Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2007:AZ6808

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
17-01-2007
Datum publicatie
24-01-2007
Zaaknummer
51933 HA ZA 06-139
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

''(...)

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer. Hij stelt dat met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is afgesproken dat hij de dakkapel zou opknappen, maar dat geen eindresultaat is overeengekomen, zodat van een toerekenbare tekortkoming geen sprake kan zijn. De dakkapel van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is in betere toestand na zijn werkzaamheden. Hij betwist de hoogte van de schade. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is een klusser en de prijs voor zijn werk is daarmee in overeenstemming. De offertes waarop [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] haar vordering baseert, zijn afkomstig van professionele aannemers, die bovendien beter materiaal gebruiken dan hij uit kostenoogpunt van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] mocht aanschaffen. Ten slotte beroept [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich op verrekening met zijn vordering van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ad € 320,--.

(...)''

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

51933HA ZA 06-13951933HA ZA 06-13910 januari 2007

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 51933 / HA ZA 06-139

Vonnis van 17 januari 2007

in de zaak van

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie],

wonende te Terneuzen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. E.H.A. Schute,

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie],

wonende te Terneuzen,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procureur mr. M. Harte.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

tussenvonnis d.d. 14 juni 2006

proces-verbaal van comparitie d.d. 30 oktober 2006

akte overlegging producties en conclusie van antwoord in reconventie.

De feiten

2.1 In of omstreeks mei 2005 heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de opdracht gegeven tot het opknappen van de dakkapel van haar woning, door deze (inclusief de dakgoten) te bekleden met Trespa-platen en te isoleren. Overeengekomen werd dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voor de werkzaamheden (met zijn partner Faas) € 320,-- zou ontvangen. Dit bedrag is niet door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] betaald. Aan materiaal is € 1.000,-- besteed en door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] betaald.

2.2 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is niet tevreden over het uitgevoerde werk. Zij heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bij brief van 6 september 2005 gesommeerd tot herstel van de gebreken en het alsnog naar behoren uitvoeren van het werk. Hieraan heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] geen gevolg gegeven.

2.3 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft vervolgens van zes bouwbedrijven offertes gevraagd voor het deugdelijk uitvoeren van het aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] opgedragen werk. De gemiddelde geoffreerde prijs bedraagt € 5.557,-- inclusief BTW.

2.4 Bij de uitvoering van de werkzaamheden door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is schade ontstaan aan de dakpannen en aan de steiger van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. Verder bleek [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de acculader van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te hebben meegenomen. Deze is inmiddels retour.

Het geschil

in conventie

3.1 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tot betaling van € 5.548,--, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf datum dagvaarding en de proceskosten. Zij stelt daartoe dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tekortgeschoten is in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Deze zijn niet volgens de eisen van goed vakmanschap verricht. De Trespa-platen zijn niet op vakbekwame wijze aangebracht, glaslatten zijn ten onrechte verwijderd en vervangen door plastic strips, het kitwerk is ondeugdelijk uitgevoerd en de dakkapel is slechts ten dele geïsoleerd. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft, ondanks sommatie daartoe, de gebreken niet hersteld. Zij stelt door het tekortschieten van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] schade te hebben geleden tot het voormelde bedrag van

€ 5.557,--. De vermiste acculader is € 125,-- waard. De schade tengevolge van de deuken in de steiger bedraagt € 186,02. Na aftrek van het nog niet betaalde deel van de aanneemsom ad € 320,--, resteert het bedrag van € 5.548,--. Vanwege hevige lekkages heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in februari 2006 een nooddichting aan moeten laten brengen, waarvan de kosten € 225,97 hebben bedragen.

3.2 [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer. Hij stelt dat met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is afgesproken dat hij de dakkapel zou opknappen, maar dat geen eindresultaat is overeengekomen, zodat van een toerekenbare tekortkoming geen sprake kan zijn. De dakkapel van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is in betere toestand na zijn werkzaamheden. Hij betwist de hoogte van de schade. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is een klusser en de prijs voor zijn werk is daarmee in overeenstemming. De offertes waarop [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] haar vordering baseert, zijn afkomstig van professionele aannemers, die bovendien beter materiaal gebruiken dan hij uit kostenoogpunt van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] mocht aanschaffen. Ten slotte beroept [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich op verrekening met zijn vordering van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ad € 320,--.

in reconventie

3.3 [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot betaling van € 320,--, vermeerderd met de proceskosten. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft de overeengekomen vergoeding niet betaald, terwijl hij het werk deugdelijk heeft uitgevoerd.

3.4 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verweert zich door te stellen dat vanwege de hoogte van de vordering van de rechtbank niet de sector civiel, maar de sector kanton bevoegd is.

De beoordeling

in conventie

4.1 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gevraagd haar dakkapel, die in zeer slechte staat verkeerde, op te knappen. Zij wist bij de totstandkoming van de overeenkomst, dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] geen professionele aannemer was en mocht er, mede gelet op de kwaliteit van de gebruikte materialen, dan ook niet vanuit gaan dat het resultaat van het opgedragen werk zou voldoen aan de eisen die aan het goed vakmanschap van een dergelijke aannemer gesteld kunnen worden. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] kan derhalve geen schadevergoeding van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vorderen, die qua hoogte is gebaseerd op offertes van professionele aannemers.

4.2 Het werk van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] moet wel beantwoorden aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. De rechtbank houdt het ervoor dat dit ten dele is gebeurd. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft onweersproken gesteld, dat de dakkapel na zijn werk in betere toestand verkeerde dan daarvoor en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] erkent dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voor zijn werk nog € 320,-- toekomt. Daar staat tegenover dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet heeft weersproken dat er bij de uitvoering van het werk dakpannen zijn beschadigd en dat er lekkage is opgetreden. Voor de kosten van het repareren van dit gebrek ad € 225,97 is [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aansprakelijk.

4.3 Daarnaast is [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aansprakelijk voor de schade aan de steiger ad € 186,02, aangezien hij niet heeft betwist, dat deze door hem is veroorzaakt. Het deel van de vordering dat betrekking heeft op de meegenomen acculader zal worden afgewezen, nu deze aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is teruggegeven.

4.4 Aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] kan derhalve, behoudens het beroep op verrekening, waarop hieronder zal worden teruggekomen, worden toegewezen € 411,99.

in reconventie

4.5 De vordering tot betaling van de arbeidsvergoeding ad € 320,-- zal worden toegewezen, nu door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is erkend dat zij dit bedrag nog aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verschuldigd is. De rechtbank, sector civiel, is bevoegd van deze vordering kennis te nemen, gelet op het nauwe verband tussen deze vordering en de vordering in conventie.

in conventie en in reconventie

4.6 Na verrekening van de aldus nog door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verschuldigde € 320,--, is de vordering van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] toewijsbaar tot een bedrag van € 91,99, vermeerderd met de niet weersproken wettelijke rente vanaf 28 maart 2006. De vordering van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in reconventie zal worden afgewezen.

4.7 In de omstandigheid dat beide partijen deels in het gelijk en deels in het ongelijk worden gesteld, ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat elk der partijen de eigen kosten draagt.

De beslissing

De rechtbank

in conventie

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tot betaling aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] van € 91,99, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 maart 2006 tot aan de dag waarop is betaald;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten aldus dat elk der partijen de eigen kosten draagt;

in reconventie

wijst de vordering af;

compenseert de proceskosten aldus dat elk der partijen de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.K. van der Lende-Mulder Smit en in het openbaar uitgesproken op 17 januari 2007.

type:

coll: