Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2008:BH1620

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
22-10-2008
Datum publicatie
02-02-2009
Zaaknummer
60407/ 07- 564
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

(..) [eiser] heeft op 22 augustus 2003 bij Auto Sturm een auto van het merk en type Nissan King Cab gekocht voor een bedrag van € 23.850 exclusief BTW. De op de koopovereenkomst van toepassing zijnde garantiebepalingen vermelden onder de kop

2. WAT U MOET WETEN OVER DE NISSAN PAN EUROPE SERVICE GARANTIE

(…)

2.8 WAT NIET ONDER DE GARANTIE VALT

(…)

4. Schade, defecten of corrosie als gevolg van:

(…)

* wijzigingen aan de auto (…)

* Het monteren van niet-originele onderdelen, accessoires of andere uitrusting.

Op de koopovereenkomst zijn voorts de BOVAG-standaardbepalingen 2002 van toepassing. Artikel 15 van deze bepalingen luidt als volgt:

1. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, onverminderd de rechten die de koper op grond van de wet heeft.

[eiser] heeft de auto door het bedrijf Robo Afzetunits in Middelburg laten voorzien van een afzetunit en extra hulpluchtvering. De afzetunit en de hulpluchtvering zijn geen originele Nissan onderdelen. Op 12 april 2006 is [eiser] in Marokko in een diepe kuil gereden als gevolg waarvan beide chassisbalken voor de achterwielen zijn gescheurd. (...)

(..)

Het geschil

[eiser] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Auto Sturm veroordeelt om aan [eiser] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 3.936,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 augustus 2007 tot de dag van voldoening en om het chassis van de Nissan binnen één maand na betekening van het vonnis te vervangen, dan wel indien dat niet meer mogelijk is, om aan eiser binnen twee maanden na betekening van het vonnis gratis een nieuwe Nissan King Cab te leveren, alles met veroordeling van Auto Sturm in de kosten van de procedure. (...)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

60407 / HA ZA 07-564

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 60407 / HA ZA 07-564

Vonnis van 22 oktober 2008

in de zaak van

[eiser],

wonende te Ede,

eiser,

advocaat: mr. J. Boogaard,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTO STURM B.V.,

gevestigd te Middelburg,

gedaagde,

advocaat: mr. J.W. van Koeveringe.

Partijen zullen hierna [eiser] en Auto Sturm genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 11 juni 2008

het proces-verbaal van comparitie van 17 september 2008.

De feiten

[eiser] heeft op 22 augustus 2003 bij Auto Sturm een auto van het merk en type Nissan King Cab gekocht voor een bedrag van € 23.850 exclusief BTW. De op de koopovereenkomst van toepassing zijnde garantiebepalingen vermelden onder de kop

2. WAT U MOET WETEN OVER DE NISSAN PAN EUROPE SERVICE GARANTIE

(…)

2.8 WAT NIET ONDER DE GARANTIE VALT

(…)

4. Schade, defecten of corrosie als gevolg van:

(…)

* wijzigingen aan de auto (…)

* Het monteren van niet-originele onderdelen, accessoires of andere uitrusting.

Op de koopovereenkomst zijn voorts de BOVAG-standaardbepalingen 2002 van toepassing. Artikel 15 van deze bepalingen luidt als volgt:

1. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, onverminderd de rechten die de koper op grond van de wet heeft.

[eiser] heeft de auto door het bedrijf Robo Afzetunits in Middelburg laten voorzien van een afzetunit en extra hulpluchtvering. De afzetunit en de hulpluchtvering zijn geen originele Nissan onderdelen. Op 12 april 2006 is [eiser] in Marokko in een diepe kuil gereden als gevolg waarvan beide chassisbalken voor de achterwielen zijn gescheurd.

Het geschil

[eiser] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Auto Sturm veroordeelt om aan [eiser] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 3.936,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 augustus 2007 tot de dag van voldoening en om het chassis van de Nissan binnen één maand na betekening van het vonnis te vervangen, dan wel indien dat niet meer mogelijk is, om aan eiser binnen twee maanden na betekening van het vonnis gratis een nieuwe Nissan King Cab te leveren, alles met veroordeling van Auto Sturm in de kosten van de procedure.

[eiser] legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. [eiser] heeft met de verkoper van Auto Sturm besproken dat bij Robo een afzetunit en een extra hulpluchtvering zou worden aangebracht. Auto Sturm heeft de auto afgeleverd bij Robo voor het plaatsen van een afzetunit en het aanbrengen van een extra luchtvering. Het was Auto Sturm bekend dat op de auto een afzetunit zou worden geplaatst en dat de auto zou worden voorzien van een extra luchtvering. Als Auto Sturm van oordeel was dat het aanbrengen van een afzetunit en het monteren van een hulp luchtvering risico’s met zich zou brengen, dan had zij [eiser] moeten waarschuwen. De door de WA-verzekeraar van [eiser] ingeschakelde expert heeft vastgesteld dat als gevolg van te hoge en/of wisselende belasting vermoeidheidsbreuken zijn ontstaan. Auto Sturm heeft de reparatie uitgevoerd. Zij heeft het chassis gelast en de hulpluchtvering vervangen door extra bladveren. De door [eiser] geleden schade, bestaande uit de kosten van de reparatie van de auto, gevoerde telefoongesprekken en de kosten van een in Marokko uitgevoerde noodreparatie, bedraagt € 3.936,00. [eiser] is van mening dat het chassis niet mocht worden gelast, maar vervangen had moeten worden. Hij stelt zich primair op het standpunt dat hij aanspraak heeft op garantie omdat de garantietermijn op het moment van het ontstaan van de schade nog niet was verlopen. Subsidiair is hij van oordeel dat de auto niet voldeed aan de eisen die hij gezien de omstandigheden aan de auto mocht stellen. Tenslotte is hij van mening dat Auto Sturm door het chassis te lassen de reparatie niet deugdelijk heeft uitgevoerd.

Auto Sturm voert verweer. [eiser] heeft de auto bij Auto Sturm in Goes gekocht. Auto Sturm heeft een nieuwe conforme Nissan King Cab geleverd met de daarbij behorende fabrieksgarantie. Op verzoek van [eiser] heeft Auto Sturm de auto bij Robo in Middelburg afgeleverd. Van de garantie zijn wijzigingen aan de auto of door derden onjuist uitgevoerde reparaties uitdrukkelijk uitgesloten. [eiser] heeft eigenmachtig en zonder overleg met Auto Sturm opdracht aan Robo gegeven voor het plaatsen van een afzetunit en het monteren van een extra hulpluchtvering. Zij betwist dat zij eerder auto’s hebben voorzien van een extra hulpluchtvering. Nissan levert geen afzetunits. Zij betwist voorts dat zij de reparatie niet goed heeft uitgevoerd. De reparatie is uitgevoerd door een landelijk gerenommeerd bedrijf. Na de reparatie is de auto weer APK goedgekeurd overeenkomstig de normen van de Rijksdienst voor het wegverkeer.

De beoordeling

Auto Sturm heeft de Nissan King Cab op verzoek van [eiser] bij Robo afgeleverd. Gesteld, noch gebleken is dat de auto op dat moment niet aan de aan de auto te stellen voorwaarden voldeed. Vervolgens heeft Robo in opdracht van [eiser] een afzetunit geplaatst en de auto van een extra luchtvering voorzien. Tussen partijen staat als onweersproken vast dat de door Auto Sturm gehanteerde garantievoorwaarden van toepassing zijn. De rechtbank passeert de stelling van [eiser] dat Auto Sturm hem had moeten waarschuwen dat het plaatsen van een afzetunit en het aanbrengen van een extra luchtvering zou leiden tot verval van de garantie. De rechtbank is met Auto Sturm van oordeel dat de inhoud van de garantie helder is en dat voldoende duidelijk is wat wel en wat niet onder de garantie valt. Niet onder de garantie valt schade als gevolg van het monteren van niet-originele onderdelen, accessoires of andere uitrusting. Tussen partijen staat als onweersproken vast dat de geplaatste afzetunit en de gemonteerde extra luchtvering geen originele onderdelen zijn.

Een procespartij dient alle feiten te stellen die benodigd zijn voor het intreden van het door haar beoogde rechtsgevolg. Laat een procespartij na zodanige feiten te stellen dan kan zij tot het bewijs daarvan niet worden toegelaten. Het heeft derhalve op de weg van [eiser] gelegen om feiten te stellen waaruit volgt dat de schade niet het gevolg is geweest van het monteren van niet-originele onderdelen, accessoires of andere uitrusting. De verwijzing door [eiser] naar het door hem als productie 4 overgelegde expertiserapport, waarin wordt vastgesteld dat naar het oordeel van de expert dat er sprake zou zijn geweest van vermoeidheidsbreuken veroorzaakt door te hoge en/of wisselende belasting, is daartoe onvoldoende. Die vaststelling sluit immers geenszins uit dat de schade wel is ontstaan als gevolg van het plaatsen van een afzetunit en een aanbrengen van een extra luchtvering. Dat geldt ook voor de niet nader onderbouwde opmerking van [eiser] ter gelegenheid van de comparitie van partijen dat naar zijn mening de oorzaak lag bij de auto en niet bij de aangebrachte afzetunit en luchtvering. [eiser] heeft aldus onvoldoende aan zijn stelplicht voldaan. Dat geldt ook voor zijn stelling dat Auto Sturm de reparatie niet goed heeft uitgevoerd. Auto Sturm heeft onweersproken gesteld dat de reparatie is uitgevoerd door een landelijk gerenommeerd bedrijf en dat de auto na de reparatie de auto weer APK is goedgekeurd overeenkomstig de normen van de Rijksdienst voor het wegverkeer. Dat leidt ertoe dat de rechtbank [eiser] niet tot het bewijs zal toelaten en dat zijn vordering dient te worden afgewezen.

[eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Auto Sturm worden begroot op:

- vast recht € 300,00

- salaris procureur € 904,00 (2 punten × tarief € 452,00)

Totaal € 1.204,00

De beslissing

De rechtbank

wijst de vorderingen van [eiser] af,

veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van Auto Sturm tot op heden begroot op € 1.204,00;

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 22 oktober 2008