Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BP9019

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
13-05-2009
Datum publicatie
24-03-2011
Zaaknummer
62234 / HA ZA 2008-160
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

bewijslevering d.m.v. getuigen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

" \* MERGEFORMAT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 62234 / HA ZA 08-160

Vonnis van 13 mei 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V.,

gevestigd te Oostdijk,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J.M. van der Wulp te Middelharnis,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

UIENHANDEL [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V.,

gevestigd te Kloetinge,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J.A.M. Dietvorst te Goes.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 25 maart 2008;

- de akte houdende overlegging producties;

- de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie;

- de conclusie van repliek in conventie tevens houdende akte vermindering van eis, conclusie van antwoord in reconventie;

- de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie;

- de conclusie van dupliek in reconventie;

- het faxbericht d.d. 28 november 2008 van mr. Nuijten;

- het faxbericht d.d. 1 december 2008 van mr. Dietvorst;

- de brief van de rolrechter d.d. 2 december 2008.

De feiten

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is een onderneming die uien verhandelt, sorteert en verpakt. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft op 14 september 2005 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] opdracht gegeven voor het sorteren en verpakken van uien. De samenwerkingsovereenkomst luidt:

“(…)

Uienhandel [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V. (S.P.O.) levert de uien veldgewas aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V. droogt de uien indien nodig, sorteert en verpakt deze in opdracht van bovengenoemde uienhandel.

Uien worden door opdrachtgever aan teler (leverancier) betaald en verstuurt tevens de nota’s aan de afnemers van het klaargemaakte product. Klaargemaakt product wordt namens en in overleg met Uienhandel [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V. (S.P.O.) verkocht door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V. betrekt product alleen via Uienhandel [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V. (S.P.O.), tenzij anders wordt overeen gekomen. (te denken valt aan het niet voorradig hebben van product door Uienhandel [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V. (S.P.O.)). Uienhandel [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V. verkoopt de uien aan SPO en is gerechtigd om hier haar normale commissie over te rekenen. Het product uien blijft ten allen tijde juridisch eigendom van Uienhandel [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V. (S.P.O.) zolang het nog niet financieel is afgewikkeld.

De sorteervergoeding aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V. zijnde de verwerkingskosten en transport bedragen exclusief de verpakkingskosten (deze worden apart verrekend): Gele uien €4,50 en rode uien €6,00 per 100 kg netto product. Dit alles tot een tarrapercentage van 10%. Boven de 10% tarra krijgt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V. de korting die bij de telers in mindering wordt gebracht. Winst en verlies wordt fifty/fifty gedeeld, dus ook de sorteermarge bij verlies. Sorteerbedrijf [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V. sorteert en verwerkt in overleg evenals de verkoop waarbij verantwoording wordt afgelegd aan Uienhandel [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V. (S.P.O.)

Bruto aangevoerde uien minus de tarra geeft netto uit te betalen kg aan leverancier. Een gangbaar sorteer en verwerkingsverlies bedraagt 5%. (…)

Uienhandel [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V. (S.P.O.) bekomt van elke factuur 5% ter bestrijding van haar kosten om te factureren, rentes en dergelijke. De nota’s van de verwerking door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V. worden door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V. gestuurd en worden binnen dertig dagen na factuurdatum door Uienhandel [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V. (S.P.O.) betaald.

Bijgevoegd een exemplaar van de in en verkoop voorwaarden Uienhandel [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V.”

Bij notariële akte van 15 december 2005 heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aan Gourmet B.V. een recht van (tweede) hypotheek verleend op haar bedrijfsgebouwen. Bij akte van cessie van 3 juli 2007 heeft Gourmet B.V. de door hypotheek gedekte vordering aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gecedeerd. Op 8 februari 2008 heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] deze vordering op haar beurt aan de Holding [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] Holding B.V. gecedeerd.

In december 2006 heeft een bespreking tussen partijen plaatsgevonden ten kantore van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]. Daar is tussen partijen afgesproken dat het machinepark van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in eigendom zou worden overgedragen aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voor een bedrag van € 140.628,25 incl. BTW. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] op 15 december 2006 (nr. 13707) een factuur voor dit bedrag verzonden. Het machinepark is op 8 februari 2008 overgedragen aan de Holding [naam gedaagde in conventie, eiseres in rec[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie].

Het geschil

in conventie

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert, na wijziging van eis bij repliek:

1. veroordeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te betalen een bedrag van € 319.878,69, te vermeerderen met de handelsrente vanaf de dag van opeisbaarheid van de onderscheiden facturen, althans vanaf 4 januari 2008 tot de dag der algehele voldoening, althans vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, telkens na afloop van een jaar te vermeerderen met de over dat jaar verschuldigde rente als bedoeld in artikel 6:119 BW, alsmede

2. veroordeling tot betaling van 50% van de winst die door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is gemaakt met de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] op grond van de overeenkomst van 14 september 2005 gesorteerde en verpakte uien, welk bedrag nader dient te worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet, te vermeerderen met de handelsrente vanaf de dag van opeisbaarheid van de onderscheiden facturen, althans vanaf 4 januari 2008 tot de dag der algehele voldoening, althans vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, telkens na afloop van een jaar te vermeerderen met de over dat jaar verschuldigde rente als bedoeld in artikel 6:119 BW, alsmede

3. veroordeling in de kosten van deze procedure.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] legt aan haar vordering ten grondslag, zo begrijpt de rechtbank, dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van de tussen partijen op 14 september 2005 gesloten samenwerkingsovereenkomst. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] dient de volgende bedragen nog te betalen:

- nog openstaande facturen in het kader van de overeenkomst ad € 272.605,98;

- een bedrag van € 231.644,21 incl BTW in verband met 5% administratiekosten;

- een bedrag van € 85.000,-- te voldoen ter zake inleg en winst in Egyptische uien die [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gezamenlijk met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en uienhandelaar [naam] te Kruiningen hebben ge- en verkocht in 2006. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert derhalve in totaal € 589.250,19. Hierop dient in mindering te strekken de gecedeerde vordering van Gourmet B.V. (ad € 57.371,50), een betaling door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] van € 106.000,-- en voor [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] geinde bedragen van € 106.000,--. Daarnaast stelt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] recht te hebben op 50% van de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] behaalde winst gedurende de samenwerkingsovereenkomst.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voert verweer. Primair stelt zij zich op het standpunt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet ontvankelijk is omdat zij niet heeft voldaan aan haar substantieringsplicht. Subsidiair voert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] aan dat zij volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan en zelfs teveel betaald heeft, hetgeen zij in reconventie zal terugvorderen.

in reconventie

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] vordert veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot betaling van € 1.125.237,20, te vermeerderen met de geconvenieerde boeterente van 1,5% per maand resp. de wettelijke handelsrente hierover vanaf 11 juni 2008 tot aan de dag der algehele voldoening en voorts te vermeerderen met een bedrag van € 1.904,-- per maand of ieder gedeelte daarvan dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] het machinepark feitelijk in gebruik heeft en tenslotte met veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de kosten van reconventie.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] legt aan haar vordering ten grondslag dat zij een bedrag van € 786.274,86 teveel heeft betaald aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]. Uit hoofde van een tussen partijen gemaakte winst/verliesafspraak heeft zij nog een bedrag van € 97.299,16 (incl BTW) tegoed van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]. Daarnaast maakt zij aanspraak op betaling van nog achterstallige huurtermijnen van het machinepark. Op grond van haar leverings- en betalingsvoorwaarden, die van kracht zijn op de tussen partijen gesloten overeenkomst, is [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aan rente een bedrag van € 72.809,88 verschuldigd. Daarnaast vordert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] buitengerechtelijke kosten.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voert verweer. Zij betwist dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] teveel heeft betaald. De leverings- en betalingsvoorwaarden van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zijn niet van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, zodat zij geen aanspraak maken op de door haar gevorderde rente en buitengerechtelijke incassokosten. Voor zover de voorwaarden wel van toepassing zijn, voert [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aan dat de gevorderde incassokosten buitensporig hoog zijn.

De beoordeling

in conventie en in reconventie

Omdat de vorderingen in conventie en in reconventie nauw met elkaar verbonden zijn, worden deze gezamenlijk behandeld. Dit leidt er ook toe dat voorbij zal worden gegaan aan de brief van de raadsman van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] d.d. 28 november 2008. Immers, nu [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zelf in haar conclusies in reconventie heeft vermeld dat alles wat in conventie is meegedeeld als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd, heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet in strijd met een redelijke procesorde gehandeld door in de conclusie van dupliek in reconventie in te gaan op hetgeen in conventie is aangevoerd.

Niet-ontvankelijkheid

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet aan haar substantieringsplicht heeft voldaan. Hoewel het [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] kan worden toegegeven dat er sprake is van enige onduidelijkheid in de dagvaarding en de producties niet tegelijkertijd met de dagvaarding zijn ingediend, heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zich in alle redelijkheid kunnen verweren tegen de vordering. Als gevolg daarvan is [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] niet in haar belangen geschaad. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is dan ook ontvankelijk in haar vordering.

Nog openstaande facturen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]

Tussen partijen bestaat onduidelijkheid over de hoogte van de in totaal door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verzonden facturen. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] noemt bedragen van € 1.979.864,30 en € 1.979.850,07. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] maakt vervolgens in de conclusie van antwoord in conventie, eis in reconventie geen bezwaar tegen laatstgenoemd bedrag, terwijl zij vervolgens zelf een rekensom maakt waarin zij een bedrag van € 1.969.837,94 erkent aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verschuldigd te zijn. De rechtbank zal, gelet op het vorenoverwogene, uitgaan van een in totaal door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gefactureerd bedrag van € 1.979.850,07.

Partijen zijn het erover eens dat door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] per bank een bedrag van € 1.457.133,87 heeft betaald. Vast staat ook dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in totaal een bedrag van € 624.739,28 aan facturen heeft verstuurd aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt dat dit gehele bedrag verrekend kan worden, zodat zij per saldo € 102.023,08 teveel heeft betaald. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] betwist in haar conclusies deze verrekening tot een bedrag van € 374.614,84 (hoewel uit onderstaand staatje blijkt dat een bedrag van € 374.623,84 wordt betwist). [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] erkent derhalve dat € 250.124,44 kan worden verrekend. Uitgaande van het hiervoor gehanteerde bedrag dient [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] volgens [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] nog een bedrag van € 272.591,76 (in plaats van € 272.605,98) te voldoen aan openstaande facturen.

Door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zijn de volgende, door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] betwiste, facturen gestuurd:

1) 20050589 ad € 164.647,83, waarvan € 40.734,83 wordt betwist;

2) 20050616 ad € 159.260,41, waarvan € 136.186,33 wordt betwist;

3) 20050719 ad € 43.186,41, welk bedrag in zijn geheel wordt betwist;

4) 20050795 ad € 32.189,--, waarvan € 26.477,-- wordt betwist;

5) 20050879 ad € 137.126,14, waarvan € 81.976,71 wordt betwist;

6) 20050904 ad € 50.451,79, waarvan € 46.062,56 wordt betwist.

Factuur nr. 2 ziet op een door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gestelde afspraak tussen partijen die in december 2006 is gemaakt. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt dat zij aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een factuur mocht sturen onder de noemer van Egyptische uien. Deze afspraak is ingegeven, aldus [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], doordat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in strijd met de overeenkomst voor een derde uien heeft gesorteerd met als gevolg dat er een grote achterstand ging ontstaan en schade zich openbaarde voor [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie]. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] betwist deze afspraak.

De rechtbank is gelet op het vorenoverwogene van oordeel dat, nu [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een bewijsaanbod heeft gedaan, zij daartoe zal worden toegelaten.

De facturen 1, 3, 4, 5 en 6 zien op het inlenen van personeel van [B.] Detachering en transportkosten van [A.] te Kruiningen. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] verwijst naar een verklaring van [B.] Detachering d.d. 16 mei 2008 die luidt: “Hierbij verklaren wij dat het door ons uitgeleende personeel, in de periode van 4-12-2006 tot en met 20-09-2007 in opdracht van, en op afroep door “[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] BV” werd opgeroepen. Op verzoek van, en in goed overleg met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] [ ] BV werden de rekeningen gericht aan Uienhandel [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] BV (SPO) en zijn door deze betaald.” Zij heeft een soortgelijke verklaring van [A.] overgelegd.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft niet de inhoud van de verklaringen betwist, maar wel de (hoogte van de) door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ingediende facturen. Met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is de rechtbank van oordeel dat, nu [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] degene is die een beroep doet op verrekening, het op de weg van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ligt te specificeren welke bedragen voor ingeleend personeel en welke transportkosten daarmee samenhangen. Nu [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zelfs heeft verzuimd de door [B.] Detachering en [A.] ingediende facturen te overleggen en ook geen concreet bewijsaanbod heeft gedaan, zal aan de stelling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] als onvoldoende gemotiveerd onderbouwd voorbij gegaan worden.

Het vorenoverwogene leidt tot de conclusie dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] nog een bedrag van € 272.591,76 aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] uit hoofde van de nog openstaande facturen uit de samenwerkingsovereenkomst dient te voldoen. Daarbij is de verrekening van factuur nr 2 afhankelijk van de uitkomst van het getuigenbewijs.

Factuur [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] nr. 14026 (5%-regeling)

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stelt dat zij op grond van de overeenkomst tussen partijen recht heeft op 5% administratiekosten over de gefactureerde uien. Aanvankelijk was het de bedoeling dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] het factureren aan de afnemers voor haar rekening zou nemen, maar omdat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dit heeft gedaan, kan zij – in het kader van de samenwerkingsovereenkomst – aanspraak maken op de overeengekomen 5%-regeling. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft dit betwist.

Partijen twisten over de uitleg van dit deel van de op 14 september 2005 gesloten overeenkomst. Uitgangspunt hierbij is dat de vraag wat partijen zijn overeengekomen niet kan worden beantwoord enkel op grond van een taalkundige uitleg van de bewoordingen van een overeenkomst. Steeds komt het aan op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

De rechtbank overweegt als volgt. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft verklaard dat de 5%-regeling in de overeenkomst is opgenomen omdat het voor haar extra werkzaamheden met zich bracht om de afnemers facturen te sturen. Zij wilde de kosten gedekt hebben. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stelt dat het de bedoeling was dat degene die de facturering verzorgde ook de kosten daarvoor vergoed kreeg. Niet betwist is dat – in tegenstelling tot hetgeen in de overeenkomst is opgenomen – [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de afnemers heeft gefactureerd. Met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is de rechtbank echter van oordeel dat de bewuste zinsnede in de overeenkomst ( “Uienhandel [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V. bekomt van elke factuur 5% ter bestrijding van haar kosten om te factureren, rentes e.d.” .) niet anders kan worden opgevat dan dat slechts [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voor de facturatie 5% zou ontvangen en dat niet overeengekomen is dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] recht heeft op deze 5%. Het enkele feit dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] kosten heeft gemaakt terzake de facturatie is onvoldoende om aanspraak te maken op de 5%-regeling. Dit deel van de vordering dient dan ook te worden afgewezen.

Egyptische uien Tropical

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stelt een bedrag van € 75.000,-- te hebben betaald aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], waarmee Egyptische uien van Tropical gekocht konden worden (€ 25.000,-- is aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] betaald, € 50.000,-- is betaald door middel van de met de samenwerkingsovereenkomst behaalde winst). Partijen hebben dit gezamenlijk met uienhandelaar [naam] te Kruiningen gedaan. Omdat de winst in totaal € 40.000,-- was, en [naam Uienhandelaar te Kruiningen] een bedrag van € 20.000,-- heeft ontvangen, heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] nog recht op de helft van het restant, zijnde € 10.000,--, vermeerderd met het bedrag van haar inleg, aldus [eiseres in conventie, verweerster in reconventie].

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] betwist dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aanspraak kan maken op een bedrag van € 85.000,-- terzake Egyptische uien. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft geen bijdrage geleverd binnen de samenwerkings-overeenkomst (er is in het geheel geen inleg betaald door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]), zodat zij om die reden niet kan meedelen in een eventuele winst. Bovendien is er in plaats van winst een verlies geleden van € 163.528,-- zodat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een bedrag van € 81.764,-- aan haar verschuldigd is.

De rechtbank is van oordeel dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], nu de door haar gestelde inleg en behaalde winst door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] wordt betwist, kan worden toegelaten tot het door haar gedane bewijsaanbod.

Anderzijds heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gesteld dat er sprake is van een verlies van € 163.528,-- (incl. BTW = € 194.598,32) uit deze samenwerking, dat voor de helft door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gedragen dient te worden. In dat kader vordert zij een bedrag van € 97.299,16 incl. BTW. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] niet in haar redenering kan worden gevolgd. Immers, [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft gesteld dat het samenwerkingsverband tussen haar en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] enerzijds en [naam Uienhandelaar te Kruiningen] anderzijds is aangegaan op basis van fifty-fifty: indien er een winst was gemaakt, zou [naam Uienhandelaar te Kruiningen] daarvan 50% ontvangen, en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] samen met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de overige 50%. Datzelfde dient dan ook te gelden voor een eventueel geleden verlies, zodat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] om die reden niet meer dan € 48.649,58 verschuldigd zou zijn. Echter, volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in het geheel geen bijdrage geleverd aan de samenwerkingsovereenkomst, zodat zij om die reden niet kan meedelen in de winst. De rechtbank is van oordeel dat als vast komt te staan dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft ingelegd in de samenwerkingsovereenkomst, het op de weg van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ligt om aan te tonen dat er sprake is van het door haar gestelde verlies. Dat zal ertoe leiden dat het afhankelijk is van het door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] geleverde bewijs in haar stelling of [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zal worden toegelaten tot het leveren van bewijs omtrent het door haar gestelde verlies.

Tweede hypotheek (Gourmet B.V.)

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt dat de schuld van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aan Gourmet B.V. op het moment van overdracht € 189.032,-- was. Inclusief rente en kosten bedroeg de schuld ten tijde van de overdracht aan de Holding € 219.008,--. Zij verwijst daarbij naar de hypotheekakte. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] betwist de vordering van Gourmet B.V.

De rechtbank is van oordeel dat de vordering van Gourmet in deze procedure niet ter zake doet. De vordering is gecedeerd aan de Holding en kan derhalve niet gelden binnen de overeenkomst tussen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]. Dit deel kan dan ook niet verrekend worden met de vordering van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie].

Factuur [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voorgezette uien

Op 1 december 2007 heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een factuur gestuurd (nr. 001522) ter hoogte van € 113.926,09 voor plantuien. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft deze uien gesorteerd en op eigen naam gefactureerd. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stelt daartegenover dat zij, na het sorteren van de uien, deze in rekening heeft gebracht aan afnemers. Daarna heeft zij [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] laten weten dit bedrag (te weten € 106.000,--) voor haar te hebben geïncasseerd, welk bedrag in mindering kan strekken op haar vordering.

Na de betwisting door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] geen gemotiveerd verweer meer gevoerd tegen het door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] genoemde bedrag, zodat € 113.926,09 kan worden verrekend met de vordering van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie].

(voorschot)betaling [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie]

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is in haar dagvaarding uitgegaan een bedrag van € 106.000,-- dat door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] als voorschot is betaald. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt een bedrag van € 112.035,21. Wat hiervan ook zij, zoals in rechtsoverweging 4.3. reeds is overwogen, zijn partijen het erover eens dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in totaal € 1.457.133,87 heeft betaald. Uit de verschillende conclusies blijkt dat het door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voorgeschoten bedrag in laatstgenoemd bedrag is verdisconteerd. Met een voorschotbetaling zal dan ook geen rekening gehouden worden.

50% winst uit de samenwerkingsovereenkomst

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft onvoldoende gemotiveerd betwist gesteld dat zij uit hoofde van de samenwerkingsovereenkomst recht heeft op 50% van de behaalde winst. Nu geen duidelijkheid bestaat tussen partijen over de hoogte van de behaalde winst, kan dit deel van de vordering van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] – namelijk het opmaken van het bedrag bij staat en vereffend volgens de wet – worden toegewezen.

Telerskortingen

Weliswaar stelt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dat haar nog kortingen toe komen die [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft bedongen althans had moeten bedingen bij telers, maar zij heeft hier geen consequenties aan verbonden, in die zin dat zij dit heeft opgenomen in haar vordering. De rechtbank zal hier dan ook aan voorbij gaan.

Factuur Fresh Produce

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] haar een bedrag verschuldigd is van € 272.077,44. Omdat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet beschikte over financiële middelen om 5.500 ton Egyptische uien op te slaan, nu deze mechanisch gekoeld moesten worden, heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in opdracht van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] koelhuizen ingehuurd. De daarmee gemoeid gaande kosten, inclusief transportkosten, heeft zij volgens afspraak eerst op haar eigen naam gezet en vervolgens doorbelast aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie].

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] betwist de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gestelde afspraak. Zij heeft 1.800 ton uien opgeslagen en verwerkt voor Fresh Produce. Voor wat betreft de overige 3.700 ton uien heeft Fresh Produce met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] afspraken gemaakt en daar maakt zij part noch deel van uit.

Nu [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gestelde afspraken betwist, ligt het op de weg van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] haar stellingen te bewijzen. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] verwijst ter staving van haar stelling naar produktie N, een verslag van [C.], alsmede naar producties W en X, zijnde een brief van mr. W.J. van Hattum van 9 maart 2007 (de raadsman van Fresh Produce) alsmede een verklaring van “Van Meir Uien B.V.”d.d. 7 oktober 2008. Anders dan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt kan uit het verslag van [C.] geen erkenning van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] worden afgeleid. Immers, het verslag luidt, voor zover van belang, als volgt : “(…) Fresh Produce B.V. heeft 3.500 ton uien ingekocht voor een klant in Engeland en 1000 ton voor nog een klant. En ook nog eens de afgesproken 1000 ton die [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V. zou verkopen. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V. heeft daadwerkelijk 1000 ton uien verkocht, (zelfs meer dan dat) die Fresh Produce voor haar gefactureerd heeft. In plaats van dat er iedere week 200 tot 300 ton uien werden aangevoerd, werden alle uien in een keer door Fresh Produce B.V. aangevoerd. (…) Toen er al 1800 ton binnen was gekomen zei [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V.: “STOP dit kan ik niet aan.” Daarop is Fresh Produce B.V. zelf naar [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V. gegaan voor de mechanische koeling. (…) Alle kosten die gemaakt werden, zouden tot op de laatste cent betaald worden. Tijdens een spoedvergadering in het Krasnapolski in Amsterdam is dat nog eens uitdrukkelijk bevestigd. Deze spoedvergadering is gehouden, omdat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V. en [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V. op dat moment wilden stoppen. (…) De facturen die [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] B.V. gestuurd heeft aan Fresh Produce B.V. zijn in het begin betaald, daarna werd er niet meer betaald (…) De facturen van [naam gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] B.V. zijn eveneens meerdere malen per aangetekend schrijven verstuurd (…)”

Uit het verslag volgt vervolgens dat door Fresh Produce aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] nog een bedrag van € 646.887,39 betaald dient te worden en aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een bedrag van € 272.077,00. Een betaling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] kan hier niet uit worden geconcludeerd. Ook de brief van mr. Van Hattum ondersteunt het standpunt van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] niet. Deze brief duidt er slechts op dat Fresh Produce van mening is dat zij de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gestuurde facturen niet behoeft te betalen met verwijzing naar [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]. De enkele betwisting door Fresh Produce leidt er nog niet toe dat dan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de openstaande bedragen verschuldigd is. Datzelfde geldt voor de verklaring van Van Meir Uien B.V.: hieruit kan worden afgeleid dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de in de verklaring genoemde periode Egyptische uien in opslag heeft gehad. Dat wordt ook niet betwist door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]. De opmerking dat de facturen via [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zijn gegaan, moge zo zijn; hieruit valt niet af te leiden of Fresh Produce met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] dan wel met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een overeenkomst heeft gesloten.

Daar [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een (weliswaar algemeen) bewijsaanbod heeft gedaan, zal zij worden toegelaten tot het bewijzen van haar stelling dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] opdracht heeft gegeven voor het opslaan van Egyptische uien van Fresh Produce, waarbij de facturen op naam van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zouden worden gezet en deze kosten zouden worden doorbelast aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie].

Vordering [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] van € 190.937,02.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft gesteld dat in de door haar accountant gemaakte berekening nog geen rekening is gehouden met de facturen aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] na 30 juni 2007. Deze facturen bedragen in totaal € 60.031,82 excl. BTW, derhalve – volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] - € 160.451,28 incl. BTW, te vermeerderen met BTW ad € 30.486,74 = € 190.937,02. Nog daargelaten dat de rekensom van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] naar het oordeel van de rechtbank niet kan kloppen, heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] haar stelling in het geheel niet onderbouwd, zodat daaraan voorbij zal worden gegaan.

Huurtermijnen van het machinepark

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een aantal huurtermijnen (van 1 november 2007 tot en met 1 juni 2008) niet heeft voldaan. Dat is een bedrag van (7 x € 1.904,--) € 13.328,--, te vermeerderen met € 1.904,-- per maand dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gebruik maakt van het machinepark na 1 juli 2008 tot aan de beëindiging. Hoewel het machinepark in februari 2008 is overgedragen aan de Holding, heeft zij uit proceseconomisch oogpunt het vorderingsrecht overgedragen gekregen van de Holding.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft (eerst bij conclusie van dupliek in reconventie) hier onvoldoende gemotiveerd verweer tegen gevoerd, zodat dit deel van de vordering als onvoldoende betwist kan worden toegewezen.

Rente en kosten

Anders dan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft gesteld zijn de Leverings- en betalingsvoorwaarden van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] op de samenwerkingsovereenkomst van toepassing. Immers, in de samenwerkingsovereenkomst is verwezen naar deze voorwaarden, terwijl [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] deze overeenkomst heeft ondertekend voor akkoord. Bovendien heeft zij erkend dat een exemplaar van deze voorwaarden aan haar ter hand is gesteld. Artikel 11 van deze voorwaarden bepaalt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] na de factuurtermijn van 8 dagen 1,5% per maand verschuldigd is over het openstaande bedrag. Nu nog niet duidelijk is welk bedrag [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] verschuldigd is, zal dit deel van de vordering worden aangehouden.

De gevorderde vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt afgewezen. Niet gebleken is dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] die kosten daadwerkelijk is of zal worden verschuldigd. Gesteld noch gebleken is dat voor de aanvang van het geding andere of meer kosten zijn gemaakt dan die welke ter voorbereiding van een geding in het algemeen redelijk en noodzakelijk zijn. Die kosten moeten, nu een geding is gevolgd, worden aangemerkt als betrekking hebbende op verrichtingen waarvoor de in artikelen 237 en 239 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten.

Resumerend

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat zowel [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] als [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] bewijs dienen bij te brengen. Echter, gezien de over en weer nog bestaande verplichtingen (partijen dienen over en weer nog betalingen te verrichten), de tijd en de redelijkerwijs nog te verwachten kosten in deze procedure, sluit de rechtbank niet uit dat partijen ervoor kiezen in overleg tot een minnelijke oplossing te komen. Daar komt bij dat partijen verdeeld zijn over het bestaan van winst of verlies uit de samenwerkingsovereenkomst, hetgeen ertoe kan leiden dat een boekhoudkundig onderzoek zal moeten plaatsvinden, met alle kosten van dien.

De rechtbank acht het aangewezen een comparitie van partijen te bepalen, bij gelegenheid waarvan de mogelijkheid van een schikking kan worden onderzocht en/of procedure-afspraken gemaakt kunnen worden. Voor deze comparitie zal twee uur worden uitgetrokken.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

- bepaalt dat een verschijning van partijen ter terechtzitting zal plaatsvinden – beide partijen deugdelijk vertegenwoordigd – in het gerechtsgebouw te Middelburg aan de Kousteensedijk 2, op een nader te bepalen tijdstip voor mr. S. Kuypers;

- verwijst de zaak naar de rolzitting van deze rechtbank van woensdag 3 juni 2009 voor dagbepaling comparitie;

- bepaalt dat partijen indien mogelijk tevoren per brief aan de griffie van de rechtbank, maar uiterlijk op genoemde rolzitting, de verhinderdata van alle betrokken dienen op te geven over de maanden juli tot en met september 2009;

- houdt verder iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Kuypers en in het openbaar uitgesproken op 13 mei 2009.