Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BK8272

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
24-06-2009
Datum publicatie
05-01-2010
Zaaknummer
64685 / HA ZA 08-460
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

geschil met betrekking tot onderlinge handel in aandelen bedrijf

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

2

64685 / HA ZA 08-460

24 juni 2009

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

64685 / HA ZA 08-4601 april 2009

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 64685 / HA ZA 08-460

Vonnis van 24 juni 2009

in de zaak van

NICO HONORÉ GERMAINE BOUSSEN,

wonende te Knokke-Heist,

eiser,

advocaat mr. I.P. de Groot te Rotterdam,

tegen

MARINUS WITTE,

wonende te Zaamslag, gemeente Terneuzen,

gedaagde,

advocaat mr. B.H. Vader te Oost-Souburg.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 10 december 2008,

het proces-verbaal van comparitie van 17 februari 2009.

De feiten

Bij akte van 18 april 1994 hebben partijen samen met drie anderen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Projectgroep “De Kreek” B.V. (hierna te noemen: De Kreek B.V.) opgericht.

Bij schriftelijke koopovereenkomst d.d. 12 september 1994 is het

aandelenpakket van Witte in De Kreek B.V., te weten 70 geplaatste aandelen elk groot

f 100,- nominaal, aan Boussen verkocht. De koopsom bedroeg in totaal f 7.000,-.

3. Het geschil

3.1. Boussen vordert Witte – uitvoerbaar bij voorraad – te veroordelen om, om niet, binnen zeven dagen na de betekening van het in deze te wijzen vonnis mee te werken aan de levering van de hem in juridisch eigenkom toebehorende 70 aandelen in De Kreek B.V. door middel van het ten kantore van de notaris mr. J.M.E. Seijdlitz te Terneuzen, of diens opvolger, ondertekenen van een leveringsakte conform het concept van de ‘akte juridische levering na economische levering’, althans mee te werken aan het ondertekenen van een leveringsakte waarvan de inhoud nader door de rechtbank zal worden bepaald, op straffe van een dwangsom van € 1.000,-- per dag of gedeelte daarvan dat Witte daarmee in gebreke is, alsmede tot betaling van de proceskosten.

3.2. Boussen stelt hiertoe dat de aandelen door Witte aan hem in economische eigendom zijn overgedragen. Door deze constructie kon de betaling van de overdrachtsbelasting worden uitgesteld. De juridische eigendom is tot een nader te bepalen datum bij Witte gebleven. De aandelen zijn betaald door middel van schuldoverneming, hetgeen uit de jaarrekeningen en de brief van de accountant blijkt. Boussen betwist het beroep van Witte op verjaring van de vordering. Er is sprake van een verbintenis waarvan eerst na onbepaalde tijd nakoming kan worden gevraagd, zodat de verjaringstermijn pas loopt vanaf het moment dat de schuldeiser heeft meegedeeld dat hij tot opeising wil overgaan. Deze mededeling heeft plaatsgevonden bij brief d.d. 3 juni 2008, zodat de vordering pas op 3 juni 2013 verjaard zal zijn.

3.3. Witte voert verweer. Hij beroept zich met betrekking tot de vordering van Boussen op verjaring. Er is een gewone overeenkomst gesloten en niet één met uitgestelde prestatieplicht. Hij betwist dat betaling van de aandelen heeft plaatsgevonden. Uit de jaarrekeningen blijkt niet dat Boussen de door hem gestelde schuld heeft overgenomen.

4. De beoordeling

4.1. Ten aanzien van het beroep op verjaring overweegt de rechtbank als volgt. Uit de schriftelijke overeenkomst die voor de koop van de aandelen is opgemaakt blijkt dat Boussen de aandelen heeft gekocht en dat vanaf de datum van de notariële levering alle baten en lasten van de verkochte aandelen in het kapitaal van de vennootschap voor rekening van Boussen zijn. De notairële levering heeft niet plaatsgevonden. Tijdens de comparitie heeft Witte verklaard dat hij niet precies wist waarom de aandelen in De Kreek B.V. in tegenstelling tot zijn aandelen in de andere B.V.’s niet direct geleverd moesten worden. Dit had naar eigen zeggen iets met de overdrachtsbelasting te maken. Hij wist ook niet wanneer wel geleverd moest worden. Feitelijk heeft hij niets meer met de vennootschap te maken gehad. Op grond van het voorgaande concludeert de rechtbank dat er, zoals Boussen stelt, wel een economische overdracht heeft plaatsgevonden maar geen juridische en dat voor die juridische overdracht geen termijn is afgesproken. Boussen heeft in zijn brief van 3 juni 2008 aanspraak gemaakt op levering van de aandelen. De verjaringstermijn loopt dan ook pas vanaf die datum en was op het moment van het instellen van de vordering niet verlopen. Het beroep op verjaring slaagt dus niet.

4.2. De stelling van Boussen dat uit de jaarrekeningen en de brief van de accountant blijkt dat hij de aandelen ook heeft betaald door middel van schuldoverneming, is door Witte onvoldoende gemotiveerd weersproken. Bovendien is niet gesteld of gebleken dat Witte in de periode tussen de verkoop en heden nog is aangesproken voor betaling van de schuld aan De Kreek B.V. Ook dit verweer van Witte wordt dus verworpen.

4.3. Op grond van het bovenstaande zal de rechtbank de vordering van Boussen toewijzen met dien verstande dat aan de gevorderde dwangsom een maximum van EUR 100.000,- zal worden verbonden. Witte zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten.

De kosten aan de zijde van Boussen worden tot op heden begroot op:

- dagvaarding EUR 85,44

- vast recht 254,00

- salaris advocaat 904,00 (2,0 punten × tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 1.243,44

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. veroordeelt Witte, binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis, tot levering van de aan hem in juridische eigendom toebehorende 70 aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Projectgroep “De Kreek” B.V., door middel van het ondertekenen van een leveringsakte conform het concept van de ‘akte juridische levering na economische levering’, ten kantore van notaris mr. J.M.E. Seijdlitz te Terneuzen of diens opvolger,

5.2. bepaalt dat Witte voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 5.1. bepaalde, aan Boussen een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,--, tot een maximum van EUR 100.000,--,

5.3. veroordeelt Witte in de proceskosten, aan de zijde van Boussen tot op heden begroot op EUR 1.243,44,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. N. van der Ploeg-Hogervorst en in het openbaar uitgesproken op 24 juni 2009.