Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9534

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
31-05-2006
Datum publicatie
05-10-2006
Zaaknummer
44061 HA ZA 04-401
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Dexia zaak verwezen naar kantongerecht.

Dexia heeft naar aanleiding van het verzoek van de rechtbank medegedeeld dat er in casu ingevolge artikel 17 Wge een bijschrijving op naam van [gedaagde] in de administratie van de betrokken instelling heeft plaatsgevonden. Blijkens de memorie van toelichting op artikel 17 Wge is de strekking van die bepaling dat de levering, als formele handeling ten behoeve van een aandeel in een verzameldepot, geschiedt door middel van bijschrijving op naam van de verkrijger. Dat [gedaagde] middels deze bijschrijving gelet op de tekst van artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden slechts een voorwaardelijk recht op de effecten heeft verkregen doet hieraan niet af. De betreffende bepalingen zijn niet anders te beschouwen dan als een eigendomsvoorbehoud in de zin van artikel 3:92 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2007, 43
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

Vonnis van 31 mei 2006 in de zaak van:

rolnr: 401/04

De naamloze vennootschap

Dexia Bank Nederland N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

procureur: mr. J. Boogaard,

advocaat: mr. S. Meeuwsen;

tegen:

[gedaagde],

wonende te Heinkenszand,

gedaagde,

procureur: mr. H.C.M. van den Boezem.

1. Het verdere verloop van de procedure

De rechtbank verwijst naar haar tussenvonnis d.d. 25 januari 2006, waarbij zij de zaak naar de rol heeft verwezen teneinde Dexia in de gelegenheid te stellen zich uit te laten zoals onder rechtsoverweging 3.3. van dat vonnis vermeld.

Hierna zijn de volgende processtukken gewisseld:

- akte uitlating bijschrijving ex artikel 17 Wge zijdens Dexia;

- antwoordakte zijdens [gedaagde].

2. De verdere beoordeling

2.1. Dexia heeft naar aanleiding van het verzoek van de rechtbank medegedeeld dat er in casu ingevolge artikel 17 Wge een bijschrijving op naam van [gedaagde] in de administratie van de betrokken instelling heeft plaatsgevonden. Blijkens de memorie van toelichting op artikel 17 Wge is de strekking van die bepaling dat de levering, als formele handeling ten behoeve van een aandeel in een verzameldepot, geschiedt door middel van bijschrijving op naam van de verkrijger. Dat [gedaagde] middels deze bijschrijving gelet op de tekst van artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden slechts een voorwaardelijk recht op de effecten heeft verkregen doet hieraan niet af. De betreffende bepalingen zijn niet anders te beschouwen dan als een eigendomsvoorbehoud in de zin van artikel 3:92 BW.

2.2. Gelet op het vorenstaande en hetgeen in voornoemd tussenvonnis is overwogen, concludeert de rechtbank dat is voldaan aan de kenmerken van huurkoop, zodat de zaak op grond van artikel 93 onder c Rv door de sector kanton van de rechtbank dient te worden behandeld en beslist. De vordering in het incident kan derhalve worden toegewezen.

De rechtbank zal de zaak verwijzen naar de sector kanton van deze rechtbank.

2.3. Dexia zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident.

3. De beslissing

De rechtbank:

in het incident:

wijst de vordering tot verwijzing toe;

veroordeelt Dexia in de kosten van het incident, aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 452,-- aan procureurssalaris;

in de hoofdzaak:

verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de rolzitting van de sector kanton van de rechtbank (zittingsplaats Middelburg) op maandag 26 juni 2006 om 10.00 uur, waarbij partijen, in persoon of bij gemachtigde, dienen te verschijnen.

Dit vonnis is gewezen door mr. N. van der Ploeg-Hogervorst en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 31 mei 2006 in tegenwoordigheid van de griffier.

AIJ