Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BK9715

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
19-08-2009
Datum publicatie
18-01-2010
Zaaknummer
53332
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het geschil

In [opposanten en eisers in reconventie] vorderen dat zij worden ontheven van de tegen hen uitgesproken veroordeling bij vonnis van de rechtbank van 17 mei 2006. Het vonnis van 17 mei 2006 is niet in persoon aan hen betekend. Eerst ruim na deze datum zijn zij met het vonnis bekend geworden. Op 6 juli 2006 waren nog geen vier weken verstreken. Doel van partijen was het exploiteren van een hippisch centrum. [geopposeerden en verweerders in reconventie] wilden van de kantine een budgetrestaurant [opposanten en eisers in reconventie] zouden het hippisch gedeelte voor hun rekening nemen [opposanten en eisers in reconventie] hebben steeds aangegeven dat zij zich bij de verkoop zouden neerleggen en bereid waren in de manege te blijven werken tot de koop gerealiseerd zou zijn als[geopposeerden en verweerders in reconventie] alle schulden voor hun rekening zouden nemen. [opposanten en eisers in reconventie] hebben nooit cijfers van de accountant ontvangen. Zij hadden geen inzicht in de financiële gang van zaken. Zij betwisten bij gebrek aan wetenschap de juistheid van de overgelegde cijfers. [geopposeerden en verweerders in reconventie] hebben hun vordering op geen enkele wijze onderbouwd. Zij hebben van het begin geweigerd hun arbeid in te brengen. Zouden zij dat wel hebben gedaan dan was het bedrijf levensvatbaar geweest.[opposanten en eisers in reconventie] geweest die het bedrijf draaiende hebben gehouden.

[geopposeerden en verweerders in reconventie] zijn van primair oordeel dat het verzet niet tijdig is gedaan. Het verstekvonnis is op 6 juni [opposanten en eisers in reconventie] betekend. Aangenomen moet worden dat zij op de dag van betekening met het vonnis bekend zijn geworden. Het verzet is niet gedaan binnen vier weken na betekening van het vonnis.

[geopposeerden en verweerders in reconventie] vorderen:

[opposanten en eisers in reconventie] niet ontvankelijk te verklaren in het ingestelde verzet, althans de vorderingen in de verzetdagvaarding d.d. 6 juli 2006 af te wijzen, en/of het verzet ongegrond te verklaren en het vonnis gewezen door de rechtbank d.d. 17 mei 2006 in stand te laten met veroord [opposanten en eisers in reconventie] in de kosten van de procedure;

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

2

53332 / HA ZA 06-322

19 augustus 2009

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

53332 / HA ZA 06-32219 augustus 2009

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 53332 / HA ZA 06-322

Vonnis in verzet van 19 augustus 2009

in de zaak van

1. [opposant 1]

wonende te Hansweert,

2. [opposant 2],

wonende te Hansweert,

opposanten,

eisers in reconventie,

advocaat mr. H. van Es te Goes.

tegen

1. [geopposeerde 1],

wonende te Noordgouwe,

2. [geopposeerde 2],

wonende te Noordgouwe,

geopposeerden

verweerders in reconventie,

advocaat mr. C.J. IJdema te Middelburg,

Partijen zullen [opposanten en eisers in reconventie] en [geopposeerden en verweerders in reconventie] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het verstekvonnis van 17 mei 2006

de verzetdagvaarding van 6 juli 2006 tevens houdende eis in reconventie

de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte overlegging producties

procesverbaal van comparitie van 13 maart 2007

de conclusie van antwoord in oppositie, tevens akte wijziging van eis

de antwoordakte

de conclusie van repliek in oppositie

de conclusie van dupliek in reconventie.

De feiten

Partijen hebben met ingang van 1 maart 2003 in het verband van een vennootschap onder firma een hippisch centrum geëxploiteerd onder de naam [naam]. Partijen hebben de vennootschap onder firma ontbonden op 4 juli 2005.

[geopposeerden en verweerders in reconventie] hebben bij exploot van 5 april 2006 [opposanten en eisers in reconventie] gedagvaard en gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I voor recht verklaart dat de overeenkomst van de vennootschap onder firma tussen eisers en gedaagden per 4 juli 2005 is ontbonden, althans met ingang van een datum als de rechtbank Middelburg in goede justitie zal vermenen te behoren, althans deze overeenkomst te ontbindt;

II gedaagden hoofdelijk veroordeelt tot betaling van € 100.000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag der voldoening, te vermeerderen met een bedrag nader op te maken bij staat;

III gedaagden hoofdelijk veroordeelt in de kosten van het geding, die van het beslag daaronder be[opposanten en eisers in reconventie] zijn in die procedure niet verschenen. Bij vonnis van 17 mei 2006 heeft de rechtbank de vorderingen van [geo[geopposeerden en verweerders in reconventie] bij verstek toegewezen. Het verstekvonnis is op 6 juni[opposanten en eisers in reconventie] [opposanten en eisers in reconventie] zijn bij exploot van 6 juli 2006 in verzet gekomen.

Het geschil

In [opposanten en eisers in reconventie] vorderen dat zij worden ontheven van de tegen hen uitgesproken veroordeling bij vonnis van de rechtbank van 17 mei 2006. Het vonnis van 17 mei 2006 is niet in persoon aan hen betekend. Eerst ruim na deze datum zijn zij met het vonnis bekend geworden. Op 6 juli 2006 waren nog geen vier weken verstreken. Doel van partijen was het exploiteren van een hippisch centrum. [geopposeerden en verweerders in reconventie] wilden van de kantine een budgetrestaura[opposanten en eisers in reconventie] zouden het hippisch gedeelte voor hun rekeni[opposanten en eisers in reconventie] hebben steeds aangegeven dat zij zich bij de verkoop zouden neerleggen en bereid waren in de manege te blijven werken tot de koop gerealiseerd zou zijn als[geopposeerden en verweerders in reconventie] alle schulden voor hun rekening zoud[opposanten en eisers in reconventie] hebben nooit cijfers van de accountant ontvangen. Zij hadden geen inzicht in de financiële gang van zaken. Zij betwisten bij gebrek aan wetenschap de juistheid van de overgelegde cijfers. [geopposeerden en verweerders in reconventie] hebben hun vordering op geen enkele wijze onderbouwd. Zij hebben van het begin geweigerd hun arbeid in te brengen. Zouden zij dat wel hebben gedaan dan was het bedrijf levensvatbaar geweest.[opposanten en eisers in reconventie] geweest die het bedrijf draaiende hebben gehouden.

[geopposeerden en verweerders in reconventie] zijn van primair oordeel dat het verzet niet tijdig is gedaan. Het verstekvonnis is op 6 juni[opposanten en eisers in reconventie] betekend. Aangenomen moet worden dat zij op de dag van betekening met het vonnis bekend zijn geworden. Het verzet is niet gedaan binnen vier weken na betekening van het vonnis.

[geopposeerden en verweerders in reconventie] vorderen:

[opposanten en eisers in reconventie] niet ontvankelijk te verklaren in het ingestelde verzet, althans de vorderingen in de verzetdagvaarding d.d. 6 juli 2006 af te wijzen, en/of het verzet ongegrond te verklaren en het vonnis gewezen door de rechtbank d.d. 17 mei 2006 in stand te laten met veroord [opposanten en eisers in reconventie] in de kosten van de procedure;

en indien en voor zover het primaire niet wordt toegewezen

Subsidiair:

Onder wijziging van eis:

Primair:

Partijen te gelasten tot vereffening en tot verdeling van het vermogen van de vennootschap onder firma “[naam]” over te gaan per 8 augustus 2007, althans per datum als de rechtbank in goede justitie zal vaststellen, althans partijen te gelasten tot vereffening en verdeling van hun gemeenschap over te gaan per 8 augustus 2007, althans per datum als de rechtbank zal vast [opposanten en eisers in reconventie] te veroordelen aan [geopposeerden en verweerders in reconventie] te betalen een bedrag van € 116.296,00 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 augustus 2007, althans per datum als de rechtbank zal vast [opposanten en eisers in reconventie] hoofdelijk te veroordelen in de beslagkosten, tot op heden begroot op € 2.075,42;

Subsidiair:

De accountant [betrokkene] van Accure Accountants B.V., [adres] te benoemen tot vereffenaar;

Partijen te gelasten tot vereffening en tot verdeling van het vermogen van de vennootschap onder firma “[naam]” per 8 augustus 2007 over [opposanten en eisers in reconventie] te veroordelen om aan [geopposeerden en verweerders in reconventie] te betalen € 116.296,00 vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 8 august[opposanten en eisers in reconventie] te veroordelen in de kosten van het geding.

[geopposeerden en verweerders in reconventie] stellen zich op het standpunt dat[opposanten en eisers in reconventie] jegens hen toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst van de vennootschap onder firma. De afspraak was dat [geopposeerden en verweerders in reconventie] het restaurant zouden exploiter[opposanten en eisers in reconventie] de werkzaamheden in de manege zouden verrichten. De bedrijfsvoering liep sp[opposanten en eisers in reconventie] niet beschikten over de vereiste diploma’s. Zij beschikten niet over een instructeurdiploma en niet over een ruiterbewijs. Zij zagen de manege als de mogelijkheid om met de financiële investering van [geo[geopposeerden en verweerders in reconventie] de paardenhobby uit te oefenen. Achteraf bezien was het hippisch centrum financieel niet leven [opposanten en eisers in reconventie] hebben aanvankelijk de verkoop van de manege geblokkeerd waardoor schade is ontstaan. De zaak is uiteindelijk verkocht voor € 345.000,00 k.k. Partijen hebben de heer [betrokkene] benoemd tot accountant van de vennootschap. De [betrokkene] heeft alle partijen op de hoogte gehouden van de financiële toestand van de vennootschap. Bij brief d.d. 17 december 2007 heeft de [betrokkene] de stakingsb[opposanten en eisers in reconventie] toegezonden. Bij brief d.d. 30 mei 2008 heeft de accountant een overzicht van verloop van de kapitaalrekeningen met een eindstand en de stakingsbalans toegezonden (productie 2 respectievelijk productie 4 conclusie van antwoord in oppositie, tevens akte wijziging van eis). De cijfers sluiten aan bij de eveneens door de accountant bij brief van 14 november 2008 bijgevoegde kolommenbalans en grootboekkaarten. Het saldo van de privé opnamen en privé stortingen is in de balans verwerkt in de kapitaal rekening van de betreffende[opposanten en eisers in reconventie] hebben een schuld van € 55.238,00 ([opposant 1]) en € 61.058,00 ([opposant 2]), in totaal € 11[opposanten en eisers in reconventie] hebben de inhoud van deze stukken niet weer [opposanten en eisers in reconventie] hadden ook steeds zelf informatie bij de accountant kunnen opvragen. [geopposeerden en verweerders in reconventie] betwisten uitdrukkelijk dat zij op enige moment er mee hebben ingestemd om alle schulden voor hun rekening te nemen.

in reconventie

[opposanten en eisers in reconventie] vorderen een verklaring voor recht dat aan hen dient te worden vergoed de door hen ingebrachte arbeid en het aan hen toekomende deel van de opbrengst paarden en andere activa, welke vergoeding dient te worden opgemaakt bij staat en dient te worden vereffend volgens de wet met veroordeling van [geopposeerden en verweerders in reconventie] in de kosten van de procedure.

[geopposeerden en verweerders in reconventie] hebben geconcludeerd tot afwijzing van de vordering.

De beoordeling

in conventie

Nu de betekening van het verstekvonnis niet in persoon heeft plaatsgevonden dient het verzet te zijn gedaan binnen vier weken na het plegen van enige [opposanten en eisers in reconventie] waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis of aangevangen tenuitvoerlegging aan hen bekend was. De enkele veronderstelling van [geopposeerden en verweerders in reconventie] dat het verstekvonnis op 17 juni [opposanten en eisers in reconventie] bekend moet zijn geweest, voldoet niet aan die eis. Nu de rechtbank niet is gebleken van enige andere daad dan het uitbrengen van de verzet dagvaarding gaat zij bij de verdere beoordeling er van uit dat het verzet tijdig is gedaan. [opposanten en eisers in reconventie] derhalve in het verzet ontvankelijk zijn.

Tussen partijen staat als onweersproken vast dat zij de vennootschap onder firma hebben ontbonden op 4 juli 2005 zoals in artikel 10 lid 1 onder a. van de als productie 1 overgelegde akte van vennootschap onder firma is voorzien. Volgens artikel 15 dient de VOF na ontbinding met bekwame spoed te worden vereffend. De rechtbank passeert de stelling van [opposanten en eisers in reconventie] dat zij geen enkel inzicht hadden in de financiële gang van zaken van de vennootschap. [geo[geopposeerden en verweerders in reconventie] hebben onweersproken gesteld dat de accountant de stakingsbalans en het totaaloverzicht met toelichting op de kapitaalreken[opposanten en eisers in reconventie] heeft verstrekt. Voor zover dit al anders was had het op de [opposanten en eisers in reconventie] als ondernemers en vennoten gelegen om zelf stappen te ondernemen en om bij de accountant de nodige gegevens met toelichting op te vragen. Van een vennoot mag immers worden verwacht dat hij zich regelmatig van de financiële gang van zaken op de hoogte [opposanten en eisers in reconventie] zijn ook niet ingegaan op het a[opposanten en eisers in reconventie] om de volledige administratie over te leggen, inclusief bankbescheiden e.d., die volgens hen een nadere onderbouwing vormen van de kolommenbalans, de grootboekkaarten 2003 t/m 2007, de stakingsbalans per 8 augustus 2008 en de eindstand van de kapitaalrekeningen van de vennoten. De rechtbank gaat eveneens voorbij aan de stelling dat een mogelijk negatief vermogen volledig te wijten is aan wanprestatie van [geo[geopposeerden en verweerders in reconventie]. De rechtbank is van oordeel dat [opposanten en eisers in reconventie] die stelling onvoldoende feitelijk hebben onderbouwd. De rechtbank zal het verzet ongegrond verklaren en daarmee de primaire vordering toewijzen. Dat brengt met zich dat de rechtbank aan de beoordeling van de subsidiaire vordering en daarmee aan de beoordeling van de gewijzigde eis niet meer t[opposanten en eisers in reconventie] zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [geopposeerden en verweerders in reconventie] worden begroot op:

- vastrecht € 390,00

- salaris advocaat € 2.842,00 (2x tarief € 1.421,00 )

-------------

Totaal € 3.232,00

in reconventie

[opposanten en eisers in reconventie] waren vennoot in vennootschap onder firma. Het resultaat van de door haar verrichte arbeid en de opbrengst van de verkoop van de paarden is verantwoord en verwerkt in resultaat van de vennootschap. Gesteld, noch geblek[opposanten en eisers in reconventie] naast haar aandeel in de winst of het verlies van de vennootschap aanspraak hadden op een vergoeding van de arbeid. De rechtbank zal de vordering derhalve a[opposanten en eisers in reconventie] dienen te worden veroordeeld in de kosten van de procedure. De kosten aan de zijde van [geo[geopposeerden en verweerders in reconventie] worden begroot op:

- salaris advocaat € 904,00 (2 x tarief € 452,00)

De beslissing

De rechtbank

In conventie

verklaart het verzet ongegrond;

ve[opposanten en eisers in reconventie] in de proceskosten, aan de zijde van [geopposeerden en verweerders in reconventie] tot op heden begroot op € 3.232,00;

verklaart het vonnis voor wat betreft de kosten uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het anders of meer gevorderde af;

in reconventie

wijst de vordering af;

ve[opposanten en eisers in reconventie] in de proceskosten, aan de zijde van [geo[geopposeerden en verweerders in reconventie] tot op heden begroot op € 904,00;

verklaart het vonnis voor wat betreft de kosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 19 augustus 2009.