Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2007:BB2853

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
25-07-2007
Datum publicatie
04-09-2007
Zaaknummer
55065 HA ZA 06-544
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

''(...)

3.2. Ter onderbouwing van zijn vordering heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gesteld dat de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen doordat Napoleonhoeve misbruik van omstandigheden heeft gemaakt en [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft bedreigd. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] stelt dat hij financiële problemen had. De overeenkomst was zeer nadelig omdat hij daardoor een ontbindingsvergoeding bij de kantonrechter misliep, alsmede een winst van € 18.000,- in verband met de verkoop van caravans. Volgens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] had Napoleonhoeve hem onder die omstandigheden van het ondertekenen van de overeenkomst moeten weerhouden. De bedreiging door Napoleonhoeve bestaat er volgens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in dat Napoleonhoeve heeft gedreigd zijn caravans te vernielen dan wel te verwijderen.

(...)''

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

zaaknummer / rolnummer: 55065 / HA ZA 06-544

Vonnis van 25 juli 2007

in de zaak van

[eiser in conventie, verweerder in reconventie],

wonende te Maldegem,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

procureur mr. C.L. de Koeijer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CAMPING NAPOLEONHOEVE B.V.,

gevestigd te Breskens,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. J. Wind.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 24 januari 2007,

de conclusie van antwoord in reconventie met productie

het proces-verbaal van comparitie van 17 april 2007.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten in conventie en reconventie

Napoleonhoeve exploiteert een camping te Breskens. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is op 18 januari 1988 in vaste dienst getreden bij Napoleonhoeve. Vanaf 1 januari 2004 is hij aldaar werkzaam geweest in de functie van assistent parkmanager. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is op 23 juni 2004 op staande voet ontslagen.

Op kosten van Napoleonhoeve heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] vanaf dat moment juridische bijstand gekregen van mr. Suijkerbuijk, kantoorgenoot van zijn huidige advocaat, mr. De Koeijer. Van de zijde van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is voorgesteld om over te gaan tot een pro-forma ontbindingsprocedure, welk voorstel door Napoleonhoeve is geaccepteerd. Partijen hebben op basis daarvan besloten een vaststellingsovereenkomst te sluiten, op te stellen door mr. Suijkerbuijk. Uiteindelijk is het ontslag op staande voet ingetrokken en is op 2 juli 2004, conform het concept van mr. Suijkerbuijk een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen op basis waarvan het dienstverband tussen partijen met ingang van 1 augustus 2004 is beëindigd.

Het geschil

in conventie

3.1. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] vordert bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Het beroep op de in de dagvaarding besproken vernietigingsgronden te aanvaarden;

Napoleonhoeve te veroordelen aan hem € 86.515,- te voldoen, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

Napoleonhoeve te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. Ter onderbouwing van zijn vordering heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gesteld dat de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen doordat Napoleonhoeve misbruik van omstandigheden heeft gemaakt en [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft bedreigd. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] stelt dat hij financiële problemen had. De overeenkomst was zeer nadelig omdat hij daardoor een ontbindingsvergoeding bij de kantonrechter misliep, alsmede een winst van € 18.000,- in verband met de verkoop van caravans. Volgens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] had Napoleonhoeve hem onder die omstandigheden van het ondertekenen van de overeenkomst moeten weerhouden. De bedreiging door Napoleonhoeve bestaat er volgens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in dat Napoleonhoeve heeft gedreigd zijn caravans te vernielen dan wel te verwijderen.

3.3. Daarnaast heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aangevoerd dat Napoleonhoeve heeft gehandeld in strijd met hetgeen van een goed werkgever mag worden verwacht. Het was ook vanaf 1 januari 2004 toegestaan een caravan met behoud van standplaats te verkopen. Voor zover dat niet het geval was, had Napoleonhoeve hem moeten waarschuwen. De door Napoleonhoeve gevolgde procedure jegens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is – gelet op zijn lange dienstverband en zijn leeftijd – disproportioneel.

3.4. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft gesteld schade te hebben geleden door de voornoemde handelwijze van Napoleonhoeve bestaande uit de misgelopen ontbindingsvergoeding ad €.68.515,- en de misgelopen winst als gevolg van de verkoop van de twee caravans ad €.18.000,-.

3.5. Napoleonhoeve stelt dat de vaststellingsovereenkomst door mr. Suijkerbuijk als advocaat van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is opgesteld en dat zij er vanuit gaat dat deze advocaat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] voldoende op de inhoud en de gevolgen van de overeenkomst heeft gewezen. Er kan dus geen sprake meer zijn van een wilsgebrek aan de kant van [eiser in conventie, verweerder in reconventie].

Ten aanzien van het gevorderde winstbedrag voor de twee caravans heeft Napoleonhoeve gesteld dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] hier geen recht op heeft omdat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet tot aan- en verkoop van de caravans had mogen overgaan. Volgens Napoleonhoeve is zij coulant geweest jegens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] door hem het bedrag te vergoeden wat hij er voor betaald had. Daarnaast heeft Napoleonhoeve gemotiveerd betwist misbruik van omstandigheden te hebben gemaakt dan wel [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te hebben bedreigd.

in reconventie

3.6. Napoleonhoeve vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot betaling van EUR 1.738,28. Daarnaast vordert zij veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie], eventueel van mr. C.L. de Koeijer, in de kosten van deze procedure.

3.7. Napoleonhoeve stelt dat onrechtmatig jegens haar is gehandeld. Zij zou nooit de declaratie van de advocaat van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] zou hebben voldaan als zij had geweten dat op de gemaakte afspraken zou worden teruggekomen door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en het kantoor van Lensen advocaten. Daarnaast heeft Napoleonhoeve met een beroep op een “eigen beursje” gesteld dat mr. de Koeijer een op voorhand kansloze procedure is gestart waardoor zij nodeloos op kosten is gejaagd.

3.8. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft gesteld dat niet duidelijk is wie onrechtmatig zou hebben gehandeld en welke feiten aan het onrechtmatig handelen ten grondslag liggen, zodat de vordering in reconventie dient te worden afgewezen. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft gemotiveerd gesteld dat een beroep op een “eigen beursje” in de zin van artikel 245 Rv, dient te worden afgewezen.

4. De beoordeling in conventie en reconventie

4.1. De rechtbank verwerpt het beroep dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] doet op vernietigingsgronden. Hij heeft zich bij het ontslag op kosten van Napoleonhoeve laten bijstaan door een advocaat. Van zijn kant is een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst gekomen. Napoleonhoeve is daarmee akkoord gegaan. Van enig protest van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is toen niet gebleken.

Daar kan achteraf niet meer op teruggekomen worden, behoudens bijzondere omstandigheden. Daarvan is hier niet gebleken met name niet omdat alle door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] genoemde omstandigheden destijds bij het sluiten van de overeenkomst ook al bekend waren en voor [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en zijn advocaat geen reden waren anders te handelen.

Voor zover er druk door Napoleonhoeve is uitgeoefend, wordt er door de rechtbank vanuit gegaan dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] daar door de bijstand van zijn advocaat, voldoende weerstand aan heeft kunnen bieden.

De stelling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dat Napoleonhoeve heeft gehandeld in strijd met goed werkgeverschap, kan – afgezien van de juistheid van deze stelling - niet leiden tot vernietiging van de vaststellingsovereenkomst en behoeft geen verdere beoordeling.

Gezien het vorenstaande zullen de vorderingen van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] worden afgewezen.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

4.2. Het door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] thans ter discussie stellen van de vaststellingsovereenkomst, levert naar het oordeel van de rechtbank geen onrechtmatig handelen op. Dat zou alleen in hele bijzondere omstandigheden zo kunnen zijn. Daarvan is hier niet gebleken. Het beroep van Napoleonhoeve op het “eigen beursje” kan naar het oordeel van de rechtbank niet slagen omdat de wet daarvoor geen ruimte biedt. De vorderingen van Napoleonhoeve zullen dus worden afgewezen. Napoleonhoeve zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- wijst de vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] af;

- veroordeelt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] –uitvoerbaar bij voorraad - in de kosten van het geding welke aan de zijde van Napoleonhoeve tot aan dit moment worden begroot op € 1.905,- wegens griffierecht en € 1.792,- wegens procureurssalaris.

in reconventie

- wijst de vordering van Napoleonhoeve af;

- veroordeelt Napoleonhoeve in de kosten van het geding welke aan de zijde van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot aan dit moment worden begroot op € 384,- wegens procureurssalaris.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Witsiers en in het openbaar uitgesproken op 25 juli 2007.