Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BK9848

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
02-12-2009
Datum publicatie
20-01-2010
Zaaknummer
45370
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ4848, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De feiten

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft op 11 maart 2004 aangifte gedaan van seksueel misbruik door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. Zij heeft daarbij verklaard over de aard van de door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verrichte handelingen, waar het misbruik plaatsvond, sinds wanneer en hoe vaak zij werd misbruikt en haar ziekenhuisopname in verband met de herpes-besmetting. Zij heeft ook aangegeven wie zij van het misbruik door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] nog meer in kennis heeft gesteld. Op 4 juni 2004 heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voor de politie weer een verklaring afgelegd en vervolgens is [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] naar aanleiding van de door haar gedane aangifte op 24 juni 2004 gehoord door de Rechter-Commissaris, belast met de behandeling van strafzaken.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gedurende een groot aantal jaren seksueel te misbruiken onrechtmatig jegens haar gehandeld.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft ter zake van daardoor geleden en nog te lijden immateriële schade een bedrag gevorderd van € 20.000,-- en ter zake van geleden en te lijden materiële schade een bedrag van € 3.970,--.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

2

45370 / HA ZA 04-611

2 december 2009

VONNIS

RECHTBANK MIDDELBURG45370 / HA ZA 04-61118 november 2009

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 45370 / HA ZA 04-611

Vonnis van 2 december 2009

in de zaak van

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie],

wonende te Sint Annaland,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. I.A. van der Zee te Bergen op Zoom

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie],

wonende te Sint Annaland,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. C.M. Koole te Goes.

Partijen zullen hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 4 maart 2009;

de processen-verbaal van getuigenverhoor van 17 juni 2009 en 17 augustus 2009.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De verdere beoordeling van het geschil

In conventie:

De enkelvoudige kamer van de rechtbank verwijst deze zaak voor verdere beoordeling naar de meervoudige kamer. Zij doet dit omdat er tegen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een strafrechtelijke procedure is gevoerd waarin hij door de rechtbank en het Hof is veroordeeld voor de gedragingen die hem in deze procedure verweten worden maar waarin [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] uiteindelijk, na terugverwijzing door de Hoge Raad, door het Hof is vrijgesproken.

Tegen de achtergrond van die rechterlijke uitspraken moet dit civiele geschil meervoudig worden beoordeeld.

De rechtbank heeft in conventie [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] opgedragen bewijs te leveren van feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat zij seksueel door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is misbruikt. Deze bewijsopdracht is een samenvatting van haar stelling uit de dagvaarding onder 2. waarin het seksueel misbruik nader is omschreven.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft zichzelf en drie andere personen als getuigen laten horen. In contra-enquête is [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zelf als getuige gehoord.

Daarnaast bevindt zich in het dossier een (groot) aantal schriftelijke stukken waaronder het politiedossier van de strafzaak tegen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] met daarin de aangifte van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en diverse verklaringen van door de politie en de Rechter-Commissaris gehoorde getuigen.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft op 11 maart 2004 aangifte gedaan van seksueel misbruik door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. Zij heeft daarbij verklaard over de aard van de door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verrichte handelingen, waar het misbruik plaatsvond, sinds wanneer en hoe vaak zij werd misbruikt en haar ziekenhuisopname in verband met de herpes-besmetting. Zij heeft ook aangegeven wie zij van het misbruik door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] nog meer in kennis heeft gesteld. Op 4 juni 2004 heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voor de politie weer een verklaring afgelegd en vervolgens is [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] naar aanleiding van de door haar gedane aangifte op 24 juni 2004 gehoord door de Rechter-Commissaris, belast met de behandeling van strafzaken.

In het politie-onderzoek zijn ook door de moeder van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], [moeder van eiseres in conventie], op 16 maart 2004 en 4 juni 2004 verklaringen afgelegd. Deze verklaringen zien met name op hetgeen voorgevallen is op het moment dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] haar moeder van het seksueel misbruik heeft verteld en de reactie van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] toen hij daarmee door haar werd geconfronteerd. [moeder van eiseres in conventie] verklaart dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gezegd zou hebben “Ik ga weg en je ziet me niet meer. Ik heb je al zoveel verdriet gedaan en dit is te veel.”, waarna hij is vertrokken. Bij terugkomst thuis zou [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tegen [moeder van eiseres in conventie] gezegd hebben dat hij zelfs te lomp was om zelfmoord te plegen want dat dat ook niet gelukt was.

[moeder van eiseres in conventie] heeft voorts verklaard dat ten tijde van de ziekenhuisopname van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in verband met de herpes-besmetting door een specialist gevraagd is of [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] seks had gehad. Gelet op de leeftijd van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], toen 11 jaar oud, heeft zij dat van de hand gewezen.

[betrokkene 1] heeft op 27 april 2004 in het kader van het politie-onderzoek voor de politie verklaard dat zij zich herinnert dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], toen zij bij elkaar op de middelbare school zaten, tijdens een les in zedenleer met als onderwerpen incest en pedofilie huilend het klaslokaal heeft verlaten. Zij verklaart vervolgens dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] haar een aantal jaren later, in 2003, heeft verteld dat zij vroeger door haar vader is misbruikt en dat voor haar toen duidelijk werd waarom [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] destijds huilend het klaslokaal had verlaten. Zij verklaart verder dat toen zij [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vroeg of het voorval in het klaslokaal samenhing met het misbruik door haar vader, [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dit heeft bevestigd.

Ook [betrokkene 2] een vriendin van [moeder van eiseres in conventie] en van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], die in het kader van het politie-onderzoek is gehoord, heeft voor de politie verklaard dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] haar in december 2003 heeft verteld door haar vader te zijn misbruikt.

Op vrijdag 14 mei 2004 is [betrokkene 3] door de politie (telefonisch) verhoord. Zij was wiskundelerares van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]. Zij verklaart dat zij toen [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] bij haar in de klas zat, ten tijde van het verhoor zo’n vier jaar geleden, door opmerkingen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gaandeweg is gaan begrijpen dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] door haar vader seksueel is misbruikt. Zij verklaart dat zij, gelet op de ernst van de situatie, [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] doorverwezen heeft naar een medewerkster van de afdeling “Centraal Leerlingen Begeleiding”, een afdeling waar leerlingen met problemen terecht kunnen. Zij verklaart voorts dat de medewerkster van die afdeling, nadat die [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gesproken had, haar meegedeeld heeft dat hetgeen [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] met betrekking tot het misbruik gezegd had naar haar mening ook waar was.

Op vrijdag 28 mei 2004 is [betrokkene 4], voormalig vriend van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], door de politie gehoord. Hij verklaart dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] hem verteld heeft dat zij door haar vader was misbruikt. Ook verklaart hij over wat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] hem over de wijze van misbruik heeft verteld. Uit die verklaring blijkt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] 15 jaar was toen zij een en ander aan [betrokkene 4] heeft verteld. In het dossier van de politie Zeeland met betrekking tot de strafzaak tegen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bevindt zich ook een aantal pagina’s uit het dagboek c.q. “schriftje” van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] waarin ook door [betrokkene 4] in de periode november 1998 tot en met april 1998 van tijd tot tijd is geschreven en welke aantekeningen gaan over het misbruik door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie].

Uit de door [betrokkene 5] op 4 juni 2004 ten overstaan van de politie afgelegde verklaring blijkt dat hij vanaf ongeveer half 2002 een relatie met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] had. Enkele maanden na aanvang van de relatie, tweede helft 2002, heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] hem verteld vanaf jonge leeftijd door haar vader te zijn misbruikt. [betrokkene 5] verklaart omtrent hetgeen [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] hem heeft verteld over de wijze waarop ze werd misbruikt. Verder verklaart [betrokkene 5] dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] (psychische) problemen ondervindt als gevolg van het seksueel misbruik.

Uit de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] als produktie 5 bij de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie overgelegde verklaring van psycholoog /psychotherapeut [betrokkene 6] verbonden aan Emergis te Tholen blijkt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] sinds september 2003 onder behandeling is. De psychiater deelt in dat schrijven mee dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in verband met een posttraumatische stressstoornis ten gevolge van seksueel misbruik op jonge leeftijd onder behandeling is bij Emergis. Forensisch geneeskundige [betrokkene 7] verbonden aan de GGD concludeert in zijn brief van 21 maart 2004 aan de Politie Zeeland, aan de hand van informatie die hij van de behandelend psycholoog [betrokkene 6] ontving, dat sprake is van ernstig en langdurig seksueel misbruik met mogelijk blijvende gevolgen.

In het kader van het strafproces is, op verzoek van de officier van justitie bij het arrondissementsparket te Middelburg, door [betrokkene 8] onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] afgelegde verklaring. [betrokkene 8] heeft op 19 augustus 2004 gerapporteerd.

In het kader van dit onderzoek is [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] uitvoerig psychologisch onderzocht terwijl [betrokkene 8] voorts beschikte over de relevante stukken uit het strafdossier.

Samenvattend merkt [betrokkene 8] op dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] haar verhaal niet erger maakt en dat ook in de loop der jaren niet heeft gedaan. Er is geen sprake van een theatrale manier van vertellen, eerder van grote terughoudendheid. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] loopt niet met haar verhaal te koop en lijkt haar (vermeende) situatie als incestslachtoffer niet uit te buiten. Daarbij is volgens [betrokkene 8] tevens sprake van een grote schaamte om over de seksuele handelingen te praten en zegt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zich erg schuldig te voelen ten opzichte van haar moeder.

[betrokkene 8] concludeert dat het (vermeende) seksueel misbruik kan hebben plaatsgevonden zoals [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] daarover heeft verklaard. Volgens [betrokkene 8] legt zij in het onderzoek een vanuit psychologische optiek voldoende betrouwbare c.q. geloofwaardige verklaring af.

Een onthulling uit wraak ten opzichte van haar vader acht [betrokkene 8] in het onderhavige geval niet waarschijnlijk. Zij heeft haar verhaal slechts sporadisch verteld en nooit aangedikt. Door haar is nooit aangegeven waarom zij in therapie is. Zij doet geen moeite onduidelijkheden in haar verhaal op te helderen en blijft vasthouden aan haar eerste verklaring. Voor niemand, ook niet voor [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], levert het afleggen van de verklaring winst op.

In het kader van het gehouden getuigenverhoor hebben zowel [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] als haar moeder [moeder van eiseres in conventie] verklaard. Deze verklaringen stemmen, voor zover zij dezelfde omstandigheden betreffen die in het onderzoek door de politie aan de orde zijn gekomen, overeen met de verklaringen uit het politiedossier. Bovendien stemmen de verklaringen onderling overeen daar waar het betreft het voorval toen [moeder van eiseres in conventie] onverwacht eerder thuis kwam uit haar werk op een moment dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] volgens haar zeggen door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] werd misbruikt en [moeder van eiseres in conventie] voor een afgesloten voordeur stond.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is door de politie nadat hij is aangehouden vier keer gehoord. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ontkent [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] seksueel te hebben misbruikt. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zegt het idee te hebben dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] nadat zij ruzie hadden gehad, tegen iemand gezegd zou hebben dat hij haar had misbruikt. Naar aanleiding van de omstandigheid dat zij daarover ook al vier jaar eerder zou hebben gesproken verklaart [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dan kennelijk al met het plan hem aan te geven, zou hebben rondgelopen.

Ook de beschuldiging dat hij de (veel) jongere zus van zijn vrouw, [zus van ex-echtgenote van gedaagde in conventie], vanaf haar elfde jaar zou hebben misbruikt wijst hij van de hand.

Ook in het kader van het gehouden getuigenverhoor ontkent [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [de zus van echtgenote van g[zus van ex-echtgenote van gedaagde in conventie] te hebben misbruikt. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft wel verklaard dat hij, toen hij door zijn ex-echtgenote geconfronteerd werd met het feit dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] haar had verteld dat Van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zijn dochter seksueel had misbruikt, gezegd heeft “dat als dat is wat jullie denken (later: geloven) is dat het ergste wat ik je heb aangedaan” en dat hij, volgens zijn eigen verklaring, ook daadwerkelijk geprobeerd heeft een eind aan zijn eigen leven te maken.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is in het kader van het politieonderzoek, als aangeefster, gehoord, voorts door de rechter-commissaris en in het kader van deze procedure als getuige. Uit de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] afgelegde, consistente, verklaringen kan worden geconcludeerd dat zij door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] seksueel is misbruikt. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is echter partijgetuige en haar verklaring kan geen bewijs in haar voordeel opleveren, tenzij haar verklaring strekt ter aanvulling van onvolledig bewijs.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de verklaringen door “derden” afgelegd, zowel in het kader van het politieonderzoek als in het kader van het voorlopig getuigenverhoor en gelet op de schriftelijke verklaring van [betrokkene 6] en de rapportage van [betrokkene 8] ten aanzien van de geloofwaardigheid van de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] afgelegde verklaringen, er door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voldoende bewijs is bijgebracht ter ondersteuning van haar stelling. Dat bewijs bezien in samenhang met de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zelf afgelegde verklaring moet leiden tot de conclusie dat is komen vast te staan dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gedurende een groot aantal jaren seksueel heeft misbruikt. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is mitsdien geslaagd in het haar opgedragen bewijs. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat uit de door “derden” afgelegde verklaringen valt op te maken dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] steeds hetzelfde verhaal vertelde terwijl vaak lange tijd verstreek tussen de keren dat zij aan “derden” vertelde van het haar overkomen misbruik. Ook de verklaringen afgelegd door [de zus van echtgenote van g[zus van ex-echtgenote van gedaagde in conventie], welke verklaringen worden onderschreven door een verklaring afgelegd door haar zus [moeder van eiseres in conventie] en [vriendin van eiseres in conventie], ondersteunen het verhaal van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]. Deze verklaringen afgelegd omtrent het seksueel misbruik van [de zus van echtgenote van g[zus van ex-echtgenote van gedaagde in conventie] door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vertonen overeenkomsten met de verklaringen afgelegd door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie].

De rechtbank is van oordeel dat de verklaringen afgelegd door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie], zeker ook gelet op hetgeen door [moeder van eiseres in conventie] en door hemzelf is verklaard met betrekking tot zijn reactie op het moment dat hij door zijn thans ex-echtgenote met de beschuldiging door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] van misbruik werd geconfronteerd, onvoldoende is om het door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] bijgebrachte bewijs te weerleggen. Van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft in het kader van de contra-enquête ook geen getuigen voorgebracht die zijn verklaring kunnen bevestigen.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gedurende een groot aantal jaren seksueel te misbruiken onrechtmatig jegens haar gehandeld.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft ter zake van daardoor geleden en nog te lijden immateriële schade een bedrag gevorderd van € 20.000,-- en ter zake van geleden en te lijden materiële schade een bedrag van € 3.970,--.

Met betrekking tot de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gevorderde vergoeding ter zake van immateriële schade overweegt de rechtbank het navolgende.

Gelet op de afgelegde verklaringen en de brief van [betrokkene 7], forensisch geneeskundige, is naar het oordeel van de rechtbank komen vast te staan dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vanaf omstreeks haar vierde jaar tot ongeveer haar vijftiende jaar, dus zeker 10 jaar, door haar vader met grote regelmaat seksueel is misbruikt. Het seksueel misbruik vond plaats in het kader van het gezinsleven met haar eigen vader van wie zij voor een deel van de opvoeding, verzorging en het verkrijgen van veiligheid afhankelijk was. Uit de brief van [betrokkene 7] volgt voorts dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vanaf september 2003, voor de ten gevolge van de seksuele mishandeling opgelopen posttraumatische stressstoornis, onder behandeling was van een psychotherapeut verbonden aan Emergis. [betrokkene 7] concludeert, op basis van de schriftelijke informatie-inwinning bij de behandelend geneeskundige [betrokkene 7], dat sprake is van ernstig en langdurig seksueel misbruik met mogelijk blijvende gevolgen. De behandelend psychotherapeut, [betrokkene 8], heeft bij brief van 17 januari 2005 aan de advocate van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] meegedeeld dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] op dat moment nog zeker één jaar begeleiding nodig zou hebben.

Al deze omstandigheden in aanmerking nemend is de rechtbank van oordeel dat een immateriële schadevergoeding van € 17.500,-- redelijk en billijk is.

De rechtbank zal, gelet op het vorenstaande, [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dan ook veroordelen tot betaling aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] van een bedrag van € 17.500,-- ter zake van immateriële schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van 11 oktober 2004.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert ook vergoeding van door haar geleden materiële schade. Deze schade bestaat volgens [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] uit gemaakte autokosten tot een bedrag van € 970,-- ter zake van autoritten die zij heeft moeten maken in het kader van het strafrechtelijk onderzoek en in verband met de wekelijkse psychiatrische begeleiding.

Door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zijn de door haar gereden kilometers en het doel van de reis aangegeven. De rechtbank is van oordeel dat dit bedrag door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voldoende is onderbouwd en zal dit bedrag dan ook toewijzen.

Het door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gevorderde bedrag van € 3.000,-- ziet op autokosten verbonden aan na het uitbrengen van de dagvaarding nog 5 jaar wekelijks psychiatrische behandeling. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] woont, zo blijkt uit de door haar als getuige in het kader van deze procedure afgelegde verklaring, in Spanje. Uit haar verklaring valt op te maken dat ze daar ten tijde van het getuigenverhoor gehouden op 17 juni 2009 zo’n vier jaar woont, sinds medio 2005. Uiterlijk op dat moment zal ook de behandeling door de psychotherapeut beëindigd zijn. De na het uitbrengen van de dagvaarding eind oktober 2004 gemaakte kosten ter zake van bezoek aan de psychotherapeut begroot de rechtbank op een bedrag van € 350,--. Daarbij is de rechtbank uitgegaan van nog 35 weken behandeling, van november 2004 tot medio 2005, waarvoor nog 35 keer 40 kilometer moest worden gereden à € 0,25 per kilometer.

De rechtbank zal [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] veroordelen tot betaling aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] van een bedrag van € 1.320,-- ter zake van materiële schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van € 970,-- met ingang van 11 oktober 2004 en over een bedrag van € 350,-- met ingang van heden.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] worden begroot op:

- dagvaarding € 83,78

- betaald vastrecht € 109,00

- in debet gesteld vastrecht € 416,00

- getuigenkosten € 10,00

- salaris procureur € 2.316,00 (4 punten x tarief € 579,00)

Totaal € 2.934,78.

In reconventie:

Omdat de vordering in conventie in beginsel toewijsbaar is dient de vordering in reconventie afgewezen te worden. In conventie is bewezen geoordeeld dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is door haar dus niet ten onrechte beschuldigd en zij heeft dus ook niet onrechtmatig jegens hem gehandeld.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] worden begroot op € 579,00 ter zake van salaris procureur (1 punt x tarief € 579,00).

De beslissing

De rechtbank

In conventie:

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te betalen een bedrag van € 18.820,--, vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van € 18.470,00 met ingang van 11 oktober 2004 en over een bedrag van € 350,-- met ingang van heden, tot aan de dag van algehele voldoening;

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de proceskosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot op heden begroot op € 2.934,78.

bepaalt, nu [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] met een toevoeging procedeert, dat die kostenbetaling dient te geschieden door voldoening

A. aan de griffier van deze rechtbank:

- wegens het in debet gestelde deel van het griffierecht € 416,00

- wegens procureurssalaris € 2.316,00

B. aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]

- het voor rekening van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gekomen

deel van het griffierecht € 109,00

- de dagvaardingskosten € 83,78

- de getuigenkosten € 10,00;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

In reconventie:

wijst de vorderingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] af;

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de proceskosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot op heden begroot op € 579,--;

bepaalt, nu [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] met een toevoeging procedeert, dat die kostenbetaling dient te geschieden door voldoening aan de griffier van deze rechtbank.

Dit vonnis is gewezen door mrs. H.A. Witsiers, E.K. van der Lende-Mulder Smit en M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 2 december 2009.