Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2002:AF3452

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
08-07-2002
Datum publicatie
28-01-2003
Zaaknummer
Awb 02/246
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

ENKELVOUDIGE KAMER BESTUURSRECHT

Reg.nr.: Awb 02/246

Uitspraak, met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, inzake:

[eiser 1] en [eiser 1-2], beiden wonende te [woonplaats], eisers,

gemachtigde: mr. J.E. Dijk van Bureau voor Rechtshulp Dordrecht,

tegen

De Raad van de gemeente Hulst, verweerder.

1. Procesverloop.

Verweerder heeft in zijn vergadering van 21 december 2000 een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vastgesteld voor een perceel gelegen aan de van Hovestraat te Sint Jansteen, kadastraal bekend gemeente Hulst, Sectie […] nummer […] ged..

Tegen dit besluit hebben eisers een bezwaarschrift ingediend.

Bij besluit van 5 april 2002, verzonden 9 april 2002, heeft verweerder het bezwaar van eisers ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit hebben eisers beroep ingesteld bij de rechtbank.

2. Overwegingen

Eisers stellen zich in beroep primair op het standpunt dat verweerder hen in hun bezwaren niet-ontvankelijk had moeten verklaren.

Verweerder heeft bij verweerschrift van 10 juni 2002 aangegeven dit standpunt te delen.

De rechtbank overweegt als volgt.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Met partijen is de rechtbank van oordeel dat het onderhavige besluit eisers niet rechtstreeks in hun belangen treft. De bezwaren van eisers richten zich niet tegen het voorgenomen besluit als zondanig maar tegen het kappen van een aantal waardevolle en beeldbepalende bomen ten behoeve van de aanleg van een parkeerterrein.

Gelet op het vorenstaande had verweerder het bezwaarschrift van eisers niet-ontvankelijk moeten verklaren.

Het bestreden besluit dient dan ook vernietigd te worden.

De rechtbank zal zelf in de zaak voorzien door het bezwaarschrift alsnog niet-ontvankelijk te verklaren, zodat verweerder niet opnieuw op het bezwaarschrift hoeft te beslissen.

3. Uitspraak

De rechtbank te Middelburg,

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt het bestreden besluit;

verklaart het bezwaarschrift alsnog niet-ontvankelijk;

bepaalt dat verweerder aan eisers het door hen betaalde griffierecht ten bedrage van € 109,-- (honderdnegen Euro) vergoedt;

veroordeelt verweerder in de kosten van deze procedure aan de zijde van eisers begroot op € 322,-- (driehonderdentweeëntwintig Euro), te betalen door de gemeente Hulst aan eisers.

Aldus gewezen en in het openbaar uitgesproken op 8 juli 2002

door mr. T. Damsteegt, in tegenwoordigheid van A.F. van Leest, griffier.

Afschrift verzonden op:

Ingevolge artikel 8:55, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen deze uitspraak verzet doen bij de rechtbank.

Het doen van verzet geschiedt door een gemotiveerd verzetschrift in te dienen bij de rechtbank binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van deze uitspraak. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld over het verzet te worden gehoord.