidiair begroot hij zijn vordering op grond van het rapport Voorwerk II op € 4.000,00. Voorts heeft [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. ter verzekering van zijn vordering ten laste van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] conservatoir beslag moeten leggen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] zijn tegenover [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. hoofdelijk aansprakelijk. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] bij brieven van 21 januari 2004, 26 augustus 2005 en 25 juli 2007 in gebreke gesteld. De ABN AMRO Bank heeft de ingebrekestelling aan van 21 januari 2004 aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] toegezonden. Zij hebben de ingebrekestelling voor 6 februari 2004 ontvangen. Als volmachtgevers zijn [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] gebonden aan de rechtshandelingen die de bank als gevolmachtigde met een derde sluit. Er is sprake van onmiddellijke vertegenwoordiging. Op grond van artikel 3: 60 jo artikel 3:66 lid 1 BW wordt de op 21 januari 2004 verzonden ingebrekestelling dan ook geacht te zijn ontvangen door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097]. De koopovereenkomst is gesloten onder invloed van dwaling en zou bij een juiste voorstelling van zaken niet zijn gesloten. Meer subsidiair stelt [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. zich op het standpunt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] ongerechtvaardigd zijn verrijkt. Tenslotte, nog meer subsidiair, stelt [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] onrechtmatig hebben gehandeld.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] voert verweer. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] betwist de gestelde gebreken. Subsidiair stelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] zich op het standpunt dat de door [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. genoemde gebreken niet met zich brengen dat het woonhuis in die staat niet gebruikt kan worden voor bewoning. Het woonhuis is reeds op 30 januari 2004 opgeleverd en [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft de gebreken nog steeds niet laten herstellen. Aangenomen moet derhalve worden dat het woonhuis bij de levering de eigenschappen bezat die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. De door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] uitgebrachte brochure is een algemene aanprijzing waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] heeft voor het tekenen van de koopovereenkomst op verzoek van de makelaar op het kantoor van Makelaardij Orisant een lijst afgegeven waarop hij de goederen heeft aangekruist die [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] zou meenemen. Hij verwijst naar de door hem als productie 28 overgelegde lijst. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft op die lijst nooit gereageerd. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] kan zich niet herinneren dat voorafgaande aan het sluiten van de koopovereenkomst een bezichtiging heeft plaatsgevonden. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] betwist dat hij zijn mededelingsplicht heeft geschonden. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft geen bezichtiging met [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] gedaan. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. woont bovendien al vier jaar in de woning zonder dat herstel heeft plaatsgevonden. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft bij [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] eerst op 26 augustus 2005 geklaagd over non-conformiteit, anderhalf jaar nadat [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. gebreken heeft geconstateerd. Dat is niet binnen bekwame tijd na ontdekking. Alle door [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. genoemde gebreken zijn zichtbare gebreken. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft die gebreken tijdig kunnen vaststellen. De aanspraken van Verwijs tegenover [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] zijn verjaard. Ten aanzien van de afzonderlijk gebreken merkt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] het volgende op. De kelder is nimmer vochtvrij geweest. Het dompelbad is nooit aangesloten geweest vanwege een constructiefout. In het kader van normaal onderhoud zijn in de tuin enige bomen gekapt. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] heeft tijdens de bezichtiging op 28 januari 2004 aan [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. medegedeeld dat de ouderbadkamer en de kinderbadkamer enkel bij intensief gebruik lekte. De sauna was een losse cabine in de fitnessruimte. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft geen aanspraak op de contractuele boete.

[gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] voert eveneens verweer. Zij is op huwelijkse voorwaarden gehuwd geweest met [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097]. Bij beschikking van 4 december 2001 is de echtscheiding tussen hen uitgesproken. Die beschikking is ingeschreven op 20 december 2001. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] hadden de woning in eenvoudige mede-eigendom. Op 21 oktober 2003 heeft [eisers in conventie en verweerders in reconventie].

een schriftelijke koopovereenkomst met ABN AMRO Bank gesloten. De bank heeft [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] daar naderhand over geïnformeerd. De bank is als verkoper opgetreden. [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] is aan die koopovereenkomst niet gebonden. Voor zover dat anders zou zijn stelt zij zich op het standpunt dat van non-conformiteit, dwaling, ongerechtvaardigde verrijking of onrechtmatig handelen geen sprake is. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. was voor de levering op de hoogte van de door hem gestelde gebreken aan de woning. De klachten betreffen roerende zaken die niet in de koop begrepen waren. Hij heeft echter zonder enig voorbehoud meegewerkt aan de levering. Hij heeft daarmee de woning aanvaard in de staat waarin deze zich op dat moment bevond en is van non-conformiteit geen sprake. Voor zover er niettemin sprake was van de door [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. gestelde gebreken, waren die voor [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. kenbaar op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft onvoldoende invulling gegeven aan zijn onderzoeksverplichting. Subsidiair stelt [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] zich op het standpunt dat [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. zijn rechten heeft verwerkt nu hij [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] niet binnen de bekwame tijd van twee maanden na ontdekking van de vermeende non-conformiteit op de hoogte heeft gesteld. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] hebben aan de ABN AMRO Bank een bijzondere volmacht verleend om namens hen specifiek omschreven rechtshandelingen te verrichten. Daaronder viel niet het in ontvangst nemen van een ingebrekestelling. De bank was slechts tot beperkte rechtshandelingen bevoegd. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. werd in de fase van de aankoop reeds bijgestaan door een advocaat. Nog meer subsidiair betwist [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] de door [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. gestelde schade als onvoldoende onderbouwd.

in (voorwaardelijke) reconventie

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] vordert na wijziging eis dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. veroordeelt om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen € 6.727,00 met veroordeling van [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. in de kosten van de procedure. Hij legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. is toerekenbaar te kort geschoten in de betaling van de niet in de koopovereenkomst begrepen, maar wel in de woning achtergebleven roerende zaken. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft de op de overname lijst voorkomende goederen aanvaard, zodat die deel uitmaken van de koopovereenkomst. Van verjaring, zoals door [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. is gesteld, is geen sprake.

[eisers in conventie en verweerders in reconventie]. voert verweer. De roerende zaken die geen bestanddeel waren heeft [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. laten taxeren op € 1.838,00. Dit bedrag heeft hij voldaan door storting op de derdengeldrekening van de toenmalige advocaat van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097]. Buitendien is de vordering verjaard.

[gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. veroordeelt om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen € 4.000,00 met veroordeling van [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. in de kosten van de procedure. Zij legt het volgende aan haar vordering ten

grondslag. [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] vordert in de vrijwaring om [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] te veroordelen om aan haar te voldoen de volledige kosten van rechtsbijstand die [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] heeft moeten maken als gevolg van het handelen door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097]. Voor het geval dat die vordering zou worden afgewezen verzoekt zij de rechtbank om [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. te veroordelen in de kosten van de procedure alsmede tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten die zij heeft moeten maken, door haar begroot op € 4.000,00. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. voert verweer.

Het geschil in de vrijwaring

[gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] vordert dat de rechtbank [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] veroordeelt om aan haar te voldoen al hetgeen waartoe zij als gedaagde in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld, te vermeerderen met de volledige kosten van rechtsbijstand die zij heeft moeten maken in verband met de hoofdzaak en de vrijwaring alsmede met de buitengerechtelijke incassokosten ad € 4.000,00 met veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] in de kosten van deze procedure.

Zij legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Partijen zijn op huwelijkse voorwaarden gehuwd geweest. Bij beschikking van 4 december 2001 is de echtscheiding uitgesproken. Die beschikking is op 20 december 2001 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. In 2000 zijn zij gescheiden gaan leven. De bedoeling van partijen was dat de woning aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] zou worden toegescheiden. Zij is niet betrokken geweest bij de door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] in mei 2001 gegeven opdracht om de woning te verkopen. Op 5 november 2003 heeft [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] ingestemd met de toescheiding van de woning aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en er is een verdeling tot stand gekomen die tussen partijen schriftelijke is vastgelegd. Bij vonnis van 15 december 2004 heeft de rechtbank bepaald dat de mogelijke lagere verkoopopbrengst van de woning dan € 625.000,00 als gevolg van handelen door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] geheel voor zijn rekening komt. Bij arrest van 28 februari 2007 heeft het gerechtshof deze uitspraak bekrachtigd.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] voert verweer. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] heeft de woning ontruimd en zaken verwijderd die stonden vermeld op de lijst die hij heeft overhandigd aan de makelaar die optrad voor ABN AMRO Bank. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. heeft op die lijst niet gereageerd. De woning is verkocht voor € 625.000,00, zodat de door [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] bedoelde uitspraak van het gerechtshof niet meer relevant is. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] heeft bij de verkoop de belangen van [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] behoorlijk behartigd. Eventuele schade dient door partijen gezamenlijk te worden gedragen. Het wettelijke systeem biedt geen grond voor volledige vergoeding van kosten van rechtsbijstand.

De beoordeling in de hoofdzaak

in conventie

Het meest verstrekkende verweer van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] is dat de vordering van [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. is verjaard. Uit doelmatigheidsredenen zal de rechtbank dit verweer eerst behandelen. De vraag die daarbij dient te worden beantwoord is of [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. tijdig, dat wil zeggen binnen bekwame tijd na ontdekking van de gestelde gebreken, daarvan kennis heeft gegeven aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097]. De rechtbank is van oordeel dat de brief van mr. Saija namens mr. Spijk, gedateerd 21 januari 2004 en gericht aan ABN AMRO Bank, niet als een aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] gerichte kennisgeving kan worden aangemerkt. Uit de context van de brief, mede gelet op de in die brief vervatte sommatie, leidt de rechtbank af dat de kennisgeving is gericht aan de ABN AMRO Bank zelf, als verkopende partij en niet aan de ABN AMRO Bank als vertegenwoordiger van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097]. Daarnaast is de rechtbank met [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] van oordeel dat sprake is van een bijzondere volmacht aan ABN AMRO Bank, afgegeven voor het specifieke doel om - kort gezegd - de woning te verkopen en te leveren en niet om voor en namens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] een ingebrekestelling in ontvangst te nemen. De rechtbank neemt daarbij ook in aanmerking dat blijkens de door [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. als productie 5 overgelegde notities op 28 januari 2004 een inspectie heeft plaatsgevonden, waarbij [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. en mr. Spijk, de raadsman van [eisers in conventie en verweerders in reconventie]., heeft rondgeleid en dat de op 30 januari 2004 verleden akte van levering [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] als verkopers vermeldt. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. was er derhalve mee bekend dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] en niet de ABN AMRO Bank de verkopers waren. [eisers in conventie en verweerders in reconventie]., bijgestaan door een advocaat, heeft derhalve voldoende gelegenheid gehad om [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] alsnog binnen bekwame tijd van de gestelde gebreken kennis te geven. De stelling dat de advocaat van ABN AMRO Bank de ingebrekestelling op 21 januari 2004 heeft doorgezonden aan de (voormalige) advocaat van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en om opheldering heeft gevraagd maakt dit niet anders, nu gesteld, noch gebleken is dat de (voormalige) advocaat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] in het geschil met [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. vertegenwoordigde. De door [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] per email ontvangen mededeling van [betrokkene 1] dat zij van de deurwaarder had vernomen dat een complicatie was opgetreden bij de levering van de woning, kan naar het oordeel van de rechtbank evenmin worden aangemerkt als een door de koper verzonden kennisgeving zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer de koper nalaat binnen bekwame tijd de in artikel 7:23 lid 1 BW bedoelde kennisgeving te doen zijn alle mogelijkheden om zich op non-conformiteit te beroepen definitief verloren en komt de rechtbank niet meer toe aan de overige door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] opgeworpen stellingen en weren. De rechtbank zal de vordering van [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. afwijzen.

[eisers in conventie en verweerders in reconventie]. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] en [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] worden begroot op:

- vastrecht € 1.148,00

- salaris advocaat € 5.684,00 (4 x tarief € 1.421,00)

Totaal € 6.832,00

De kosten aan de zijde van [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] worden begroot op :

- vastrecht € 1.148,00

- salaris advocaat € 5.684,00 (4 x tarief € 1.421,00)

Totaal € 6.832,00

in reconventie

De rechtbank is van oordeel dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] zijn vordering tot betaling van € 6.727,00 onvoldoende heeft onderbouwd en de rechtbank zal die vordering derhalve afwijzen. Hij dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden veroordeeld in de kosten, door de rechtbank begroot op € 384,00.

De beoordeling in de vrijwaring

Nu de rechtbank de vordering in de hoofdzaak zal afwijzen en [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. zal veroordelen in de kosten van de procedure aan de zijde van [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] en de vordering tot vergoeding van de volledige kosten van rechtsbijstand zich niet verdraagt met het in de wet neergelegde systeem van proceskosten (HR 9 september 2005, NJ 2006, 99) zal de rechtbank de vordering van [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] tot vergoeding van de volledige kosten afwijzen.

Nu partijen gewezen echtelieden zijn zal de rechtbank de proceskosten compenseren, des dat iedere partij de eigen kosten draagt

De beslissing

De rechtbank

In de hoofdzaak

In conventie

wijst de vorderingen van [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. af;

veroordeelt [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. is de kosten van de procedure, tot op dit moment aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] begroot op € 6.832,00;

verklaart dit vonnis met betrekking tot de proceskosten tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

veroordeelt [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. is de kosten van de procedure, tot op dit moment aan de zijde van [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] begroot op € 6.832,00;

in reconventie

wijst de vordering van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] af;

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie en gedaagde in zaak 64097] in de kosten van de procedure in reconventie, tot op dit moment aan de zijde van [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. begroot op € 384,00;

verklaart dit vonnis met betrekking tot de proceskosten tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst de vordering van [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] af;

veroordeelt [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] in de kosten van de procedure in reconventie, tot op dit moment aan de zijde van [eisers in conventie en verweerders in reconventie]. begroot op € 384,00;

verklaart dit vonnis met betrekking tot de proceskosten tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

in de vrijwaring

wijst de vordering van [gedaagde 2 in conventie, eiser 2 in reconventie en eiseres in zaak 64097] af;

compenseert de kosten des dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 17 maart 2010.