Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BJ4962

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
29-06-2009
Datum publicatie
11-08-2009
Zaaknummer
68194/ KG ZA 09-110
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Met een daartoe op 26 november 2007 verkregen verlof van de voorzieningen rechter bij deze rechtbank heeft gedaagde op zeven de november 2007 conservatoir beslag doen en leggen op de onroerende zaak van eisers, ter verzekering van het verhaal van een vordering die gedaagde stelt op eiser sub 1 te hebben. Hieromtrent is een bodemprocedure aanhangig bij deze rechtbank.De onroerende zaak is te koop gezet en er is inmiddels een koper gevonden, waarmee een koopovereenkomst is gesloten. ingevolge die overeenkomst zal de akte van levering op 30 juni 2009 gepasseerd worden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

68194 / KG ZA 09-110

Sector civiel recht,

voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 68194 / KG ZA 09-110

Vonnis van 29 juni 2009

in de zaak van

1. [eiser 1],

wonende te Oost-Souburg,

2. [ eiser 2],

wonende te Oost-Souburg,

eisers,

advocaat mr. S.J. Nijssen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AANNEMINGSBEDRIJF [ naam] B.V.,

gevestigd te Vlissingen,

gedaagde,

advocaat mr. H. Mink.

Het procesverloop

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding

de conclusie van antwoord.

Op 23 juni 2009 heeft de mondelinge behandeling van de zaak plaatsgevonden, ter gelegenheid waarvan eiser sub 1, bijgestaan door mr. Nijssen en de heer [S.], namens gedaagde, bijgestaan door mr. Mink zijn verschenen.

De feiten

Met een daartoe op 26 november 2007 verkregen verlof van de voorzieningenrechter bij deze rechtbank heeft gedaagde op 27 november 2007 conservatoir beslag doen leggen op de onroerende zaak staande en gelegen te Vlissingen aan de [adres], zulks ter verzekering van het verhaal van een vordering die gedaagde stelt op eiser sub 1 te hebben. Hieromtrent is een bodemprocedure aanhangig bij deze rechtbank.

De onroerende zaak waarop beslag is gelegd behoort aan eisers gezamenlijk in eigendom toe, zij zijn ieder voor 50% eigenaar.

De onroerende zaak is te koop gezet en er is inmiddels een koper gevonden, waarmee een koopovereenkomst is gesloten. Ingevolge die overeenkomst zal de akte van levering op 30 juni 2009 gepasseerd worden.

Het geschil

Eisers vorderen, samengevat, gedaagde te veroordelen om het beslag op de onroerende zaak door te halen en het bewijs daarvan binnen 24 uur aan eisers te overleggen, zulks op straffe van een dwangsom. Zij stellen daartoe dat gedaagde misbruik maakt van zijn recht tot het leggen van conservatoir beslag. Voorts stellen eisers, onder verwijzing naar een recent schrijven van de Rabobank, dat er geen sprake zal zijn van een andere verdeling van de verkoopopbrengst.

Gedaagde voert verweer. Zij betwist dat sprake is van onevenredige benadeling van eisers en de koper van de woning en stelt dat gedaagde sub 1 zich zelf in de huidige positie heeft gebracht. Gedaagde stelt voorts dat wanneer het beslag op de woning blijft liggen de Rabobank alsnog met haar zal overleggen over een nadere verdeling van de opbrengst, waardoor zij mogelijk een deel van haar vordering ontvangt.

De beoordeling

Tussen partijen is niet in geschil dat de woning geen overwaarde vertegenwoordigt en dat bij verkoop daarvan een schuld aan de hypotheekverstrekker zal resteren. Nu het beslag gelet daarop geen enkel doel dient, bestaat geen reden het te handhaven.

De stelling van gedaagde betreffende de mogelijk andere verdeling van de verkoopopbrengst bij afwijzing van de vordering is, tegenover de ter zitting geciteerde recente brief van de Rabobank waarin staat dat de bank geen reden ziet medewerking te verlenen aan andere verdeling verkoopopbrengst, onvoldoende onderbouwd. De rechtbank gaat daaraan dan ook voorbij.

Gelet op het vorenstaande zal de vordering op na te melden wijze worden toegewezen.

Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eisers worden begroot op:

- dagvaarding € 99,07

- betaald vast recht 65,50

- in debet gesteld vast recht 196,50

- salaris procureur 1.054,00

Totaal € 1.415,07

De beslissing

De voorzieningenrechter

heft het conservatoir beslag op de woning van eisers aan de [adres] te Vlissingen op,

veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eisers tot op heden begroot op € 1.415,07;

bepaalt dat nu eisers met een toevoeging procederen, die kostenbetaling dient te geschieden door voldoening

a. aan de griffier van deze rechtbank:

wegens het in debet gestelde deel griffierecht € 196,50;

wegens dagvaardingskosten € 99,07;

wegens procureurssalaris € 1.054,--;

b. aan eisers:

het voor rekening van die partij gekomen deel van het griffierecht ad € 65,50,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Witsiers en in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2009