Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2008:BD5506

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
08-05-2008
Datum publicatie
26-06-2008
Zaaknummer
62482/KG ZA 08-80
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

"(..)"De achtertuin van [eisers] grenst aan die van [gedaagde]. Tussen de percelen van partijen bevindt zich een gemetselde stenen muur, welke de erfafscheiding vormt. Deze muur vertoont grote scheuren, is wankel en buigt door naar de zijde van het perceel van [eisers]. "(..)"

"(..)"Op het perceel van [gedaagde] bevindt zich, binnen 2 meter van de erfafscheiding een grote boom."(..)"

"(..)"[gedaagde] heeft, desgevraagd, aan [eisers] laten weten de boom niet te willen verwijderen."(..)"

"(..)"Het geschil

[eisers] vordert, samengevat, veroordeling van [gedaagde] tot verwijdering van de boom op zijn perceel op straffe van een dwangsom"(..)"

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

62482 / KG ZA 08-8014 mei 2008

Sector civiel recht,

voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 62482 / KG ZA 08-80

Vonnis van 8 mei 2008

in de zaak van

1. [eisers],

wonende te Middelburg,

2. [eiser sub 2],

wonende te Middelburg,

eisers,

procureur mr. J. Ossewaarde,

tegen

[gedaagde],

wonende te Middelburg,

gedaagde,

procureur mr. A.A. de Feijter.

Partijen zullen hierna [eisers] en [gedaagde] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding;

een brief d.d. 6 mei 2008 van mr. De Feijter met producties;

een pleitnota zijdens [gedaagde].

De feiten

De achtertuin van [eisers] grenst aan die van [gedaagde]. Tussen de percelen van partijen bevindt zich een gemetselde stenen muur, welke de erfafscheiding vormt. Deze muur vertoont grote scheuren, is wankel en buigt door naar de zijde van het perceel van [eisers].

Op het perceel van [gedaagde] bevindt zich, binnen 2 meter van de erfafscheiding een grote boom.

[gedaagde] heeft, desgevraagd, aan [eisers] laten weten de boom niet te willen verwijderen.

Het geschil

[eisers] vordert, samengevat, veroordeling van [gedaagde] tot verwijdering van de boom op zijn perceel op straffe van een dwangsom. Hij stelt daartoe dat [gedaagde] door het niet verwijderen van de boom onrechtmatig jegens hem handelt, nu de erfafscheiding door die boom wordt beschadigd en dreigt in te storten. Het door [gedaagde] aangeboden herstel van de muur is volgens [eisers] geen duurzame oplossing. Hij verwijst daarbij naar de opinies van 3 verschillende aannemers hieromtrent.

[gedaagde] voert verweer. Hij betwist het spoedeisend belang van [eisers]. Voorts betwist hij dat er sprake is van onrechtmatige hinder door de boom(wortels) en biedt hij aan de door [eisers] ondervonden hinder weg te nemen door de muur te laten herstellen en ervoor te zorgen dat eventuele toekomstige schade eveneens zal worden verholpen. [gedaagde] wenst de boom te behouden, nu deze voor hem een grote gevoelswaarde heeft.

De beoordeling

[eisers] heeft, gelet op zijn ter zitting naar voren gebrachte stellingen, een spoedeisend belang bij het gevorderde en is derhalve ontvankelijk in zijn vorderingen.

Gelet op hetgeen hieromtrent door zowel partijen als (schriftelijk door) de aannemers is gesteld, alsmede gelet op de overgelegde foto’s, is voorshands voldoende komen vast te staan dat de wortels van de boom die zich in de tuin van [gedaagde] nabij de erfafscheiding bevindt, ervoor hebben gezorgd dat de muur ontzet is geraakt. Dit levert een gevaarlijke situatie op, nu de muur feitelijk op instorten staat. Nu voldoende aannemelijk is dat deze situatie wordt veroorzaakt door de in de tuin van [gedaagde] groeiende boom, kan deze als onrechtmatig jegens [eisers] worden gekwalificeerd. Duidelijk is dat daaraan zo spoedig mogelijk een einde dient te komen.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat vooralsnog onvoldoende grond bestaat om in kort geding te beslissen tot verwijdering van de boom. Aan voornoemde gevaarlijke situatie kan immers ook een einde worden gemaakt door herstel van de muur, welke maatregel minder ingrijpend is dan verwijdering van de boom en bovendien, in tegenstelling tot toewijzing van de vordering tot verwijdering van de boom, geen onomkeerbare situatie in het leven roept. Nu door [gedaagde] is aangeboden te voorzien in herstel van de muur op dezelfde plaats en op zijn kosten, is de voorzieningenrechter van oordeel dat hij in de gelegenheid dient te worden gesteld dit aanbod zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 maanden na heden, gestand te doen. De voorzieningenrechter zal in afwachting daarvan nog geen uitspraak doen en de zaak 4 maanden aanhouden, waarna deze pro forma op een zitting komt te staan. Desgewenst kan na ommekomst van die termijn nog vonnis worden gewezen.

De beslissing

De voorzieningenrechter

verwijst de zaak naar de zitting van 8 september 2008 pro forma en verzoekt partijen zich voor die datum uit te laten over het gewenste verdere procesverloop;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Witsiers en in het openbaar uitgesproken op 8 mei 2008