Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2010:BL0882

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
06-01-2010
Datum publicatie
02-02-2010
Zaaknummer
66816 / HA ZA 09-124
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Het geschil

in conventie

[eiser in conventie en verweerder in reconventie] vordert samengevat - veroordeling van [[gedaagden in conventie en eisers in reconventie] tot betaling van [bedrag 2] wegens onder meer achterstallig salaris, vakantietoeslag, niet genoten verlofdagen, ontslagvergoeding en wettelijke boete, vermeerderd met wettelijke rente en kosten.

[eiser in conventie en verweerder in reconventie] stelt daartoe dat [[gedaagden in conventie en eisers in reconventie] als bestuurder van [bedrijf 1]. persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van deze vennootschap. Er is namelijk niet voldaan aan de eisen uit de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen om een minimumkapitaal van € 18.000,-- aanwezig te hebben en er was ook geen accountantsverklaring. [bedrijf 1]. is een formeel buitenlandse vennootschap. In dat verband stelt hij onder meer het volgende. [bedrijf 1]. is opgericht, omdat [[gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie] een BKR-registratie had en het oprichten van een Nederlandse vennootschap in 2005 niet mogelijk was. [bedrijf 1]. handelde als een Nederlandse vennootschap vanuit Nederland. Aanvankelijk bevond de meeste handel zich in Oost-Europa en niet in Amerika of Azië. Begin 2007 heeft [gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie] meegedeeld dat [bedrijf 1] op dat moment groot genoeg was om ook de Amerikaanse en Canadese markt te veroveren. Uit een loonstrookje van [eiser in conventie en verweerder in reconventie] van februari 2008 blijkt dat [bedrijf 1]. op dat moment nog de werkgeefster van hem was en actief was in Nederland.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2010-0115
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

2

66816 / HA ZA 09-124

6 januari 2010

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

66816 / HA ZA 09-1246 januari 2010

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 66816 / HA ZA 09-124

Vonnis van 6 januari 2010

in de zaak van

[eiser in conventie, verweerder in reconventie],

wonende te Heeg,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. S. Flierman te Amsterdam,

tegen

1. [gedaagde sub. 1 in conventie, eiser sub. 1 in conventie],

wonende te Goes,

2. [gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie],

wonende te Brasschaat (België),

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. J.M. de Jonge te Goes.

Eiser zal hierna [eiser in conventie en verweerder in reconventie] en gedaagden zullen gezamenlijk [gedaagden in conventie en eisers in reconventie], respectievelijk [gedaagde sub. 1 in conventie en eiser sub. 1 in reconventie] en [gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding

de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie

de conclusie van repliek in conventie tevens conclusie van antwoord in reconventie

de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie

de conclusie van dupliek in reconventie

akte van de zijde van [gedaagden in conventie en eisers in reconventie].

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

[gedaagde sub. 1 in conventie en eiser sub. 1 in reconventie] was statutair bestuurder van de vennootschap naar buitenlands recht [bedrijf 1]., gevestigd in Wilmington in de staat Delaware (VS) en opgericht op 27 december 2005. [gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie] trad op voor [bedrijf 1]. als algemeen directeur.

2.2. Op 14 juli 2006 is opgericht de besloten vennootschap naar Nederlands recht [bedrijf 2], gevestigd te ’s-Gravenpolder. [gedaagde sub. 1 in conventie en eiser sub. 1 in reconventie] en [gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie] waren beiden statutair bestuurder van deze B.V.

2.3. [eiser in conventie en verweerder in reconventie] heeft op 21 juli 2006 een arbeidsovereenkomst gesloten met [bedrijf 1]. Hij is per 7 augustus 2006 in dienst getreden als directeur sales en marketing.

2.4. Bij vonnis van 29 april 2008 heeft de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, [bedrijf 1]. en [bedrijf 2] hoofdelijk veroordeeld tot onder meer het betalen van het (achterstallige) loon aan [eiser in conventie en verweerder in reconventie] vanaf 7 maart 2008 tot het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig geëindigd zou zijn.

2.5. Bij beschikking van 7 augustus 2008 is voornoemde arbeidsovereenkomst ontbonden onder toekenning van een beëindigingvergoeding van [bedrag 1] bruto aan [eiser in conventie en verweerder in reconventie] ten laste van [bedrijf 1]. en [bedrijf 2] Ook ten aanzien van deze vergoeding geldt dat [bedrijf 1]. en [bedrijf 2] hoofdelijk zijn veroordeeld tot betaling.

2.6. [bedrijf 1]. en [bedrijf 2] hebben geen gevolg gegeven aan voornoemde twee uitspraken. Het (achterstallige) loon en de beëindigingvergoeding zijn niet betaald aan [eiser in conventie en verweerder in reconventie].

2.7. Op 18 september 2008 heeft [bedrijf 2] heeft haar naam gewijzigd in [bedrijf 3] Deze B.V. is in staat van faillissement verklaard bij vonnis van 8 oktober 2008. [eiser in conventie en verweerder in reconventie] heeft zijn vordering ingediend bij de curator. Er heeft (nog) geen uitkering aan de crediteuren plaatsgevonden.

2.8. [bedrijf 1]. is uitgeschreven uit het Nederlandse handelsregister.

2.9. [eiser in conventie en verweerder in reconventie] heeft tot op heden geen betaling ontvangen.

2.10. [eiser in conventie en verweerder in reconventie] heeft conservatoir beslag gelegd op twee woningen van [gedaagde sub. 1 in conventie en eiser sub. 1 in reconventie] en onder een aantal banken. Ten aanzien van [gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie] heeft hij conservatoir beslag gelegd op een auto en inboedel.

Het geschil

in conventie

[eiser in conventie en verweerder in reconventie] vordert samengevat - veroordeling van [[gedaagden in conventie en eisers in reconventie] tot betaling van [bedrag 2] wegens onder meer achterstallig salaris, vakantietoeslag, niet genoten verlofdagen, ontslagvergoeding en wettelijke boete, vermeerderd met wettelijke rente en kosten.

[eiser in conventie en verweerder in reconventie] stelt daartoe dat [[gedaagden in conventie en eisers in reconventie] als bestuurder van [bedrijf 1]. persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van deze vennootschap. Er is namelijk niet voldaan aan de eisen uit de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen om een minimumkapitaal van € 18.000,-- aanwezig te hebben en er was ook geen accountantsverklaring. [bedrijf 1]. is een formeel buitenlandse vennootschap. In dat verband stelt hij onder meer het volgende. [bedrijf 1]. is opgericht, omdat [[gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie] een BKR-registratie had en het oprichten van een Nederlandse vennootschap in 2005 niet mogelijk was. [bedrijf 1]. handelde als een Nederlandse vennootschap vanuit Nederland. Aanvankelijk bevond de meeste handel zich in Oost-Europa en niet in Amerika of Azië. Begin 2007 heeft [gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie] meegedeeld dat [bedrijf 1] op dat moment groot genoeg was om ook de Amerikaanse en Canadese markt te veroveren. Uit een loonstrookje van [eiser in conventie en verweerder in reconventie] van februari 2008 blijkt dat [bedrijf 1]. op dat moment nog de werkgeefster van hem was en actief was in Nederland.

3.3. [gedaagden in conventie en eisers in reconventie] voert verweer. [bedrijf 1]. was geen formeel buitenlandse vennootschap, omdat zij niet geheel of nagenoeg geheel in Nederland actief was. Zij was wereldwijd actief en had een werkelijke band met de Verenigde Staten. Zij is slechts enkele maanden actief geweest in Nederland. Er was een verkoopkantoor in Canada. Bij de inschrijving in het Handelsregister heeft zij voldaan aan de eisen van de Kamer van Koophandel. Zij voldeed aan de eisen voor het hebben van minimumkapitaal. Verder was alleen [gedaagde sub. 1 in conventie en eiser sub. 1 in reconventie] statutair bestuurder. [[gedaagden in conventie en eisers in re[gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie] was geen statutair bestuurder en ook niet belast met de dagelijkse leiding van [bedrijf 1].

in reconventie

3.4. [[gedaagden in conventie en eisers in reconventie] vordert samengevat – opheffing van de door [eiser in conventie en verweerder in reconventie] ten laste van [[gedaagden in conventie en eisers in reconventie] gelegde conservatoire beslagen en betaling van proceskosten.

3.5. [[gedaagden in conventie en eisers in reconventie] stelt daartoe dat [eiser in conventie en verweerder in reconventie] geen vordering heeft op [[gedaagden in conventie en eisers in reconventie]. Ten aanzien van [gedaagde sub. 1 in conventie en eiser sub. 1 in reconventie] geldt bovendien dat niet tijdig is gedagvaard waardoor de beslagen zijn vervallen. Ten laste van [gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie] is beslag gelegd op een donkerblauwe auto (merk: Bentley) met Belgische kentekenplaten en op inboedel. De Bentley is eigendom van [bedrijf 4] in Roosendaal en de inboedel is van de partner van [gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie]

3.6. [eiser in conventie en verweerder in reconventie] voert verweer. Het verlengen van de dagvaardingstermijn ten aanzien van [gedaagde sub. 1 in conventie en eiser sub. 1 in reconventie] is op de juiste wijze meegedeeld. Dat de Bentley eigendom is van [bedrijf 4] blijkt nergens uit. De kentekenplaten van de Bentley behoren toe aan [gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie] [gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie] is in gemeenschap van goederen gehuwd met zijn partner. Er is geen reden de beslagen op te heffen.

De beoordeling

in conventie

Voordat toegekomen kan worden aan de beoordeling of sprake is van persoonlijke aansprakelijkheid van [gedaagde sub. 1 in conventie en eiser sub. 1 in reconventie] en [gedaagde sub. 2 in conventie en eiser sub. 2 in reconventie] uit hoofde van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Wfbv), moet worden vastgesteld of [bedrijf 1]. een vennootschap is die valt onder de reikwijdte van deze wet.

4.2. In de Wfbv wordt onder een zodanige vennootschap verstaan:

a. een naar een ander dan Nederlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschap

b. die haar werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verricht en voorts

c. geen werkelijke band heeft met de staat waarbinnen het recht geldt waarnaar zij is opgericht.

voorwaarde a

4.3. Niet in geschil is dat [bedrijf 1]. voldoet aan de hiervoor onder a genoemde voorwaarde.

voorwaarde b

4.4. Uit de feiten blijkt dat [bedrijf 1]. actief is geweest in Nederland. Het enkele actief zijn in Nederland is echter niet voldoende om ervan uit te gaan dat ook is voldaan aan voorwaarde b. Het gaat – gelet op de antimisbruik strekking van de Wfbv – er om dat de vennootschap haar werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verricht. Dat laatste is niet gesteld of gebleken (zie hiervoor onder 3.2). Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is niet voldaan. De rechtbank komt derhalve niet toe aan toetsing van voorwaarde c.

4.5. Uit het voorgaande volgt dat [bedrijf 1]. geen formeel buitenlandse vennootschap in de zin van de Wfbv is. Van persoonlijke aansprakelijkheid uit hoofde van de Wfbv is dan ook geen sprake en de vorderingen van [eiser in conventie en verweerder in reconventie] zullen worden afgewezen.

4.6. [eiser in conventie en verweerder in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [[gedaagden in conventie en eisers in reconventie] worden begroot op:

- vast recht € 1.185,00

- salaris advocaat 2.842,00 (2 punten × tarief € 1.421,00)

Totaal € 4.027,00

in reconventie

4.7. Nu de eis in conventie is afgewezen, zal het conservatoire beslag van rechtswege vervallen, zodra de afwijzing in kracht van gewijsde is gegaan (art. 704 Rv). [gedaagden in conventie en eisers in reconventie] heeft bij de reconventionele vordering geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad gevorderd, zodat [[gedaagden in conventie en eisers in reconventie] geen belang meer heeft bij toewijzing van de reconventionele vordering. De vordering in reconventie zal derhalve worden afgewezen.

4.8. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen (de beslissing in reconventie bouwt immers voort op de afwijzende beslissing in conventie), zullen de proceskosten in reconventie worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

De beslissing

De rechtbank

in conventie

- wijst de vorderingen af,

- veroordeelt [eiser in conventie en verweerder in reconventie] in de proceskosten in conventie, aan de zijde van [[gedaagden in conventie en eisers in reconventie] tot op heden begroot op € 4.027,00,

in reconventie

- wijst de vorderingen af,

- compenseert de kosten van de procedure in reconventie tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M.J. van Dijk, mr. N. van der Ploeg-Hogervorst en mr. H.K.N. Vos en in het openbaar uitgesproken op 6 januari 2010.