Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BK9767

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
25-11-2009
Datum publicatie
19-01-2010
Zaaknummer
65232
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het geschil

in conventie

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert, na vermeerdering van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad primair [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te gelasten om binnen 24 uur na betekening van het te wijzen vonnis alle onder 2.3. genoemde zaken aan haar af te geven onder verbeurte van een dwangsom,

subsidiair [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te veroordelen om aan haar ten titel van schadevergoeding te betalen een bedrag van € 1.712,00 danwel – meer subsidiair – een schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

2

65232 / HA ZA 08-530

25 november 2009

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

65232 / HA ZA 08-53016 december 2009

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 65232 / HA ZA 08-530

Vonnis van 25 november 2009

in de zaak van

[eiseres in conventie],

wonende te [adres],

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. F.K. Wieland,

tegen

[gedaagde in conventie],

wonende te [adres],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. C.L. de Koeijer.

De procedure in conventie en in reconventie

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het proces-verbaal van comparitie van 24 maart 2009

de conclusie van antwoord in reconventie

de akte houdende vermeerdering van eis in conventie van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]

de antwoordakte van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie].

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten in conventie en in reconventie

Partijen hebben gedurende enkele jaren een affectieve relatie met elkaar gehad. Zij woonden samen in de woning van [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. Aan deze relatie is in maart 2008 een einde gekomen. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft de woning toen verlaten met achterlating van inboedelzaken die haar eigendom waren.

2.2. Tussen partijen is afgesproken dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] haar eigendommen eind maart/begin april 2008 zou kunnen komen ophalen.

2.3. De volgende zaken zijn eigendom van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]:

- 20-delig tuinstel

- CD-kast

- navigatiesysteem Tom Tom Go 910 met mp3 spelen

- DVD speler voor auto merk Lenco MES210

- computer met monitor merk HP type Pavillon M7660

- keukentrap

- keukentrolley

- matras bed zoon [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]

- groen sjoelbord van zoon [eiseres in conventie, verweerster in reconventie].

2.4. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft in juli 2008 gepoogd beslag te leggen op haar onder 2.3. genoemde eigendommen waarvan zij vermoedde dat die zich bevonden in de nieuwe woning van [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. De deurwaarder heeft de zaken daar niet aangetroffen.

2.5. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft ten onrechte een bedrag van € 190,00 aan kinderbijslag voor de dochter van [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ontvangen.

Het geschil

in conventie

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert, na vermeerdering van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad primair [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te gelasten om binnen 24 uur na betekening van het te wijzen vonnis alle onder 2.3. genoemde zaken aan haar af te geven onder verbeurte van een dwangsom,

subsidiair [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te veroordelen om aan haar ten titel van schadevergoeding te betalen een bedrag van € 1.712,00 danwel – meer subsidiair – een schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Zij voert daartoe aan dat tussen partijen is afgesproken dat zij haar eigendommen eind maart/begin april zou kunnen komen ophalen nadat [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] deze zaken zou hebben opgeslagen in zijn garage. Toen zij zich met een vriendin naar deze garage begaf bleek dat slechts een klein gedeelte van haar eigendommen zich in de garage bevond. De onder 2.3 genoemde zaken ontbraken. Zij heeft deze eigendommen niet van [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] teruggekregen.

Voor het geval komt vast te staan dat [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de onder 2.3. genoemde zaken niet meer onder zich heeft dient hij de waarde daarvan te vergoeden. De waarde per juni 2008 bedroeg volgens [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] € 1.712,00.

[gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert daartegen aan dat hij de eigendommen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], waaronder de onder 2.3. genoemde zaken, reeds aan haar heeft afgegeven. Hij heeft ze de avond tevoren in de garage gezet. Hij weet niet beter dan dat zij de zaken reeds heeft meegenomen. Voorts betwist hij gemotiveerd de gestelde waarde van de onder 2.3. genoemde zaken.

in reconventie

[gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert, na vermindering van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan hem te voldoen een bedrag van € 190,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 25 juni 2008, met veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de proceskosten.

Hij voert daartoe aan dat partijen hadden afgesproken dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] het door haar ten onrechte ontvangen bedrag aan hem zou voldoen. Zij is deze afspraak niet nagekomen. Bij faxbericht van 11 juni 2008 is [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gesommeerd het bedrag binnen twee weken te voldoen. Zij heeft daaraan niet voldaan zodat zij per 25 juni 2008 in verzuim is geraakt.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voert daartegen aan dat partijen hadden afgesproken dat zij het bedrag van € 190,00 zou terugbetalen nadat zij alle spullen van [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] had teruggekregen. Omdat zij nog niet alle spullen heeft teruggekregen heeft zij het bedrag nog niet aan hem betaald.

De beoordeling

in conventie

Om de vordering tot afgifte te kunnen toewijzen dient in elk geval vast te staan dat [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de betreffende eigendommen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] onder zich houdt. Het enkele feit dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] haar eigendommen niet in de garage van [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft aangetroffen is daartoe onvoldoende. Partijen hebben ter comparitie verklaard dat zij hebben afgesproken dat [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de deur van de garage, waarin hij de spullen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] klaar zou zetten, niet op slot zou doen zodat zij de spullen zonder sleutel zou kunnen ophalen. Niet valt uit te sluiten dat het ontbrekende deel van de eigendommen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] door een derde uit de garage is ontvreemd. Daar komt bij dat de deurwaarder die zaken niet bij [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] thuis heeft aangetroffen. De rechtbank is van oordeel dat de stellingen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet kunnen leiden tot de conclusie dat [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] haar onder 2.3. genoemde eigendommen onder zich heeft. Het primair gevorderde dient dan ook te worden afgewezen.

4.2. (Meer-) subsidiair vordert [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] schadevergoeding ter hoogte van de waarde van de betreffende eigendommen. Zij voert daarvoor geen juridische grondslag aan, zodat de vordering reeds om die reden dient te worden afgewezen.

in reconventie

4.3. Hoewel de vordering, gelet op de hoogte daarvan, op zichzelf bezien tot de bevoegdheid van de sector kanton behoort, zal de rechtbank in de sector civiel recht de vordering behandelen en daarop beslissen omdat de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie zich tegen afzonderlijke behandeling verzet.

4.4. Partijen zijn het er over eens dat het bedrag van € 190,00 aan [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] toekomt en dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dat bedrag aan [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zou terugbetalen nadat zij alle spullen van hem had teruggekregen.

[gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] stelt de eigendommen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] volgens afspraak in de garage te hebben gezet en de deur niet op slot te hebben gedaan. Dit wordt door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] onvoldoende gemotiveerd weersproken. Het feit dat een deel van die eigendommen de volgende dag door haar niet in de garage werd aangetroffen, wil nog niet zeggen dat ze er niet zijn neergezet.

Het is niet komen vast te staan dat [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich niet aan zijn deel van de afspraak heeft gehouden. Hij is niet tekortgekomen in de nakoming van de overeenkomst tot afgifte van de eigendommen aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]. Dit brengt met zich mee dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] hem niet kan tegenwerpen dat zij haar eigendommen niet allemaal terug heeft. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] had zich ook aan haar deel van de afspraak moeten houden en uiterlijk 25 juni 2008 € 190,00 aan [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] moeten betalen. De vordering zal worden toegewezen.

in conventie en in reconventie

4.5. Gezien de relatie tussen partijen zal de rechtbank de proceskosten compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af;

in reconventie

veroordeelt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [gedaagde in conve[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te voldoen een bedrag van € 190,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 25 juni 2008;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

in conventie en in reconventie

compenseert tussen partijen de proceskosten, zo, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. N. van der Ploeg-Hogervorst en in het openbaar uitgesproken op 25 november 2009.?

NvdP