Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2002:AF3451

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
03-01-2002
Datum publicatie
28-01-2003
Zaaknummer
Awb 01/177
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Enkelvoudige Kamer Bestuursrecht

Reg.nrs.: Awb 01/177

Uitspraak, met toepassing van artikel 8:57 van de Algemene wet bestuursrecht, inzake:

[eiser] en anderen, allen wonende te [woonplaats], eisers,

gemachtigde: mr. J.E. Dijk van het Bureau Rechtshulp te Dordrecht,

tegen

de gemeenteraad van de gemeente Borsele, verweerder.

1. Procesverloop.

Verweerder heeft in zijn vergadering van 7 september 2000 een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vastgesteld voor een perceel aan de Nieuw Vreelandsedijk te Kwadendamme (kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie R, nr. 540). Dit besluit is op 18 september 2000 in werking getreden.

Tegen dit besluit hebben eisers een bezwaarschrift ingediend.

Bij besluit van 13 februari 2001 heeft verweerder het bezwaarschrift ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit hebben eisers beroep ingesteld bij de rechtbank.

Met toestemming van partijen is een behandeling ter zitting achterwege gebleven.

2. Overwegingen.

Eisers stellen zich in beroep primair op het standpunt dat verweerder hen in hun bezwaren niet-ontvankelijk had moeten verklaren.

Verweerder heeft bij verweerschrift d.d. 4 mei 2001 aangegeven dit standpunt te delen.

De rechtbank overweegt als volgt.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Met partijen is de rechtbank van oordeel dat het onderhavige besluit eisers niet rechtstreeks in hun belangen treft. De bezwaren van eisers richten zich niet tegen het genomen voorbereidings-besluit als zodanig, maar tegen het bouwplan en de bouwaanvraag met betrekking tot het perceel aan de Nieuwe Vreelandsedijk te Kwadendamme (kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie R, nr. 540).

Gelet op het vorenstaande had verweerder het bezwaarschrift van eisers niet-ontvankelijk moeten verklaren.

Het bestreden besluit dient dan ook vernietigd te worden.

De rechtbank zal zelf in de zaak voorzien door het bezwaarschrift alsnog niet-ontvankelijk te verklaren, zodat verweerder niet opnieuw op het bezwaarschrift hoeft te beslissen.

3. Uitspraak.

De Rechtbank Middelburg,

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt het bestreden besluit;

verklaart het bezwaarschrift alsnog niet-ontvankelijk;

bepaalt dat verweerder aan eiseres het door hen betaalde griffierecht ten bedrage van f 225,- (tweehonderd en vijfentwintig gulden) vergoedt;

veroordeelt verweerder in de kosten van deze procedure, aan de zijde van eisers begroot op f 710,- (zevenhonderd en tien gulden), te betalen door de gemeente Borsele aan eisers.

Aldus gewezen en in het openbaar uitgesproken op 3 januari 2002

door mr. A. van Wamel, in tegenwoordigheid van K.J. Thiel, griffier.

Afschrift verzonden op:

Tegen deze uitspraak kan een belanghebbende hoger beroep instellen. Het instellen van het hoger beroep geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, binnen zes weken na de dag van verzending van deze uitspraak.