Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2006:AY5725

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
19-07-2006
Datum publicatie
11-09-2006
Zaaknummer
51008 HA ZA 2006/31
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

primair betwisting aangaan van onderhoudsovereenkomst. subsidiair betwisting van de toepasselijkheid van de servicebepalingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector Civiel recht

Vonnis van 19 juli 2006 in de zaak van:

Rolnummer: 31/06

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VCD Business Solutions B.V.,

statutair en feitelijk gevestigd te Groningen,

eiseres,

procureur: mr. J. van der Wijst,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Eversdijk B.V.,

statutair en feitelijk gevestigd te Goes,

gedaagde,

procureur: mr. C.J. IJdema,

advocaat: mr. R.N.A.M. Kester.

Partijen worden aangeduid als VCD Business Solutions en Eversdijk.

1. De verdere procedure

1.1 De rechtbank verwijst naar haar tussenvonnis van 22 maart 2006.

1.2 Ter uitvoering van dat vonnis heeft, blijkens een daarvan opgemaakt proces-verbaal, op 23 mei 2006 een comparitie van partijen plaatsgevonden.

1.3 Daarna is vonnis bepaald, dat is aangehouden tot heden.

2. De verdere beoordeling van het geschil

2.1 VCD Business Solutions heeft de veroordeling gevorderd van Eversdijk tot betaling aan haar van € 11.520,62, te vermeerderen met rente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten, zoals geformuleerd in het petitum van de dagvaarding. Dit bedrag heeft VCD Business Solutions op 17 november 2003 (€ 1.228,79) en 4 december 2003 (€ 10.291,83) aan Eversdijk gefactureerd, waarna zij voor de incasso van deze facturen kosten heeft moeten maken vanwege de inschakeling van een incassobureau en een advocaat. VCD Business Solutions stelt verder dat zij op 14 mei 1993 met Eversdijk een onderhoudsovereenkomst is aangegaan voor het onderhoud van software, welke overeenkomst op 2 juli 1998 is gewijzigd in een serviceovereenkomst. Die wijziging heeft VCD Business Solutions op 4 november 1998 aan Eversdijk bevestigd. Op de overeenkomst van 2 juli 1998 zijn volgens haar de servicebepalingen van de VCD-groep van toepassing.

2.2 Eversdijk betwist primair met VCD Business Solutions een onderhoudsovereenkomst te zijn aangegaan, omdat VCD Business Solutions bij die overeenkomst geen partij was. Zij verwijst naar de door VCD Business Solutions overgelegde overeenkomst (dagvaarding, prod.1), waaruit blijkt dat niet VCD Business Solutions maar VCD Software BV de overeenkomst in mei 1993 met Eversdijk is aangegaan. De statutaire naam van VCD Software BV luidt volgens Eversdijk tegenwoordig VCD Develop-ment & Support BV, waartoe Eversdijk verwijst naar de historiegegevens van het Handelsregister. Eversdijk kan erkennen dat de onderhoudsovereenkomst van mei 1993 op enig moment is gewijzigd. Dat gebeurde volgens haar evenwel niet op 2 juli 1998, maar kort vóór 4 november 1998, waartoe zij verwijst naar de door VCD Business Solutions overgelegde bevestiging (dagvaarding, prod.3). Die wijziging hield volgens Eversdijk in dat het onderdeel “basys” vanaf 3 november 1998 niet langer deel zou uitmaken van het onderhoudspakket en dat het programma “Grosys Food” zou worden opgewaardeerd. Voor het overige liep de overeenkomst tussen Eversdijk en (toen nog) VCD Software BV gewoon door onder hetzelfde overeenkomstnummer 93.3.0081.

2.3 Eversdijk kan verder erkennen dat hij naast voormelde wijziging van de onder nummer 93.3.0081 bestaande onderhoudsovereenkomst ook een nieuwe service-overeenkomst is aangegaan onder nummer 98.0.0099). De stelling van VCD Business Solutions dat Eversdijk de serviceovereenkomst met haar is aangegaan, veronderstelt evenwel volgens Eversdijk dat VCD Business Solutions de offerte in haar brief van 2 juli 1998 (dagvaarding, prod. 2) op eigen naam heeft gedaan. Eversdijk stelt dat zij dat niet zo heeft begrepen en ook niet heeft hoeven begrijpen: Allereerst handelde VCD Business Solutions namens VCD Software BV, toen zij in haar brief van 2 juli 1998 een wijziging van de onderhoudsovereenkomst voorstelde. Verder hingen de gewijzigde en de nieuwe overeenkomst blijkens de offerte inhoudelijk zodanig met elkaar samen, dat het voor de hand lag dat dezelfde VCD-vennootschap alle uit dien hoofde te leveren diensten en goederen zou verzorgen. Ook de op 4 november 1998 verzonden bevestiging van de nieuwe serviceovereenkomst.

2.4 Nu VCD Business Solutions bij beide overeenkomsten geen partijwas, en de door VCD Business Solutions ingestelde vorderingen op die overeenkomsten zijn gebaseerd, behoort VCD Business Solutions volgens Eversdijk niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vorderingen. Eversdijk betwist subsidiair de toepasselijkheid van de servicebepalingen van de VCD-groep en acht anders een beroep daarop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Volgens Eversdijk zijn beide contracten na haar opzegging op 20 november 2003 op 31 december 2003 ten einde gekomen en is Eversdijk vanaf 1 januari 2004 geen onderhoudsvergoeding meer aan VCD Business Solutions verschuldigd. Eversdijk bestrijdt tot slot gemotiveerd (handels) rente of buitengerechtelijke kosten aan VCD Business Solutions verschuldigd te zijn.

3. De verdere beoordeling van het geschil

3.1 VCD Business Solutions heeft op 17 november 2003 een bedrag van € 1.228,79 aan Eversdijk in rekening gebracht en op 4 december 2003 een bedrag van € 10.291,83. In beide gevallen betrof het onderhoud voor de periode van 01/01/2004 t/m 31/12/2004. De eerste factuur had betrekking op contractnummer 93.3.0081 en de tweede op contractnummer 98.0.0099.

3.2 Beoordeeld moet worden of VCD Business Solutions in haar vordering kan worden ontvangen, nu Eversdijk gemotiveerd heeft bestreden dat zij de overeenkomsten waarop deze vordering is gegrond met VCD Business Solutions heeft afgesloten. Dit verweer slaagt, waartoe het volgende wordt overwogen.

3.3 Uit de overgelegde stukken blijkt dat de onderhoudsovereenkomst voor het besturingssysteem UNIX en het pakket Basys en Grosys Food in 1993 is tot stand gekomen tussen VCD Software BV en Eversdijk en dus niet tussen VCD Business Solutions en Eversdijk. VCD Automatisering BV heeft vervolgens bij brief van 2 juli 1998 aan Eversdijk aangeboden de levering, installatie en service van een nieuwe UNIXWare server ter vervanging van der UNIX-server, de vervanging van Basys door Exact Finance en de opwaardering van de Grosys Food applicatie van Progress 6 naar Progress 8.2. Als niet weersproken door VCD Business Solutions is echter de stelling van Eversdijk komen vast te staan dat de naam VCD Automatisering in ieder geval al vanaf 1993 door alle VCD-vennootschappen wordt gebruikt. Verder blijkt uit de als prod. 3 bij de dagvaarding overgelegde specificatie van 4 november 1998, dat VCD voor Basys en Grosys Food een serviceovereenkomst met Eversdijk heeft gesloten ter vervanging van overeenkomstnummer 93.3.0081. Met VCD kan daarbij alleen maar bedoeld zijn VCD Software BV, met welke onderneming Eversdijk ook in 1993 had gecontracteerd. VCD Business Solutions heeft niet genoegzaam onderbouwd op welke gronden zij gerechtigd is tot inning van de vorderingen, gebaseerd op overeenkomsten, die niet met haar zijn aangegaan.

3.4 VCD Business Solutions zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten.

4. De beslissing

De rechtbank:

verklaart VCD Business Solutions niet ontvankelijk in haar vorderingen;

veroordeelt VCD Business Solutions in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Eversdijk begroot op € 294,-- terzake van griffierechten en € 904,-- terzake van procureurssalaris;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.M.J. Hoppers en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 19 juli 2006 in aanwezigheid van de griffier.