Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2007:AZ9421

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
21-02-2007
Datum publicatie
27-02-2007
Zaaknummer
52191 HA ZA 06-180
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

''(...)

De beoordeling

Ter comparitie is voor het eerst naar voren gekomen dat Scanimex ter zake van onderhavige vordering door haar kredietverzekeraar volledig is schadeloosgesteld en dat zij krachtens de verzekeringsovereenkomst de vordering aan haar heeft overgedragen. Land, directeur van Scanimex, heeft ter zitting toegelicht dat Scanimex door haar verzekeraar is opgedragen de vordering op eigen naam te innen. Nu dat pas ter comparitie is gebleken kan Scanimex Visgroothandel Yerseke niet verwijten dat zij te laat is met haar niet-ontvankelijkheidsverweer.

Het verweer kan echter niet worden gevolgd. De verzekeraar kan als nieuwe schuldeiser aan Scanimex, de oorspronkelijk schuldeiser, de last geven de vordering voor haar op eigen naam te innen. Dat Scanimex geen direct financieel belang meer heeft bij toewijzing van de vordering, omdat zij reeds schadeloos is gesteld door de verzekeraar, maakt dit niet anders. Scanimex is als oorspronkelijk schuldeiser bevoegd tot het instellen van de vordering op eigen naam, doch ten behoeve van de verzekeraar – de nieuwe schuldeiser – op grond van de last die zij

(...)''

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

52191HA ZA 06-18052191HA ZA 06-18014 februari 2007

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 52191 / HA ZA 06-180

Vonnis van 21 februari 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SCANIMEX SEAFOOD B.V.,

gevestigd te Rijsbergen,

eiseres,

procureur mr. C.J. IJdema,

advocaat mr. B. Severs te 's-Hertogenbosch,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VISGROOTHANDEL YERSEKE B.V.,

gevestigd te Yerseke,

gedaagde,

procureur mr. H. van Es,

De procedure

De rechtbank verwijst naar haar tussenvonnis van 21 juni 2006. Ter uitvoering daarvan is op 21 september 2006 een comparitie van partijen gehouden, waarvan proces-verbaal is opgemaakt. Scanimex heeft ter gelegenheid van de comparitie een akte overlegging producties genomen. Vervolgens zijn nog de volgende processtukken gewisseld:

akte overlegging producties van Scanimex;

antwoordakte van Visgroothandel Yerseke;

akte uitlating productie van Scanimex.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

Scanimex heeft op 9 en 17 november 2004 vis geleverd en daarvoor op 9 en 22 november 2004 facturen gestuurd naar Visgroothandel Yerseke tot een bedrag van in totaal € 11.459,93. Op de facturen staat vermeld dat binnen 21 dagen betaald moet worden en dat op alle leveringen de verkoopvoorwaarden van Scanimex van toepassing zijn.

Scanimex heeft na daartoe verkregen verlof conservatoir beslag gelegd op de aan Visgroothandel Yerseke toebehorende onroerende zaak, staande en gelegen aan de Kreeft 7 te Yerseke.

Diepvries Yerseke B.V. (verder: Diepvries Yerseke) is een dochtermaatschappij van Visgroothandel Yerseke. Zij is op 2 maart 2005 in staat van faillissement geraakt.

Het geschil

Scanimex vordert - samengevat - veroordeling van Visgroothandel Yerseke tot betaling van voornoemde € 11.459,93, vermeerderd met rente en kosten. Zij stelt dat Visgroothandel Yerseke haar contractspartij is. Scanimex heeft de facturen steeds op naam van Visgroothandel Yerseke gesteld. Uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel blijkt dat Visgroothandel Yerseke zich bezighoudt met de handel in vis. Zij mocht erop vertrouwen dat zij zaken deed met Visgroothandel Yerseke.

Scanimex stelt verder dat haar kredietverzekeringsmaatschappij haar voor deze vordering schadeloos heeft gesteld en dat zij op grond van de verzekeringsovereenkomst de vordering aan de verzekeraar heeft overgedragen. Haar verzekeraar heeft haar vervolgens krachtens een overeenkomst van lastgeving opgedragen onderhavige vordering in rechte in te stellen.

Visgroothandel Yerseke stelt dat Scanimex niet ontvangen kan worden in haar vordering, nu zij deze heeft overgedragen aan haar verzekeraar. Ook al zou de verzekeraar haar hebben belast met het instellen van deze vordering, dan ontbreekt het haar nog aan belang daarbij.

Verder stelt zij dat niet zij, maar haar dochter en werkmaatschappij Diepvries Yerseke al jaren de vis bestelde en betaalde. Diepvries Yerseke is dus de contractspartij. Visgroothandel Yerseke is een beheersmaatschappij. De facturen zijn weliswaar op haar naam gesteld, maar het btw-nummer van Diepvries Yerseke staat erop. Scanimex wist dat Diepvries Yerseke haar contractspartij is.

Visgroothandel Yerseke betwist dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

De beoordeling

Ter comparitie is voor het eerst naar voren gekomen dat Scanimex ter zake van onderhavige vordering door haar kredietverzekeraar volledig is schadeloosgesteld en dat zij krachtens de verzekeringsovereenkomst de vordering aan haar heeft overgedragen. Land, directeur van Scanimex, heeft ter zitting toegelicht dat Scanimex door haar verzekeraar is opgedragen de vordering op eigen naam te innen. Nu dat pas ter comparitie is gebleken kan Scanimex Visgroothandel Yerseke niet verwijten dat zij te laat is met haar niet-ontvankelijkheidsverweer.

Het verweer kan echter niet worden gevolgd. De verzekeraar kan als nieuwe schuldeiser aan Scanimex, de oorspronkelijk schuldeiser, de last geven de vordering voor haar op eigen naam te innen. Dat Scanimex geen direct financieel belang meer heeft bij toewijzing van de vordering, omdat zij reeds schadeloos is gesteld door de verzekeraar, maakt dit niet anders. Scanimex is als oorspronkelijk schuldeiser bevoegd tot het instellen van de vordering op eigen naam, doch ten behoeve van de verzekeraar – de nieuwe schuldeiser – op grond van de last die zij daartoe heeft gekregen.

Het verweer dat niet Visgroothandel Yerseke, maar Diepvries Yerseke de contractspartij van Scanimex is, moet eveneens worden verworpen. De facturen zijn steeds op naam van Visgroothandel Yerseke gesteld. Visgroothandel Yerseke heeft deze facturen steeds zonder protest behouden. Dat de facturen door Diepvries Yerseke werden betaald, doet niet ter zake, nu betalingen in beginsel door een ieder mogen worden verricht. Hoe Visgroothandel Yerseke en Diepvries Yerseke hun betrekkingen hadden georganiseerd is een interne kwestie, waar Scanimex buiten staat. Zij had vanwege het feit dat de facturen door Diepvries Yerseke werden betaald, niet behoeven te onderzoeken wie nu eigenlijk haar contractspartij was. Daarbij komt dat uit het overgelegde uittreksel uit het handelsregister niet blijkt dat Visgroothandel Yerseke slechts een beheersmaatschappij is, zoals zij stelt. De twee leveringsbonnen, waarop onderhavige, onbetaald gebleven, facturen zijn gebaseerd, zijn ook op naam van Visgroothandel Yerseke gesteld. Ten aanzien van geen van beide is geprotesteerd, terwijl in ieder geval één daarvan voor ontvangst van de levering is getekend. Aldus heeft Visgroothandel Yerseke haar verweer tegenover de gemotiveerde onderbouwing van Scanimex’ stelling dat zij haar contractspartij was, onvoldoende feitelijk onderbouwd.

De vordering van Scanimex tot betaling van de facturen zal worden toegewezen. Op grond van de algemene voorwaarden is Visgroothandel Yerseke tevens gehouden hierover rente te voldoen. Visgroothandel Yerseke heeft weliswaar betwist dat deze voorwaarden van toepassing zijn, maar deze betwisting op geen enkele manier onderbouwd, zodat de rechtbank hieraan voorbij gaat. De contractuele rente zal, zoals gevorderd, tot het bedrag van € 1.460,35 worden toegewezen. Ook de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten ad € 904,-- zullen worden toegewezen, nu Visgroothandel Yerseke tot betaling daarvan op grond van de algemene voorwaarden verplicht is en de hoogte van de vordering voldoet aan de geldende richtlijnen.

De beslissing

De rechtbank

veroordeelt Visgroothandel Yerseke tot betaling aan Scanimex tegen behoorlijk bewijs van kwijting van € 13.824,28 (dertienduizend achthonderd vierentwintig euro en achtentwintig eurocent);

veroordeelt Visgroothandel Yerseke tot betaling aan Scanimex van haar proceskosten, tot dusver begroot op € 624,19 aan verschotten, waarvan € 305,-- griffierecht, en € 1.808,-- aan salaris van haar procureur, de beslagkosten daarin begrepen;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.K. van der Lende-Mulder Smit en in het openbaar uitgesproken op 21 februari 2007.