Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP9619

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
29-03-2011
Datum publicatie
05-04-2011
Zaaknummer
414148 AZ VERZ 11-24
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Zonder dat kan worden vastgesteld dat aan een van de partijen daarvan een doorslaggevend verwijt kan worden gemaakt, is de kantonrechter van oordeel dat uit de stukken en de daarop ter zitting gegeven toelichtingen voldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van een verandering in de omstandigheden die tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient te leiden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2011-0310
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknr: 414148 AZ VERZ 11-24

typ: mh

coll: mh

beschikking van 29 maart 2011

in de zaak van

STICHTING VIVRE,

gevestigd en kantoorhoudend te Maastricht,

verzoekende partij,

hierna te noemen: Vivre,

gemachtigde: mr. drs. C.A.H. Lemmens, advocaat te Heerlen

tegen

[verweerder],

wonend te [woonplaats],

verwerende partij,

hierna te noemen: [verweerder],

gemachtigde: mr. J.J.M. Goltstein, advocaat te Kerkrade.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Op 7 februari 2011 is ter griffie binnengekomen een verzoekschrift met bijlagen van Vivre strekkend tot ontbinding van de tussen haar als werkgeefster en [verweerder] als werkneemster bestaande arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen.

Op 24 maart 2011 is van de zijde van [verweerder] een verweerschrift met bijlagen binnengekomen.

Partijen zijn gehoord ter terechtzitting van 28 maart 2011. Vivre is verschenen bij

mr. P. Maessen, [afdelingsmanager], afdelingsmanager en [personeelsconsulent], personeelsconsulent, bijgestaan door haar gemachtigde voornoemd.

[verweerder] is in persoon verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde voornoemd.

Van het aldaar verhandelde heeft de griffier schriftelijk aantekening gehouden.

Vervolgens is de uitspraak van de beschikking gesteld op heden.

MOTIVERING

Vivre verzoekt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [verweerder] wegens gewichtige redenen bestaande in een zodanige verandering in de omstandigheden, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd dient te eindigen. Ter staving van haar verzoek voert Vivre – kort weergegeven – aan dat als gevolg van een tussen partijen gerezen verschil van inzicht over de wijze waarop [verweerder] haar taak bij Vivre dient uit te oefenen, een verdere samenwerking niet langer mogelijk is.

[verweerder] heeft tegen toewijzing van dat verzoek gemotiveerd verweer gevoerd. Niettemin is door [verweerder] erkend dat een verdere vruchtbare samenwerking tussen partijen niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Uit hetgeen in de stukken is gesteld en ter zitting naar voren is gebracht, is niet gebleken dat het onderhavige verzoek enig verband houdt met een opzegverbod.

Zonder dat kan worden vastgesteld dat aan een van de partijen daarvan een doorslaggevend verwijt kan worden gemaakt, is de kantonrechter van oordeel dat uit de stukken en de daarop ter zitting gegeven toelichtingen voldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van een verandering in de omstandigheden die tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient te leiden.

De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst ontbinden met ingang van 1 april 2011.

Vivre heeft aangeboden in dat geval een vergoeding van € 14.000,-- bruto aan [verweerder] te voldoen en een bedrag van € 1.000,-- als bijdrage in de kosten van rechtsbijstand. De kantonrechter is van oordeel dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de door Vivre aangeboden vergoeding billijk is, zodat zij overeenkomstig dat aanbod een vergoeding aan [verweerder] zal toekennen.

Omdat de vergoeding toegekend wordt conform het aanbod van Vivre, kan reeds thans een eindbeslissing worden gegeven.

De kantonrechter acht termen aanwezig de proceskosten te compenseren in die zin, dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

BESLISSING

Ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 april 2011.

Kent daarbij aan [verweerder] ten laste van Vivre een vergoeding toe ten bedrage van:

- € 14.000,-- bruto

- € 1.000,-- als bijdrage in de kosten van rechtsbijstand.

Veroordeelt Vivre - voor zover nodig - tot betaling van die vergoeding aan [verweerder].

Compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. I.M. Etman, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.