Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BK8846

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
19-08-2009
Datum publicatie
12-01-2010
Zaaknummer
64735/HA ZA 08-471
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

DAP legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Zij heeft aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] opdracht gegeven een internetpagina met de domeinnaam www.dap-gww.nl te bouwen ten behoeve van de elektronische bedrijfsvoering. Partijen zijn een prijs overeengekomen van € 10.450,00 voor het ontwepen van de internetpagina, het schrijven van de webteksten en het opmaken en invoegen van de pagina’s, de ontwikkeling en het vullen van de database, het aanmaken van tabellen en formulieren, het schrijven van scripts, de ontwikkeling van de inlogmodule en de registratie, het implementeren van de iDEAL applicatie, het proefdraaien, enzovoort. De internetpagina zou volgens de offerte op 13 april 2007 gereed zijn. DAP heeft het tussen partijen overeengekomen bedrag tijdig aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voldaan. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is zijn verplichtingen uit de overeenkomst echter niet nagekomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

2

64735 / HA ZA 08-471

19 augustus 2009

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

64735 / HA ZA 08-47126 augustus 2009

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 64735 / HA ZA 08-471

Vonnis van 19 augustus 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DAP UITZENDONDERNEMING BV,

gevestigd te Krabbendijke,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. C.J. de Wit te Vlissingen,

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie],

wonende te Wissenkerke,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. C.J. IJdema te Middelburg.

Partijen zullen hierna DAP en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding

de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

het tussenvonnis van 3 december 2008

proces-verbaal van comparitie van partijen van 14 januari 2009

de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie

de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie

de conclusie van dupliek in reconventie

de akte houdende uitlating producties.

De feiten

DAP exploiteert een uitzendbureau, administratiekantoor, aannemingsbedrijf in de grond- weg- en waterbouw, alsmede een verhuurbedrijf van materiaal in de aannemerij. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] oefent onder de naam [bedrijf waaronder gedaagde in conventie, eiser in reconventie oefent] een bedrijf uit dat zich ondermeer bezig houdt met webdesign, -development en – hosting. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft op 19 januari 2007 aan DAP een offerte uitgebracht voor het ontwerpen en maken van een website, het schrijven van webteksten, de ontwikkeling van een database, het aanmaken van formulieren, het schrijven van de benodigde scripts, het ontwikkelen van een inlogmodule, de registratie en het implementeren van de applicatie iDeal en het vullen van de database voor een bedrag van € 10.450,00 met als optionele kosten de ontwikkeling van een CMS module voor € 2.200,00, indien van toepassing. De offerte bevat voorts de volgende betalingsvoorwaarden:

Wij willen u voorstellen om de betaling van de eenmalige ontwikkelingskosten in 3 gelijke termijnen te voldoen.

Deel 1 bij orderbevestiging

Deel 2 na afronding fase 2

Deel 3 binnen 14 dagen na oplevering van de website.

De offerte bevat voorts de volgende verwijzing naar algemene voorwaarden:

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd K.v.K. te Middelburg. Een kopie wordt u op aanvraag toegezonden.

DAP heeft de offerte ondertekend op 20 januari 2007. Partijen zijn overeengekomen dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de website zou opleveren twaalf weken na de ondertekening van de offerte. De betaling zou plaatsvinden in drie termijnen, deel één bij de orderbevestiging, deel twee na het afbouwen van de database en de laatste termijn veertien dagen na de oplevering. DAP heeft de drie de termijnen betaald. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft op 3 januari 2008 aan DAP een email gestuurd met de volgende inhoud:

(…)

De website is in onderling overleg in week 36 opgeleverd.

Echter u gaf destijds aan dat het betalingssysteem via iDEAL niet door kon gaan en sommige gegevens waren er toen niet voor handen.. (…)

De ontbrekende bestanden en documenten hebben wij pas einde oktober van u ontvangen. Toen is ook door u gezegd dat het iDEAL toch door kon gaan.

In afwachting daarvan hebben wij e.e.a. laten rusten

Pas op 17.12.2007 hebben wij van u vernomen dat iDEAL wel doorgaat en inmiddels is de afrekenprocedure opnieuw aangepast. O.a. zal iDEAL opnieuw implementeert moeten worden.

Gezien de omvang van de ermee verbonden werkzaamheden en ons druk werkschema zal dit beslist niet voor 12.1.2008 lukken.

Wij gaan einde januari ’08 graag weer voor u aan de slag als:

Wij definitief ALLE gegevens van u hebben ontvangen

Wij besproken hebben hoe de extra werkzaamheden vergoed gaan worden (zijn al ruim 15 uur boven budget)

Deze en eventueel nieuwe afspraken door partijen geaccordeert worden.

Naar aanleiding van deze email hebben partijen op 3 januari 2008 telefonisch contact gehad. Partijen hebben toen nieuwe afspraken gemaakt. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft deze afspraken per email van 15 januari 2008 aan DAP bevestigd;

(…)

Taken DAP

Aanleveren juiste indeling tabbladen

Betalen factuur met nummer 852 van 18.10.2007

Taken [bedrijf waaronder gedaagde in conventie, eiser in reconventie oefent]

Hervatten van werkzaamheden aangaande website per 30.01.2008 en opleveren voor 14.02.2008

Thans is overeengekomen dat in onderling overleg na 14.02.2008 een nog nader te bepalen bedrag aan [bedrijf waaronder gedaagde in conventie, eiser in reconventie oefent] betaald wordt voor extra werkzaamheden aangaande verwijderen iDEAL module, herzien betaalsysteem en opnieuw implementeren van iDEAL

(…)

DAP heeft op 26 januari 2008 op deze email gereageerd:

Beste [voornaam gedaagde in conventie, eiser in reconventie],

Ik heb alle bestanden die ingevoerd moeten worden in de web site klaarstaan voor verzending.

Ik wil vragen of u de laatste indeling van de tabbladen kan door mailen zodat ik per onderwerp kan vermelden waar die geplatst dient te worden.

De link naar de web site die u laatstelijk heeft doorgemaild werkt niet meer, ik kan dus niet de indelingen meer zien.

Met vriendelijke groet,

[ondergetekende van DAP]

Het geschil

in conventie

DAP vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

de tussen partijen op 20 januari 2007 gesloten overeenkomst te ontbindt;

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] veroordeelt, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan DAP te voldoen € 12.435,50, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der voldoening;

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] veroordeelt tot vergoeding van de door DAP geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] veroordeelt in de kosten van het geding.

DAP legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Zij heeft aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] opdracht gegeven een internetpagina met de domeinnaam www.dap-gww.nl te bouwen ten behoeve van de elektronische bedrijfsvoering. Partijen zijn een prijs overeengekomen van € 10.450,00 voor het ontwepen van de internetpagina, het schrijven van de webteksten en het opmaken en invoegen van de pagina’s, de ontwikkeling en het vullen van de database, het aanmaken van tabellen en formulieren, het schrijven van scripts, de ontwikkeling van de inlogmodule en de registratie, het implementeren van de iDEAL applicatie, het proefdraaien, enzovoort. De internetpagina zou volgens de offerte op 13 april 2007 gereed zijn. DAP heeft het tussen partijen overeengekomen bedrag tijdig aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voldaan. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is zijn verplichtingen uit de overeenkomst echter niet nagekomen. DAP heeft de volgende gebreken geconstateerd:

geen kalender aanwezig

het iDEAL traject functioneerde niet

electronisch factureren was niet mogelijk

het ontwerp had geen professionele uitstraling

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] had met verouderde software gewerkt

navigatie op de website ontbrak grotendeels

navigatie en subnavigatie waren niet op elkaar aangesloten

veel pagina’s waren niet gevuld met gegevens

de bestelmodule functioneerde niet

het inhuren van personeel via de site was niet mogelijk

het toevoegen van producten in de webshop was niet mogelijk

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft de website niet op 20 mei 2007 conform de afspraken opgeleverd. DAP heeft daardoor geen e-commerce kunnen bedrijven. De klanten kunnen niet electronisch diensten of producten bestellen. Zij kan geen arbeidsovereenkomsten sluiten met commerciële medewerkers en zelfstandige agenten door het ontbreken van de benodigde marketing en sales tools. De bouwmachines die zij heeft aangekocht voor de electronische verhuur en verkoop kunnen niet verhuurd of verkocht worden. DAP heeft daardoor schade geleden. De raadsman van DAP heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bij brief d.d. 27 mei 2008 in gebreke gesteld en aangekondigd dat zij de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst zou inroepen en de door haar geleden schade zou verhalen indien [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet alsnog binnen veertien dagen voor nakoming zou zorgdragen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft prompt daarna de internetpagina volledig afgeschermd. DAP heeft Zon Grafisch Ontwerp opdracht gegeven een nieuwe website te ontwerpen. Zij betwist dat de algemene voorwaarden van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] van toepassing zijn. DAP heeft nooit met die voorwaarden ingestemd. Zij zijn bij het sluiten van de overeenkomst ook niet ter hand gesteld. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft geen redelijke mogelijkheid geboden om van die voorwaarden kennis te nemen.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] van toepassing. Onder aan de offerte wordt naar deze voorwaarden verwezen. Bovendien hebben partijen al eerder zaken met elkaar gedaan zoals blijkt uit de als productie 1 overgelegde overeenkomst van opdracht. DAP heeft er mee ingestemd dat de website was opgeleverd op de afgesproken gegevens van iDEAL na. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft de website op het kantoor van DAP in augustus 2007 gelanceerd. DAP heeft uiteindelijk in oktober 2007 de gegevens voor iDEAL aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] geleverd. Na de implementatie van deze gegevens heeft DAP gevraagd om allerlei artikelen met foto’s op de website te plaatsen. DAP wenste ook een andere indeling en extra functies toegevoegd. Verder moest het boekhoudprogramma worden gewijzigd omdat DAP bij het aanleveren van de gegevens geen rekening had gehouden met verlegde BTW en met een afwijkende BTW marge in België. DAP wenste verder dat het onderdeel dat betrekking had op het inhuren van personeel gewijzigd werd. Daarvoor moest een eigen reserveringssysteem in de vorm van een kalender worden ontwikkeld. Deze extra opdrachten vielen buiten de overeenkomst die partijen hadden gesloten. Vervolgens heeft DAP nog weer een aantal wijzigingen doorgegeven die [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft verwerkt. Uit de producties 9 t/m 14 blijkt dat DAP in ieder geval tot 21 februari 2008 bezig zijn geweest met het aanleveren van gegevens. Op 22 mei 2008 heeft DAP gevraagd om de inloggegevens van de website. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft deze op 23 mei 2008 verstrekt. Op 27 mei 2008 ontving [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een sommatie van de raadsman van DAP om de website binnen veertien dagen op te leveren. In die brief kondigt de raadsman aan dat DAP aan een derde opdracht zou geven om de website te veranderen. Om te voorkomen dat een derde schade zou toebrengen aan de website heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] deze afgeschermd.

in reconventie

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert DAP te veroordelen om aan hem te betalen € 8.300,25, althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie zal bepalen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 3 juli 2008, althans vanaf 30 dagen na factuurdatum, althans vanaf de dag van verzuim tot de dag der algehele voldoening. DAP heeft de kosten van het meerwerk, gespecificeerd in de door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] als productie 16 overgelegde factuur onbetaald gelaten. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft bij brief van haar raadsvrouwe van 25 juni 2008 (niet overgelegd) aanspraak gemaakt op de kosten van meerwerk, op de factuur webhosting van € 922,25 en op een bedrag van € 2.200,00 voor de bestelde CMS-Module.

DAP voert verweer. Zij betwist dat zij haar eisen steeds heeft gewijzigd. Zij betwist voorts dat er sprake is geweest van meerwerk. De wijziging in verband verlegde van de btw en het realiseren van een kalender behoorden tot de werkzaamheden in fase 2.

De beoordeling

in conventie

Op grond van de hierboven onder 2.1 weergegeven email wisseling staat tussen partijen vast dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de website in overleg met DAP in week 36 heeft opgeleverd, met uitzondering van het iDEAL systeem omdat, zo vermeldt de email, nog enkele gegevens ontbraken en voorts dat DAP zou zorg dragen voor het aanleveren van de juiste indeling van de tabbladen en voor de betaling van de factuur nummer 852. Uit de email van 6 februari 2008 blijkt dat DAP [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft verzocht om nog een aantal wijzigingen door te voeren en dat “huren van materiaal” gevuld is en er netjes uitziet. Bij email van 14 februari 2008 heeft DAP aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bevestigd dat de categorie uitzendkrachten er netjes uitziet. Op 16 februari 2008 bevestigt DAP aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat het onderdeel verkoop goed is uitgevoerd. Bij email van 20 februari 2008 laat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aan DAP weten dat hij voor het invoeren van de vaste klanten nog nadere gegevens nodig heeft in antwoord waarop DAP laat weten dat zij die maandag op zijn vroegst kan aanleveren. De laatste door partijen overgelegde email is van 22 mei 2008, waarin DAP vraagt om gegevens te mogen ontvangen van het in die email genoemde emailadres en in antwoord waarop [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de gevraagde gegevens op 23 mei 2008 verstrekt. Uit niets blijkt dat tussen partijen over de gang van zaken onmin bestond die de enkele dagen later door de raadsman uit gebrachte ingebrekestelling rechtvaardigde. Uit de plaatsgevonden emailwisseling volgt immers niet dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in gebreke was zijn verplichtingen tegenover DAP na te komen. Naar het oordeel van de rechtbank was er derhalve geen sprake van een situatie die een ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Dat leidt ertoe dat de rechtbank de vordering van DAP zal afwijzen.

DAP zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, met dien verstande dat de rechtbank de wettelijke rente over de proceskosten zal toewijzen bij gebreke van betaling binnen veertien dagen na betekening van het vonnis in plaats van na dagtekening van het vonnis. De kosten aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] worden begroot op:

- vastrecht € 306,00

- salaris advocaat € 1.582,00 (3.5 punt × tarief € 452,00)

Totaal € 1.880,00

in reconventie

De rechtbank passeert de het verweer van DAP dat zij geen opdracht heeft gegeven voor meerwerk. Uit de tussen partijen plaatsgevonden emailwisseling volgt immers dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de afrekenprocedure heeft aangepast, de nieuwe indeling van de tabbladen heeft verwerkt, extra werkzaamheden heeft verricht in verband met het verwijderen en opnieuw implementeren van iDEAL en het plaatsen van foto’s, op verzoek van DAP de categoriën materiaalverhuur (enkele keren) en uitleenkrachten heeft aangepast. DAP heeft de hoogte van de vordering niet betwist. De rechtbank zal de vordering van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] derhalve toewijzen.

DAP zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld met dien verstande dat de rechtbank de wettelijke rente over de proceskosten zal toewijzen bij gebreke van betaling binnen veertien dagen na betekening van het vonnis in plaats van na dagtekening van het vonnis. De kosten aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] worden begroot op:

- salaris procureur € 791,00 (3.5 punt × factor 0,5 × tarief € 452,00)

De beslissing

De rechtbank

in conventie

wijst de vordering van DAP af;

veroordeelt DAP in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tot op heden begroot op € 1.880,00, door DAP te voldoen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, vermeerderd met de wettelijke rente indien DAP met de betaling van de proceskosten binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis in gebreke blijft en te vermeerderen met de nakosten;

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

in reconventie

veroordeelt gedaagde DAP om aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tegen kwijting te betalen de som van € 8.300,25, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over dit bedrag met ingang van 3 juli 2008 tot de dag der voldoening,

veroordeelt DAP in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tot op heden begroot op € 791,00, door DAP te voldoen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, vermeerderd met de wettelijke rente indien DAP met de betaling van de proceskosten binnen veertien dagen na betekening in gebreke blijft;

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 19 augustus 2009.