Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BK8839

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
15-07-2009
Datum publicatie
12-01-2010
Zaaknummer
62558 / HA ZA 08-199
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] vordert - samengevat - veroordeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] tot betaling van

€ 9.937,11 vermeerderd met rente en kosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

62558 / HA ZA 08-1991 juli 2009

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 62558 / HA ZA 08-199

Vonnis van 15 juli 2009

in de zaak van

1. [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1],

2. [eiseres in conventie, verweerder in reconventie sub 2],

Beiden wonende te Hansweert, gemeente Reimerswaal,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. J.J. Brosius te Goes,

tegen

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] e.v. [bedrijf], h.o.d.n. [bedrijfsnaam],

wonende te Oudelande,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J.A.M. Dietvorst te Goes.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 18 juni 2008

het proces-verbaal van comparitie van 18 november 2008

de akte van uitlating na comparitie van [eisers in conventie, verweerders in reconventie]

de antwoordakte tevens wijziging van eis van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie]

de antwoordakte wijziging van eis in reconventie van [eisers in conventie, verweerders in reconventie]

De feiten

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft namens [bedrijfsnaam] op 7 december 2006 een koopovereenkomst gesloten met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], onder meer inhoudende dat de inventaris, andere materiële activa waaronder de handelsnaam [bedrijfsnaam], de voorraad en alle vergunningen en duurovereenkomsten door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] worden gekocht voor een bedrag van € 80.000,-- kosten koper. Het gekochte is op 19 januari 2007 geleverd.

Het geschil

in conventie

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] vordert - samengevat - veroordeling van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] tot betaling van

€ 9.937,11 vermeerderd met rente en kosten.

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] stelt hiertoe dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in het kader van de koopovereenkomst nog aan hem verschuldigd is de eindafrekening voorraad (nota d.d. 23 januari 2007) € 5.501,70, de eindafrekening lopende overeenkomsten (nota d.d. 23 januari 2007) € 1.507,17, de overname muntgeld € 478,25, en de overname stelling, terras en chocolademelkmachine “Hot Choc” € 2.799,99. Hierop komt in mindering de creditering van berekende kosten van de overdracht van de domeinnaam van de website ad € 350,--. In totaal vordert [eisers in conventie, verweerders in reconventie] voornoemd bedrag van € 9.937,11. Ondanks ingebrekestelling weigert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] dit bedrag te betalen.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voert verweer. Zij stelt dat [eisers in conventie, verweerders in reconventie] ten aanzien van de voorraad geen recht heeft op betaling van een bedrag van € 979,13 wegens het ontbreken van HACCP formulieren en het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. De frituuroven is gerepareerd voor een bedrag van € 1.492,26. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] beroept zich ten aanzien van dit bedrag op verrekening. De overgenomen ijsmachine werkte niet als gevolg van slijttage. Reparatie was niet mogelijk; dus is de ijsmachine vervangen. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft geen recht op betaling van de overnameprijs die wordt geschat op € 11.200,--. De alarminstallatie voldeed niet aan de daaraan te stellen eisen. Geschat wordt dat deze installatie in de overnameprijs is betrokken voor een bedrag van € 1.200,--. De vordering moet tot dit bedrag worden ontzegd. De buitenverlichting functioneerde niet. Deze kosten van reparatie van deze verlichting bedragen € 300,--. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] betwist het recht op betaling van bedragen terzake de Telefoongids en de voice respons ad € 201,40.

in reconventie

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] vordert primair [eisers in conventie, verweerders in reconventie] – indien de vorderingen in conventie worden afgewezen – te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 6.395,43 en subsidiair, voor zover de vorderingen in conventie niet worden afgewezen, de overeenkomst met betrekking tot de voorraad, de ijsmachine, de alarminstallatie, de buitenverlichting en de lopende abonnementen gedeeltelijk te ontbinden en [eisers in conventie, verweerders in reconventie] te veroordelen tot betaling van de hiervoor in conventie genoemde bedragen en tenslotte [eisers in conventie, verweerders in reconventie] te veroordelen om terzake van de herstelkosten van de frituur aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] te betalen een bedrag van € 1.492,-- vermeerderd met rente en kosten. Na wijziging van eis in reconventie vermindert zij de vordering ten aanzien van de verlichting tot € 300,-- en ten aanzien van de voorraad vermeerdert zij de vordering met € 220,36.

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

in conventie

Tussen partijen zijn enige geschillen gerezen ten aanzien van de uitvoering van de tussen hen gesloten koopovereenkomst. Als niet weersproken staat echter vast dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] aan [eisers in conventie, verweerders in reconventie] verschuldigd is een bedrag van (€ 5.501,70 - € 979,13 =) € 4.522,57 terzake de voorraad, een bedrag van (€ 1.507,17 - € 201,40 =) € 1.305,77 terzake de lopende overeenkomsten, een bedrag van € 478,25 terzake de overname muntgeld en een bedrag van € 2.799,99 terzake de overname stelling, terras en chocolademelkmachine “Hot Choc”. Hierop komt in mindering de creditering van berekende kosten van de overdracht van de domeinnaam van de website ad € 350,--. Ter comparitie heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] alsnog erkend voornoemd bedrag van € 201,40 terzake de lopende overeenkomsten verschuldigd te zijn, zodat in ieder geval toewijsbaar is een bedrag van € 8.957,98.

Eindafrekening voorraad.

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] stelt dat hij met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] de gehele voorraad heeft nagelopen, waarbij de aanwezige goederen werden geteld en vervolgens door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] – in overleg met [eisers in conventie, verweerders in reconventie] – is bepaald welke zij al dan niet overnam. Producten waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum was verlopen, zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. De HACCP formulieren (hygiënecode) zijn op 31 januari 2007 in een doos aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gegeven. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft ook nooit producten teruggeleverd.

4.3. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt dat zij slechts verplicht was over te nemen de volgens HACCP ingevroren artikelen en dat controle hiervan niet mogelijk was omdat [eisers in conventie, verweerders in reconventie] de wettelijk voorgeschreven formulieren niet voor handen had. De HACCP formulieren zijn pas half februari 2007 overgedragen en waren volgens de kok ook niet in orde. Tevens waren diverse andere artikelen over de houdbaarheidsdatum.

4.4. Op 29 januari 2007 meldt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] aan [eisers in conventie, verweerders in reconventie] dat de benodigde HACCP formulieren niet aanwezig zijn en dat zij diepvriesprodukten tot een bedrag van

€ 758,77 in mindering brengt op de eindafrekening. Vaststaat dat [eisers in conventie, verweerders in reconventie] na deze brief, in ieder geval uiterlijk half februari 2007, HACCP formulieren heeft overgedragen aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie]. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] vervolgens [eisers in conventie, verweerders in reconventie] in gebreke heeft gesteld omdat de formulieren niet in orde zouden zijn. In de brief van 28 maart 2007 van de raadsman van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], wordt ten aanzien van de voorraad alleen verwezen naar de brief van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] van 29 januari 2007. Nu [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] [eisers in conventie, verweerders in reconventie] op dit punt niet in gebreke heeft gesteld, is er geen sprake van verzuim zijdens [eisers in conventie, verweerders in reconventie] en wordt het verweer gepasseerd.

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] betwist dat er sprake was van artikelen waarvan op het moment van de overname, de houdbaarheidsdatum was verstreken. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft vervolgens foto’s overgelegd waaruit dit zou blijken. Uit deze foto’s kan echter niet worden afgeleid dat dit producten betreft die op het moment van de overname, tot de voorraad behoorden. Nu op dit punt niet verder specifiek bewijs is aangeboden, wordt het verweer op dit punt verworpen.

Ook het betwiste gedeelte van de vordering ten aanzien van de voorraad ad € 979,13 kan derhalve worden toegewezen.

4.5. Uit het bovenstaande volgt dat de vordering in conventie ad € 9.937,11 volledig kan worden toegewezen. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] beroept zich in conventie op verrekening ten aanzien van een aantal posten. Deze verrekening wordt door [eisers in conventie, verweerders in reconventie] betwist. Gelet hierop kan de gegrondheid van het beroep op verrekening niet op eenvoudige wijze worden vastgesteld. Het beroep op verrekening wordt afgewezen op grond van artikel 6:136 BW.

De buitengerechtelijke kosten worden conform het rapport Voorwerk II toegewezen tot een bedrag gelijk aan 2 punten van het toepasselijke liquidatietarief, zijnde € 768,--.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] worden begroot op:

- griffierecht € 303,--

- dagvaarding € 98,53

- salaris advocaat € 960,-- ( 2,5 x tarief € 384,--)

-------------

Totaal € 1.361,53

in reconventie

Eindafrekening voorraad.

4.6. De (subsidiaire) vordering om de overeenkomst voor het gedeelte dat betrekking heeft op de voorraad te ontbinden, wordt afgewezen om reden als onder 4.4. genoemd.

IJsmachine

4.7. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt dat toen zij tegen de zomer ijs wilde gaan maken, bleek dat de overgenomen ijsmachine niet werkte. Na controle door een deskundige bleek dat het roerwerk zodanig was versleten dat het niet meer mogelijk was om daarmee goed en op hygiënisch verantwoorde wijze ijs te maken. De waarde van de ijsmachine dient te worden gesteld op € 11.200,--, voor welk bedrag zij ontbinding van de koopovereenkomst vordert. De machine is nog aanwezig en een deskundige zou kunnen vaststellen dat de slijtage is ontstaan tijdens het gebruik door [eisers in conventie, verweerders in reconventie]

4.8. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] stelt dat hij de machine in 2004 geheel heeft laten controleren en dat deze sindsdien altijd goed heeft gefunctioneerd. Elk jaar heeft de inspecteur van de Warenwet een controle uitgevoerd. Er is nooit gezegd dat het niet goed was. Hij betwist dat de ijsmachine niet functioneerde naar behoren op het moment van de overdracht. Bovendien kon hij ook niet weten of een machine in de toekomst niet naar behoren zou functioneren. Dit ligt binnen de risicosfeer van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie].

4.9. Gelet op de betwisting hiervan door [eisers in conventie, verweerders in reconventie], is het aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] om haar stelling te bewijzen dat de ijsmachine niet naar behoren functioneerde op het moment van de overname in januari 2007. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] mocht verwachten dat de ijsmachine de eigenschappen bezat die voor normaal gebruik daarvan nodig waren. Volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] kan een deskundige vaststellen dat er sprake is van slijtage ontstaan tijdens gebruik door [eisers in conventie, verweerders in reconventie] Zo een deskundige echter al kan vaststellen of er sprake is van slijtage, moet ook nog komen vast te staan dat deze slijtage op het moment van overname al zodanig was dat de ijsmachine hierdoor niet functioneerde, en niet dat deze slijtage naderhand is ontstaan als gevolg van gebruik door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie]. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] wordt derhalve in de gelegenheid gesteld om aan te geven op welke wijze zij bewijs wenst te leveren van haar stelling. Indien zij – mede – bewijs wil leveren door middel van een deskundige dient zij zich voorts uit te laten over de persoon van de deskundige en de aan de deskundige voor te leggen vragen. Vervolgens kan [eisers in conventie, verweerders in reconventie] hierop reageren.

Alarminstallatie

4.10. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt dat de alarminstallatie door haar is overgenomen van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] en dat het overnamebedrag kan worden gesteld op € 1.200,--. Deze installatie bleek niet te voldoen aan de daaraan te stellen eisen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

4.11. Volgens [eisers in conventie, verweerders in reconventie] behoort de alarminstallatie niet tot de inventaris maar tot het pand, toebehorende aan Rentmeester. Bovendien stelt hij dat de alarminstallatie altijd aan de eisen van de verzekering heeft voldaan.

4.12. Voordat de rechtbank toekomt aan de vraag of de alarminstallatie voldoet aan de daaraan te stellen eisen, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de alarminstallatie onderdeel uitmaakte van de koopovereenkomst. Uit de koopovereenkomst en het informatiememorandum kan dit niet worden afgeleid. Weliswaar staat de alarminstallatie op de inventarislijst, maar in het informatiememorandum staat dat enkele onderdelen van de inventaris geen eigendom zijn. Gesteld noch gebleken is dat tussen partijen nader is besproken welke onderdelen in eigendom waren. Nu een alarminstallatie is verbonden aan het pand, en vaststaat dat het pand géén eigendom is van [eisers in conventie, verweerders in reconventie], had het wel op de weg gelegen van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] om hiernaar onderzoek te doen. Nu [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] dit heeft nagelaten, en gelet op de uitdrukkelijke betwisting hiervan door [eisers in conventie, verweerders in reconventie], is het aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] om te bewijzen dat deze alarminstallatie op het moment van overdracht eigendom was van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] en door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is overgenomen. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zal hiertoe in de gelegenheid worden gesteld nadat zij zich heeft uitgelaten als bedoeld onder 4.9.

Buitenverlichting

4.13. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt dat [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft gezegd dat de buitenverlichting het niet deed en dat hij niet wist wat de oorzaak was. Van Rentmeester, de eigenaar van het pand, heeft zij echter begrepen dat [eisers in conventie, verweerders in reconventie] wel wisten van de oorzaak en dat het een dure reparatie zou zijn. Uiteindelijk heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zelf de buitenverlichting vervangen. De kosten van de armaturen bedragen € 150,-- en de kosten van het aanbrengen door haar echtgenoot € 150,--. Zij wenst gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

4.14. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] stelt dat ook de buitenverlichting niet tot de inventaris behoorde. Hij heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gezegd dat de buitenverlichting niet werkte en dat hij niet wist hoe dit kwam.

4.15. In het midden kan blijven of de buitenverlichting tot de overgenomen inventaris behoorde. Aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is door [eisers in conventie, verweerders in reconventie] medegedeeld dat de buitenverlichting niet werkte. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] kan dan geen ontbinding vragen van de overeenkomst ten aanzien van de buitenverlichting nu zij op het moment van sluiten van de overeenkomst wist dat deze verlichting niet werkte. Wellicht zou dit anders zijn indien [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gedwaald zou hebben ten aanzien van het bedrag van de reparatie. Nu echter de kosten van reparatie – die overigens door [eisers in conventie, verweerders in reconventie] worden betwist – volgens haar eigen stelling beperkt zijn gebleven tot € 300,--, kan in redelijkheid niet gesproken worden van dwaling. De vordering tot ontbinding van de overeenkomst ten aanzien van de buitenverlichting wordt dan ook afgewezen.

Frituuroven.

4.16. Volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] kon één van de drie bakken niet worden schoongemaakt omdat de gasinstallatie onder de bak niet meer werkte. De kosten van het schoonmaken van de bak bedroegen € 113,05. Bovendien bleek dat van alle bakken de thermostaat stuk was en dus in het geheel niet met de frituur kon worden gewerkt. De kosten van reparatie bedroegen € 1.379,21.

4.17. Coomans betwist dat de gasinstallatie kapot was. Hij heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] destijds in kennis gesteld dat de frituuroven verouderd was.

4.18. Ten aanzien van de kosten van het schoonmaken van de bak blijkt uit de brief van de raadsman van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] van 28 maart 2007 dat op dat moment de bak reeds was schoongemaakt. Daardoor is [eisers in conventie, verweerders in reconventie] niet in de gelegenheid geweest zelf een eventueel gebrek vast te stellen en de bak schoon te (laten) maken. Er is dan geen sprake van verzuim aan de kant van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] zodat de vordering op dit punt moet worden afgewezen.

Ten aanzien van de reparatie van de thermostaat van de frituuroven heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ter comparitie gesteld dat deze eerst is gerepareerd nadat [eisers in conventie, verweerders in reconventie] hiertoe in gebreke zijn gesteld. Nu een dergelijke ingebrekestelling niet uit de stukken blijkt, zal [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in de gelegenheid worden gesteld haar stelling te bewijzen nadat zij zich heeft uitgelaten als bedoeld onder 4.9.

Rubberen afsluitrand van de vrieskast.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt dat zij deze afsluitrand heeft laten repareren voor een bedrag van

€ 247,76.

4.20. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] stelt dat de vrieskast destijd correct en geheel functionerend door hem is opgeleverd. Hij betwist dat deze kosten voor zijn rekening komen.

4.21. Uit de brief van de raadsman van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] van 28 maart 2007 blijkt dat op dat moment ook de vrieskast reeds was gerepareerd. Ook op dit punt geldt dan dat [eisers in conventie, verweerders in reconventie] niet in de gelegenheid is gesteld zelf een eventueel gebrek vast te stellen en te (laten) repareren, zodat de vordering ook op dit punt moet worden afgewezen.

4.22. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

De beslissing

De rechtbank:

In conventie:

- veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] tot betaling aan [eisers in conventie, verweerders in reconventie] tegen behoorlijk bewijs van kwijting een bedrag van € 9.937,11 (negenduizend negenhonderd zevenendertig euro en elf eurocent), te vermeerderen met de buitengerechtelijke kosten ad € 768,-- (zevenhonderd achtenzestig euro);

- veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in de proceskosten gevallen aan de zijde van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] en tot op heden begroot op € 1.361,53;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

In reconventie:

- verwijst de zaak om reden als onder 4.9. bedoeld naar de rolzitting van 12 augustus 2009 teneinde [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in de gelegenheid te stellen zich uit te laten bij akte;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. T. van de Poll en in het openbaar uitgesproken op

15 juli 2009.