Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2007:BC7285

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
19-12-2007
Datum publicatie
20-03-2008
Zaaknummer
56070/HA ZA 07-45
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gedaagde in conventie, eiser in reconventie heeft een eigen bedrijf in (auto)bandenservice. Gedaagde in conventie heeft zijn middeling aangeboden bij de verkoop van autobanden van een man uit Duitsland via EBay. De levenspartner van eiseres in conventie, verweester in reconventie heeft hoerop geboden.

"(...)" Eiseres in conventie vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat tussen partijen een koopovereenkomst tot stand is gekomen ter zake de partij van 260.000 stuks autobanden zoals nader omschreven in de als productie 2 aan de dagvaarding overgelegde specificatie, zulks tegen een koopprijs van € 19.50 (incl. BTW) per stuk;

primair voor recht verklaart dat bedoelde koopovereenkomst met ingang van 16 oktober 2006 buitengerechtelijk ontbonden is en, subsidiair, deze overeenkomst te ontbindt;

bij provisioneel vonnis, althans bij interlocutoir vonnis gedaagde sub 1 veroordeelt om binnen twee dagen na betekening eiseres stukken te doen toekomen waaruit de door gedaagde sub 1 gerealiseerde winst met de aankoop en verkoop van de partij 260.000 autobanden blijkt, alles op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag;

gedaagden hoofdelijk – des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd – veroordeelt aan eiseres ten titel van schadevergoeding te betalen € 2.580.000,00 althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie zal vermen te behoren;

Alles met veroordeling van gedaagden in de kosten van het geding, met inbegrip van een bedrag van € 2.133,55 ter zake de kosten van de beslagen. "(...)"

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

56070HA ZA 07-4556070HA ZA 07-4519 december 2007

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 56070 / HA ZA 07-45

Vonnis van 19 december 2007

in de zaak van

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie],

wonende te Maastricht,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. C.J. IJdema,

advocaat mr. J.L.H. Holthuijsen te Maastricht,

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie],

wonende te Tholen,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procureur mr. C. Bosland.

Partijen zullen hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 11 april 2007;

het proces-verbaal van comparitie van 30 mei 2007;

de conclusie van antwoord in reconventie;

de conclusie van repliek in reconventie;

de conclusie van repliek in conventie en van dupliek in reconventie;

de conclusie van dupliek in conventie;

de akte uitlating en overlegging producties van de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie];

de antwoordakte uitlating en overlegging producties van de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie];

de antwoordakte uitlating en overlegging producties van de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie].

De feiten

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft een eigen bedrijf onder de naam [BRH]. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is de levenspartner van [levenspartner van eiseres in conventie]. [levenspartner van eiseres in conventie] drijft een onderneming in autobanden in Luxemburg onder de naam [TI]. In mei 2006 ontving [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] van een heer [R] uit Duitsland een aanbod voor een partij van 260.000 autobanden van verschillende maten en merken. Omdat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet beschikte over de benodigde middelen bood hij zijn middeling aan bij de verkoop van die autobanden. Bij verkoop zou [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] € 0,50 per autoband ontvangen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft de autobanden op 6 juli 2006 op eBay te koop aangeboden met projectnummer [nummer] voor een minimum biedprijs van € 19,50 per stuk. EBay is een online platvorm dat geregistreerde gebruikers in staat stelt on line zaken aan te bieden, te kopen en te verkopen. Registratie geschiedt door aanmelding on line. EBay hanteert algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van diensten die door eBay worden aangeboden. Aanvaarding van deze voorwaarden is voorwaarde voor het mogen gebruik maken van deze diensten en vindt plaats door het aanvinken van het daarvoor bestemde hokje. De voorwaarden zijn vastgelegd in de Gebruikersovereenkomst. Artikel 5.2. van de Gebruikersovereenkomst luidt:

(…) Als je als verkoper tenminste één bod op of boven je vermelde minimumprijs ontvangt… ben je verplicht de transactie te voltooien met de hoogste bieder na afloop van de veiling (…)

Op 18 juli 2006 ontvangt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een e-mail, verzonden via eBay namens haar lid [gebruikersnaam] met de volgende inhoud:

Geachte heer,

Wij zijn geïnteresseerd in 5000 stuks!

1000 st 16 inch

2000 st 17 inch

2000 st 18 inch

Graag ontvangen van U lijst, en hopen op een

snelle verwerking

mvg [voornaam] [levenspartner van gedaagde in conve[levenspartner van eiseres in convent[adres] Maastricht

e-mail: [emailadres]

Naar aanleiding van dit verzoek stuurt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een specificatie van de partij. Vervolgens ontvangt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] later op de dag weer een e-mail via eBay namens haar lid [gebruikersnaam], ondertekend door [levenspartner van gedaagde in conve[levenspartner van eiseres in conventie], met de volgende inhoud:

Hoi,

Morgen heb je mail… ik denk dat ik nog

meer dan 5000 stuk wil…mvg. [levenspartner van gedaagde in conve[levenspartner van eiseres in conventie]

De volgende dag ontvangt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wederom een e-mail van [levenspartner van gedaagde in conve[levenspartner van eiseres in conventie], thans via Hotmail, waarin hij aangeeft welke banden hij wil hebben, in totaal 12.000 stuks. Naar aanleiding van deze e-mail stuurt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op 20 juli 2006 de volgende brief:

Aan Dhr/Mevrouw/Directie

[Bedrijf TI]

[adres]

Maastricht

Geachte heer/Mevouw/Directie

Naar aanleiding van uw e-mail van 19 juli 2006 vraag ik u vriendelijk telefonisch contact met ons op te willen nemen.

In deze e-mail geeft u te kennen nog meer interesse te hebben voor de door u opgegeven banden (geen winterbanden).

Ik heb u in vorige e-mails al te kennen gegeven dat ik helaas niet aan uw verzoek kan voldoen omdat deze banden in optie liggen bij een andere klant.

Ik heb u beloofd wanneer ik weer een aanbod zou krijgen ik u als eerste op de hoogte zou brengen.

Daarna heb ik niets meer van u vernomen vandaar mijn schrijven.

De veiling eindigde op 19 juli 2006 om 18.42.05 uur. Op 19 juli 2006 om 18.10.54 uur brengt iemand onder de eBay gebruikersnaam “[gebruikersnaam]” een bod uit van € 19,50 per stuk. Daarna hebben geen hogere biedingen meer plaatsgevonden. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] stuurt vervolgens op 20 juli 2006 een e-mail aan [levenspartner van gedaagde in conve[levenspartner van eiseres in conventie] waarin hij mededeling doet van het feit dat de hele partij is verkocht. Op 4 september 2006 ontvangt hij tenslotte een e-mail van [levenspartner van eiseres in conventie] met de volgende inhoud:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir moechten Sie bitten, das Sie uns nicht mehr mit unsinnigen Preislisten uebberschuetten!!

Sind Sie zu teuer!!

Haben wir bezueglich der Ebaysache unseren Anwalt Moszkowicz erteilt eine Klege gegen Sie bei gericht durchzufuehren!!!

Mvg

M. [levenspartner van eiseres in conventie]

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft ter verzekering van haar vordering conservatoir beslag doen leggen op de aan gedaagden toebehorende onroerende zaak aan de [adres] te Tholen, op de aldaar aanwezige roerende goederen en onder de Postbank N.V., ING Bank N.V., ABN Amrobank N.V., SNS Bank N.V., Fortisbank (Nederland) N.V. en onder de Coöperatieve Rabobank Tholen U.A..

Het geschil

in conventie

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

voor recht verklaart dat tussen partijen een koopovereenkomst tot stand is gekomen ter zake de partij van 260.000 stuks autobanden zoals nader omschreven in de als productie 2 aan de dagvaarding overgelegde specificatie, zulks tegen een koopprijs van € 19.50 (incl. BTW) per stuk;

primair voor recht verklaart dat bedoelde koopovereenkomst met ingang van 16 oktober 2006 buitengerechtelijk ontbonden is en, subsidiair, deze overeenkomst te ontbindt;

bij provisioneel vonnis, althans bij interlocutoir vonnis gedaagde sub 1 veroordeelt om binnen twee dagen na betekening eiseres stukken te doen toekomen waaruit de door gedaagde sub 1 gerealiseerde winst met de aankoop en verkoop van de partij 260.000 autobanden blijkt, alles op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag;

gedaagden hoofdelijk – des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd – veroordeelt aan eiseres ten titel van schadevergoeding te betalen € 2.580.000,00 althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie zal vermen te behoren;

Alles met veroordeling van gedaagden in de kosten van het geding, met inbegrip van een bedrag van € 2.133,55 ter zake de kosten van de beslagen.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. In juli 2006 stuitten [levenspartner van eiseres in conventie] en zij op eBay.nl op een aanbieding van een partij van 260.000 autobanden in A-B kwaliteit van de merken Continental, Dunlop, Vredestein en Goodyear. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft haar op haar verzoek op 18 juli 2006 een specificatie van de partij toegezonden. Zij heeft op 19 juli 2006 onder de eBay gebruikersnaam “[gebruikersnaam]” om 18.10.54 een bod uitgebracht van € 19,50 per stuk. Daarna hebben geen hogere biedingen plaatsgevonden. Tussen partijen is daarmee een onvoorwaardelijke koopovereenkomst tot stand gekomen. Het te koop aanbieden van producten op eBay moet worden aangemerkt als het doen van een aanbod dat geldt tot het vooraf vaststaande tijdstip waarop de veiling eindigt. Gegadigden kunnen een bod doen en daarmee verplichten zij zich tot afname indien zij bij het einde van de veiling de hoogste bieder blijken te zijn. Artikel 5.2. van de gebruikersovereenkomst bepaalt dat indien een verkoper tenminste één bod op of boven de vermelde minimumprijs ontvangt hij verplicht is de transactie te voltooien met de hoogste bieder na afloop van de veiling. Bij e-mail van 20 juli 2006 heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verzocht tot levering over te gaan. De raadsman van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft bij brief van 6 oktober 2006 [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gesommeerd de autobanden te leveren bij gebreke waarvan hij de overeenkomst heeft ontbonden en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aansprakelijk heeft gesteld voor de schade. De door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] geleden schade bestaat uit de gederfde winst. Zij heeft de gederfde winst berekend op € 2.580.000,00. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en zijn echtgenote, gedaagde sub 2, zijn in gemeenschap van goederen gehuwd.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer. Hij betwist dat tussen partijen een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Hij verwijst naar de artikelen 4 en 5.2 van de Gebruikersovereenkomst die op de door eBay aangeboden diensten van toepassing is. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft met de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst ingestemd. Artikel 4 bepaalt dat de koper verplicht is de transactie te voltooien ingeval hij de hoogste bieder is en het bod door de verkoper is aanvaard. Er was geen sprake van wilsovereenstemming tussen partijen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] was niet gehouden de transactie te voltooien omdat de identiteit van de koper niet bekend was. Hij verwijst in dit verband naar artikel 5.2 onder c van de gebruikersovereenkomst. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] was op de hoogte van het feit dat de autobanden in optie waren gegeven. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] onderbouwt haar vordering in het geheel niet. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] betwist de hoogte van de schade.

in reconventie

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert - samengevat – opheffing van de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gelegde beslagen.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voert verweer. De beslagen onder de banken hebben geen doel getroffen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft bij de opheffing daarvan geen belang. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] kan geen opheffing van de beslagen vorderen op de enkele grond dat de vordering waarvoor beslag is gelegd wordt afgewezen (artikel 704 lid 2 Rv).

De beoordeling

In conventie

In dit geval hebben zowel [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] als [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] door het aanvinken van het desbetreffende hokje de toepasselijkheid van de Gebruikersovereenkomst aanvaard. Op zaken die niet in deze Gebruikersovereenkomst geregeld zijn, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Tussen partijen staat vast dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] 260.000 autobanden op de site te koop heeft aangeboden voor een bedrag van € 19.50 per stuk. De vraag die partijen verdeeld houdt is of het door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] uitgebrachte bod heeft geleid tot de door haar gestelde koopovereenkomst. Een koopovereenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Een aanbod kan worden herroepen tenzij het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod volgt.

Nu artikel 5.2. van de Gebruikersovereenkomst bepaalt dat indien de verkoper tenminste één bod op of boven de vermelde minimumprijs ontvangt, hij verplicht is de transactie te voltooien met de hoogste bieder na afloop van de veiling, dient het te koop aanbieden van 260.000 autobanden voor de prijs van € 19,50 naar het oordeel van de rechtbank te worden aangemerkt als een tot alle gebruikers van eBay gericht aanbod. Vervolgens komt de vraag aan de orde of het gaat om een herroepelijk aanbod danwel, om, zoals [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stelt, een aanbod dat geldt tot het vooraf vaststaande tijdstip waarop de veiling eindigt. De rechtbank stelt vast dat op eBay voor de koper en de verkoper verschillende regels gelden. Volgens artikel 4 van de Gebruikersovereenkomst is de koper gebonden wanneer hij aan het einde van de veiling het hoogste bod heeft uitgebracht en het bod door de verkoper is aanvaard. Volgens artikel 5.2 is de verkoper gebonden de transactie te voltooien met de hoogste bieder na afloop van de veiling. Dit laatste impliceert naar het oordeel van de rechtbank dat de verkoper bevoegd is zijn aanbod in te trekken zolang geen bieding heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van het plaatsen van het aanbod op eBay heeft [levenspartner van eiseres in conventie] op 18 juli 2006 per e-mail, verzonden door eBay namens haar lid [gebruikersnaam], gereageerd met een verzoek om nadere informatie. Volgens [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] haar bij e-mail van 18 juli 2006 de gevraagde specificatie toegezonden. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft gesteld dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] als productie 2 alleen de specificatie heeft overgelegd, maar niet de bijbehorende e-mail, waarin [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aan [levenspartner van eiseres in conventie] heeft medegedeeld dat twee andere partijen geïnteresseerd waren in de gehele partij, dat er een optie lag en dat de banden zo goed als verkocht waren. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is daar niet meer op teruggekomen, zodat de rechtbank ervan uitgaat dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet alleen heeft medegedeeld dat er nog twee anderen waren die interesse hadden voor de gehele partij, zoals [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft gesteld, maar ook dat er een optie lag. De rechtbank is van oordeel dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] daarmee zijn aanbod tegenover [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft ingetrokken. Weliswaar was de e-mail gericht aan [levenspartner van eiseres in conventie] en niet aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], maar naar het oordeel van de rechtbank dienen [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [levenspartner van eiseres in conventie] met elkaar te worden vereenzelvigd. Uit de eigen stellingen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] volgt immers dat zij niet alleen levenspartners waren maar ook in dit verband gezamenlijk optrokken. De rechtbank verwijst naar het feit dat [levenspartner van eiseres in conventie] gebruik maakte van de door eBay aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ter beschikking gestelde e-mailservice, naar de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ter gelegenheid van de comparitie van partijen afgelegde verklaring en het feit dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zelf heeft gesteld dat zij ’s avonds, vlak voor het einde van de eBay-veiling besloten hadden namens [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] op de partij te bieden in de hoop dat op die manier de hele partij van 260.000 bemachtigd zou kunnen worden. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] was bevoegd het aanbod in te trekken omdat op dat moment nog geen bieding had plaatsgevonden. Het door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de volgende dag uitgebrachte bod heeft derhalve niet het door haar beoogde effect gehad en tussen partijen is geen overeenkomst tot stand gekomen. Het enkele feit dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vervolgens verzuimd heeft de aanbieding van de site te verwijderen doet daar niet aan af. Dat brengt met zich dat de vorderingen dienen te worden afgewezen,

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

in reconventie

De rechtbank passeert de stelling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] geen opheffing van de gelegde beslagen kan vorderen op de enkele grond dat de vordering waarvoor de beslagen zijn gelegd is afgewezen, zolang tegen die afwijzing nog een rechtsmiddel openstaat. Op zich is juist dat de beslagen van rechtswege vervallen op het moment dat de vordering wordt afgewezen en de afwijzing in kracht van gewijsde is gegaan. Echter op grond van het bepaalde in artikel 705 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kunnen de beslagen worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ingeroepen recht is gebleken. De rechtbank is van oordeel dat zulks hier het geval is. De rechtbank zal de gelegde beslagen derhalve opheffen.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van het geding.

In conventie en in reconventie

Het petitum is als gevolg van de gebruikte lay-out ongelukkig geformuleerd. De rechtbank leest het petitum als volgt:

Dat het uw rechtbank behage bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

In conventie:

etc.

in reconventie:

etc.

De rechtbank zal het vonnis zowel in conventie met betrekking tot de proceskosten als in reconventie uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

De beslissing

De rechtbank

in conventie

wijst de vordering van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] af;

veroordeelt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gevallen en tot op heden begroot op € 12.358,50;

bepaalt, nu [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] met een toevoeging procedeert, dat die kostenbetaling dient te geschieden door voldoening

A. aan de griffier van deze rechtbank:

- wegens het in debet gestelde deel griffierecht € 1.006,00

- wegens procureurssalaris € 11.238,50

B. aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]:

- het voor rekening van die partij gekomen deel van het griffierecht ad € 114,00

verklaart het vonnis met betrekking tot de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

heft op de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ten laste van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gelegde beslagen:

op de onroerende zaak aan de [adres] te Tholen, kadastraal bekend gemeente Tholen, [kadastraalnummer]

op de roerende zaken dit zich op het voornoemde perceel bevinden;

onder de Postbank N.V. statutair gevestigd te (1014 BL) Amsterdam aan de Haarlemmerweg 506;

onder de ING Bank N.V. statutair gevestigd te (1081 KL) Amsterdam aan de Amstelveenseweg 500; -

onder de ABN AMRO N.V. statutair gevestigd te (1082 PP) Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 10;

onder de SNS Bank statutair gevestigd te (3521 BJ) Utrecht aan de Croeselaan 1;

onder de Fortis Bank N.V. statutair gevestigd te (3011 GB) Rotterdam aan de Blaak 555, tevens houdende te (4701 JT) Roosendaal aan de Molenstraat 50;

onder de Coöperatieve Rabobank Tholen U.A. statutair gevestigd te (4695 CE) Sint Maartensdijk, gemeente Tholen, aan de Markt 12;

veroordeelt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gevallen en tot op heden begroot op € 904,00;

bepaalt, nu [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] met een toevoeging procedeert, dat die kostenbetaling dient te geschieden door voldoening aan de griffier van deze rechtbank: wegens procureurssalaris € 904,00

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 19 december 2007.