Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ2069

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
11-04-2011
Datum publicatie
28-04-2011
Zaaknummer
155459 / FA RK 10-1515
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wettelijke criteria voor ambtshalve toewijzing van gezag aan inmiddels gezagsbevoegd geworden moeder na overlijden van de voogd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Civiel

Datum uitspraak: 11 april 2011

Zaaknummer: 155459 / FA RK 10-1515

De enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft de navolgende beschikking gegeven in de zaak met betrekking tot de minderjarige:

[de minderjarige],

geboren te [geboortegegevens]

Belanghebbenden:

[de moeder]

de moeder van de minderjarige,

wonende te [adres],

en

[de grootvader],

grootvader moederszijde.

wonende te [adres].

1. Verloop van de procedure

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Heerlen heeft bij schrijven van 18 oktober 2010 mededeling gedaan van het overlijden op 4 mei 2010 van [de grootmoeder], grootmoeder moederszijde, die de voogdij over de minderjarige [de minderjarige], verder te noemen: [de minderjarige], uitoefende.

De Raad voor de Kinderbescherming te Maastricht, verder te noemen: de raad, heeft op 25 januari 2011 een rapport uitgebracht.

2. Vaststaande feiten

[de minderjarige] is op [geboortegegevens] geboren als kind van [de moeder].

Bij beschikking van de kantonrechter te Heerlen van 1 mei 2002 is [de grootmoeder] benoemd tot voogdes over [de minderjarige] vanwege de minderjarigheid van de moeder.

De voogdes is op 4 mei 2010 overleden.

2. Beoordeling

Nu de voogdes, [de grootmoeder], is overleden, dient de rechtbank ambtshalve in het gezag over [de minderjarige] te voorzien.

De raad heeft in zijn rapportage geadviseerd om de moeder te belasten met het gezag over [de minderjarige] nu de moeder al enkele jaren op een verantwoorde wijze invulling geeft aan de opvoeding en verzorging van haar twee andere kinderen, [minderjarige A] en [minderjarige B]. Daarnaast heeft de moeder al gedurende het gehele leven van [de minderjarige] een belangrijk aandeel in haar leven gehad en neemt zij inmiddels al enkele maanden alle verantwoordelijkheden ten aanzien van [de minderjarige] op zich. [de minderjarige] verblijft hoofdzakelijk bij de moeder en deze besteedt zorg en aandacht aan haar ontwikkeling en ontwikkelingstaken en geeft ruimte voor de contacten met grootvader moederszijde. [de minderjarige] gedijt goed in het gezin bij de moeder die de kinderen centraal stelt.

De situatie, waarbij de moeder het gezag heeft, sluit ook aan bij de wensen van [de minderjarige] om een moeder te hebben die de zaken van haar mag regelen en bepalen.

De rechtbank stelt voorop dat in Titel 14 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) geen regeling is getroffen voor de door de rechtbank toe te passen criteria in geval van de ambtshalve toewijzing van het gezag aan de inmiddels gezagsbevoegd geworden moeder wanneer de eerder, in verband met de aanvankelijke gezagsonbevoegdheid van de moeder benoemde voogd is komen te overlijden. Voor de beoordeling van de vraag of het gezag aan de moeder zal worden toegewezen zal de rechtbank aansluiting zoeken bij artikel 1:253d in verbinding met artikel 1:253b BW, welke bepalingen onder meer zien op de beoordeling van een verzoek van een inmiddels gezagsbevoegd geworden moeder na openvallen van het gezag.

Op grond van artikel 1:253 lid 1 BW kan, indien de voorziening in het gezag als bedoeld in artikel 1:253b lid 1 BW (in dit geval de voogdij over [de minderjarige] in verband met de aanvankelijke gezagsonbevoegdheid van de moeder) komt te ontbreken (in dit geval door het overlijden van de voogd), de inmiddels gezagsbevoegde moeder met het gezag worden belast. Nu de vader van [de minderjarige] niet bekend is, volgt uit het eerste en het derde lid van artikel 1:253d BW in onderling verband gelezen dat van toewijzing van het gezag aan de moeder slechts zou moeten worden afgezien, indien dit tot gevolg zou hebben dat de belangen van [de minderjarige] daardoor zouden worden verwaarloosd. Nu uit het advies van de raad blijkt dat de belangen van [de minderjarige] bij toewijzing van het gezag aan de moeder juist zijn gediend, zal de rechtbank overeenkomstig het advies van de raad beslissen.

5. Beslissing

De rechtbank:

Bepaalt dat de moeder het ouderlijk gezag over [de minderjarige], geboren te [geboortegegevens] zal uitoefenen.

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.E. Bakker, rechter en in het openbaar uitgesproken op 11 april 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.

LF

Tegen deze beschikking kan - uitsluitend door tussenkomst van een advocaat - hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch:

a. door de verzoekende partij en degenen aan wie een afschrift van de beschikking (vanwege de griffier) is verstrekt of verzonden, binnen 3 maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden binnen 3 maanden na betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.