Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2011:BW6813

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
03-11-2011
Datum publicatie
29-05-2012
Zaaknummer
445476 BM VERZ 11-1573
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

"Gronden voor het bewind nog aanwezig. Rechthebbende dient de kans te krijgen aan te tonen dat hij met behulp van een trainingstraject zelf zijn financiën verantwoord kan beheren."

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

Zaaknr: 445476 BM VERZ 11-1573

BMnr: 25446

Typ: M.S.

datum beschikking: 3 november 2011

beschikking opheffing bewind

op verzoek van

[rechthebbende]

geboren te [geboorteplaats] op [1989]

wonend te [adres]

verder ook te noemen: rechthebbende.

Het verzoek strekt tot opheffing van een bewind over de goederen die (zullen) toebehoren aan rechthebbende.

verloop van de procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- een verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ingekomen op 30 augustus 2011;

- een schriftelijke reactie van Bureau Inkomens Beheer B.V. d.d. 3 oktober 2011.

De rechthebbende, vergezeld van de heer [psychisch/sociaal verpleegkundige] (psychisch/sociaal verpleegkundige bij

Mondriaan) alsmede R.W.P. Triepels (Bureau Inkomensbeheer B.V.) zijn gehoord op

26 oktober 2011.

beoordeling

De bewindvoerder is het niet eens met het verzoek. Hij geeft aan dat de gronden voor het bewind nog steeds aanwezig zijn. Nadat de bewindvoerder de schulden van rechthebbende met een grote belastingteruggave heeft kunnen aflossen is er op verzoek van rechthebbende geprobeerd hem maandgeld te geven. Dit is jammer genoeg mislukt omdat het geld in twee weken op was. Vervolgens is weer teruggeschakeld naar weekgeld. Dat is vrij krap omdat rechthebbende heeft aangegeven te willen sparen om op zichzelf te kunnen gaan wonen.

Ter zitting heeft rechthebbende aangegeven dat hij nu zelf zijn financiële keuzes wil maken. Duidelijk is echter ook dat hij enkel weekgeld krijgt. Hij betwist dat hij ooit maandgeld heeft gehad. Hij is ter zitting erg boos ge-worden toen hij merkte dat het niet vanzelfsprekend is dat het bewind wordt opgeheven als hij dat wenst. Hij geeft aan dan zijn uitkering te zullen stopzetten en is boos de zaal uitgelopen.

Gelet op deze reactie acht de kantonrechter het op dit moment nog niet verantwoord om het bewind op te heffen omdat rechthebbende nog niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen ten volle zelf te behartigen.

Nadat rechthebbende boos de zaal is uitgelopen hebben de bewindvoerder, de begeleider en de kantonrechter afgesproken dat rechthebbende de kans krijgt het komende jaar te laten zien dat hij verantwoord met zijn geld kan omgaan. De begeleider heeft beloofd samen met rechthebbende een budgetplan op te stellen en dit met de bewindvoerder te bespreken.

De bewindvoerder heeft toegezegd dat na indiening van een realistisch budgetplan rechthebbende maandgeld zal krijgen. Indien dit goed gaat krijgt hij als volgende stap de verantwoordelijkheid om zelf zijn ziektekosten-premie te betalen. Zo zal er elke maand een verantwoordelijkheid bijkomen. Verloopt dat allemaal goed dan kan het bewind te zijner tijd worden opgeheven.

Op dit moment wordt het verzoek afgewezen.

beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek af;

deze beschikking is gegeven en in het openbaar uitgesproken door mr. W.E. Elzinga, kantonrechter, in aanwe-zigheid van M.E.J. Scheeren-Gorissen, griffier.

Tegen deze beschikking kan – uitsluitend door tussenkomst van een advocaat – hoger beroep worden ingesteld bij het Ge-rechtshof te ’s-Hertogenbosch:

a. door de verzoeker(s) en degene aan wie een afschrift van de beschikking (door de griffier) is verstrekt

of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.