Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2003:AO3771

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
19-03-2003
Datum publicatie
12-05-2004
Zaaknummer
335/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geschil over de openbaarheid van wegen op een camping in een recreatiegebied. Vraag of wegen openbaar zijn in de zin van de Wegenwet. Invloed van administratieve procedure over die zelfde openbaarheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Middelburg

Sector voor civiel recht

Vonnis van 1 oktober 2003 in de zaak van:

rolnr.: 335/01

1. eiser,

wonende te Ninove, België,

2. eiser,

wonende te Zuidzande, gemeente Oostburg,

3. eiser,

wonende te Beerse, België,

4. eiser,

wonende te Assenede, België,

5. eiser,

wonende te Beernem, België,

6. eiser,

wonende te Terneuzen,

7. eiser,

wonende te Halle, België,

8. eiser,

wonende te Terneuzen,

9. eiser,

wonende te IJzendijke, gemeente Oostburg,

10. eiser,

wonende te Hoek, gemeente Terneuzen,

11. eiser,

wonende te Antwerpen, België,

12. eiser,

wonende te Terneuzen,

13. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Haers Aannemingsbedrijf B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Philippine, gemeente Sas van Gent,

14. eiser,

wonende te Den Haag,

15. eiser,

wonende te Aalst, België

16. eiser,

wonende te Hulst,

17. eiser,

wonende te Kekerdom,

18. eiser,

wonende te Gaushoren, België,

19. eiser,

wonende te Assenede, België,

20. eiser,

wonende te Kieldrecht, België,

21. eiser,

echtelieden, beiden wonende te Capelle aan de IJssel,

22. eiser,

wonende te Rotterdam,

23. eiser,

wonende te Rotterdam,

24. eiser,

wonende te Terneuzen,

25. eiser,

wonende te Hulst,

26. eiser,

wonende te Gent, België,

27. eiser,

wonende te Breskens, gemeente Oostburg,

28. eiser,

wonende te Terneuzen,

29. eiser,

wonende te Assenede, België

30. eiser,

wonende te Oostburg,

31. eiser,

wonende te Terneuzen,

32. eiser,

wonende te Kouderkerk aan de Rijn,

33. eiser,

wonende te Eede, gemeente Sluis-Aardenburg,

34. eiser,

wonende te Terneuzen,

35. eiser,

wonende te Middelburg,

36. eiser,

wonende te Overveen,

37. eiser,

wonende te Tiel,

38. eiser,

wonende te Philippine, gemeente Sas van Gent,

39. eiser,

wonende te Philippine, gemeente Sas van Gent,

40. eiser,

wonende te Terneuzen,

41. eiser,

wonende te Roosendaal,

eisers,

procureur: mr. J.A.M. Dietvorst,

advocaat: mr. P.C.H. Jansen te Roosendaal,

tegen:

1. de vennootschap onder firma (naam gedaagden, natuurlijke personen),

handelend onder de naam Recreatiegebied "De Vogel",

gevestigd en kantoorhoudende te Hengstdijk, gemeente Hontenisse,

met als nevenvestiging het Recreatiecentrum Braakman

en daartoe kantoorhoudende te Hoek, gemeente Terneuzen,

en haar vennoten:

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

(naam gedaagden, natuurlijke personen),

gevestigd en kantoorhoudende te Hengstdijk, gemeente Hontenisse,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

(naam gedaagden, natuurlijke personen),

gevestigd en kantoorhoudende te Hengstdijk, gemeente Hontenisse,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

(naam gedaagden, natuurlijke personen)

kantoorhoudende te Hoek, gemeente Terneuzen,

gedaagden,

procureur: mr. C.J. IJdema,

advocaat: mr. H. van Ravenhorst te Arnhem.

1. Het verdere verloop van de procedure

De rechtbank verwijst naar haar tussenvonnis van 19 maart 2003. Ter uitvoering daarvan hebben eisers bij akte produkties in het geding gebracht waaruit het bewijs van hun stelling zou moeten blijken. Gedaagde heeft hierop bij antwoordakte gereageerd.

2. De verdere beoordeling van het geschil

2.1 Aan eisers is opgedragen te bewijzen feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de wegen in de Braakman, zoals genoemd onder 4.2 van het tussenvonnis, openbaar zijn in de zin van de Wegenwet. In deze bewijsopdracht zijn eisers geslaagd. De rechtbank overweegt hiertoe het volgende.

2.2 In haar tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen dat haar bekend is dat in de onderhavige kwestie ook administratiefrechtelijke procedures worden gevoerd. De rechtbank heeft overwogen dat eisers het bewijs kunnen leveren door middel van het in het geding brengen van een onherroepelijk geworden uitspraak in die procedure(s). Eisers hebben dat gedaan. Zij hebben (onder meer) een uitspraak van de sector bestuursrecht van deze rechtbank in het geding gebracht van 19 maart 2003, waarvan zij stellen dat deze onherroepelijk is geworden. Door gedaagde is dat niet althans onvoldoende weersproken, zodat vast staat dat voormelde uitspraak onherroepelijk is. In de uitspraak van 19 maart 2003 heeft de bestuursrechter overwogen dat de wegen die leiden naar de Bungalows van eisers openbare wegen zijn in de zin van de Wegenwet. Gelet op deze (onherroepelijke) uitspraak dient ook in deze procedure uitgegaan te worden van de openbaarheid van de wegen in de Braakman.

2.3 Nu vast staat dat de wegen op de Braakman openbaar zijn in de zin van de Wegenwet betekent dat dat gedaagde het normale verkeer over de wegen heeft te dulden en dat zij geen belemmeringen voor dat verkeer mag opwerpen. Met de plaatsing van de slagbomen handelt gedaagde in strijd met artikel 14 juncto artikel 6 van de Wegenwet en zij zal de slagbomen bij de ingang van de Braakman derhalve dienen te verwijderen. De vordering (sub 1) van eisers is dan ook toewijsbaar.

2.4 Nu vast staat dat gedaagde de wegen in de Braakman niet mocht afsluiten door middel van een slagboominstallatie en zij deze versperring van de toegankelijk van de wegen niet vrijwillig heeft willen verwijderen, acht de rechtbank voldoende aannemelijk (gezien alle in het geding gebrachte stukken uit andere procedures) dat eisers kosten hebben moeten maken om de vrije toegankelijkheid te bewerkstelligen en tengevolge daarvan schade hebben geleden. Deze schade hebben eisers thans nog niet nader gespecificeerd. Zij wensen dat te doen in een schadestaatprocedure. Ook die vordering (sub 2) van eisers is toewijsbaar.

2.5 Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

3. De Beslissing

De rechtbank:

- veroordeelt gedaagde eisers en al degenen die eisers daartoe toestemming wensen te verlenen zonder enige belemmering toegang te verschaffen tot hun respectieve erfpachtspercelen;

- veroordeelt gedaagde alle verkeer voor eisers op de in het recreatiepark De Braakman gelegen wegen te dulden en gebiedt gedaagde de slagboominstallatie en de daarmee verband houdende bordjes ("eigen weg") te verwijderen op straffe van een dwangsom van € 4.500,00 per dag dat gedaagde in gebreke mocht blijven aan dit vonnis te voldoen, met een maximum van € 100.000,00;

- veroordeelt gedaagde om aan eisers te vergoeden de door hen geleden schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

- veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, aan de zijde van eisers begroot tot aan deze uitspraak begroot op € 585,00 aan salaris van de procureur en € 111,18 aan griffierecht;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr D.C. van Reekum en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 1 oktober 2003 in tegenwoordigheid van de griffier.