Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2006:AY8442

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
13-09-2006
Datum publicatie
19-09-2006
Zaaknummer
52658 HA ZA 2006-236
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Voor toewijzing van de oproeping in vrijwaring is voldoende dat AZZ stelt dat de heer [dhr. G.] en de Provincie Zeeland haar moeten vrijhouden van de nadelige gevolgen van de veroordeling tot voldoening van de vordering in de hoofdzaak.

Door AZZ is gemotiveerd gesteld dat de heer [dhr. G.] op grond van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatig handelen gehouden is de eventuele schade die AZZ lijdt door een veroordelend vonnis in de hoofdzaak te vergoeden.

Ten aanzien van de grondslag voor de oproeping in vrijwaring van de Provincie Zeeland overweegt de rechtbank dat AZZ eveneens gemotiveerd heeft gesteld dat de Provincie Zeeland gehouden is de eventuele schade die AZZ lijdt door een veroordelend vonnis in de hoofdzaak te vergoeden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

Vonnis van 13 september 2006 in de zaak van:

rolnr: 236/2006

de stichting Stichting Arduin,

gevestigd en kantoorhoudende te Goes,

eiseres in de hoofdzaak,

gedaagde in het incident,

procureur: mr. S.M.W.L. van Boven,

tegen:

de stichting Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland,

gevestigd en kantoorhoudende te Middelburg,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

procureur: mr. M.J. Wolf.

1. Het verloop van de procedure

De volgende processtukken zijn gewisseld:

In de hoofdzaak:

- dagvaarding.

In het incident:

- incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring;

- conclusie van antwoord in vrijwaringsincident (referte).

2. De feiten in het incident

Eiseres in de hoofdzaak, gedaagde in het incident - verder: Arduin - vordert in de hoofdzaak betaling door gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident - verder: AZZ - aan Arduin van een bedrag van € 196.362,66,--, vermeerderd met wettelijke rente over een bedrag van € 189.390,40 en kosten rechtens.

Arduin stelt daartoe het volgende. Partijen hebben gesprekken gevoerd over een eventuele fusie van beide stichtingen. Arduin wilde in dat verband een aantal onderzoeken laten uitvoeren door derden. Partijen zijn daarbij overeengekomen dat de aan die onderzoeken verbonden kosten door Arduin zouden worden voorgefinancierd, alsmede dat indien partijen vervolgens tot een fusie zouden komen, de kosten voor rekening van beide fusiepartners gezamenlijk zouden komen. Bij afbreken van de onderhandelingen zou de brekende partij alle gemaakte kosten betalen. Arduin verwijst ter ondersteuning van haar stelling naar een e-mail van de heer [d[dhr. G.]. AZZ heeft de fusieonderhandelingen met Arduin eenzijdig afgebroken. AZZ dient derhalve alle onderzoekskosten voor haar rekening te nemen.

3. Het geschil in het incident

3.1. AZZ verzoekt de rechtbank toe te staan dat [d[dhr. G.] alsmede de Provincie Zeeland tegen een door de rechtbank te bepalen terechtzitting ten verzoeke van AZZ worden gedagvaard, teneinde op de eis tot vrijwaring te antwoorden en voort te procederen, kosten rechtens.

AZZ stelt dat, voorzover de vordering van Arduin jegens AZZ geheel of gedeeltelijk voor toewijzing vatbaar zou zijn, de heer [dhr. G.] aansprakelijk is voor de door Arduin geclaimde kosten. De heer [dhr. G.] was ten tijde van de gesprekken met Arduin en de onderzoeken die zijn uitgevoerd enig bestuurder van AZZ. Arduin baseert haar vordering jegens AZZ louter op de mededeling per e-mail van de heer [dhr. G.], inhoudende dat de afspraak zoals die door Arduin wordt gesteld, juist is. AZZ is door de heer [dhr. G.] nooit geïnformeerd over de kosten van de onderzoeken en de afspraken daaromtrent. AZZ stelt dat [dhr. G.] daarmee is tekortgeschoten in de nakoming van diverse op hem rustende verplichtingen c.q. onrechtmatig heeft gehandeld jegens AZZ.

AZZ voert verder aan dat zij voor een deel van haar bedrijfsvoering afhankelijk is van een subsidiestroom van de Provincie Zeeland. De verantwoordelijke gedeputeerde, de heer Van Heulekom, heeft AZZ - en Arduin - te kennen gegeven dat de Provincie een fusie tussen AZZ en Arduin niet zou steunen. Te vrezen viel dat de subsidiestroom op de een of andere wijze in gevaar zou komen, indien AZZ deze mededeling van de gedeputeerde naast zich neer zou leggen en zou zijn gefuseerd met Arduin. Het stond AZZ derhalve niet vrij om de gesprekken over een eventuele samenwerking of fusie voort te zetten op het kennelijk door Arduin beoogde pad. AZZ dient op voornoemde grond door de Provincie Zeeland te worden gevrijwaard tegen de vordering van Arduin.

3.2. Arduin heeft zich terzake van de incidentele vordering gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Wel vordert zij AZZ te veroordelen in de kosten van het incident. Het incident was niet nodig geweest indien AZZ de Provincie Zeeland en/of de heer [dhr. G.] na ontvangst van de dagvaarding van 19 mei 2006 direct had opgeroepen tegen de zitting van 7 juni 2006, aldus Arduin.

4. De beoordeling van het geschil in het incident

4.1. Voor toewijzing van de oproeping in vrijwaring is voldoende dat AZZ stelt dat de heer [dhr. G.] en de Provincie Zeeland haar moeten vrijhouden van de nadelige gevolgen van de veroordeling tot voldoening van de vordering in de hoofdzaak.

Door AZZ is gemotiveerd gesteld dat de heer [dhr. G.] op grond van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatig handelen gehouden is de eventuele schade die AZZ lijdt door een veroordelend vonnis in de hoofdzaak te vergoeden.

Ten aanzien van de grondslag voor de oproeping in vrijwaring van de Provincie Zeeland overweegt de rechtbank dat AZZ eveneens gemotiveerd heeft gesteld dat de Provincie Zeeland gehouden is de eventuele schade die AZZ lijdt door een veroordelend vonnis in de hoofdzaak te vergoeden.

Gelet hierop, alsmede gelet op de referte van Arduin, zal de rechtbank de vordering van AZZ toewijzen.

4.2. De proceskosten zullen worden gecompenseerd, zo dat iedere partij de eigen kosten draagt. De rechtbank ziet geen reden om op grond van hetgeen door Arduin hieromtrent is aangevoerd anders te beslissen.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident:

- beveelt AZZ om de heer [d[dhr. G.], wonende te [adres] Zoetermeer aan de [adres], alsmede de Provincie Zeeland, gevestigd in het Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg (Postbus 6001, 4330 LA Middelburg) in vrijwaring te dagvaarden tegen de zitting van 25 oktober 2006;

- compenseert de proceskosten zo dat iedere partij de eigen kosten draagt;

in de hoofdzaak:

- verwijst de zaak naar de rolzitting van 25 oktober 2006 voor het nemen van een conclusie van antwoord door AZZ;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.K. van der Lende- Mulder Smit en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 13 september 2006 in tegenwoordigheid van de griffier.

FM