Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2007:BK4489

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
07-03-2007
Datum publicatie
25-11-2009
Zaaknummer
51938 / HA ZA 06-142
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

benoeming deskundige in een aannemingszaak

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 51938 / HA ZA 06-142

Vonnis van 7 maart 2007

in de zaak van

[eiser in conventie, verweerder in reconventie],

wonende te [adres],

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

procureur mr. E.H.A. Schute,

tegen

1. de vennootschap onder firma

V.O.F. TEGELZETBEDRIJF [eiseres sub 1 in conventie, gedaagde sub 1 in conventie],

gevestigd te [adres],

2. [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 2 in reconventie],

wonende te [adres],

3. [gedaagde sub 3 in conventie, eiser sub 3 in reconventie],

wonende te [adres],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

procureur mr. M. Harte.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 25 oktober 2006

- de akte na tussenvonnis

- de antwoordakte.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. Bij vonnis van 25 oktober 2006 heeft de rechtbank partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de aan de te benoemen deskundige voor te leggen vragen. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft voorgesteld de volgende vragen aan de deskundige voor te leggen:

- Is het aan [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] krachtens twee schriftelijke aannemingsovereenkomsten d.d. 2 en 11 maart 2005 opgedragen werk volledig uitgevoerd? Zo niet, welke werkzaamheden zijn niet uitgevoerd? Wat zijn de kosten van uitvoering van die werkzaamheden?

- Vertoont het werk gebreken c.q. is er sprake van werk dat niet volgens overeenkomst, derhalve niet strak en/of niet volgens de eisen van goed vakmanschap is uitgevoerd, met vermelding van die onderdelen van het werk die niet volgens de overeenkomst zijn uitgevoerd c.q. is strijd met de eisen van goed vakmanschap?

- Wat zijn de kosten van herstel van de hierboven bedoelde gebreken?

- Welke gebreken zijn inmiddels hersteld; zijn de gemaakte kosten gebruikelijk en redelijk?

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft zich bij akte geconformeerd aan de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geformuleerde vragen. De rechtbank zal deze vragen derhalve aan de deskundige voorleggen.

3. De beslissing

De rechtbank

- bepaalt dat een deskundigenonderzoek door één deskundige zal worden uitgevoerd en verzoekt de deskundige de volgende vragen te beantwoorden:

1. Is het aan [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] krachtens twee schriftelijke aannemingsovereenkomsten d.d. 2 en 11 maart 2005 opgedragen werk volledig uitgevoerd? Zo niet, welke werkzaamheden zijn niet uitgevoerd? Wat zijn de kosten van uitvoering van die werkzaamheden?

2. Vertoont het werk gebreken c.q. is er sprake van werk dat niet volgens overeenkomst, derhalve niet strak en/of niet volgens de eisen van goed vakmanschap is uitgevoerd, met vermelding van die onderdelen van het werk die niet volgens de overeenkomst zijn uitgevoerd c.q. in strijd zijn met de eisen van goed vakmanschap?

3. Wat zijn de kosten van herstel van de hierboven bedoelde gebreken?

4. Welke gebreken zijn inmiddels hersteld; zijn de gemaakte kosten gebruikelijk en redelijk?

- benoemt tot deskundige: de heer J. Josiasse, Taxatie-en adviesbureau Geschiere-Josiasse, Penninghoeksingel 69, 4331 PT Middelburg, [nummer].

- verzoekt de deskundige een begroting van zijn kosten te maken en in te zenden aan de griffier van deze rechtbank;

- bepaalt dat in afwachting van een beslissing over de proceskosten door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] een door de rechtbank, op basis van de door de deskundige aan de griffier van deze rechtbank ingezonden begroting, te bepalen voorschot ter griffie dient te worden gedeponeerd en dat het onderzoek niet zal aanvangen voordat dit is geschied;

- bepaalt dat de procureur van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] zal zorgdragen voor spoedige toezending van (afschriften) van de processtukken aan de deskundigen;

- verzoekt de deskundige een schriftelijk rapport van zijn bevindingen ter griffie te deponeren, zo mogelijk binnen 10 weken na mededeling van de griffier dat het voorschot is ontvangen;

- verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 16 mei 2007 voor conclusie na deskundigenbericht aan de zijde van [eiser in conventie, verweerder in reconventie];

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 7 maart 2007.?