Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2003:AL9044

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
15-10-2003
Datum publicatie
15-10-2003
Zaaknummer
12/000005-03
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

moord Grevelingendam/ eerwraak

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 151
Wetboek van Strafrecht 48
Wetboek van Strafrecht 48
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector strafrecht

meervoudige kamer

Parketnummer: 12/000005-03

Datum uitspraak: 15 oktober 2003

Tegenspraak

------------------------------------------------

Datum inverzekeringstelling: 14 januari 2003

Datum voorlopige hechtenis: 20 januari 2003

Datum invrijheidstelling: 28 januari 2003

Datum inverzekeringstelling: 6 februari 2003

Datum voorlopige hechtenis: 8 februari 2003

Datum schorsing voorlopige hechtenis: 11 juli 2003

------------------------------------------------

V O N N I S

van de rechtbank Middelburg, meervoudige kamer voor strafzaken, in de strafzaak tegen:

[naam verdachte],

geboren op [geboortedatum],

wonende [woonplaats],

ter terechtzitting verschenen.

Als raadsman van de verdachte is ter terechtzitting verschenen mr. M. Kalle, advocaat te Goes.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

2 oktober 2003.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. [naam] en van hetgeen door en/of namens de verdachte naar voren is gebracht.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte ter zake van het onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 jaren, met aftrek van voorarrest.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging luidt als volgt.

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat:

1.

dat hij op of omstreeks 21 en/of 22 december 2002,

in de gemeente 's-Gravenhage, in elk geval in het arrondissement

's-Gravenhage, althans in de gemeente Schouwen-Duiveland, te Bruinisse, in elk

geval in Nederland,

tesamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, een persoon,

genaamd (althans zich noemende)[naam slachtoffer], van het leven heeft beroofd,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) opzettelijk en na kalm

beraad en rustig overleg, althans opzettelijk, met een vuurwapen (meermalen)

op die [slachtoffer] geschoten, tengevolge van welke handeling(en), althans enige

handeling(en) door hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) gepleegd, die

[slachtoffer] is overleden;

art 289 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

en voor zover terzake het onder 1 telastgelegde een veroordeling niet mocht

kunnen volgen, terzake dat

dat [medeverdachte] op of omstreeks 21 en/of 22 december 2002,

in de gemeente 's-Gravenhage, in elk geval in het arrondissement

's-Gravenhage, althans in de gemeente Schouwen-Duiveland, te Bruinisse, in elk

geval in Nederland,

tesamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, een persoon,

genaamd (althans zich noemende)[naam slachtoffer], van het leven heeft beroofd,

immers heeft/hebben [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) opzettelijk en na

kalm beraad en rustig overleg met een vuurwapen (meer)malen op die [slachtoffer]

geschoten, tengevolge van welke handeling(en), althans van enige

handeling(en), door [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) gepleegd, die

[slachtoffer] is overleden,

welk feit hij, verdachte (als vader van die [medeverdachte]), in of omstreeks

de periode 1 december 2002 tot en met 22 december 2002, in elk geval in of

omstreeks de periode 1 juli 2002 tot en met 22 december 2002, in de gemeente

's-Gravenhage, en/of (in elk geval) (elders) in Nederland,

opzettelijk door misbruik van (ouderlijk) gezag, giften, beloften, geweld,

bedreiging of misleiding, en/of door het verschaffen van gelegenheid, middelen

en/of inlichtingen

heeft uitgelokt,

door die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) voor te houden, in elk geval

op enige manier duidelijk te maken, dat de "eer van de familie"

gezuiverd/gered zou (kunnen) worden door het om het leven brengen van [naam

slachtoffer] (die een (ongewenste) relatie had (gehad) met [naam]), en/of

door die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) een vuurwapen, en/of een

vervoermiddel ter beschikking te stellen, en/of er voor te zorgen dat een

vuurwapen voor die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) beschikbaar was;

art 289 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

en voor zover terzake het onder 1 subsidiair telastgelegde een veroordeling niet

mocht kunnen volgen, terzake dat

dat [medeverdachte] op of omstreeks 21 en/of 22 december 2002,

in de gemeente 's-Gravenhage, in elk geval in het arrondissement

's-Gravenhage, althans in de gemeente Schouwen-Duiveland, te Bruinisse, in elk

geval in Nederland,

tesamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, een persoon,

genaamd (althans zich noemende)[naam slachtoffer], van het leven heeft beroofd,

immers heeft/hebben die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) opzettelijk en

na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk met een vuurwapen

(meermalen) op die [slachtoffer] geschoten, tengevolge van welke handeling(en),

althans van enige handeling(en), door die [medeverdachte] en/of zijn

mededader(s) gepleegd, die [slachtoffer] is overleden,

bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode 1

december 2002 tot en met 22 december 2002, in elk geval in de periode 1 juli

2002 tot en met 22 december 2002, in de gemeente 's-Gravenhage, en/of (in elk

geval) (elders) in Nederland,

opzettelijk behulpzaam is geweest, en/althans

tot het plegen van welk misdrijf hij in of omstreeks voornoemde periode aldaar

opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft,

door aan die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) een vuurwapen en/of een

vervoermiddel ter beschikking te stellen, en/of er voor te zorgen dat een

vuurwapen voor die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) beschikbaar was;

art 289 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

2.

dat hij op of omstreeks 21 en/of 22 december 2002,

in de gemeente Schouwen-Duiveland, te Bruinisse, en/of in de gemeente

's-Gravenhage, en/althans (in elk geval) (elders) in Nederland,

tesamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

een lijk, te weten het lijk van een man, in leven genaamd (althans zich

noemende)[naam slachtoffer],

heeft verborgen en/of weggevoerd en/of weggemaakt

met het oogmerk om het feit, te weten het overlijden van die [slachtoffer], en/of

de oorzaak van het overlijden van die [slachtoffer] te verhelen;

art 151 Wetboek van Strafrecht

en voor zover terzake het onder 2 telastgelegde een veroordeling niet mocht

kunnen volgen, terzake dat

dat [medeverdachte] op of omstreeks 21 en/of 22 december 2002,

in de gemeente Schouwen-Duiveland, te Bruinisse, en/of in de gemeente

's-Gravenhage, en/althans (in elk geval) (elders) in Nederland,

tesamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

een lijk, te weten het lijk van een man, in leven genaamd (althans zich

noemende)[naam slachtoffer],

heeft verborgen en/of weggevoerd en/of weggemaakt

met het oogmerk om het feit, te weten het overlijden van die [slachtoffer], en/of

de oorzaak van het overlijden van die [slachtoffer] te verhelen,

bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte,

op of omstreeks 21 december en/of 22 december 2002, in de gemeente

's-Gravenhage, en/of (in elk geval) (elders) in Nederland,

opzettelijk behulpzaam is geweest, en/althans

tot het plegen van welk misdrijf hij,verdachte, op of omstreeks voornoemd

tijdstip aldaar opzettelijk gelegenheid, middelen en of inlichtingen heeft

verschaft door aan die [medeverdachte] en/of diens mededader(s) een

vervoermiddel (ten behoeve van het verbergen en/of wegvoeren en/of wegmaken

van het lijk van [slachtoffer]) ter beschikking te stellen;

art 151 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

Vrijspraak

Uit de bewijsmiddelen leidt de rechtbank ondermeer het volgende af:

De dochter van verdachte had een buitenechtelijke verhouding met het latere slachtoffer[naam slachtoffer]. Uit getuigenverklaringen blijkt dat op de zoon van verdachte druk werd uitgeoefend om de eer van de familie te redden. Deze zoon van verdachte heeft met het slachtoffer een afspraak gemaakt om elkaar op zaterdagavond 21 december 2002 te ontmoeten op de parkeerplaats bij het HTM-gebouw aan de Dynamostraat in Den Haag. De zoon van verdachte is met de bij verdachte in gebruik zijnde Volkswagen Transporter gereden naar de eerder genoemde parkeerplaats. De zoon van verdachte droeg een pistool bij zich. Op de parkeerplaats is het slachtoffer bij de zoon van verdachte in de auto gestapt. De zoon van verdachte heeft vervolgens drie keer op het slachtoffer geschoten. Eén kogel is dwars door het hart gegaan. Tengevolge van dit schot is het slachtoffer overleden.

Verdachte heeft iedere betrokkenheid ontkend. Hij heeft verklaard dat hij niet op de hoogte was van problemen in zijn familie rond zijn dochter. Hoewel het telefoonnummer van het slachtoffer in zijn telefoon was opgeslagen heeft hij ontkend dat hij het slachtoffer kende. Volgens zijn verklaring is hij op de bewuste avond tot na middernacht aanwezig geweest op een bruiloft. Uit printgegevens blijkt dat direct na de moord een aantal telefonische contacten zijn geweest tussen de bij verdachte en bij zijn zoon in gebruik zijnde GSM toestellen. Verdachte heeft evenwel ontkend dat hij zijn zoon heeft gesproken. Hij heeft voorts ontkend dat hij zijn Volkswagen Transporter aan zijn zoon heeft uitgeleend en dat hij daags na de moord naar het verhuurbedrijf (van de Volkswagen Transporter ) is gegaan om de voorbank van deze bus, die door de kogelinslag beschadigd was, te verwisselen.

Hoewel verdachte aantoonbaar leugenachtige verklaringen heeft afgelegd heeft de rechtbank in het dossier onvoldoende wettige bewijsmiddelen aangetroffen die kunnen leiden tot het oordeel dat verdachte betrokken is geweest bij het beramen van de moord en de uitvoering daarvan. Er bevinden zich in het dossier geen verklaringen van getuigen die verdachte in direct verband met de ten laste gelegde feiten brengen. Het enkele gegeven dat verdachte verklaringen in strijd met de waarheid heeft afgelegd levert niet het wettig bewijs op dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan.

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 primair, 1 subsidiair, 1 meer subsidiair, 2 primair en 2 subsidiair is tenlastegelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

DE BESLISSING

De rechtbank beslist als volgt.

Zij verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 1 subsidiair, 1 meer subsidiair, 2 primair en 2 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

Zij heft het reeds geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte op.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. [naam] voorzitter,

mrs. [naam] en [naam], rechters,

in tegenwoordigheid van [naam] als griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 15 oktober 2003.