Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BL1003

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
04-11-2009
Datum publicatie
28-01-2010
Zaaknummer
67659 / HA ZA 09-240
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

[eiseres] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] veroordeelt om aan [eiseres] te betalen € 11.368,02 vermeerderd met de wettelijke handelsrente over de hoofdsom van € 6.646,20 vanaf 1 april 2009 tot de dag van voldoening met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure. Zij legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Omdat [eiseres] te weinig verwerkingscapaciteit had, heeft zij Dutch Onion opdracht gegeven voor haar uien te verwerken. [eiseres] heeft met Dutch Onion afgesproken dat [eiseres] die uien vanaf de locatie van Dutch Onion zou uitleveren aan de diverse afnemers, waaronder [gedaagde]. [eiseres] heeft op 3 mei 2004 door tussenkomst van Dutch Union aan [gedaagde] 33.000 kilo uien geleverd. [gedaagde] heeft over de levering nog telefonisch contact gehad met [eiseres] en [eiseres] om toestemming gevraagd om de uien te laden. [eiseres] heeft op 4 mei 2004 voor de levering van 33.000 kilo uien aan [gedaagde] een factuur met nummer 00000000246/120105 gezonden voor het bedrag van € 6.646,20. [gedaagde] is in gebreke gebleven de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn van 21 dagen te voldoen. [gedaagde] is vanaf 25 mei 2004 de wettelijke handelsrente verschuldigd. [eiseres] heeft de door [gedaagde] t/m 1 april 2009 verschuldigde rente berekend op € 3.899,82. Zij maakt voorts aanspraak op een bedrag van € 800,00 wegens buitengerechtelijke incassokosten, alsmede op een vergoeding van € 22,00 ter zake gemaakte kosten voor uittreksels van de Kamer voor Koophandel.

[gedaagde] voert verweer. [gedaagde] betwist dat zij uien van [eiseres] heeft gekocht en dat [eiseres] haar uien heeft geleverd. Zij betwist bij gebrek aan wetenschap dat de door Dutch Onion geleverde uien van Buijs afkomstig waren. [gedaagde] heeft de uien gekocht van Dutch Onion. [gedaagde] heeft de uien telefonisch besteld bij de heer Koppert van Dutch Onion en Dutch Onion heeft de uien vervolgens ook geleverd. Zij had kort daarvoor nog een aantal facturen aan Dutch Onion gezonden zodat verrekening kon plaatsvinden. Zij heeft telefonisch aan [eiseres] laten weten dat zij de factuur niet zou voldoen omdat zij geen uien van [eiseres] had gekocht maar van Dutch Onion. Op 22 juni 2004 heeft zij dat ook schriftelijke aan [eiseres] medegedeeld. De curator heeft de vordering van [gedaagde] voorlopig erkend. [gedaagde] heeft van Dutch Onion nimmer een factuur ontvangen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

67659 / HA ZA 09-24025 november 2009

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 67659 / HA ZA 09-240

Vonnis van 4 november 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres],

gevestigd te Espel,

eiseres,

advocaat mr. G.J. Baken te Emmeloord,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde],

gevestigd te Oostdijk,

gedaagde,

advocaat mr. C.J. IJdema te Middelburg.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 15 juli 2009

het proces-verbaal van comparitie van 2 september 2009.

De feiten

[eiseres] is een groothandel in uien en wortelen. Zij neemt van telers uien en wortelen af, sorteert en verpakte deze en verkoopt en levert door ze aan tussenhandelaren. [gedaagde] is een tussenhandelaar. [gedaagde] heeft op 3 mei 2004 33.000 kilo uien door Dutch Onion geleverd gekregen. [eiseres] heeft op 4 mei 2004 aan [gedaagde] een factuur heeft gestuurd voor de levering van 33.000 kilo uien. [gedaagde] heeft die factuur heeft ontvangen. Dutch Onion is op 13 mei 2004 in staat van faillissement verklaard. [gedaagde] heeft noch van Dutch Onion, noch later van de curator in het faillissement van Dutch Onion een factuur voor de partij van 33.000 kg uien ontvangen en zij heeft de partij niet betaald.

Het geschil

[eiseres] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] veroordeelt om aan [eiseres] te betalen € 11.368,02 vermeerderd met de wettelijke handelsrente over de hoofdsom van € 6.646,20 vanaf 1 april 2009 tot de dag van voldoening met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure. Zij legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Omdat [eiseres] te weinig verwerkingscapaciteit had, heeft zij Dutch Onion opdracht gegeven voor haar uien te verwerken. [eiseres] heeft met Dutch Onion afgesproken dat [eiseres] die uien vanaf de locatie van Dutch Onion zou uitleveren aan de diverse afnemers, waaronder [gedaagde]. [eiseres] heeft op 3 mei 2004 door tussenkomst van Dutch Union aan [gedaagde] 33.000 kilo uien geleverd. [gedaagde] heeft over de levering nog telefonisch contact gehad met [eiseres] en [eiseres] om toestemming gevraagd om de uien te laden. [eiseres] heeft op 4 mei 2004 voor de levering van 33.000 kilo uien aan [gedaagde] een factuur met nummer 00000000246/120105 gezonden voor het bedrag van € 6.646,20. [gedaagde] is in gebreke gebleven de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn van 21 dagen te voldoen. [gedaagde] is vanaf 25 mei 2004 de wettelijke handelsrente verschuldigd. [eiseres] heeft de door [gedaagde] t/m 1 april 2009 verschuldigde rente berekend op € 3.899,82. Zij maakt voorts aanspraak op een bedrag van € 800,00 wegens buitengerechtelijke incassokosten, alsmede op een vergoeding van € 22,00 ter zake gemaakte kosten voor uittreksels van de Kamer voor Koophandel.

[gedaagde] voert verweer. [gedaagde] betwist dat zij uien van [eiseres] heeft gekocht en dat [eiseres] haar uien heeft geleverd. Zij betwist bij gebrek aan wetenschap dat de door Dutch Onion geleverde uien van Buijs afkomstig waren. [gedaagde] heeft de uien gekocht van Dutch Onion. [gedaagde] heeft de uien telefonisch besteld bij de heer Koppert van Dutch Onion en Dutch Onion heeft de uien vervolgens ook geleverd. Zij had kort daarvoor nog een aantal facturen aan Dutch Onion gezonden zodat verrekening kon plaatsvinden. Zij heeft telefonisch aan [eiseres] laten weten dat zij de factuur niet zou voldoen omdat zij geen uien van [eiseres] had gekocht maar van Dutch Onion. Op 22 juni 2004 heeft zij dat ook schriftelijke aan [eiseres] medegedeeld. De curator heeft de vordering van [gedaagde] voorlopig erkend. [gedaagde] heeft van Dutch Onion nimmer een factuur ontvangen.

De beoordeling

Tussen partijen staat vast dat [gedaagde] op 3 mei 2004 33.000 kilo uien geleverd heeft gekregen. De rechtbank passeert het verweer van [gedaagde] dat zij niet wist van wie de uien afkomstig waren. Tussen partijen staat als onweersproken vast dat [gedaagde] over de levering van de uien nog telefonisch contact heeft gehad met [eiseres] en aan [eiseres] toestemming heeft gevraagd om de uien te laden. Voorts staat vast dat [eiseres] daags na de levering van de uien aan [gedaagde] een factuur heeft gezonden voor dezelfde hoeveelheid uien en dat [gedaagde] van Dutch Onion geen factuur heeft ontvangen en evenmin later door de curator in het faillissement van Dutch Onion tot betaling van de uien is aangesproken. Op grond van deze feiten en omstandigheden en mede in aanmerking genomen dat [gedaagde] geen verklaring heeft gegeven voor het feit dat zij voorafgaand aan de levering telefonisch contact heeft gehad met [eiseres] en om toestemming heeft verkocht om de uien te laden, acht de rechtbank voorshands bewezen dat [gedaagde] de partij van 13.000 kg uien van [eiseres] heeft gekocht en door tussenkomst van Dutch Onion van [eiseres] geleverd heeft gekregen. De rechtbank zal [gedaagde] overeenkomstig haar aanbod tot het leveren van tegenbewijs toelaten.

De rechtbank zal iedere verdere beslissing aanhouden.

De beslissing

De rechtbank

laat [gedaagde] toe om, desgewenst door middel van getuigen, tegenbewijs te leveren tegen de voorshands bewezen stelling dat [gedaagde] de partij van 13.000 kg uien van [eiseres] heeft gekocht en door tussenkomst van Dutch Onion van [eiseres] geleverd heeft gekregen;

bepaalt dat het getuigenverhoor zal worden gehouden op een nader te bepalen tijdstip in het gerechtsgebouw te Middelburg aan de Kousteensedijk 2, tegenover mr. M.C. de Regt;

verwijst de zaak naar de rolzitting van deze rechtbank van woensdag 2 december 2009 voor dagbepaling enquête;

bepaalt dat [gedaagde] indien mogelijk tevoren per brief aan de griffie van de rechtbank, maar uiterlijk op genoemde rolzitting , de verhinderdata van alle betrokkenen dient op te geven alsmede het aantal getuigen dat zij voornemens is te doen horen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op

4 november 2009.