Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BK9086

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
09-09-2009
Datum publicatie
13-01-2010
Zaaknummer
62115 / HA ZA 08-151
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2011:BR4148, Meerdere afhandelingswijzen
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] vordert, na wijziging van eis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

te verklaren voor recht dat de uitlatingen van [gedaagden sub 1 en 2] en [gedaagde in conventie] over Kiddy-fun op de websites [website] en [website] onrechtmatig jegens [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] zijn;

[gedaagden sub 1 en 2] en [gedaagde in conventie] hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn gekweten, te veroordelen tot vergoeding aan [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] van alle door hun geleden en nog te lijden schade als gevolg van de hierboven onder 1 bedoelde uitlatingen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

[gedaagden sub 1 en 2] en [gedaagde in conventie] hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn gekweten, te veroordelen tot betaling aan [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] van een voorschot op de hierboven onder 2 bedoelde schadevergoeding ter grootte van € 22.303,06, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf heden tot aan de dag der algehele voldoening;

[gedaagden sub 1 en 2] en [gedaagde in conventie] te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

62115 / HA ZA 08-15122 juli 2009

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 62115 / HA ZA 08-151

Vonnis van 9 september 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie sub1],

gevestigd te Schoondijke, gemeente Sluis,

2. de vennootschap onder firma

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie sub2],

gevestigd te Schoondijke, gemeente Sluis,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaat mr. J.A.B. van Dam te Terneuzen,

tegen

1. [gedaagde in conventie, eiser in conventie sub 1],

wonende te Terneuzen,

2. [gedaagde in conventie, eiseres in conventie sub 2],

wonende te Terneuzen,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. H.M. den Hollander te Oostburg,

3. [gedaagde in conventie sub 3],

zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland,

gedaagde in conventie,

niet verschenen.

Eisers worden hierna gezamenlijk [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] genoemd, gedaagden sub 1 en 2 worden gezamenlijk [gedaagden sub 1 en 2] genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding met producties;

de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie;

de conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte vermeerdering van eis in conventie;

de antwoordakte;

de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie

de conclusie van dupliek in reconventie.

De feiten

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] B.V. en [eiseres in conventie, verweerste in reconve[[eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 2]okkene] zijn aan elkaar gelieerde vennootschappen. [eiseres in conventie, verweerster in reconve[eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 2] sub 2] is een vennootschap onder firma tussen de heer [betrokkene] en zijn echtgenote mevrouw [betrokkene]. Deze vennootschap is in 1992 opgericht.

In verband met de gezondheidstoestand van mevrouw [betrokkene] is in 2006 een partner gezocht en gevonden in de persoon van de heer [be[mede-oprichter]. De heren [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 2] en [mede-oprichter] hebben in maart 2007 [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] B.V. opgericht. Deze BV heeft een groot deel van de activiteiten van de vof overgenomen. Beide vennootschappen handelen, volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel, onder de namen Kiddy-fun en Kiddy-tech in speeltoestellen, automaten, behendigheidsspelen en aanverwante artikelen.

[gedaagden sub 1 en 2] handelen eveneens in speeltoestellen en aanverwante artikelen. Zij beschikken over de website [website]. De website staat geregistreerd op naam van [gedaagde in conventie sub 3]. Op deze website stond op 5 oktober 2007 op een voor iedere bezoeker toegankelijke pagina, genaamd “Speciale editie van ons nieuws” zichtbaar:

“Wegens ernstige uitspraken die onze klanten bezorgdheid geven zijn wij genoodzaakt om een speciale nieuwsflash hier te plaatsen.

Tegen enkele van onze contacten, leverancie[betrokkene]oor [betrokkene] en door medewerkers en directie van Kiddy Fun, bedreigingen geuit aan ons adres.

Tevens houden zij zich ermee bezig om ons bij klanten die onze referenties staan op onze websites, in diskrediet te brengen.

Wij zouden volgens deze personen onze prijzen niet mogen verlagen voor u, omdat anders onze “koppen gaan rollen”.

Ferme uitspraken voor mensen die in een branche voor feestelijkheden en animatie werkzaam zijn.

Namens organisatiebureau [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] bedanken wij onze klanten die onze service en prijzen goed waarderen. Speciaal voor u hebben wij een korting op de springkussen van oktober tm februari.

Goede acties leiden tot goed resultaten, slechte acties hebben slechte gevolgen”.

Sinds 6 oktober 2007 bevatte voornoemde website het volgende bericht:

“Beste bezoeker,

Sinds er aan het adres van ons gezin bedreigingen geuit zijn door directie en medewerkers van een bedrijf in Schoondijke en door een clown uit het Zeeuws Vlaamse Axel, zijn wij genoodzaakt elke mail en telefoongesprek te traceren. Wij gaan ervan uit dat u hiermee geen probleem heeft, wij zullen ten allen tijde uw privacy waarborgen.

Ondanks dat mijn gezin en onze medewerkers door de bedreigingen van slag zijn, staan wij voor 100% paraat om u van dienst te zijn, zoals u van ons verwacht.

Door deze gebeurtenissen zijn wij nog meer overtuigd van onze goede inzet voor u als klant en leverancier en onze maatschappelijke doelen.

Jaloezie is een slechte drijfveer.

Namens de familie [gedaagden in conventie, eisers in reconventie]

Het vermijden van al het foute

Het ondernemen van het goede

Het ontwikkelen van je eigen geest.”

Op de forumpagina van de website [website] zijn onder meer de volgende uitlatingen gedaan:

“vervelend maar toegegeven dat kiddy fun Schoondijke ook hier een negatief beeld heeft achtergelaten. Na offerte van hun die zeer hoog uitkwam en vele addertjes en kleine lettertjes is er gekozen voor attracties van [iemand anders]. Ook niet goedkoop inderdaad maar veel duidelijker met afspraken en betere service”.

“ook slechte ervaring met kiddy fun. Weinig klantgericht of vriendelijk. Inderdaad de verwachting dat je voor een hoge prijs gaat helpen, terwijl je elders voor een lagere prijs niet moet helpen (…)”

“ik raad af om bij kiddy fun Schoondijke te huren! Slechte service, ze verwachten hulp terwijl wij toch iets huren zodat we niet in ons nette pak nog moeten werken. Jammer dat ze zo klantonvriendelijk te werk gaan en weinig servicegericht”.

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] heeft [gedaagden sub 1 en 2] diverse malen schriftelijk gesommeerd om de uitingen van de websites te verwijderen. Aan die sommaties hebben [gedaagden sub 1 en 2] geen gehoor gegeven. Op 31 januari 2008 heeft de voorzieningenrechter verlof verleend voor het leggen van conservatoir beslag op de bankrekening van [gedaagde in conventie, eiseres in reco[eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 2] en de roerende zaken zich bevindende in de garagebox E aan de [adres] te Terneuzen en een Hyundai bestelbus met kenteken [kenteken]. Op 6 februari 2008 is conservatoir beslag gelegd op de bankrekening en de roerende zaken. De overbetekeningen van deze beslagen zijn door de deurwaarder in een gesloten envelop achtergelaten op het adres [adres] te Terneuzen. Een dag later is de envelop opengemaakt afgeleverd bij het kantoor van de deurwaarder met daarop vermeld: “graag niets meer op dit adres dumpen! Wederom onbekend op dit adres!”.

Op 11 februari 2008 heeft de mondelinge behandeling van het sequestratieverzoek van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] van 30 januari 2008 met betrekking tot de Hyundai bestelbus plaatsgevonden. Het verzoek is bij beschikking van de rechtbank Middelburg op 14 februari 2008 toegewezen. De Hyundai bleek echter onvindbaar. Op 14 februari 2008 is de auto op naam gezet van [persoon], de vader van [gedaagde in conventie, eiseres in reco[eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 2].

Op 14 februari 2008 bereikte de deurwaarder het bericht dat de garagebox aan de [adres] was opengebroken en dat de beslagen roerende zaken waren verdwenen. De deurwaarder heeft aangifte gedaan van het opzettelijk onttrekken van roerende zaken uit een krachtens de wet gelegd beslag gedaan.

Bij vonnis van 26 februari 2008 heeft de voorzieningenrechter onder andere [gedaagden sub 1 en 2] bevolen om met onmiddellijke ingang alle mededelingen omtrent Kiddy-fun, haar directie en/of haar medewerkers, direct dan wel indirect geformuleerd, van de websites [website] en [website] te verwijderen en verwijderd te houden en zich te onthouden van negatieve uitlatingen op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Op 13 maart 2008 heeft de voorzieningenrechter verlof verleend tot het leggen van conservatoir beslag op een tweede motorvoertuig van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie], merk Renault Kangoo. Tevens is gerechtelijke bewaring van dit voertuig bevolen. Op 17 maart 2008 is het beslag gelegd en is het voertuig in bewaring genomen.

In juli 2008 is de Hyundai bestelbus en een deel van de roerende zaken door de Belgische politie teruggevonden in een garage te Wachtebeke, aan de [adres], zijnde de woning van de familie [familienaam].

Het geschil

in conventie

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] vordert, na wijziging van eis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

te verklaren voor recht dat de uitlatingen van [gedaagden sub 1 en 2] en [gedaagde in conventie] over Kiddy-fun op de websites [website] en [website] onrechtmatig jegens [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] zijn;

[gedaagden sub 1 en 2] en [gedaagde in conventie] hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn gekweten, te veroordelen tot vergoeding aan [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] van alle door hun geleden en nog te lijden schade als gevolg van de hierboven onder 1 bedoelde uitlatingen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

[gedaagden sub 1 en 2] en [gedaagde in conventie] hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn gekweten, te veroordelen tot betaling aan [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] van een voorschot op de hierboven onder 2 bedoelde schadevergoeding ter grootte van € 22.303,06, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf heden tot aan de dag der algehele voldoening;

[gedaagden sub 1 en 2] en [gedaagde in conventie] te veroordelen in de kosten van deze procedure.

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagden sub 1 en 2] en [gedaagde in conventie] onrechtmatig hebben gehandeld jegens [eiseres in conventie, verweersters in reconventie]. Zij stelt daartoe dat [gedaagden sub 1 en 2] en [gedaagde in conventie] zich kennelijk ten doel gesteld hebben [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] te beschadigen en hebben daartoe twee van hun websites aangewend. Met ingang van 5 oktober 2007 zijn hierop negatieve uitlatingen over [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] gedaan. Als gevolg hiervan is [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] ernstig gedupeerd. De door [gedaagden sub 1 en 2] en [gedaagde in conventie] geuite beschuldigingen zijn bezijden de waarheid. De uitlatingen vormen een onrechtmatige aantasting van de eer en goede naam van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie]. [gedaagden sub 1 en 2] en [gedaagde in conventie] zijn dan ook hoofdelijk aansprakelijk voor alle door [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] geleden en nog te lijden schade, welke schade nog niet in volle omvang kan worden vastgesteld.

[gedaagden sub 1 en 2] voeren verweer. Zij betwisten dat [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] rechthebbende is ten aanzien van de handels- en merknaam Kiddy-fun en Kiddy-tech. Daarnaast voeren zij aan dat zij niet beschouwd kunnen worden als een eenheid. Zij zijn op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd en vormen geen vennootschap onder firma. [gedaagden sub 1 en 2] erkennen de onder 2.3. vermelde uitlating op de website te hebben geplaatst, doch stellen zich op het standpunt dat zij daarmee niet onrechtmatig hebben gehandeld. Deze uitlating, die bovendien niet onjuist is, hebben zij er eerst opgezet nadat zij van meerdere kanten berichten hadden ontvangen waaruit bleek dat [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] zich negatief had uitgelaten over [gedaagden sub 1 en 2]. De tekst is derhalve niet onnodig grievend, nu zij lucht mogen geven van hun verontwaardiging hierover. De tekst heeft er bovendien maar één dag opgestaan. Op de vermeldingen op [website] hebben zij geen invloed nu dit uitlatingen zijn van derden.

Indien er al onrechtmatig zou zijn gehandeld door het plaatsen van de publicatie op de website [website] heeft [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] geen schade daarvan ondervonden.

in reconventie

[gedaagden sub 1 en 2] vorderen:

te verklaren voor recht dat de gedragingen van V.O.F. [betrokkene] en [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] B.V. onrechtmatig zijn jegens [gedaagden sub 1 en 2];

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] hoofdelijk, dus dat de een betalende de ander zal zijn gekweten, te veroordelen tot vergoeding aan [gedaagden sub 1 en 2] van alle door hen geleden en nog te lijden materiele en immateriële schade als gevolg van de in reconventie omschreven feiten en omstandigheden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] hoofdelijk – voor zover daarvoor vatbaar uitvoerbaar bij voorraad – te veroordelen tot betaling aan [gedaagden sub 1 en 2] van een voorschot op de hierboven sub 2 bedoelde schadevergoeding ten grootte van € 15.450,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 augustus 2008 tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeling van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] in de kosten van het geding, zowel in conventie als in reconventie.

[gedaagden sub 1 en 2] leggen aan de vordering ten grondslag dat [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] onrechtmatig heeft gehandeld jegens hen door het extreem agressieve en disproportionele optreden van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie]. Zo hebben zij moeten ervaren dat er fictieve bestellingen zijn geplaatst, dat er bestellingen binnenkomen die bedoeld zijn om informatie te krijgen over een Belgische bankrekening van [gedaagden sub 1 en 2], dat er beslag wordt gelegd op goederen die hun niet in eigendom toebehoren waar vervolgens schade aan aangebracht wordt, dat er goederen zijn verdwenen uit de garage van [gedaagden sub 1 en 2] en dat het gezin van [gedaagden sub 1 en 2] met hun vierjarige dochter in een crisis is beland door de lastercampagne van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] en het frequent door de straat rijden van auto’s van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie]. Hierdoor hebben zij zowel materiele als immateriele schade geleden.

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] voert verweer. Zij betwist dat zij iets te maken heeft met de omstandigheden zoals deze door [gedaagden sub 1 en 2] zijn geschetst en dat [gedaagden sub 1 en 2] schade zouden hebben geleden.

De beoordeling

[gedaagden sub 1 en 2] maken in de akte houdende uitlating produkties bezwaar tegen de door [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] ingediende conclusie van dupliek in reconventie, daar in deze conclusie ook wordt ingegaan op de geschilpunten in conventie. Zij stellen dat de conclusie behoort te worden geweigerd. Aan dit verweer zal voorbij gegaan worden. Immers, nu [gedaagden sub 1 en 2] zelf in hun conclusies in reconventie hebben vermeld dat alles wat in conventie is meegedeeld als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd, heeft [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] niet in strijd met een redelijke procesorde gehandeld door in de conclusie van dupliek in reconventie in te gaan op hetgeen in conventie is aangevoerd.

in conventie

Kern van het geschil is de vraag of de uitlatingen van [gedaagden sub 1 en 2] op de website [website] onrechtmatig zijn jegens [eiseres in conventie, verweersters in reconventie]. In het licht hiervan gaat de rechtbank – als niet relevant – voorbij aan het verweer van [gedaagden sub 1 en 2] dat [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] geen rechthebbende zou zijn op de handels- en merknaam Kiddy-fun en Kiddy-tech.

Voordat de vraag kan worden beantwoord of [gedaagden sub 1 en 2] onrechtmatig jegens [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] hebben gehandeld, dient eerst te worden onderzocht of [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] door de publicaties op de website van [gedaagden sub 1 en 2] op 5 oktober 2007 en op 6 oktober 2007 ([gedaagden sub 1 en 2] hebben deze publicatie niet betwist, zodat de rechtbank ervan uitgaat dat deze – zoals onder 2.4. is weergegeven – ook door [gedaagden sub 1 en 2] is geplaatst) in haar eer en goede naam is aangetast. De rechtbank is van oordeel dat dit het geval is, nu duidelijk is dat [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] wordt bedoeld in een artikel dat gaat over bedreigingen. De vraag die vervolgens aan de orde komt is of deze aantasting ook onrechtmatig is. Voor het antwoord op de vraag of dit het geval is, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Het belang van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] is dat zij niet mag worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Het belang van [gedaagden sub 1 en 2] is dat zij zich in het openbaar moeten kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Welke van deze belangen de doorslag behoort te geven, hangt af van alle omstandigheden van het geval. De mate waarin de berichtgeving steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal is één van die omstandigheden.

[gedaagden sub 1 en 2] baseren hun stelling, dat [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] zich bedreigend en belastend heeft uitgelaten over [gedaagden sub 1 en 2], op een gesprek dat mevrouw [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] gehad zou hebben met mevrouw [naam] van de partyshop te Axel. Mevrouw [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 2] heeft deze verklaring aan de conclusie van antwoord gevoegd. De verklaring luidt: “Op 4 oktober 2007 ben ik bij mevrouw [naam] in de winkel gekomen om wat spullen op te halen die zij voor mij besteld had. Bij binnenkomst gaf zij gelijk aan dat de heer de [betrokkene] (clown Wallie) bedreigingen had geuit aan mijn en mijn man zijn adres. De [betrokkene] had gemeld “die van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] moeten hun prijzen nog eens verlagen, dan zullen ze niet blij zijn en gaan er koppen rollen”. Voor mevrouw [naam] was duidelijk dat “ze” de heren [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 2] en [mede-oprichter] waren van het bedrijfje Kiddy Fun.

Tevens gaf mevrouw [naam] aan dat de heer de [betrokkene] een aantal keer had geïnformeerd waar “[gedaagden in conventie, eisers in reconventie]” woont. Mevrouw [naam] heeft hier nooit antwoord op gegeven.”

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] betwist zich beledigend of bedreigend te hebben geuit ten opzichte van [gedaagden sub 1 en 2] en stelt daartoe dat zij [gedaagden sub 1 en 2] niet kent. Zij wijst erop dat uit de overgelegde stukken ook blijkt dat mevrouw [naam] ontkent dat zij dit tegen mevrouw [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 2] zou hebben gezegd. Wat hiervan ook zij, de rechtbank zal daar gelet op het hiernavolgende niet op ingaan.

Feit is dat [gedaagden sub 1 en 2] na het gesprek met mevrouw [naam] de belastende verklaringen –opgenomen onder 2.3.en 2.4. – over [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] op hun website hebben gezet.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn [gedaagden sub 1 en 2] op lichtzinnige wijze overgegaan tot publicatie van de gewraakte teksten. In de tekst van 5 oktober 2007 is opgenomen “tegen enkele van onze contacten, leveranciers en klanten (…) door [betrokkene] *clown Wallie* en door medewerkers en directie van Kiddy Fun, bedreigingen (zijn) geuit aan ons adres”. In hun conclusies verwijzen [gedaagden sub 1 en 2] als bron slechts naar de verklaring van mevrouw [naam]. Naar het oordeel van de rechtbank is de publicatie van [gedaagden sub 1 en 2] dan ook feitelijk onjuist. Gesteld noch gebleken is immers dat tegen contacten, leveranciers én klanten door de heer [clown] bedreigingen zijn geuit. Dit is alleen tegenover mevrouw [naam] door de heer [clown] verwoord.

Daar komt het volgende bij. Ook als de bewoordingen van mevrouw [naam] juist zouden zijn en dat de heer [clown] die bewoordingen heeft gebruikt, dan nog is de handelwijze van [gedaagden sub 1 en 2] onzorgvuldig geweest. Het had in ieder geval op hun weg gelegen om – nu gesteld noch gebleken is dat zij zelf rechtstreeks zijn bedreigd of beledigd door [eiseres in conventie, verweersters in reconventie]s – navraag te doen of deze uitspraken inderdaad zijn gedaan en door wie. Zij hadden niet af mogen gaan op een uitlating van één persoon. Ook ontbreekt elke onderbouwing dat mevrouw [naam] met “ze” ook daadwerkelijk de heren [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 2] en [mede-oprichter] bedoelde dan wel dat deze heren bedreigingen hebben geuit aan het adres van [gedaagden sub 1 en 2]. De door [gedaagden sub 1 en 2] overgelegde verklaringen kunnen [gedaagden sub 1 en 2] ook niet baten. Deze verklaringen zijn immers allen van horen zeggen.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de handelwijze van [gedaagden sub 1 en 2] onrechtmatig is en dat zij als gevolg daarvan aansprakelijk zijn voor door [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] geleden schade. De rechtbank gaat in dat kader voorbij aan het aanbod van [gedaagden sub 1 en 2] om de stelling dat de verklaring van mevrouw [naam] op waarheid berust te bewijzen. Immers, uit het vorenoverwogene blijkt dat dit niet tot een ander oordeel zou leiden.

Naar het oordeel van de rechtbank is ook niet relevant hoeveel dagen de tekst op internet heeft gestaan. Immers, publicatie op het internet betekent over het algemeen dat dit bericht, ook al wordt het van de eigen website afgehaald, wel op internet beschikbaar blijft. De teksten blijven in cache (in geheugen) beschikbaar. Hoewel [gedaagden sub 1 en 2] daar wellicht niet zonder meer wat aan kunnen veranderen, hebben zij er wel voor gezorgd dat dit bericht op internet is terechtgekomen. De gevolgen zijn dan ook voor hun risico.

De uitlatingen op de website [website] zijn uitlatingen van derden. [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] stelt dat zij zich niet aan de indruk kan onttrekken dat dit is ingegeven door [gedaagden sub 1 en 2], maar heeft dit na de gemotiveerde betwisting door [gedaagden sub 1 en 2] niet nader onderbouwd. De rechtbank is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de publicaties op die site afkomstig zijn van [gedaagden sub 1 en 2], zodat zij daarmee niet onrechtmatig hebben gehandeld.

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] stelt dat zij schade heeft geleden door de door Het Feestbeest ingetrokken opdrachten en de terugloop in het aantal offerteaanvragen en opdrachten. [gedaagden sub 1 en 2] hebben dit gemotiveerd betwist. Zij hebben daarbij verwezen naar een afdruk van de site van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie], [website], waaruit niet zonder meer blijkt dat [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] een terugval heeft gekend in offerte-aanvragen en opdrachten. Vanaf 5 oktober 2007 is [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] immers onder andere gaan samenwerken met “De Kraaghof”, is zij leverancier geworden voor “Toversluis” in Sluis, verkoopt zij een in- en outdoorspeeltuin in Hulst, vragen veel bedrijven bij [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] hun personeelsfeest aan, heeft zij veel langdurige contracten afgesloten (mei 2008), is de relatie met Het Feestbeest weer hersteld (maart 2008) en krijgt zij een nieuwe bedrijfsruimte in Oostburg (augustus 2008).

De rechtbank oordeelt als volgt. Uit de overgelegde stukken blijkt dat de handelsrelatie tussen [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] en Het Feestbeest voor een periode van 5 maanden verbroken is geweest, terwijl uit productie 32 bij de dagvaarding kan worden afgeleid dat een aantal opdrachten is ingetrokken. Daaruit kan worden geconcludeerd dat [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] tenminste enige schade heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen door [gedaagden sub 1 en 2].

Of en zo ja in hoeverre de groei is belemmerd, zoals door [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] is gesteld, en daardoor schade is geleden als gevolg van de publicatie van [gedaagden sub 1 en 2], dient echter onderzocht te worden in de schadestaatprocedure. Een en ander is voldoende om te komen tot een toewijzing van de vordering tot betaling van vergoeding van de schade, nader op te maken bij staat.

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] heeft ook een voorschot op de schadevergoeding gevorderd van € 22.303,06, waarvan [gedaagden sub 1 en 2] hebben gesteld dat deze onvoldoende aannemelijk is gemaakt.

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] stelt dat Het Feestbeest voor haar een omzet genereerde van minimaal € 2.500,-- per maand. De winstmarge bedroeg minimaal € 500,-- per maand. Voor de periode oktober 2007 tot maart 2008 is de winstderving € 2.500,--. [gedaagden sub 1 en 2] hebben dit bedrag onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat dit bedrag toewijsbaar is.

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] heeft gesteld dat zij in de winkels van het Feestbeest in totaal 50 acts à € 250,-zou gaan verzorgen, uitgesmeerd over één jaar. De winstmarge is 80%, zodat zij daarmee een bedrag van € 10.000,-- misloopt. Naar het oordeel van de rechtbank is deze schadepost onvoldoende onderbouwd, zodat deze niet kan worden toegewezen.

[eiseres in conventie, verweersters in reconventie] stelt vervolgens dat er een bestelling liep van 37.400 ballonnen voor een omzet van € 18.100,--, met een inkoopwaarde van € 12.564,--, zodat een winstderving geldt van € 5.536,--. [gedaagden sub 1 en 2] hebben daartegen gemotiveerd verweer gevoerd. [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] heeft vervolgens verzuimd haar stelling nader te onderbouwen, zodat deze door haar gestelde schade in dit stadium niet toewijsbaar is.

De overige door [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] gestelde omzetderving als gevolg van de publicatie wordt door [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] geschat op € 1.000,-- per dag, berekend met een winstmarge van 25%, zodat zij een winstderving kent van € 250,-- per dag vanaf 5 oktober 2007. Zij heeft deze omzetderving echter niet onderbouwd, zodat de rechtbank hieraan voorbij zal gaan.

Daarnaast stelt [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] schade te hebben geleden door de kosten van de conservatoire beslagen, sequestratieverzoeken en aanverwante kosten ten bedrage van € 4.266,53. Anders dan [gedaagden sub 1 en 2], is de rechtbank van oordeel dat [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] niet onevenredig veel maatregelen heeft getroffen ter bewaring van haar recht. Immers, door de handelwijze van [gedaagden sub 1 en 2] bleek conservatoir beslag niet zonder meer mogelijk, is de Hyundai bestelbus tijdens de periode opeens op naam van de vader van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] gesteld en bleek een gerechtelijke bewaring noodzakelijk. Ook openbare exploten bleken noodzakelijk omdat [gedaagden sub 1 en 2] niet staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie.

Deze kosten zullen dan ook door [gedaagden sub 1 en 2] vergoed dienen te worden, zodat dit gedeelte van de vordering toegewezen kan worden.

[gedaagden sub 1 en 2] hebben nog gesteld dat zij niet als eenheid beschouwd kunnen worden en dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] niet veroordeeld kan worden, nu F. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] de publicaties heeft geplaatst. Aan deze stelling wordt voorbij gegaan. Immers, naar aanleiding van een mededeling aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] is de publicatie verricht en in de tekst wordt steeds uitgegaan van “ons” en de familie [gedaagden in conventie, eisers in reconventie]. Derhalve is duidelijk dat het in deze om beide personen gaat. Bovendien zijn [gedaagden sub 1 en 2] niet als vennootschap onder firma gedagvaard maar als natuurlijk persoon. De omstandigheid dat zij op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, doet daar niet aan af. De gevorderde hoofdelijke veroordeling is derhalve toewijsbaar.

De wettelijke rente over het toegewezen voorschot zal worden toegewezen vanaf de dag van dagvaarding.

De heer [gedaagde in conventie] – gedaagde sub 3 – is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet in rechte verschenen. De vordering zal echter jegens hem (ook al is er sprake van een versteksituatie) niet worden toegewezen, nu uit de stellingen van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie]s en de overgelegde stukken niet blijkt wat de betrokkenheid van [gedaagde in conventie] is geweest, anders dan dat hij als beheerder van de website [website] staat geregistreerd.

[gedaagden sub 1 en 2] zullen als de voornamelijk in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De rechtbank begroot de proceskosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] op:

- betaald vast recht € 490,--,

- dagvaardingskosten € 71,80,

- salaris advocaat € 1.158,-- (2 punten × tarief III € 579,--),

in reconventie

[gedaagden sub 1 en 2] hebben gesteld dat [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] een “lastercampagne” is gestart jegens hen en op andere wijzen onrechtmatig heeft gehandeld. [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] heeft dit gemotiveerd betwist.

Naar het oordeel van de rechtbank hebben [gedaagden sub 1 en 2] op geen enkele wijze onderbouwd dat [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] iets te maken heeft met de door hun gestelde omstandigheden. Er zijn volgens [gedaagden sub 1 en 2] in een periode van zes maanden vanaf februari 2008 goederen verdwenen uit de garage van [gedaagden sub 1 en 2]. Zij wijzen daarbij naar [eiseres in conventie, verweersters in reconventie]. Nog daargelaten dat uit niets blijkt dat [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] deze goederen zou hebben meegenomen, komt dit de rechtbank ook niet reëel voor, nu het vervreemden van goederen uit een garagebox van [gedaagden sub 1 en 2] juist in strijd is met het doel van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie], namelijk beslag leggen op die goederen. De door [gedaagden sub 1 en 2] gestelde fictieve bestellingen leiden in het geheel niet naar [eiseres in conventie, verweersters in reconventie], hetgeen ook geldt voor de informatie die gevraagd is over een Belgische bankrekening van [gedaagden sub 1 en 2]. [gedaagden sub 1 en 2] wekken een suggestie die in het geheel niet wordt onderbouwd. Ook de stelling dat het gezin van [gedaagden sub 1 en 2] met hun dochter in een crisis is beland door de lastercampagne van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] en het frequent door de straat rijden van auto’s van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] kan niet worden gevolgd.

Het vorenoverwogene leidt ertoe dat niet gesteld kan worden dat [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] onrechtmatig jegens [gedaagden sub 1 en 2] heeft gehandeld. Aan de door [gedaagden sub 1 en 2] gestelde schade wordt dan ook niet toegekomen.

[gedaagden sub 1 en 2] zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie. De rechtbank begroot de proceskosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] op:

- salaris advocaat € 904,-- (2 punten × tarief II € 452,--),

De beslissing

De rechtbank:

In conventie:

wijst de vordering jegens [gedaagde in conventie] af;

verklaart voor recht dat de uitlatingen van [gedaagden sub 1 en 2] op over Kiddy-fun op de website [website] onrechtmatig jegens [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] zijn;

veroordeelt [gedaagden sub 1 en 2] hoofdelijk, in die zin dat de een betalende de ander zal zijn gekweten, tot vergoeding aan [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] van alle door haar geleden en nog te lijden schade als gevolg van de uitlating op de website, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

veroordeelt [gedaagden sub 1 en 2] hoofdelijk, in die zin dat de een betalende de ander zal zijn gekweten, tot betaling aan [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] van een voorschot op de hierboven onder 2 bedoelde schadevergoeding ter grootte van € 6.766,53, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 5 maart 2008 tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt [gedaagden sub 1 en 2] in de kosten van het geding welke aan de zijde van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] tot aan dit moment worden begroot op € 490,-- wegens griffierecht, € 71,80 wegens overige verschotten en € 1.136,-- wegens salaris advocaat;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie:

wijst af de vordering van [gedaagden sub 1 en 2];

veroordeelt [gedaagden sub 1 en 2] in de kosten van het geding welke aan de zijde van [eiseres in conventie, verweersters in reconventie] tot aan dit moment worden begroot op € 904,-- wegens salaris advocaat;

verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Kuypers en in het openbaar uitgesproken op 9 september 2009.