Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ0221

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
31-03-2011
Datum publicatie
06-04-2011
Zaaknummer
416528 AZ VERZ 11-34
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geregelde ontbinding naar aanleiding van werknemersverzoek na ruim twee jaar arbeidsongeschiktheid. Arbeidsovereenkomst was lege huls geworden. Vergoeding van € 15.000,-.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2011-0296
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknr: 416528 AZ VERZ 11-34

typ: LE

Beschikking van 31 maart 2011

in de zaak van

[verzoeker],

wonend te [adres],

verzoekende partij,

verder ook te noemen: [verzoeker],

gemachtigde: mr. B.J. van Drueten, advocaat te Beuningen

tegen

de besloten vennootschap

SAPPI NETHERLANDS B.V.,

in de stukken abusievelijk aangeduid als SAPPI MAASTRICHT B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudend te 6211 AA Maastricht, Biessenweg 16,

verwerende partij,

verder ook te noemen: Sappi,

gemachtigde: mr. J.A.M.G. Vogels, advocaat te Maastricht.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Door partijen zijn de volgende processtukken ingediend/overgelegd:

- verzoekschrift met bijlagen 1 tot en met 8, ingekomen ter griffie op 23 februari 2011;

- verweerschrift, tevens houdende zelfstandig verzoek tot ontbinding, met bijlagen 1 tot en met 10, ingekomen ter griffie op 29 maart 2011;

- pleitnota van de zijde van de gemachtigde van Sappi, overgelegd ter zitting;

- beëindigingsvergoeding berekening conform Sociaal Plan van 31 maart 2011, overgelegd ter zitting van de zijde van de gemachtigde van Sappi.

Partijen en hun gemachtigden zijn gehoord ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van 31 maart 2011. Door de griffier is daarvan schriftelijk aantekening gehouden.

Vervolgens is de beslissing bepaald op heden.

MOTIVERING

[verzoeker], geboren op [1951], verzoekt de sedert 30 augustus 1965 tussen hem en Sappi bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen, bestaande in een zodanige verandering in de omstandigheden dat de arbeidsovereenkomst op het eerst mogelijke tijdstip dient te eindigen. [verzoeker] was laatstelijk werkzaam in de functie van bulkoloog tegen een bruto maandloon van € 1.947,76 exclusief vakantiebijslag.

Ter staving van zijn verzoek voert [verzoeker] - kort weergegeven - aan, dat de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst is verworden tot een lege huls, aangezien [verzoeker] gedurende een periode van langer dan twee jaren, namelijk vanaf 21 augustus 2007, arbeidsongeschikt is en er geen kans meer bestaat dat hij zijn werkzaamheden kan hervatten nu hij per 28 oktober 2010 volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

Sappi verzoekt eveneens de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden wegens gewichtige redenen, bestaande in een verandering in de omstandigheden als hiervoor omschreven.

De kantonrechter is van oordeel dat uit de stukken en het verhandelde ter zitting voldoende aannemelijk is geworden dat - zonder dat aan één van partijen daarvan een verwijt gemaakt kan worden - er sprake is van een verandering in de omstandigheden die tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient te leiden. De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst dan ook ontbinden met ingang van 1 april 2011.

Sappi heeft voor dat geval aangeboden aan [verzoeker] een vergoeding naar billijkheid te voldoen van € 15.000,- bruto.

De kantonrechter is van oordeel dat, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, de door Sappi aangeboden vergoeding als redelijk aangemerkt kan worden, zodat zij overeenkomstig dat aanbod een vergoeding aan [verzoeker] zal toekennen.

Nu Sappi zich reeds uitdrukkelijk tot betaling van de toe te kennen vergoeding bereid heeft verklaard, kan aanstonds een eindbeslissing worden gegeven.

De kantonrechter acht termen aanwezig de proceskosten te compenseren in die zin, dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

BESLISSING

Ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 1 april 2011.

Kent daarbij aan [verzoeker] een ten laste van Sappi komende vergoeding toe ten bedrage van € 15.000,- bruto.

Veroordeelt Sappi - voor zover nodig - tot betaling van die vergoeding aan [verzoeker].

Compenseert de kosten van deze procedure in die zin, dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. I.M. Etman, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.