Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2007:AZ6351

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
17-01-2007
Datum publicatie
17-01-2007
Zaaknummer
50978 HA ZA 06-23
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

''(...)

in conventie

I-Creation vordert na wijziging van eis dat de rechtbank Schipper Accountants bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeelt tot betaling van € 15.912,00, alsmede voor recht verklaart dat de overeenkomst tussen haar en Schipper Accountants is ontbonden, met veroordeling van Schipper Accountants in de kosten van het geding. Zij legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. In de periode van juli 2001 t/m 2005 heeft zij in totaal aan Schipper Accountants een bedrag van € 34.049,00 betaald. Na het vertrek van de heer [C.] in augustus 2004 heeft Schipper Accountants op 22 september 2004 op verzoek van I-Creation een offerte uitgebracht voor de door haar in opdracht van I-Creation te verrichten werkzaamheden. Volgens die offerte zou zij, teruggerekend, over de periode van juli 2001 tot en met 2005 € 9.838,33 verschuldigd zijn geweest. Zij heeft berekend dat zij over die periode voor dezelfde werkzaamheden in totaal € 15.912,00 te veel heeft betaald. I-Creation is er steeds vanuit gegaan dat Schipper Accountants een voortzetting was van haar relatie met [L&P]. Zij is van oordeel dat indien geen concrete afspraken zijn gemaakt over tarieven, het vertrouwen geldt dat in redelijkheid wordt gedeclareerd. (...)''

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 50978 / HA ZA 06-23

Vonnis van 17 januari 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

I-CREATION EN DEVELOPMENT B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. C.J. IJdema,

advocaat mr. I. van Rooij te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SCHIPPER ACCOUNTANTS B.V.,

gevestigd te Goes,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. J. van der Wijst.

Partijen zullen hierna I-Creation en Schipper Accountants genoemd worden.

De procedure

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 15 maart 2006;

- de conclusie van antwoord in reconventie;

- het proces-verbaal van comparitie van 25 juli 2006;

- de akte na comparitie van partijen tevens wijziging van eis van I-Creation;

- de antwoordakte in conventie en in reconventie na comparitie van partijen, tevens antwoordakte op wijziging van eis van Schipper Accountants;

- antwoordakte in conventie en reconventie tevens eiswijziging van I-Creation;

- de antwoordakte in conventie en in reconventie m.b.t. wijziging/vermeerdering van eis van Schipper Accountants;

- de rolbeslissing van 29 november 2006.

De feiten

I-Creation heeft op 1 juli 2001 aan de maatschap [L&P] Belastingadviseurs en Registeraccountants te Numansdorp, hierna [L&P], op dracht gegeven de financiële administratie te verzorgen, bestaande uit de aangifte loon-, omzet- en vennootschapbelasting, het opstellen van de jaarrekening en de aangifte inkomsten belasting. De maatschap [L&P] werd gevormd door drie besloten vennootschappen. Schipper Accountants heeft met ingang van 1 januari 2003 het kantoor van [L&P] overgenomen door een activapassiva transactie. De vaste contactpersoon en adviseur van I-Creation bij [L&P] was de h[C.]. De heer [C.] is met ingang van 1 januari 2003 in dienst getreden bij Schipper Accountants. Schipper Accountants heeft met ingang van 1 januari 2003 de werkzaamheden voor I-Creation voortgezet. Zij heeft van 1 januari 2003 tot maart 2005 € 22.447,00 gedeclareerd, waarvan € 10.358,00 voor werkzaamheden die Schipper Accountants in opdracht van I-Creation heeft verricht voor Sander Architecten B.V., € 1.277,00 aan extra werkzaamheden en € 10.812,00 voor geoffreerde werkzaamheden. I-Creation heeft deze facturen steeds voldaan. De heer [C.] heeft het kantoor van Schipper Accountants in augustus 2004 verlaten.

Het geschil

in conventie

I-Creation vordert na wijziging van eis dat de rechtbank Schipper Accountants bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeelt tot betaling van € 15.912,00, alsmede voor recht verklaart dat de overeenkomst tussen haar en Schipper Accountants is ontbonden, met veroordeling van Schipper Accountants in de kosten van het geding. Zij legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. In de periode van juli 2001 t/m 2005 heeft zij in totaal aan Schipper Accountants een bedrag van € 34.049,00 betaald. Na het vertrek van de heer [C.] in augustus 2004 heeft Schipper Accountants op 22 september 2004 op verzoek van I-Creation een offerte uitgebracht voor de door haar in opdracht van I-Creation te verrichten werkzaamheden. Volgens die offerte zou zij, teruggerekend, over de periode van juli 2001 tot en met 2005 € 9.838,33 verschuldigd zijn geweest. Zij heeft berekend dat zij over die periode voor dezelfde werkzaamheden in totaal € 15.912,00 te veel heeft betaald. I-Creation is er steeds vanuit gegaan dat Schipper Accountants een voortzetting was van haar relatie met [L&P]. Zij is van oordeel dat indien geen concrete afspraken zijn gemaakt over tarieven, het vertrouwen geldt dat in redelijkheid wordt gedeclareerd. Een offerte is een indicatie voor de waarde van een product. Een rekening die veel hoger is dan de waarde van het geleverde product is volgens haar een onterechte rekening. Schipper Accountants is tegenover haar toerekenbaar tekortgeschoten, althans heeft onrechtmatig tegenover haar gehandeld. Zij betwist dat op de overeenkomst tussen partijen algemene voorwaarden van toepassing zijn; Schipper Accountants heeft haar nooit de mogelijkheid geboden om daarvan kennis te nemen. I-Creation heeft de overeenkomst met Schipper Accountants opgezegd per 1 januari 2005.

3.2. Schipper Accountants voert verweer. Op verzoek I-Creation heeft zij op 22 september 2004 een offerte uitgebracht. Die offerte was uitsluitend bedoeld voor de toekomst. De vergelijking die I-Creation heeft gemaakt met facturen die zij daarvoor had ontvangen is onjuist. In de voorafgaande jaren heeft Schipper Accountants veel advieswegwerkzaamheden verricht die buiten de offerte zijn gehouden. I-Creation heeft de facturen van Schipper Accountants altijd zonder protest behouden en betaald. I-Creation heeft haar rechten verwerkt. Het is niet juist om de facturen van [L&P] in de vergelijking te betrekken. Schipper Accountants is voor die facturen niet verantwoordelijk. Schipper Accountants heeft van 1 januari 2003 tot maart 2005 voor I-Creation gewerkt. In die periode heeft zij € 22.447,00 gedeclareerd, waarvan € 10.358,00 ten behoeve van Sander Architecten en € 1.277,00 aan extra werkzaamheden. Zij heeft derhalve € 10.812,00 gedeclareerd voor de geoffreerde werkzaamheden. Zij concludeert tot afwijzing van de vordering met veroordeling van I-Creation in de kosten van het geding.

in reconventie

3.3. Schipper Accountants vordert - samengevat - veroordeling van I-Creation tot betaling van € 1.450,05 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldata van de openstaande facturen, subsidiair vanaf 23 juni 2005 tot aan de dag der voldoening, met veroordeling van I-Creation in de proceskosten. Zij legt aan haar vordering ten grondslag dat zij in opdracht van I-Creation werkzaamheden heeft verricht en daarvoor aan I-Creation vier facturen heeft toegezonden tot een totaal bedrag van € 1.450,05. I-Creation heeft deze facturen ontvangen, zonder protest behouden en onbetaald gelaten.

3.4. I-Creation beroept zich op verrekening met haar vordering op Schipper Accountants.

De beoordeling

in conventie

Het feit dat Schipper Accountants het kantoor van [L&P] heeft overgenomen brengt niet met zich dat Schipper Accountants tegenover I-Creation verantwoordelijk is voor het voordien door [L&P] gevoerde beleid. Gesteld, noch gebleken is dat Schipper Accountants zich tegenover I-Creation verbonden heeft om dezelfde tarieven te hanteren als [L&P]. Het heeft haar vrijgestaan om de door haar gebruikelijk gehanteerde tarieven aan I-Creation in rekening te brengen. Uit het feit dat I-Creation de facturen steeds zonder protest heeft behouden en heeft voldaan leidt de rechtbank af dat I-Creation de tarieven ook niet als buitensporig hoog heeft ervaren. De toelichting van Schipper Accountants op de in rekening gebrachte bedragen ter gelegenheid van de comparitie van partijen bevestigt dat beeld. Het verschil tussen het door Schipper Accountants gedeclareerde bedrag van € 10.812,00 en de door I-Creation op basis van de door Schipper Accountants uitgebrachte offerte berekende vergoeding is niet zodanig dat het leidt tot het oordeel dat Schipper Accountants tegenover I-Creation toerekenbaar tekort is geschoten of onrechtmatig heeft gehandeld. De rechtbank zal de vordering van I-Creation derhalve afwijzen.

in reconventie

4.2. Nu de rechtbank de vordering van I-Creation zal afwijzen komt haar geen beroep toe op verrekening. I-Creation heeft tegen de vordering van Schipper Accountants geen inhoudelijk verweer gevoerd. De rechtbank zal de vordering derhalve toewijzen, met dien verstande dat zij de wettelijke rente zal toewijzen met ingang van 23 juni 2005, nu Schipper Accountants de vervaldata van de desbetreffende facturen niet nader heeft aangegeven.

in conventie en in reconventie

4.3. I-Creation dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden veroordeeld in de kosten van de procedure zowel in conventie als in reconventie. In verband met de hoogte van de vordering in reconventie zal de rechtbank de met die procedure verbonden kosten vaststellen volgens het voor de sector Kanton geldende liquidatietarief.

5. De beslissing

De rechtbank

In conventie

- wijst de vordering van af;

- veroordeelt I-Creation in de kosten van het geding welke aan de zijde van Schipper Accountants tot aan dit moment worden begroot op € 510,00 wegens griffierecht en € 1.356,00 wegens procureurssalaris;

- verklaart dit vonnis met betrekking van de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad;

In reconventie

- veroordeelt I-Creation om aan Schipper Accountants tegen kwijting te betalen de som van € 1.450,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van 23 juni 2005 tot de dag der voldoening;zx

- veroordeelt I-Creation in de kosten van het geding welke aan de zijde van Schipper Accountants tot aan dit moment worden begroot op € 450,00 wegens procureurssalaris;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 17 januari 2007.?