Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2007:BB3268

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
04-09-2007
Datum publicatie
10-09-2007
Zaaknummer
56042 HA ZA 07-37
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

''(...)

4.1. Indien een cliënt van een advocaat weigerachtig is de declaraties van zijn advocaat te betalen zonder de omvang van het gedeclareerde bedrag te betwisten, is de gewone rechter bevoegd om van de daarop ingestelde vordering van de advocaat kennis te nemen, tenzij in die procedure blijkt dat de cliënt het gedeclareerde bedrag alsnog betwist.

Nu [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] de omvang van het gedeclareerde bedrag in dit incident alsnog heeft betwist, zal de rechtbank zich op de voet van artikel 32 Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken onbevoegd verklaren. De Raad van Toezicht voor de Orde van Advocaten is dan immers bij uitsluiting bevoegd om van de zaak kennis te nemen. Dat kan anders zijn indien het verweer

(...)''

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

56042HA ZA 07-3756042HA ZA 07-374 juli 2007

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 56042 / HA ZA 07-37

Vonnis in incident van 4 juli 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ADVOCATENKANTOOR BOOGAARD B.V.,

gevestigd te Middelburg,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

procureur mr. M.A.J. de Winter,

tegen

[gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident],

wonende te De Heen, gemeente Steenbergen,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiser in het incident,

procureur mr. C. Bosland.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding

de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid

de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident

de akte uitlating producties in het bevoegdheidsincident.

De feiten in het incident

2.1. Boogaard heeft in opdracht en voor rekening van [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] in de periode van december 2004 tot en met oktober 2006 werkzaamheden verricht, (onder meer) bestaande uit juridische diensten.

Boogaard heeft [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] facturen/creditdeclaraties gestuurd voor een

totaalbedrag van € 14.372,41. [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] heeft deze facturen, ondanks herhaalde sommaties, niet betaald.

Boogaard heeft in de algemene voorwaarden die zij gebruikt onder meer het

volgende beding opgenomen:

“Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de vennootschap en de cliënt voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Middelburg worden voorgelegd.”

3. Het geschil in het incident

[gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] vordert in het incident dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart.

[gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] stelt zich primair op het standpunt dat in deze zaak, ingevolge het bepaalde in artikel 32 Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken, de Raad van Toezicht voor de Orde van Advocaten van het arrondissement Middelburg bevoegd is, daar [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] de omvang van het gefactureerde bedrag betwist. De algemene voorwaarden die Boogaard gebruikt zijn tussen partijen niet van toepassing, omdat [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] deze nooit heeft ontvangen of er anderszins kennis van heeft kunnen nemen. Bovendien, al zouden deze van toepassing zijn, is het niet mogelijk bij algemene voorwaarden van artikel 32 Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken af te wijken.

3.2. Boogaard betwist in de eerste plaats dat zij disproportioneel heeft gedeclareerd, alsmede dat zij geen adequaat verweer heeft gevoerd in de door haar namens [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] gevoerde procedure. Zij stelt voorts dat alleen een voldoende gemotiveerde betwisting van de redelijkheid van de declaratieomvang tot onbevoegdheid van de rechtbank kan leiden. Van een gemotiveerde betwisting door [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] is in deze zaak geen sprake, nu hij de omvang van de gefactureerde bedragen niet eerder heeft betwist en zelfs heeft erkend.

[gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] probeert slechts de procedure te vertragen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing, zodat de rechtbank te Middelburg bevoegd is van deze zaak kennis te nemen.

4. De beoordeling in het incident

4.1. Indien een cliënt van een advocaat weigerachtig is de declaraties van zijn advocaat te betalen zonder de omvang van het gedeclareerde bedrag te betwisten, is de gewone rechter bevoegd om van de daarop ingestelde vordering van de advocaat kennis te nemen, tenzij in die procedure blijkt dat de cliënt het gedeclareerde bedrag alsnog betwist.

Nu [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] de omvang van het gedeclareerde bedrag in dit incident alsnog heeft betwist, zal de rechtbank zich op de voet van artikel 32 Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken onbevoegd verklaren. De Raad van Toezicht voor de Orde van Advocaten is dan immers bij uitsluiting bevoegd om van de zaak kennis te nemen. Dat kan anders zijn indien het verweer ten aanzien van de omvang van het gedeclareerde bedrag in de schaduw van andere verweren, die beter door de gewone rechter kunnen worden beoordeeld, staat, maar niet is gebleken dat die situatie zich hier voordoet. Het door [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] aangevoerde verweer betreffende de wijze waarop Boogaard haar werkzaamheden heeft verricht, kan immers in samenhang worden gezien met de hoogte van het gefactureerde bedrag en goed door de Raad van Toezicht worden beoordeeld. Dat [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] zijn stellingen (nog) slechts in beperkte mate heeft onderbouwd, kan hem in deze fase van de procedure niet worden tegengeworpen, nu [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] de exceptie van onbevoegdheid vóór alle weren in de hoofdzaak heeft opgeworpen. Van artikel 32 Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken kan niet bij overeenkomst worden afgeweken, zodat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden hier buiten beschouwing kan blijven.

4.2. [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] zal in de proceskosten worden veroordeeld, nu als niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken vaststaat dat [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] de omvang van het gedeclareerde bedrag niet eerder dan tijdens deze procedure heeft betwist. Het was voor Boogaard ten tijde van het doen uitbrengen van de dagvaarding dan ook niet kenbaar dat niet de rechtbank, maar de Raad van Toezicht in deze zaak bij uitsluiting bevoegd was.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident

5.1. wijst het gevorderde toe,

in de hoofdzaak

5.2. verklaart zich onbevoegd van deze zaak kennis te nemen,

in het incident en in de hoofdzaak

5.3. veroordeelt [gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident] in de proceskosten, aan de zijde van Boogaard tot op heden begroot op € 869,85.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.K. van der Lende-Mulder Smit en in het openbaar uitgesproken op 4 juli 2007.