Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2006:BK4118

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
25-10-2006
Datum publicatie
23-11-2009
Zaaknummer
51938 / HA ZA 2006-142
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

geschil over het leveren van tegels en stucadoorswerk alsmede tegelwerk.

Uitlaten partijen welke deskundige

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 51938 / HA ZA 06-142

Vonnis van 25 oktober 2006

in de zaak van

[eiser in conventie, verweerder in reconventie],

wonende te [adres],

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

procureur mr. E.H.A. Schute,

tegen

1. de vennootschap onder firma

V.O.F. TEGELZETBEDRIJF [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in reconventie],

gevestigd te [adres],

2. [gedaagde sub 1 in conventie, eiser sub 1 in reconventie],

wonende te [adres],

3. [gedaagde sub 3 in conventie, eiser sub 3 in reconventie],

wonende te [adres],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

procureur mr. M. Harte.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 5 juli 2006;

- het proces-verbaal van comparitie van 21 september 2006.

2. De feiten

2.1. Partijen hebben in maart 2005 twee aannemingsovereenkomsten gesloten betreffende het leveren van tegels en het uitvoeren van stukadoorswerk en tegelwerk voor een totaalprijs van € 9.000,00 inclusief omzetbelasting. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft de werkzaamheden uitgevoerd. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft in mindering op de aanneemsom € 6.000,00 betaald.

3. Het geschil

in conventie

3.1. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] hoofdelijk, des dat de een betalende de anderen zullen zijn bevrijd, veroordeelt om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen € 6.268,60, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot de dag der voldoening en met veroordeling van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in de kosten van de procedure.

3.2. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft het werk niet deugdelijk en niet volgens de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. Het werk is ook nog niet gereed. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft het Zuid-Nederlands Expertisebureau B.V. ingeschakeld. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is wel voor de inspectie uitgenodigd, maar niet verschenen. Uit het rapport blijken de gebreken en de kosten van herstel. Deze kosten bedragen € 6.500,00 inclusief omzetbelasting. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft daarnaast voor een bedrag van € 1.564,91 aan kosten moeten maken in verband met de tekortkomingen. De kosten van het rapport hebben € 1.203,69 bedragen.

3.3. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] voert verweer. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft de werkzaamheden wel deugdelijk en conform de aanwijzingen van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] uitgevoerd. Een aantal zaken, waaronder het niveauverschil van de badkamervloer, valt haar niet te verwijten. Er was sprake van een reeds aangebrachte ondervloer. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft een aantal gebreken reeds door anderen laten herstellen waardoor [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] voor een voldongen feit werd gesteld en aantal gebreken niet meer vastgesteld konden worden. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden nooit geklaagd. Pas ruim een week na de ontvangst van de eindnota's heeft hij voor het eerst klachten geuit. Hij heeft vervolgens een bedrag van € 3.629,67 onbetaald gelaten. Partijen zijn het niet eens kunnen worden over de benoeming van een onafhankelijke deskundige. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] betwist de inhoud van het deskundigenrapport. Het Zuid-Nederlands Expertisebureau B.V. kan niet als een onafhankelijke deskundige worden beschouwd.

in reconventie

3.4. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [eiser in conventie, verweerder in reconventie] veroordeelt om aan [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] te voldoen een bedrag van € 3.629,67, althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie zal vaststellen, te vermeerderen met een bedrag van € 362,90 terzake buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente over deze bedragen vanaf 15 juli 2005 en met veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in de kosten van de procedure. Het bedrag van € 3.629,67 bestaat uit een restantbedrag van € 3.000,00 van de aanneemsom en een bedrag van € 629,67 terzake een door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gezonden meerwerknota.

3.5. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] voert verweer. Gezien de tekortkomingen in het werk is [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet gehouden te betalen. Hij heeft de meerwerknota van € 629,67 reeds betwist.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft de rechtbank aangegeven dat zij een deskundigenbericht noodzakelijk acht en zijn partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten omtrent het aantal en de persoon van de te benoemen deskundige(n) en de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen.

4.2. Beide partijen hebben te kennen gegeven dat kan worden volstaan met het benoemen van één deskundige. De rechtbank zal dan ook één deskundige benoemen. Met betrekking tot de te benoemen deskundige hebben partijen zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4.3. De rechtbank heeft het voornemen tot deskundige te benoemen: de heer J. Josiasse, Taxatie-en adviesbureau Geschiere-Josiasse, Penninghoeksingel 69, 4331 PT Middelburg, 0118 627936.

4.4. Alvorens tot het benoemen van de deskundige over te gaan zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de door de rechtbank voorgestelde deskundige en de aan de deskundige voor te leggen vragen.

4.5. De rechtbank zal iedere verdere beslissing aanhouden.

5. De beslissing

De rechtbank:

- verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 22 november 2006 teneinde [eiser in conventie, verweerder in reconventie] in de gelegenheid te stellen zich uit te laten met betrekking tot hetgeen de rechtbank onder punt 4.4 heeft overwogen waarna de zaak vier weken zal worden aangehouden teneinde [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in de gelegenheid te stellen zich uit te laten;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 25 oktober 2006.?