Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BK8845

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
15-07-2009
Datum publicatie
12-01-2010
Zaaknummer
62077 / HA ZA 08-141
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

[eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie]. vorderen de executie van dwangsommen en van proceskosten door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] te verbieden, althans te schorsen, totdat onherroepelijk op het tussen partijen bestaande geschil zal zijn beslist.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

62077 / HA ZA 08-1418 juli 2009

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 62077 / HA ZA 08-141

Vonnis van 15 juli 2009

in de zaak van

1. [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1],

wonende te Colijnsplaat, gemeente Noord-Beveland,

2. [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2],

wonende te Colijnsplaat, gemeente Noord-Beveland,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. R.A.A. Maat,

tegen

1. de vennootschap onder firma

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1],

h.o.d.n. Equicoach V.O.F.,

gevestigd te Vlissingen,

2. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2],

wonende te Vlissingen,

3. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3],

wonende te Vlissingen,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. E.H.A. Schute.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1], [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2], [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1], [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] genoemd worden. Eisers gezamenlijk zullen [eisers in conventie, verweerders in reconventie] genoemd worden en gedaagden gezamenlijk [gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie]

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 8 juli 2009

het proces-verbaal van comparitie van 14 april 2009.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

In conventie en in reconventie

Tussen partijen is een overeenkomst gesloten op grond waarvan [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] met ingang van 8 april 2007 één van hun boxen ter beschikking stellen voor het stallen van een paard door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] tegen betaling van een bedrag van € 100,-- per maand. Daarbij inbegrepen is gebruik van de wasplaats, zadelkamer, buitenbak, longeercirkel en weides.

Door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] zijn bij [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] drie paarden gestald.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] exploiteert een bedrijf handelend onder de naam EquiCoach. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] zijn vennoten van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1].

Bij kort gedingvonnis van 14 augustus 2007, gewezen door de voorzieningenrechter van deze rechtbank onder kort gedingnummer 07-140, zijn [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie], op straffe van een dwangsom van € 250,-- voor iedere overtreding met een maximum van € 5.000,--, veroordeeld te voldoen aan hetgeen onder punt 5.1. onder a tot en met e in het dictum van dat vonnis is opgesomd. Het vonnis is, met uitzondering van de proceskostenveroordeling, uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben op 11 september 2007 van dit vonnis hoger beroep ingesteld.

Het vonnis is op verzoek van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] op 14 september 2007 aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] betekend waarbij aanspraak is gemaakt op een bedrag van € 750,-- ter zake van drie verbeurde dwangsommen en de proceskosten, en waarbij de executie is aangezegd.

Bij exploit van 13 november 2007 heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] doen aanzeggen dat het maximale bedrag aan dwangsommen van € 5.000,-- is verbeurd, met het bevel om dat bedrag, vermeerderd met de proceskosten en exploitkosten, binnen twee dagen te voldoen bij gebreke waarvan de executie is aangezegd.

Op 31 augustus 2007 is het tot een handgemeen gekomen tussen [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] waarbij [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] zou hebben gebeten. Op 28 september 2007 is het vervolgens tot een handgemeen gekomen tussen [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2].

Met betrekking tot het incident dat op 31 augustus 2007 is voorgevallen heeft het Gerechtshof te ’s-Gravenhage bij arrest van 6 oktober 2008 bewezen geacht dat sprake was van mishandeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] door [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] en [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] strafbaar verklaard ten aanzien van mishandeling. Het Gerechtshof heeft aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] geen straf of maatregel opgelegd.

Met betrekking tot het incident dat op 28 september 2007 heeft plaatsgevonden is [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] bij arrest van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage van 6 oktober 2008 in hoger beroep vrijgesproken van het primair te laste gelegde en, nu het Gerechtshof van oordeel was dat sprake was van noodweer, ontslagen van alle rechtsvervolging wat betreft het subsidiair te laste gelegde.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] is bij arrest van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage van dezelfde datum veroordeeld wegens mishandelinng van [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2]. Aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] is geen straf of maatregel opgelegd. .

[eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben de met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] gesloten overeenkomst op 5 juli opgezegd tegen 6 augustus 2007, althans op 24 juli 2007 tegen 1 september 2007. Voorts hebben [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] de overeenkomst bij fax van mr. J. Wouters aan mr. E.H.A. Schute van 7 augustus 2007 ontbonden op grond van wanprestatie, het verstoren van openbare orde en onrechtmatig handelen door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie]

Bij confraterneel schrijven van 29 september 2007 heeft de advocaat van [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] de overeenkomst ontbonden.

Op 29 september 2009 hebben [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] de paarden van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] over doen brengen naar een andere stalling. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] hebben de paarden op of omstreeks 29 september 2007 bij die stal weggehaald en elders gestald. Zij hebben diezelfde dag hun paardentrailer en overige spullen opgehaald bij [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie].

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] heeft bij proces-verbaal van inbeslagneming van 25 februari 2008 de aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] in eigendom toebehorende onroerende zaak aan de [adres] te Colijnsplaat, gemeente Noord-Beveland, uit kracht van het kort gedingvonnis van 14 augustus 2007 in executoriaal beslag doen nemen.

Het geschil

in conventie

[eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie]. vorderen de executie van dwangsommen en van proceskosten door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] te verbieden, althans te schorsen, totdat onherroepelijk op het tussen partijen bestaande geschil zal zijn beslist.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] vorderen voorts [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] te veroordelen tot opheffing van de door hen gelegde beslagen op straffe van een dwangsom van € 100.000,--. Daarnaast vorderen zij te verklaren voor recht dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] op respectievelijk 31 augustus 2008 en 28 september 2007 jegens respectievelijk [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] en [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] onrechtmatig hebben gehandeld door hen op genoemde data te mishandelen en dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] hoofdelijk de daardoor geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] dienen te vergoeden. Zij vorderen als voorschot op die schade een bedrag van € 5.000,--. Daarnaast vorderen [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] een bedrag van € 1.136,45, beide bedragen vermeerderd met de wettelijke rente en met veroordeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] in de kosten.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] betwisten dat door hen dwangsommen zijn verbeurd. Zij stellen daartoe het navolgende.

Volgens [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] is sprake van een overeenkomst van opdracht. Er is niet sprake van een huurovereenkomst omdat er geen specifieke ruimte is gehuurd maar overeengekomen is dat paarden zouden worden gestald. Deze overeenkomst is rechtsgeldig opgezegd tegen 6 augustus 2007, althans tegen 1 september 2007. Bovendien is de overeenkomst op 7 augustus 2007 ontbonden op grond van wanprestatie door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie]

[eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] bestrijden dat zij op grond van de overeenkomst gehouden zijn tot de verplichtingen zoals aan hen opgelegd bij het kort gedingvonnis van 14 augustus 2007 zodat dat vonnis, op grond waarvan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] thans de dwangsommen vordert, niet in stand zal blijven.

Ook indien vast zou komen te staan dat sprake is van een huurovereenkomst en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] c.s op grond van hun uitgestelde ontruimingsverplichting na betekening van het kort gedingvonnis nog in het gehuurde verbleven, zijn geen dwangsommen verschuldigd. De nevenverplichtingen bij de huurovereenkomst lopen na beëindiging van de huurovereenkomst niet door. Deze zijn mitsdien per 1 september 2007 komen te vervallen zodat ook de door de voorzieningenrechter op straffe van een dwangsom opgelegde geboden met ingang van 1 september 2007 zijn geëindigd.

Nog afgezien daarvan stellen [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] zich tot en met 29 september 2007 steeds aan het vonnis te hebben gehouden. Op 29 september 2007 is de overeenkomst ontbonden en zijn geen dwangsommen meer verbeurd. Dat is ook niet het geval omdat [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] met ingang van 29 september in stallingsruimte hebben voorzien zodanig dat alle door de voorzieningenrechter opgelegde verplichtingen nagekomen zouden kunnen worden, ware het niet dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] op 29 september 2007 de paarden bij de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] gehuurde stallingsruimte hebben opgehaald. Omdat zij daarmee de paarden buiten de macht van [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben gebracht, en hen derhalve in de situatie hebben gebracht dat het onmogelijk was om aan de veroordeling te voldoen, zijn ook op die grond na 29 september 2007 geen dwangsommen verbeurd. In tegendeel, dit is een grond voor opheffing van de dwangsom.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben van het vonnis van de voorzieningenrechter hoger beroep ingesteld hetgeen aan executie van de proceskostenveroordeling, die niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, in de weg staat.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] vorderen schadevergoeding omdat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] onrechtmatig jegens hen hebben gehandeld door hen te mishandelen. [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] c.s hebben daardoor immateriële schade geleden.

Daarnaast hebben zij kosten moeten maken voor de overbrenging van de paarden, het huren van stalling en voor rechtsbijstand.

Voorts is sprake van wanprestatie aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] doordat de stallen onoordeelkundig zijn gebruikt waardoor schade is ontstaan.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] betwisten gemotiveerd dat de overeenkomst per 7 augustus 2007, althans per 29 september 2007, rechtsgeldig is ontbonden. Zij maken met ingang van 29 september 2007 dan ook aanspraak op de bij het kort gedingvonnis van 14 augustus 2007 opgelegde dwangsommen. Zij stellen daartoe dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] c.s door het verwijderen van de paarden en goederen van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] van het terrein een onaanvaardbare inbreuk hebben gemaakt op het huurgenot van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] en op het kort gedingvonnis.

Volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] ontheft de omstandigheid dat zij de paarden bij de Strandhoeve hebben weggehaald en elders ondergebracht hebben [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] niet van de voor hun uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen en de bij het kort gedingvonnis opgelegde geboden en verboden.

De vordering tot opheffing van het beslag dient afgewezen te worden omdat [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] weigeren de verbeurde dwangsommen te betalen.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] betwist eiser te hebben mishandeld zodat de gevorderde verklaring voor recht afgewezen dient te worden. [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] is mede-schuldig aan de mishandeling door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2].

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] betwisten gemotiveerd dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] enige schade hebben geleden waarvoor zij aansprakelijk zijn met uitzondering van een bedrag van € 100,-- ter zake van aan [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] te vergoeden smartengeld.

in reconventie

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] vorderen - samengevat - veroordeling van [eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie]. tot betaling van € 21.753,26, en veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] tot betaling aan E.M. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] en J.J. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] van een bedrag van respectievelijk € 2.207,-- en € 1.500,-- alle bedragen vermeerderd met wettelijke rente met ingang vanaf 19 november 2008 en met veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] in de kosten.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] stellen daartoe dat zij schade hebben geleden ten gevolge van het op 29 september 2007 verwijderen van hun paarden door [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie]. Voor deze schade zijn [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] aansprakelijk omdat sprake is van onrechtmatige eigenrichting en inbreuk op de huurrechten en/of ontruimingsbescherming van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1].

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] heeft schade geleden doordat zij door het handelen van [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] twee opdrachten niet heeft kunnen vervullen, één paard onder behandeling van een dierenarts heeft moeten stellen, zij ten onrechte € 300,-- stallingskosten over de maand oktober heeft betaald en zij voor de stalling over de maanden oktober en november € 150,-- meer stallingskosten heeft moeten betalen.

Daarnaast heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] ten gevolge van de mishandeling door [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] materiële en immateriële schade opgelopen en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] immateriële schade.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben in het kader van hun vordering in conventie, gemotiveerd, betwist de bij het kort gedingvonnis van 14 augustus 2007 opgelegde dwangsommen te hebben verbeurd en gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie].

Zij bestrijden gemotiveerd dat overeengekomen is dat het [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] toegestaan was om vanuit de stallingsruimte bedrijfsmatige activiteiten te ontplooien. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] heeft op het erf van [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] ook nooit bedrijfsmatige activiteiten ondernomen.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] bestrijdt voor mishandeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] te zijn veroordeeld. Hij is in cassatie gegaan van de veroordeling door het Gerechtshof te ‘s Gravenhage (zonder oplegging van straf) voor de mishandeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3].

[eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] bestrijden voorts, gemotiveerd, de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] gevorderde bedragen ter zake van dierenartskosten, stallingskosten materiële- en immateriële schade verschuldigd te zijn.

De beoordeling

in conventie

Bij exploit van 14 september 2007 is [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] executie aangezegd van drie dwangsommen welke voorafgaand aan de betekening van het vonnis waarbij ze zijn opgelegd verbeurd zouden zijn. Ingevolge artikel 611a lid 3 Rv kan een dwangsom niet worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld.

De rechtbank zal de executie van dwangsommen voor zover die ziet op de dwangsommen waarvan bij exploit van 14 september 2007 betaling is bevolen dan ook verbieden nu deze niet zijn verbeurd.

Met betrekking tot de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] met ingang van 29 september 2007 gevorderde dwangsommen overweegt de rechtbank het navolgende.

De rechtbank is van oordeel dat de tussen partijen gesloten overeenkomst gekwalificeerd dient te worden als een huurovereenkomst. [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben zich krachtens de overeenkomst verbonden om aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1], tegen betaling door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] van € 100,--- per maand, (een gedeelte van) een onroerende zaak, één van de boxen op Hoeve Koningsheim, ter beschikking te stellen. De rechtbank is van oordeel dat, ondanks het feit dat bij het aangaan van de overeenkomst niet aangegeven is welke box het zou betreffen, het object van de huur voldoende bepaalbaar is. De gehuurde boxen bevinden zich in een stal met zes boxen en de paarden werden, althans dat is niet gesteld of gebleken, niet steeds in een andere box geplaatst. Krachtens deze huurovereenkomst heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] ook het gebruiksrecht van de wasplaats, zadelkamer, buitenbak, longeercirkel en weides.

De huurovereenkomst is door [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] bij brief van 5 juli 2007 respectievelijk 24 juli 2007 opgezegd tegen 6 augustus 2007 althans 1 september 2007. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] heeft zich beroepen op de ontruimingsbescherming ex artikel 7:230a BW. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] hebben, nadat [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] op 29 september 2007 de paarden van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] naar een andere stal hebben doen overbrengen, hun paarden daar op 30 september 2007 opgehaald en elders gestald.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] zijn door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] niet gesommeerd de stallingsruimte weer ter beschikking te stellen. Gelet hierop, op het feit dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] inmiddels andere stallingsruimte had gehuurd, [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] op 29 september 2007 alle aan hen toebehorende zaken bij [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben opgehaald en op hetgeen tussen partijen is voorgevallen, gaat de rechtbank ervan uit dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] met ingang van 30 september niet langer gebruik wenste te maken van de stallingsruimte en gebruiksrechten waarvan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] op grond van de haar toekomende ontruimingsbescherming het gebruik nog toekwam.

De rechtbank is gelet op het vorenstaande van oordeel dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] met ingang van 30 september 2007 dan ook geen aanspraak meer kan maken op de bij meergenoemd kort gedingvonnis opgelegde dwangsommen.

Gelet op de omstandigheid dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] de paarden van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] op 29 september 2007, zonder recht of titel, van hun terrein hebben (doen) wegvoeren hebben zij dwangsommen verbeurd voor zover zij op 29 september 2007 geen gevolg hebben gegeven aan hetgeen waartoe de voorzieningenrechter hen bij kort gedingvonnis van 14 augustus 2007 heeft veroordeeld. De omstandigheid dat bij de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] gehuurde stal ook aan de door de voorzieningenrechter opgelegde geboden kon worden voldaan doet daaraan niet af nu [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] daartoe waren veroordeeld en niet een derde.

Door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] is niet aangegeven aan welke van de in het vonnis van de voorzieningenrechter opgelegde geboden [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] op 29 september 2007 niet zouden hebben voldaan. Mitsdien is onvoldoende komen vast te staan dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] op 29 september 2007 dwangsommen hebben verbeurd.

De rechtbank zal, gelet op het vorenstaande, ook de executie die ziet op de dwangsommen waarvan bij exploit van 13 november 2007 betaling is bevolen verbieden.

De rechtbank zal de executie van de proceskostenveroordeling waarvan bij exploit van 14 september 2007 betaling is bevolen niet schorsen.

De schorsing is van rechtswege ingetreden doordat [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] tegen van het kort gedingvonnis waarbij de proceskostenveroordeling is uitgesproken in hoger beroep zijn gegaan en de proceskostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben daarom geen belang bij de gevorderde schorsing.

Het beslag waarvan [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] opheffing vorderen is gelegd ter verzekering van de vordering die [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] op [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] stelt te hebben uit hoofde van het kort gedingvonnis van 14 augustus 2009 welke vordering, naast de dwangsommen, ziet op een door [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] ter zake van proceskosten te betalen bedrag van € 1.375,85. Op het hoger beroep is nog niet beslist zodat het er voor gehouden moet worden dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] nog een bedrag, ter verzekering waarvan het beslag is gelegd, van [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] te vorderen heeft.

Door [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] zijn geen feiten en/of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de conclusie gerechtvaardigd is dat het beslag als vexatoor en daarom onrechtmatig moet worden aangemerkt. De rechtbank zal het door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] gelegde executoriale beslag dan ook niet opheffen.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] heeft niet betwist dat zij [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] op 31 augustus 2007 heeft gebeten. Dit is, behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond, onrechtmatig jegens [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1].

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] heeft aangevoerd dat sprake was van noodweer en dat ook het Gerechtshof te ’s Gravenhage in het kader van het hoger beroep aangenomen heeft dat daarvan sprake was. Door [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] is dit onbestreden gebleven.

Aangenomen moet dus worden dat sprake was van noodweer zodat het handelen van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] daardoor niet als onrechtmatig is te kwalificeren. De door [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] gevraagde verklaring voor recht dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] op 31 augustus 2007 onrechtmatig jegens [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] heeft gehandeld zal dus worden afgewezen.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] erkent door het Gerechtshof te ’s Gravenhage, zonder oplegging van straf, schuldig te zijn verklaard wegens eenvoudige mishandeling van [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] op 28 september 2007. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] heeft daardoor jegens [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] onrechtmatig gehandeld. De rechtbank zal dan ook de gevorderde verklaring voor recht dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] op 28 september 2007 onrechtmatig jegens [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] heeft gehandeld door haar te mishandelen toewijzen.

Met betrekking tot de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] gevorderde schadevergoeding overweegt de rechtbank als volgt.

Zoals vorenstaand onder punt 4.5. is overwogen is de rechtbank van oordeel dat het handelen van Rouppe van de Voort niet als onrechtmatig is te kwalificeren. De rechtbank zal de vordering tot schadevergoeding voor zover die ziet op door [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] geleden schade ten gevolge van mishandeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] door Rouppe van de Voort dan ook afwijzen.

Met betrekking tot het door [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] gevorderde bedrag van € 1.136,45 ter zake van schade die [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] aan de stallen zou hebben veroorzaakt is door [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] niet meer gesteld dan dat sprake zou zijn van wanprestatie bestaande in onoordeelkundig gebruik. De rechtbank zal deze vordering als onvoldoende gemotiveerd afwijzen.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] is gehouden de ten gevolge van het onrechtmatig handelen door haar jegens [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] door [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] geleden schade te vergoeden.

Door [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] is niet aangegeven op grond waarvan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] hoofdelijk verbonden zouden zijn voor door [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2], ten gevolge van onrechtmatig handelen door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2], geleden schade. Ook uit de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] gestelde feiten en/of omstandigheden valt dit niet op te maken. Indien en voor zover zal komen vast te staan dat [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] schade heeft geleden waarvoor [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] aansprakelijk is zullen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] niet hoofdelijk tot betaling daarvan worden veroordeeld.

Voor een veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat is alleen dan aanleiding wanneer begroting van de schade niet mogelijk is, anders dient de schade te worden begroot in het vonnis waarin de veroordeling tot schadevergoeding wordt uitgesproken.

De onrechtmatige daad ten gevolge waarvan [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] schade zou hebben geleden heeft reeds geruime tijd geleden plaatsgevonden. De rechtbank gaat er dan ook van uit, nu ook niet is gesteld of gebleken dat sprake is van toekomstige, thans nog niet te begroten schade, de eventueel door [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] geleden schade in het kader van deze procedure kan worden begroot.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben ter onderbouwing van de vordering met betrekking tot de door [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] geleden schade nog nagenoeg niets aangevoerd. De rechtbank zal [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie], nu het denkbaar is dat schade is geleden, in de gelegenheid stellen hun standpunt dienaangaande nader uiteen te zetten.

Nu de zaak niet naar de schadestaatprocedure zal worden verwezen maar op de vordering tot schadevergoeding in het kader van deze procedure zal worden beslist, ziet de rechtbank geen aanleiding [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] te veroordelen tot betaling van een bedrag ten titel van voorschot op een mogelijk door haar aan [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] ter zake van schadevergoeding te betalen bedrag.

in reconventie

De rechtbank gaat er, zoals vorenstaand onder punt 4.2.2. is overwogen, van uit dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] met ingang van 30 september 2007 niet langer gebruik wenste te maken van de stallingsruimte en gebruiksrechten waarvan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] op grond van de haar toekomende ontruimingsbescherming het gebruik nog toekwam.

Gelet hierop valt dan ook niet in te zien op grond waarvan [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] gehouden zouden zijn schade te vergoeden die [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] zou hebben geleden ten gevolge van het niet kunnen vervullen van opdrachten door het door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] geëxploiteerde bedrijf omdat zij niet langer kon beschikken over de gehuurde ruimte. Afgezien van het vorenstaande is de rechtbank overigens van oordeel dat uit de overeenkomst niet volgt dat sprake is van huur van bedrijfsruimte zoals omschreven in artikel 7:290 lid 2 BW en dat dat ook niet volgt uit het door partijen dienaangaande over en weer gestelde.

Voor zover de vordering van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] is gegrond op het niet kunnen vervullen van opdrachten door het door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] geëxploiteerde bedrijf wordt deze dan ook afgewezen.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben, terwijl aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] op grond van de hen toekomende ontruimingsbescherming nog het gebruiksrecht met betrekking tot de stallingsruimte toekwam en zonder dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] daarin heeft toegestemd, de paarden doen verhuizen.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] zijn, indien en voor zover [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] ten gevolge dit, in beginsel, onrechtmatig handelen schade heeft geleden, gehouden deze schade te vergoeden.

De rechtbank is van oordeel dat de dierenartskosten niet geacht kunnen worden te zijn veroorzaakt door verhuizing van de paarden door [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie]

Kennelijk, althans zo blijkt uit de als produktie 7 zijdens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] overgelegde verklaring van dierenarts dr. M.T. Picavet, is het paard Uriskia ook bij verhuizing naar de stal van [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] door hem behandeld wegens gevolgen van stress door verhuizing.

Gelet daarop moet naar het oordeel van de rechtbank dan ook aangenomen worden dat de dierenartskosten het gevolg zijn van het karakter van het paard dat kennelijk gevoelig is voor verhuizing. Deze kosten zou [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] ook hebben moeten maken bij verhuizing naar een andere stal na afloop van de termijn gedurende welke [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] aanspraak kon maken op ontruimingsbescherming. De vordering ter zake van dierenartskosten tot een bedrag van € 478,26 zal dus worden afgewezen.

De vordering ter zake van over de maand oktober 2007 door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] vooruitbetaalde huur tot een bedrag van € 300,--- zal worden toegewezen. [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] hebben de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] gehuurde stallingsruimte gedurende die maand niet meer ter beschikking gesteld. Zij kunnen geen aanspraak maken op de voor die maand betaalde huur, althans gebruiksvergoeding. Dat zij andere stallingsruimte gehuurd hebben en daarvoor kosten hebben moeten maken en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] van die stallingsruimte geen gebruik heeft willen maken komt voor risico van [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] nu daaromtrent tussen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] en [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] niets was overeengekomen.

De rechtbank zal het door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] ter zake van hogere stallingskosten gevorderde bedrag afwijzen omdat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1], zoals de rechtbank onder punt 4.2.2. heeft overwogen, vrijwillig heeft afgezien van het haar na opzegging op grond van de ontruimingsbescherming toekomende gebruiksrecht. De daardoor voor [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] ontstane hogere stallingskosten dienen voor haar rekening te blijven.

Vast staat, dat wordt door [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] ook niet betwist, dat tussen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] en [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] op 31 augustus 2007 een handgemeen heeft plaatsgevonden. De rechtbank is van oordeel dat de wijze waarop [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] heeft bejegend in beginsel onrechtmatig is.

Uit de stukken overgelegd in het kader van het onderhavige geschil blijkt dat voorafgaand aan voornoemd voorval al geruime tijd sprake was van een (ernstig) verstoorde verstandhouding tussen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] als huursters enerzijds en [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] als verhuurders anderzijds. Gelet op hetgeen daaromtrent over en weer is gesteld moet het er naar het oordeel van de rechtbank voor gehouden worden dat niet slechts [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] debet is geweest aan de ontstane situatie uitmondend in het handgemeen op 31 augustus 2007. Ook [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] kan worden verweten dat het zo ver is gekomen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat gelet op deze omstandigheden [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] niet gehouden is tot betaling van een bedrag ter zake van schade die [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] ter zake van het voorval stelt te hebben geleden.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] stelt op 28 september 2007 door [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] te zijn mishandeld. Ten bewijze van deze mishandeling legt zij over een verslag van de Eerste Hulp afdeling van het Oosterscheldeziekenhuis te Goes. Voorts stelt zij dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] hiervoor door het Gerechtshof te ’s Gravenhage strafrechtelijk veroordeeld zou zijn.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] heeft gemotiveerd weersproken dat hij [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] op 28 september 2007 heeft mishandeld. Uit het door [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] overgelegde arrest van het Gerechtshof te ’s Gravenhage van 6 oktober 2008 blijkt ook dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] ter zake van deze door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] gestelde mishandeling is vrijgesproken. De rechtbank is dan van oordeel dat, gelet op het vorenstaande, niet is komen vast te staan dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] onrechtmatig jegens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] heeft gehandeld. Het door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] overgelegde verslag van de Eerste Hulp afdeling van het Oosterscheldeziekenhuis geeft geen aanleiding tot een ander oordeel. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] heeft, zo heeft zij ook erkend, op 28 september 2007 [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] mishandeld. De op de verklaring van de eerste hulp aangegeven kwetsuren kunnen dus net zo goed ten gevolge van dat handgemeen zijn ontstaan.

De rechtbank zal de vordering van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] ter zake van vergoeding van immateriële schade dan ook afwijzen.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] worden begroot op een bedrag van € 579,-- (2,0 punten x factor 0,5 x tarief € 579,--).

De beslissing

De rechtbank

in conventie

verbiedt de aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] bij exploit van 14 september en 13 november 2007 aangezegde executie van dwangsommen;

verklaart voor recht dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] op 28 september 2007 jegens [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] onrechtmatig heeft gehandeld door haar te mishandelen;

verklaart voor recht dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] de schade die [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2] ten gevolge van het onrechtmatig handelen door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] heeft geleden dient te vergoeden;

verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 5 augustus 2009 teneinde [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] in de gelegenheid te stellen zich uit te laten omtrent hetgeen de rechtbank vorenstaand onder punt 4.7.3. heeft overwogen waarna [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] nog in de gelegenheid zal worden gesteld om daarop te reageren;

houdt iedere verdere beslissing aan;

in reconventie

veroordeelt [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] tot betaling aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] van een bedrag van € 300,--, vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van 19 november 2008 tot de dag van voldoening;

wijst het meer of anders gevorderde af;

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub[gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie] in de proceskosten aan de zijde van [eiser in conventie, verweerder in reconventie[eisers in conventie, verweerders in reconventie] tot op heden begroot op € 579,--.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M.J. van Dijk en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2009.