Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2008:BD0409

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
23-04-2008
Datum publicatie
24-04-2008
Zaaknummer
12/715353-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte is voor 20 feiten wegens oplichting veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.

Verdachte heeft ongeveer vijf maanden lang goederen verkocht via marktplaats.nl en met de aspirant-kopers e-mailcontacten onderhouden, zonder deze goederen daadwerkelijk te leveren. Na de betaling liet verdachte niets meer van zich horen. Hij maakte voor het in ontvangst nemen van de betaling gebruik van bankrekeningnummers van anderen, zodat hij niet gemakkelijk te traceren was.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector strafrecht

meervoudige kamer

Parketnummer: 12/715353-07

Datum uitspraak: 23 april 2008

Tegenspraak

------------------------------------------------

Datum inverzekeringstelling: 11 september 2007

Datum voorlopige hechtenis: 14 september 2007

Schorsing voorlopige hechtenis: 26 september 2007 tot 14 maart 2008

------------------------------------------------

V O N N I S

van de rechtbank Middelburg, meervoudige kamer voor strafzaken, in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum en -plaats]

wonende [adres]

thans gedetineerd in Penitentiaire Inrichting Zuid West – De Dordtse Poorten te Dordrecht, Kerkeplaat 25,

ter terechtzitting verschenen.

Als raadsman van de verdachte is ter terechtzitting verschenen mr. M.C. van der Want, advocaat te Middelburg.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 10 april 2008.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. J. Zondervan en van hetgeen door en/of namens de verdachte naar voren is gebracht. De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte ter zake van het onder 1 primair, 2 primair en 3 primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden, met aftrek, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen heeft de officier van justitie gevorderd:

1. [benadeelde partij 1] toewijzen tot € 75,--,

2. [benadeelde partij 2] toewijzen tot € 250,--,

3. [benadeelde partij 3] toewijzen tot € 80,--,

4. [benadeelde partij 4] toewijzen tot € 150,--,

5. [benadeelde partij 5] toewijzen tot € 1.145,45,

6. [benadeelde partij 6] toewijzen tot € 125,--,

7. [benadeelde partij 7] toewijzen tot € 100,--,

8. [benadeelde partij 8] toewijzen tot € 1.108,72,

9. [benadeelde partij 9] toewijzen tot € 4.280,--,

10. [benadeelde partij 10] toewijzen tot € 306,60,

11. [benadeelde partij 11] toewijzen tot € 106,--,

telkens -in combinatie daarmee- oplegging van de schademaatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht.

De overige benadeelde partijen dienen in hun vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting kenbaar gemaakt dat het openbaar ministerie voornemens is een vordering ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht tegen de verdachte aanhangig te maken, tenzij het voordeel te niet wordt gedaan door betaling van de vorderingen van de benadeelde partijen door verdachte of zijn mededader.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging luidt als volgt.

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat:

1.

hij in of omstreeks na te noemen tijdvak(ken), in elk geval in of omstreeks

de periode van 26 december 2006 tot en met 27 maart 2007 in/op na te noemen

plaats(en), althans in het arrondissement Middelburg, in elk geval (elders) in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans

alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam

en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen

en/of door een samenweefsel van verdichtsels, na te noemen perso(o)n(en)

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van na te noemen geldbedrag(en), althans

van enig(e) geldbedrag(en):

- in of omstreeks de periode van 9 januari 2007 tot en met 17 januari 2007 te

Raamsdonksveer [benadeelde partij 7] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 100,-- euro

(aangifte: dossier blz. 40)

en/of

- in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 9 januari 2007 te

Sittard [benadeelde partij 6] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 125,-- euro

(aangifte: dossier blz. 41)

en/of

- in of omstreeks de periode van 31 december 2006 tot en met 12 januari 2007

te Reuver [benadeelde partij 11] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 100,-- euro

(aangifte: dossier blz. 42)

en/of

- in of omstreeks de periode van 26 december 2006 tot en met 9 januari 2007 te

Tiel [slachtoffer 1] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 356,-- euro

(aangifte: dossier blz. 43)

- in of omstreeks de periode van 31 december 2006 tot en met 3 januari 2007 te

Eindhoven [benadeelde partij 5] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 1145,45

euro

(aangifte: dossier blz. 44)

en/of

- in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 3 januari 2007 te

Capelle aan den IJssel [benadeelde partij 4] heeft/hebben bewogen tot afgifte van

150,-- euro

(aangifte: dossier blz. 45)

en/of

- in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 17 januari 2007 te

Amersfoort [slachtoffer 2] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 250,-- euro

(aangifte: dossier blz. 46)

en/of

- in of omstreeks de periode van 8 januari 2007 tot en met 27 maart 2007 te

Waddinxveen [benadeelde partij 10] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 320,-- euro

(aangifte: dossier blz. 47)

en/of

- in of omstreeks de periode van 3 januari 2007 tot en met 22 januari 2007 te

Wolvega [benadeelde partij 3] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 80,--

(aangifte: dossier blz. 48)

- in of omstreeks de periode van 4 januari 2007 tot en met 5 januari 2007 te

Woerden [slachtoffer 3] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 75,-- euro

(aangifte: dossier blz. 53)

hebbende hij, verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met

vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op het internet (op de site "www.marktplaats.nl") een of meer advertenties

geplaatst waarin een of meer mobiele telefoon(s) en/of een laptop en/of een

X-Box 360 Premium en/of een hoeveelheid gouden- en zilveren munten en/of een

of meer playstation(s) te koop werd(en) aangeboden en/of (vervolgens)

- met die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 11] en/of [slachtoffer 1] en/of

[benadeelde partij 5] en/of [benadeelde partij 4] en/of [slachtoffer 2] en/of [benadeelde partij 10] en/of [benadeelde partij 3]

en/of [slachtoffer 3] (via het/de e-mailadres(sen) "[e-mailadres 1] en/of

[e-mailadres 2]) een of meerma(a)l(en) contact onderhouden en/of

overleg gevoerd en/of informatie gegeven aan die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 6]

en/of [benadeelde partij 11] en/of [slachtoffer 1] en/of [benadeelde partij 5] en/of [benadeelde partij 4] en/of [slachtoffer 2]

en/of [benadeelde partij 10] en/of [benadeelde partij 3] en/of [slachtoffer 3] over de wijze van levering

van bovengenoemde goed(eren) en/of

- aan die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 11] en/of [slachtoffer 1] en/of [benadeelde partij 5]

en/of [benadeelde partij 4] en/of [slachtoffer 2] en/of [benadeelde partij 10] en/of [benadeelde partij 3] en/of

[slachtoffer 3] (via bovengenoemde e-mailadres(sen)) een bankrekeningnummer op naam

van [benadeelde partij 8] van de RABObank doorgegeven waarop het/de aankoopbedrag(en)

kon(den) worden gestort,

waardoor die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 11] en/of [slachtoffer 1] en/of

[benadeelde partij 5] en/of [benadeelde partij 4] en/of [slachtoffer 2] en/of [benadeelde partij 10] en/of [benadeelde partij 3] en/of

[slachtoffer 3] (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

en/

althans, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of

zou kunnen volgen, subsidiair, terzake dat

[naam onbekend persoon], althans een tot op dit moment onbekend gebleven persoon, in of

omstreeks na te noemen tijdvak(ken), in elk geval in of omstreeks de periode

van 26 december 2006 tot en met 27 maart 2007 in/op na te noemen plaats(en),

althans in het arrondissement Middelburg, in elk geval (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, na te noemen perso(o)n(en) heeft/hebben bewogen

tot de afgifte van na te noemen geldbedrag(en), althans van enig(e)

geldbedrag(en):

- in of omstreeks de periode van 9 januari 2007 tot en met 17 januari 2007 te

Raamsdonksveer [benadeelde partij 7] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 100,-- euro

(aangifte: dossier blz. 40)

en/of

- in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 9 januari 2007 te

Sittard [benadeelde partij 6] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 125,-- euro

(aangifte: dossier blz. 41)

en/of

- in of omstreeks de periode van 31 december 2006 tot en met 12 januari 2007

te Reuver [benadeelde partij 11] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 100,-- euro

(aangifte: dossier blz. 42)

en/of

- in of omstreeks de periode van 26 december 2006 tot en met 9 januari 2007 te

Tiel [slachtoffer 1] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 356,-- euro

(aangifte: dossier blz. 43)

- in of omstreeks de periode van 31 december 2006 tot en met 3 januari 2007 te

Eindhoven [benadeelde partij 5] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 1145,45

euro

(aangifte: dossier blz. 44)

en/of

in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 3 januari 2007 te

Capelle aan den IJssel [benadeelde partij 4] heeft/hebben bewogen tot afgifte van

150,-- euro

(aangifte: dossier blz. 45)

en/of

- in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 17 januari 2007 te

Amersfoort [slachtoffer 2] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 250,-- euro

(aangifte: dossier blz. 46)

en/of

- in of omstreeks de periode van 8 januari 2007 tot en met 27 maart 2007 te

Waddinxveen [benadeelde partij 10] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 320,-- euro

(aangifte: dossier blz. 47)

en/of

- in of omstreeks de periode van 3 januari 2007 tot en met 22 januari 2007 te

Wolvega [benadeelde partij 3] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 80,--

(aangifte: dossier blz. 48)

- in of omstreeks de periode van 4 januari 2007 tot en met 5 januari 2007 te

Woerden [slachtoffer 3] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 75,-- euro

(aangifte: dossier blz. 53)

hebbende die [naam onbekend persoon], althans die tot op dit moment onbekend gebleven

persoon en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven

oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid

- op het internet (op de site "www.marktplaats.nl") een of meer advertenties

geplaatst waarin een of meer mobiele telefoon(s) en/of een laptop en/of een

X-Box 360 Premium en/of een hoeveelheid gouden- en zilveren munten en/of een

of meer playstation(s) te koop werd(en) aangeboden en/of (vervolgens)

- met die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 11] en/of [slachtoffer 1] en/of

[benadeelde partij 5] en/of [benadeelde partij 4] en/of [slachtoffer 2] en/of [benadeelde partij 10] en/of [benadeelde partij 3]

en/of [slachtoffer 3] (via het/de e-mailadres(sen) "[e-mailadres 1] en/of

[e-mailadres 2]) een of meerma(a)l(en) contact onderhouden en/of

overleg gevoerd en/of informatie gegeven aan die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 6]

en/of [benadeelde partij 11] en/of [slachtoffer 1] en/of [benadeelde partij 5] en/of [benadeelde partij 4] en/of [slachtoffer 2]

en/of [benadeelde partij 10] en/of [benadeelde partij 3] en/of [slachtoffer 3] over de wijze van levering

van bovengenoemde goed(eren) en/of

- aan die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 11] en/of [slachtoffer 1] en/of [benadeelde partij 5]

en/of [benadeelde partij 4] en/of [slachtoffer 2] en/of [benadeelde partij 10] en/of [benadeelde partij 3] en/of Den

[slachtoffer 3] (via bovengenoemde e-mailadres(sen)) een bankrekeningnummer op naam

van [benadeelde partij 8] van de RABObank doorgegeven waarop het/de aankoopbedrag(en)

kon(den) worden gestort,

waardoor die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 11] en/of [slachtoffer 1] en/of

[benadeelde partij 5] en/of [benadeelde partij 4] en/of [slachtoffer 2] en/of [benadeelde partij 10] en/of [benadeelde partij 3] en/of

[slachtoffer 3] (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n),

bij en/of tot het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, toen

aldaar, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid,

middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door opzettelijk die [benadeelde partij 8] te

benaderen met het verzoek zijn (die [benadeelde partij 8]s) bankrekening ter beschikking te

stellen om bovengenoemde bedrag(en) daarop te laten storten;

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

en/

althans, voor zover voor al het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht

of zou kunnen volgen, meer subsidiair, terzake dat

in of omstreeks de periode van 26 december 2006 tot en met 27 maart 2007 te

Hengelo en/of te Apeldoorn en/of te Arnhem, in elk geval in Nederland,

meermalen, in elk geval eenmaal (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer

5000,-- euro) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft

overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden

krijgen van voornoemde geldbedrag(en) wist dat het (een) door oplichting, in

elk geval door misdrijf verkregen goed betrof;

art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks na te noemen tijdvak(ken), in elk geval in of omstreeks

de periode van 16 januari 2007 tot en met 14 februari 2007 in/op na te noemen

plaats(en), althans in het arrondissement Middelburg, in elk geval (elders) in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans

alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam

en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen

en/of door een samenweefsel van verdichtsels, na te noemen perso(o)n(en)

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van na te noemen geldbedrag(en), althans

van enig(e) geldbedrag(en):

- in of omstreeks de periode van 16 januari 2007 tot en met 18 januari 2007

te Nijmegen [slachtoffer 4] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 90,-- euro

(aangifte: dossier blz. 35)

en/of

- in of omstreeks de periode van 18 januari 2007 tot en met 19 januari 2007

te Bennekom [slachtoffer 5] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 200,-- euro

(aangifte: dossier blz. 36)

en/of

- in of omstreeks de periode van 24 januari 2007 tot en met 6 februari 2007

te Assen [slachtoffer 6] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 200,-- euro

(aangifte: dossier blz. 37)

en/of

- in of omstreeks de periode van 16 januari 2007 tot en met 23 januari 2007

te Beilen [slachtoffer 7] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 200,-- euro

(aangifte: dossier blz. 38)

- in of omstreeks de periode van 19 januari 2007 tot en met 14 februari 2007

te Etten-Leur [slachtoffer 8] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 210,--

euro

(aangifte: dossier blz. 39)

en/of

- in of omstreeks de periode van 17 januari 2007 tot en met 1 februari 2007

te Zeist [slachtoffer 9] heeft/hebben bewogen tot afgifte van

210,-- euro

(aangifte: dossier blz. 50)

en/of

- in of omstreeks de periode van 17 januari 2007 tot en met 29 januari 2007

te Rotterdam [slachtoffer 10] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 206,20 euro

(aangifte: dossier blz. 51)

hebbende hij, verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met

vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op het internet (op de site "www.marktplaats.nl") een of meer advertenties

geplaatst waarin een mobiele telefoon en/of een of meer (TomTom)

navigatiesyste(e)m(en) en/of een of meer (gouden) munten te koop werd(en)

aangeboden en/of (vervolgens)

- met die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of

[slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] (via het e-mailadres

"[e-mailadres 3]") een of meerma(a)l(en) contact onderhouden en/of

overleg gevoerd en/of informatie gegeven aan die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5]

en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10]

over de wijze van levering van bovengenoemde goed(eren) en/of

- aan die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] (via bovengenoemd e-mailadres) een

bankrekeningnummer op naam van [gebruikte naam] van de ABN-AMRObank doorgegeven

waarop het/de aankoopbedrag(en) kon(den) worden gestort,

waardoor die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of

[slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] (telkens) werd(en) bewogen tot

bovenomschreven afgifte(n);

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

en/

althans, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of

zou kunnen volgen, subsidiair, terzake dat

[naam onbekend persoon], althans een tot op dit moment onbekend gebleven persoon, in of

omstreeks na te noemen tijdvak(ken), in elk geval in of omstreeks de periode

van 16 januari 2007 tot en met 14 februari 2007 in/op na te noemen plaats(en),

althans in het arrondissement Middelburg, in elk geval (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, na te noemen perso(o)n(en) heeft/hebben bewogen

tot de afgifte van na te noemen geldbedrag(en), althans van enig(e)

geldbedrag(en):

- in of omstreeks de periode van 16 januari 2007 tot en met 18 januari 2007

te Nijmegen [slachtoffer 4] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 90,-- euro

(aangifte: dossier blz. 35)

en/of

- in of omstreeks de periode van 18 januari 2007 tot en met 19 januari 2007

te Bennekom [slachtoffer 5] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 200,-- euro

(aangifte: dossier blz. 36)

en/of

- in of omstreeks de periode van 24 januari 2007 tot en met 6 februari 2007

te Assen [slachtoffer 6] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 200,-- euro

(aangifte: dossier blz. 37)

en/of

- in of omstreeks de periode van 16 januari 2007 tot en met 23 januari 2007

te Beilen [slachtoffer 7] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 200,-- euro

(aangifte: dossier blz. 38)

- in of omstreeks de periode van 19 januari 2007 tot en met 14 februari 2007

te Etten-Leur [slachtoffer 8] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 210,--

euro

(aangifte: dossier blz. 39)

en/of

- in of omstreeks de periode van 17 januari 2007 tot en met 1 februari 2007

te Zeist [slachtoffer 9] heeft/hebben bewogen tot afgifte van

210,-- euro

(aangifte: dossier blz. 50)

en/of

- in of omstreeks de periode van 17 januari 2007 tot en met 29 januari 2007

te Rotterdam [slachtoffer 10] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 206,20 euro

(aangifte: dossier blz. 51)

hebbende die [naam onbekend persoon], althans die tot op dit moment onbekend gebleven

persoon en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven

oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid

- op het internet (op de site "www.marktplaats.nl") een of meer advertenties

geplaatst waarin een mobiele telefoon en/of een of meer (TomTom)

navigatiesyste(e)m(en) en/of een of meer (gouden) munten te koop werd(en)

aangeboden en/of (vervolgens)

- met die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of

[slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] (via het e-mailadres

"[e-mailadres 3]") een of meerma(a)l(en) contact onderhouden en/of

overleg gevoerd en/of informatie gegeven aan die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5]

en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10]

over de wijze van levering van bovengenoemde goed(eren) en/of

- aan die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of

[slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] (via bovengenoemd e-mailadres) een

bankrekeningnummer op naam van [gebruikte naam] van de ABN-AMRObank doorgegeven

waarop het/de aankoopbedrag(en) kon(den) worden gestort,

waardoor die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of

[slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] (telkens) werd(en) bewogen tot

bovenomschreven afgifte(n),

bij en/of tot het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, toen

aldaar, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid,

middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door opzettelijk die [gebruikte naam]

te benaderen met het verzoek haar (die [gebruikte naam]) bankrekening ter beschikking

te stellen om bovengenoemde bedrag(en) daarop te laten storten;

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

en/

althans, voor zover voor al het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht

of zou kunnen volgen, meer subsidiair, terzake dat

in of omstreeks de periode van 16 januari 2007 tot en met 14 februari 2007 te

Amstelveen en/of Rotterdam en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland,

meermalen, in elk geval eenmaal (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer

3600,-- euro) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft

overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden

krijgen van voornoemde geldbedrag(en) wist dat het (een) door oplichting, in

elk geval door misdrijf verkregen goed betrof;

art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij in of omstreeks na te noemen tijdvak(ken), in elk geval in of omstreeks

de periode van 31 oktober 2006 tot en met 11 november 2006 in/op na te noemen

plaats(en), althans in het arrondissement Middelburg, in elk geval (elders) in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans

alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam

en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen

en/of door een samenweefsel van verdichtsels, na te noemen perso(o)n(en)

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van na te noemen geldbedrag(en), althans

van enig(e) geldbedrag(en):

- in of omstreeks de periode van 31 oktober 2006 tot en met 11 november 2006

te Westervoort [slachtoffer 11] heeft/hebben bewogen tot afgifte van

3168.50 euro

(aangifte: dossier blz. 28)

en/of

- in of omstreeks de periode van 31 oktober 2006 tot en met 4 november 2006

te Wezep [slachtoffer 12] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 1100,-- euro

(aangifte: dossier blz. 34)

en/of

- in of omstreeks de periode van 3 november 2006 tot en met 5 november 2006

te Vessem [benadeelde partij 9] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 4180,--

euro

(aangifte: dossier blz. 52)

hebbende hij, verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met

vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op het internet (op de site "www.marktplaats.nl") een of meer advertenties

geplaatst waarin een of meer partij(en) (zilveren) munten te koop werd(en)

aangeboden en/of (vervolgens)

- met die [slachtoffer 11] en/of [benadeelde partij 8] en/of [benadeelde partij 9] (via het/de

e-mailadres(sen) "[e-mailadres 4]" en/of

"[e-mailadres 5]" en/of "[e-mailadres 6]") een of

meerma(a)l(en) contact onderhouden en/of

overleg gevoerd en/of informatie gegeven aan die [slachtoffer 11] en/of [benadeelde partij 8]

en/of [benadeelde partij 9] over de wijze van levering van bovengenoemde goed(eren)

en/of

- aan die [slachtoffer 11] en/of [benadeelde partij 8] en/of [benadeelde partij 9] (via bovengenoemd(e)

e-mailadres(sen)) een bankrekeningnummer op naam van [slachtoffer 13] van de

RABObank doorgegeven waarop het/de aankoopbedrag(en) kon(den) worden gestort,

waardoor die [slachtoffer 11] en/of [benadeelde partij 8] en/of [benadeelde partij 9] (telkens) werd(en)

bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

en/

althans, voor zover voor het vorenstaande onder 3 geen veroordeling mocht of

zou kunnen volgen, subsidiair, terzake dat

[naam onbekend persoon], althans een tot op dit moment onbekend gebleven persoon, in of

omstreeks na te noemen tijdvak(ken), in elk geval in of omstreeks de periode

van 31 oktober 2006 tot en met 11 november 2006 in/op na te noemen plaats(en),

althans in het arrondissement Middelburg, in elk geval (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, na te noemen perso(o)n(en) heeft/hebben bewogen

tot de afgifte van na te noemen geldbedrag(en), althans van enig(e)

geldbedrag(en):

- in of omstreeks de periode van 31 oktober 2006 tot en met 11 november 2006

te Westervoort [slachtoffer 11] heeft/hebben bewogen tot afgifte van

3168.50 euro

(aangifte: dossier blz. 28)

en/of

- in of omstreeks de periode van 31 oktober 2006 tot en met 4 november 2006

te Wezep [slachtoffer 12] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 1100,-- euro

(aangifte: dossier blz. 34)

en/of

en/of

- in of omstreeks de periode van 3 november 2006 tot en met 5 november 2006

te Vessem [benadeelde partij 9] heeft/hebben bewogen tot afgifte van 4180,--

euro

(aangifte: dossier blz. 52)

hebbende die [naam onbekend persoon], althans die tot op dit moment onbekend gebleven

persoon en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven

oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid

- op het internet (op de site "www.marktplaats.nl") een of meer advertenties

geplaatst waarin een of meer partij(en) (zilveren) munten te koop werd(en)

aangeboden en/of (vervolgens)

- met die [slachtoffer 11] en/of [benadeelde partij 8] en/of [benadeelde partij 9] (via het/de

e-mailadres(sen) "[e-mailadres 4]" en/of

"[e-mailadres 5]" en/of "[e-mailadres 6]") een of

meerma(a)l(en)l contact onderhouden en/of

overleg gevoerd en/of informatie gegeven aan die [slachtoffer 11] en/of [benadeelde partij 8]

en/of [benadeelde partij 9] over de wijze van levering van bovengenoemde goed(eren)

en/of

- aan die [slachtoffer 11] en/of [benadeelde partij 8] en/of [benadeelde partij 9] (via bovengenoemd(e)

e-mailadres(sen)) een bankrekeningnummer op naam van [slachtoffer 13] van de

RABObank doorgegeven waarop het/de aankoopbedrag(en) kon(den) worden gestort,

waardoor die [slachtoffer 11] en/of [benadeelde partij 8] en/of [benadeelde partij 9] (telkens) werd(en)

bewogen tot bovenomschreven afgifte(n),

bij en/of tot het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, toen

aldaar, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid,

middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door opzettelijk die [slachtoffer 13]

te benaderen met het verzoek zijn (die [slachtoffer 13]) bankrekening ter beschikking

te stellen om bovengenoemde bedrag(en) daarop te laten storten;

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

en/

althans, voor zover voor al het vorenstaande onder 3 geen veroordeling mocht

of zou kunnen volgen, meer subsidiair, terzake dat

in of omstreeks de periode van 31 oktober 2006 tot en met 11 november 2006 te

Berkel en Roderijs en/of Goes en/of Middelburg, in elk geval in Nederland,

meermalen, in elk geval eenmaal (een) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer

9000,-- euro) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft

overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden

krijgen van voornoemde geldbedrag(en) wist dat het (een) door oplichting, in

elk geval door misdrijf verkregen goed betrof;

art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair en 3 primair tenlastegelegde heeft begaan met dien verstande dat:

1 primair

hij in na te noemen tijdvak in na te noemen

plaatsen, telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen telkens door een samenweefsel van verdichtsels, na te noemen personen

heeft bewogen tot de afgifte van na te noemen geldbedragen:

- in de periode van 9 januari 2007 tot en met 17 januari 2007 te Raamsdonksveer [benadeelde partij 7] heeft bewogen tot afgifte van 100,-- euro

en

- in de periode van 1 januari 2007 tot en met 9 januari 2007 te

Sittard [benadeelde partij 6] heeft bewogen tot afgifte van 125,-- euro

en/of

- in de periode van 31 december 2006 tot en met 12 januari 2007

te Reuver [benadeelde partij 11] heeft tot afgifte van 100,-- euro

en

- in de periode van 26 december 2006 tot en met 9 januari 2007 te

Tiel [slachtoffer 1] heeft bewogen tot afgifte van 356,-- euro

- in van 31 december 2006 tot en met 3 januari 2007 te

Eindhoven [benadeelde partij 5] heeft bewogen tot afgifte van 1145,45

euro

en

- in de periode van 1 januari 2007 tot en met 3 januari 2007 te

Capelle aan den IJssel [benadeelde partij 4] heeft bewogen tot afgifte van

150,-- euro

en

- in de periode van 1 januari 2007 tot en met 17 januari 2007 te

Amersfoort [slachtoffer 2] heeft bewogen tot afgifte van 250,-- euro

en

- in de periode van 8 januari 2007 tot en met 27 maart 2007 te

Waddinxveen [benadeelde partij 10] heeft bewogen tot afgifte van 320,-- euro

en

- in de periode van 3 januari 2007 tot en met 22 januari 2007 te

Wolvega [benadeelde partij 3] heeft bewogen tot afgifte van 80,--

- in de periode van 4 januari 2007 tot en met 5 januari 2007 te

Woerden [slachtoffer 3] heeft bewogen tot afgifte van 75,-- euro

hebbende hij, verdachte toen aldaar telkens met

vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op het internet (op de site "www.marktplaats.nl") advertenties

geplaatst waarin mobiele telefoons en een laptop en een

X-Box 360 Premium eneen hoeveelheid gouden- en zilveren munten en playstations te koop werden aangeboden en vervolgens

- met die [benadeelde partij 7] en [benadeelde partij 6] en [benadeelde partij 11] en [slachtoffer 1] en

[benadeelde partij 5] en [benadeelde partij 4] en [slachtoffer 2] en [benadeelde partij 10] en [benadeelde partij 3]

en [slachtoffer 3] (via de e-mailadres(sen) "[e-mailadres 1] en

[e-mailadres 2]) contact onderhouden en

overleg gevoerd en informatie gegeven aan die [benadeelde partij 7] en [benadeelde partij 6]

en [benadeelde partij 11] en [slachtoffer 1] en [benadeelde partij 5] en [benadeelde partij 4] en [slachtoffer 2]

en [benadeelde partij 10] en [benadeelde partij 3] en [slachtoffer 3] over de wijze van levering

van bovengenoemde goederen en

- aan die [benadeelde partij 7] en[benadeelde partij 6] en [benadeelde partij 11] en [slachtoffer 1] en [benadeelde partij 5]

en [benadeelde partij 4] en [slachtoffer 2] en [benadeelde partij 10] en [benadeelde partij 3] en

[slachtoffer 3] (via bovengenoemde e-mailadressen) een bankrekeningnummer op naam

van [gebruikte naam] van de RABObank doorgegeven waarop de aankoopbedragen

konden worden gestort,

waardoor die [benadeelde partij 7] en [benadeelde partij 6] en [benadeelde partij 11] en [slachtoffer 1] en

[benadeelde partij 5] en [benadeelde partij 4] en [slachtoffer 2] en [benadeelde partij 10] en [benadeelde partij 3] en

[slachtoffer 3] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgiften;

2 primair.

hij in na te noemen tijdvakken, in na te noemen

plaatsen, telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen telkens door een samenweefsel van verdichtsels, na te noemen personen heeft bewogen tot de afgifte van na te noemen geldbedragen:

- in de periode van 16 januari 2007 tot en met 18 januari 2007

te Nijmegen [slachtoffer 4] heeft bewogen tot afgifte van 90,-- euro

en

- in de periode van 18 januari 2007 tot en met 19 januari 2007

te Bennekom [slachtoffer 5] heeft bewogen tot afgifte van 200,-- euro

en

- in de periode van 24 januari 2007 tot en met 6 februari 2007

te Assen [slachtoffer 6] heeft bewogen tot afgifte van 200,-- euro

en

- in de periode van 16 januari 2007 tot en met 23 januari 2007

te Beilen [slachtoffer 7] heeft bewogen tot afgifte van 200,-- euro

- in de periode van 19 januari 2007 tot en met 14 februari 2007

te Etten-Leur [slachtoffer 8] heeft bewogen tot afgifte van 210,--

euro

en

- in de periode van 17 januari 2007 tot en met 1 februari 2007

te Zeist [slachtoffer 9] heeft bewogen tot afgifte van

210,-- euro

en

- in de periode van 17 januari 2007 tot en met 29 januari 2007

te Rotterdam [slachtoffer 10] heeft bewogen tot afgifte van 206,20 euro

hebbende hij, verdachte toen aldaar telkens met

vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op het internet (op de site "www.marktplaats.nl") advertenties

geplaatst waarin een mobiele telefoon en(TomTom)

navigatiesystemen en gouden munten te koop werden

aangeboden en (vervolgens)

- met die [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] en

[slachtoffer 8] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] (via het e-mailadres

"[e-mailadres 3]") contact onderhouden en/of

overleg gevoerd en/of informatie gegeven aan die [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5]

en [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 8] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10]

over de wijze van levering van bovengenoemde goederen en

- aan die [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 8]

en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] (via bovengenoemd e-mailadres) een

bankrekeningnummer op naam van [gebruikte naam] van de ABN-AMRObank doorgegeven

waarop de aankoopbedragen konden worden gestort,

waardoor die [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] en

[slachtoffer 8] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] telkens werden bewogen tot

bovenomschreven afgiften;

3 primair

hij in na te noemen tijdvakken, in na te noemen

plaatsen telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen telkens door een samenweefsel van verdichtsels, na te noemen personen

heeft bewogen tot de afgifte van na te noemen geldbedragen:

- in de periode van 31 oktober 2006 tot en met 11 november 2006

te Westervoort [slachtoffer 11] heeft bewogen tot afgifte van

3168.50 euro

en

- in de periode van 31 oktober 2006 tot en met 4 november 2006

te Wezep [slachtoffer 12] heeft bewogen tot afgifte van 1100,-- euro

en

- in de periode van 3 november 2006 tot en met 5 november 2006

te Vessem [benadeelde partij 9] heeft bewogen tot afgifte van 4180,--

euro

hebbende hij, verdachte toen aldaar telkens met

vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op het internet (op de site "www.marktplaats.nl") advertenties

geplaatst waarin partijen zilveren munten te koop werden

aangeboden en vervolgens

- met die [slachtoffer 11] en [benadeelde partij 8] en [benadeelde partij 9] (via de

e-mailadressen "[e-mailadres 4]" en/of

"[e-mailadres 5]" en/of "[e-mailadres 6]") een of

contact onderhouden en/of

overleg gevoerd en/of informatie gegeven aan die [slachtoffer 11] en [benadeelde partij 8]

en [benadeelde partij 9] over de wijze van levering van bovengenoemde goed(eren)

en

- aan die [slachtoffer 11] en [benadeelde partij 8] en [benadeelde partij 9] (via bovengenoemd(e)

e-mailadressen) een bankrekeningnummer op naam van [gebruikte naam] van de

RABObank doorgegeven waarop de aankoopbedragen konden worden gestort,

waardoor die [slachtoffer 11] en [benadeelde partij 8] en [benadeelde partij 9] telkens werden

bewogen tot bovenomschreven afgiften

Hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hier bewezen is verklaard, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Bewijsoverweging

Behalve uit de verklaringen van verdachte bij de politie en op de terechtzitting is van het bestaan van [onbekende persoon] uit de stukken niet gebleken. De verklaringen van verdachte zijn op geen enkele manier verifieerbaar gebleken.

Zo heeft verdachte een beschrijving gegeven van [onbekende persoon], die niet heeft kunnen leiden tot diens opsporing. Concrete gegevens als woon- of verblijfplaats, (e-mail)adres of telefoonnummer ontbreken. Verdachte heeft verklaard dat hij enkel telefonisch of via sms-berichten contact heeft onderhouden met [onbekende persoon], maar dat hij niet meer beschikt over diens telefoonnummer omdat hij een nieuwe telefoon heeft aangeschaft. Het opvragen van communicatiegegevens bij de desbetreffende providers is daardoor niet meer mogelijk geweest.

Ook de verklaringen van verdachte met betrekking tot de vermeende bedreigingen door deze [onbekende persoon] acht de rechtbank twijfelachtig omdat deze verklaringen niet met elkaar overeenstemmen. Bij de politie heeft verdachte op 13 september 2007 verklaard dat [onbekende persoon] hem een mes op de keel heeft gezet, terwijl hij op 20 september 2007 ook heeft verklaard dat [onbekende persoon] een gevaarlijke vent was die altijd een pistool op zak droeg. Op de terechtzitting heeft verdachte echter verklaard dat [onbekende persoon] hem op de dag van de bedreiging met het mes, ook het pistool tegen zijn hoofd heeft gezet. Verdachte heeft deze bedreigingen, die toch op vrijwel iedereen een onuitwisbare indruk zouden hebben achtergelaten, terloops genoemd en heeft daarvan ook destijds geen aangifte gedaan.

Daarnaast hebben de door verdachte geronselde bankrekeninghouders alle drie verklaard dat zij niet hebben vernomen of gemerkt dat verdachte samenwerkte met een ander. Zij hebben alleen met verdachte te maken gehad. Bankrekeninghouder [naam]] heeft verklaard dat verdachte zich eerst via mail en later bij het ophalen van het geld heeft voorgedaan als [alias 1], en dat [benadeelde partij 8] pas na afloop van het contact de werkelijke naam van verdachte, [verdachte], te weten is gekomen.

De verklaring van verdachte met betrekking tot het mededaderschap van [naam onbekend persoon], [varianten op naam] of een andere persoon moet als ongeloofwaardig worden beschouwd.

De rechtbank overweegt dat de door verdachte aan [naam onbekend persoon] toegedichte handelingen, zoals het aanmaken van emailadressen, het voeren van emailverkeer en het sluiten van koopovereenkomsten, moeten worden gezien als handelingen door verdachte zelf gepleegd.

Bewijsvoering

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist met de bewijsmiddelen, dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit vonnis zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het onder 1 primair, 2 primair en 3 primair bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op.

1 primair Oplichting, meermalen gepleegd

2 primair Oplichting, meermalen gepleegd

3 primair Oplichting, meermalen gepleegd

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Motivering van de op te leggen sanctie

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met het volgende:

- de ernst van de feiten en de omstandigheden, waaronder deze zijn begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Voor wat betreft de ernst van de feiten en de omstandigheden, waaronder deze zijn begaan, heeft de rechtbank in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft gedurende ongeveer vijf maanden veelvuldig misbruik gemaakt van het vertrouwen van aspirant-kopers, die via de aankoop- en verkoopsite Marktplaats.nl op internet gereageerd hebben op advertenties, dan wel zelf kenbaar hebben gemaakt goederen te willen kopen. Verdachte heeft goederen, zoals gsm-telefoons, spelcomputers en munten aangeboden, waarop door aspirant-kopers werd gereageerd. Verdachte heeft zich voorgedaan als een bonafide verkoper, terwijl hij van tevoren wist dat hij die goederen niet zou leveren.

Verdachte stuurde e-mails waarin hij onder meer stelde het te verkopen goed te hebben gekregen bij het aangaan van een abonnement, zodat de aspirant-kopers dachten voor relatief weinig geld een zo goed als nieuw product te kunnen verwerven.

Wanneer de kopers het aankoopbedrag op een door verdachte opgegeven rekeningnummer hadden overgemaakt, stuurde hij, overeenkomstig zijn voornemen, het gekochte goed niet naar de kopers op. Hij liet daarna niets meer van zich horen en ging over tot het misleiden van nieuwe slachtoffers. Het gaat in totaal om 20 bewezenverklaarde feiten, waarvan de aangevers allen door verdachte financieel zijn benadeeld.

De financiële schade is nog relatief beperkt gebleven, daar de door verdachte aan zijn slachtoffers ontstolen bedragen waarden betreffen tussen € 75,00 en € 250,--, met enkele uitschieters tot een maximum van € 4.180,--, zodat het totaal ruim € 12.000,-- beloopt.

De rechtbank acht dit ergerlijke feiten, die niet alleen materiële schade, ergernis en ongemak hebben veroorzaakt, maar ook het vertrouwen van mensen in het handelsverkeer via internet hebben geschaad.

Voor wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op:

- het op naam van de verdachte staand uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister d.d. 20 maart 2008;

- het over de verdachte uitgebrachte vroeghulprapport d.d. 13 september 2007 van de Stichting Reclassering Nederland, Ressort Den Haag, unit Middelburg;

- het over de verdachte uitgebrachte voorlichtingsrapport d.d. 19 februari 2008 van de Stichting Reclassering Nederland, Ressort Den Haag, unit Middelburg.

Verdachte was ten tijde van het begaan van de feiten nèt 18 jaar oud. De rechtbank houdt daar rekening mee in zijn voordeel.

In zijn nadeel werkt echter dat hij al twee keer eerder terzake van vermogensdelicten, waaronder oplichting, is veroordeeld en dat hij de thans bewezenverklaarde feiten uiterst geraffineerd heeft gepleegd. Daarbij weegt de rechtbank mee dat verdachte geen openheid van zaken heeft gegeven.

Op grond van het bovenstaande acht de rechtbank een gedeeltelijk onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting aansluiting gezocht bij soortgelijke zaken en is daarbij op een lagere straf uitgekomen dan door de officier van justitie is geëist.

Vorderingen benadeelde partijen

De navolgende personen hebben zich als benadeelde partij gevoegd in het geding over deze strafzaak en hebben een vordering ingediend tot vergoeding van geleden schade:

met betrekking tot feit 1 primair

[benadeelde partij 7] tot een bedrag van € 100,--

[benadeelde partij 6] tot een bedrag van € 125,--

[benadeelde partij 11] tot een bedrag van € 106,--

[benadeelde partij 5] tot een bedrag van € 1.145,45

[benadeelde partij 4] tot een bedrag van € 150,--

[benadeelde partij 3] tot een bedrag van € 80,--

[benadeelde partij 2] tot een bedrag van € 250,--

[benadeelde partij 10] tot een bedrag van € 306,60

[benadeelde partij 1] tot een bedrag van € 75,--

met betrekking tot feit 3 primair

[slachtoffer 12] tot een bedrag van € 1108,72

[benadeelde partij 9] tot een bedrag van € 4.280,--

[[slachtoffer 13] tot een bedrag van € 9.969,83

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat de vorderingen van de benadeelde partijen voor zover deze betrekking hebben op de feiten 1 en 3 niet-ontvankelijk moeten worden verklaard omdat de schade niet door zijn cliënt, maar door [onbekende persoon], is veroorzaakt. Cliënt haalde alleen het geld op en aldus ontbreekt het rechtstreekse verband.

Daarbij heeft de raadsman in het bijzonder aangevoerd ten aanzien van de benadeelde partij [benadeelde partij 10], dat deze ter onderbouwing stukken van de zorgverzekering heeft overgelegd, dat [benadeelde partij 9] al een executoriale titel heeft jegens [slachtoffer 13], en dat [benadeelde partij 1] niet op de dagvaarding is vermeld.

De rechtbank verwijst ten aanzien van de persoon [onbekende persoon] naar de bewezenverklaring en overweegt dat de hoogte van de vorderingen grotendeels overeenkomen met de in de bewezenverklaring opgenomen bedragen. Op basis van de daaraan ten grondslag liggende bewijsmiddelen is komen vast te staan dat de benadeelde partijen tot de in hun vordering genoemde bedragen schade hebben geleden.

Ten aanzien van de volgende benadeelde partijen overweegt de rechtbank in het bijzonder:

- De benadeelde partij [benadeelde partij 4] heeft gesteld een schade van € 150,00 te hebben geleden, terwijl uit de dossierstukken blijkt dat hij € 136,00 heeft overgemaakt naar bankrekeningnummer [bankrek.nr.].

De rechtbank overweegt dat benadeelde door het bewezenverklaarde feit benadeeld is voor

€ 136,00 en zal de vordering tot dat bedrag toewijzen en voor het overige niet-ontvankelijk verklaren.

- De benadeelde partij [benadeelde partij 10] heeft ter onderbouwing van de vordering stukken toegevoegd die niet bijdragen aan het bewijs dat hij die schade heeft geleden.

De rechtbank overweegt dat uit de dossierstukken blijkt dat de benadeelde € 320,00 heeft overgemaakt naar bankrekeningnummer [bankrek.nr] en zij zal niet dat gehele bedrag toewijzen omdat dit bedrag niet wordt geclaimd maar wel het gevorderde bedrag van

€ 306,60 toewijzen.

- De benadeelde partij [benadeelde partij 8] heeft € 1108,72 gevorderd, waarvan blijkens de dossierstukken € 1100,00 door de benadeelde partij is overgemaakt naar bankrekeningnummer [bankrek.nr]. De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen en voor het overige, portokosten en reiskosten, zal zij de vordering niet-ontvankelijk verklaren omdat het rechtstreekse verband ontbreekt.

- De benadeelde partij [benadeelde partij 9] heeft € 4.280,00 gevorderd, waarvan € 100,00 wegens kosten voor rechtsbijstand.

De rechtbank overweegt dat uit de dossierstukken blijkt dat € 4.180,00 is overgemaakt naar bankrekeningnummer [bankrek.nr]. Zij zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

- De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 13] moet niet-ontvankelijk worden verklaard omdat het rechtstreekse verband ontbreekt.

Naar het oordeel van de rechtbank hebben de overige genoemde benadeelde partijen aangetoond dat de gestelde schade is geleden en dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van het ten laste van de verdachte onder 1 primair en 3 primair bewezenverklaarde.

De vorderingen van de benadeelde partijen zullen derhalve worden toegewezen.

Ten aanzien van alle benadeelde partijen geld dat verdachte wordt veroordeeld in de kosten tot op heden begroot op nihil. Alleen ten aanzien van de benadeelde partij [benadeelde partij 9] geldt dat de kosten op € 100,-- zijn begroot wegens kosten voor rechtsbijstand.

met betrekking tot niet-tenlastegelegde feiten

[benadeelde partij 12] tot een bedrag van € 1.470,--

[benadeelde partij 13] tot een bedrag van € 98,35

[benadeelde partij 14] tot een bedrag van € 1.00),--

[benadeelde partij 15] tot een bedrag van € 997,27, en

[benadeelde partij 16] tot een bedrag van € 8.527.86.

De rechtbank overweegt dat de benadeelde partijen formeel niet kunnen worden ontvangen in hun vordering tot schadevergoeding omdat de betreffende feiten niet zijn tenlastegelegd.

De benadeelde partijen kunnen hun vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Schadevergoedingsmaatregel

Nu vast staat dat de verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door de strafbare feiten onder 1 primair en 3 primair is toegebracht, zal de rechtbank aan de verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van de navolgende bedragen ten behoeve van het telkens daarbij genoemde slachtoffer:

Met betrekking tot feit 1 primair

[benadeelde partij 7], wonende [adres benadeelde partij 7],

een bedrag van € 100,--, subsidiair 2 dagen vervangende hechtenis;

[benadeelde partij 6], wonende [adres benadeelde partij 6],

een bedrag van € 125,--, subsidiair 2 dagen vervangende hechtenis;

[benadeelde partij 11], wonende [adres]

een bedrag van € 106,--, subsidiair 2 dagen vervangende hechtenis;

[benadeelde partij 5], wonende [adres]

een bedrag van € 1.145,45, subsidiair 22 dagen vervangende hechtenis;

[benadeelde partij 4], wonende [adres]

een bedrag van € 136,--, subsidiair 2 dagen vervangende hechtenis;

[benadeelde partij 3], wonende [adres]

een bedrag van € 80,--, subsidiair 1 dag vervangende hechtenis;

[benadeelde partij 2] (gemachtigde [gemachtigde benadeelde partij 2]), [adres]

een bedrag van € 250,--, subsidiair 5 dagen vervangende hechtenis;

[benadeelde partij 10], wonende [adres]

een bedrag van € 306,60, subsidiair 6 dagen vervangende hechtenis;

[benadeelde partij 1] (gemachtigde [slachtoffer 3]), [adres] een bedrag van € 75,--, subsidiair 1 dag vervangende hechtenis;

Met betrekking tot feit 3 primair

[slachtoffer 12], [adres]

een bedrag van € 1100,--, subsidiair 22 dagen vervangende hechtenis;

[benadeelde partij 9], [adres]

een bedrag van € 4.180,--, subsidiair 50 dagen vervangende hechtenis.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 24c, 36f, 57 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

DE BESLISSING

De rechtbank beslist als volgt.

Zij verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair en 3 primair tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven heeft begaan.

Zij verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders ten laste is gelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Zij bepaalt dat het onder 1 primair, 2 primair en 3 primair bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Zij verklaart de verdachte te dier zake strafbaar.

Zij veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 (vijftien) maanden.

Zij bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 5 (vijf) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij later anders mocht worden gelast.

Zij stelt daarbij een proeftijd vast van twee jaren.

Zij bepaalt dat de tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.

Zij beveelt dat de tijd die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht bij de uitvoering van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Zij verklaart de benadeelde partijen:

[slachtoffer 13] [adres],

[benadeelde partij 12], [adres],

[benadeelde partij 13], [adres],

[benadeelde partij 14], [adres],

[benadeelde partij 15], [adres], en

[benadeelde partij 16], t.a.v. Gerechtsdeurwaarderskantoor Zeeland, Dam 2 te 4331 GJ Middelburg,

niet ontvankelijk in hun vorderingen en bepaalt dat de benadeelde partijen deze slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen.

Zij wijst toe de vordering van de hieronder –telkens- te noemen benadeelde partij –telkens- tot het daarbij vermelde bedrag en veroordeelt verdachte -telkens- om tegen bewijs van kwijting dat bedrag aan de benadeelde partij te betalen.

Zij veroordeelt verdachte –telkens- tevens in de kosten van het geding, door de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Ten aanzien van de benadeelde partij [benadeelde partij 9] is deze begroot op € 100,-- wegens kosten voor rechtsbijstand:

[benadeelde partij 7], wonende [adres benadeelde partij 7]: € 100,--

[benadeelde partij 6], wonende [adres benadeelde partij 6]: € 125,--

[benadeelde partij 11], wonende [adres]: € 106,--

[benadeelde partij 5], wonende [adres]: € 1.145,45

[benadeelde partij 4], wonende [adres]: € 136,--

[benadeelde partij 3], wonende [adres]: € 80,--

[benadeelde partij 2] (gemachtigde [gemachtigde benadeelde partij 2]), [adres]: € 250,--

[benadeelde partij 10], wonende [adres]: € 306,60

[benadeelde partij 1] (gemachtigde [slachtoffer 3]), [adres]: € 75,--

[slachtoffer 12], [adres]: € 1100,--

[benadeelde partij 9], [adres]: € 4.180,--.

Zij legt aan de verdachte –telkens- de verplichting op tot betaling aan de Staat van de –telkens- navolgende bedragen ten behoeve van de slachtoffers, bij gebreke van betaling en verhaal –telkens- te vervangen door het daarbij genoemde aantal dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Met betrekking tot feit 1 primair

[benadeelde partij 7], wonende [adres benadeelde partij 7]:

€ 100,-- / 2 dagen;

[benadeelde partij 6], wonende [adres benadeelde partij 6]:

€ 125,-- / 2 dagen;

[benadeelde partij 11], wonende [adres]

€ 106,-- / 2 dagen;

[benadeelde partij 5], wonende [adres]

€ 1.145,45 / 22 dagen;

[benadeelde partij 4], wonende [adres]

€ 136,-- / 2 dagen;

[benadeelde partij 3], wonende [adres]

€ 80,-- / 1 dag;

[benadeelde partij 2] (gemachtigde [gemachtigde benadeelde partij 2]), [adres]

€ 250,-- / 5 dagen;

[benadeelde partij 10], wonende [adres]

€ 306,60 / 6 dagen;

[benadeelde partij 1] (gemachtigde [slachtoffer 3]), [adres]

€ 75,-- / 1 dag;

Met betrekking tot feit 3 primair

[slachtoffer 12], [adres]

€ 1100,-- / 22 dagen;

[benadeelde partij 9], [adres]

€ 4.180,-- / 50 dagen.

Zij bepaalt daarbij dat –telkens- voldoening aan de verplichting tot betaling aan de Staat van het bepaalde bedrag ten behoeve van de benadeelde partij de veroordeling tot betaling aan de benadeelde partij tot dat bedrag doet vervallen, alsmede dat –telkens- betaling van dat bedrag aan de benadeelde partij de verplichting tot betaling aan de Staat van dat bedrag doet vervallen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. F.C.J.E. Meeuwis, voorzitter, mrs. R.J.G. Lameijer en J.F.I. Sinack, rechters, in tegenwoordigheid van A.S. Heberlein-Guiran als griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 23 april 2008.

Mr. Sinack is buiten staat dit vonnis mede te tekenen.