Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5788

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
09-02-2011
Datum publicatie
25-02-2011
Zaaknummer
405353 CV EXPL 10-11973
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Achtereenvolgende wisseling(en) van energieleverancier(s)? Uiteenlopende overgangsdata gas en elektriciteit ? Consument is het overzicht kwijt. Telefonisch tot stand gekomen overeenkomst betwist; inhoud onbekend, geen voicelog/transcriptie overgelegd; vordering afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Heerlen

rolno: 405353

zaakno: 10-11973

typ: M.L.

coll:

Vonnis van de kantonrechter d.d. 9 februari 2011

inzake

de besloten vennootschap Oxxio Nederland B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te [plaats],

eiseres,

gemachtigde Rosmalen, Gerechtsdeurwaarders,

tegen

[gedaagde],

wonende te [adres],

gedaagde,

verschijnende in persoon.

1 VERDER PROCESVERLOOP

De bij het tussenvonnis van 22 december 2010 gelaste comparitie van partijen heeft op 27 januari 2011 plaatsgevonden. Daarvan is proces-verbaal opgemaakt, dat zich bij de stukken bevindt.

Voorafgaand aan de comparitie hebben beide partijen nog stukken overgelegd.

De uitspraak van het vonnis is bij vervroeging bepaald op heden.

2 VERDERE BEOORDELING

1 Oxxio vordert bij dagvaarding veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een bedrag van

€ 321,87 in hoofdsom, € 4,65 aan rente en € 75,00 aan buitengerechtelijke incassokosten.

Oxxio legt aan de vordering ten grondslag dat zij met [gedaagde] telefonisch een overeenkomst heeft gesloten terzake de levering van gas en/of elektriciteit tegen betaling van de op het moment van levering geldende tarieven en dat [gedaagde] in de betalingen van de voorschotbedragen c.q. afrekeningen een achterstand heeft laten ontstaan, zodat Oxxio uit dien hoofde opeisbaar een bedrag van [gedaagde] te vorderen heeft gekregen van € 321,87, zoals nader omschreven in de aan gedaagde verzonden facturen/rekeningoverzichten (prod. 1). De door Oxxio aan de dagvaarding gehechte productie 1 betreft een door haar gemachtigde vervaardigde pagina, waarop staat: ‘Factuurnummer: EAF3100100220777’, ‘Factuurdatum: 20-04-2010’ en ‘Factuurbedrag: € 321,87’.

2 [gedaagde] voert bij antwoord ten verwere aan dat zij de vordering niet begrijpt. Zij is overgestapt naar Essent en heeft geen overeenkomst met Oxxio.

3 Voorafgaand aan de door de kantonrechter bepaalde comparitie van partijen heeft Oxxio een aantal producties overgelegd met een schriftelijke toelichting. In die toelichting vermeldt Oxxio dat zij op 2 november 2009 een telefonische overeenkomst met [gedaagde] heeft gesloten voor de levering van elektriciteit en gas en dat zij [gedaagde] elektriciteit heeft geleverd van 9 december 2010 tot 1 januari 2010 en gas van 1 januari 2010 tot 9 maart 2010. Oxxio verwijst verder naar door haar overgelegde gegevens van Energie Data Services Nederland (EDSN). Onderaan de door Oxxio bedoelde uitdraai staat op 1 januari 2010 een gasmeterstand van 48662 en op 9 maart 2010 een meterstand van 49670. Oxxio vermeldt in de toelichting bij de overgelegde stukken dat het factuurbedrag van de factuur d.d. 20 april 2010 geen € 321,87 bedraagt maar € 456,91 en dat daarvan een bedrag van € 321,87 nog openstaat.

Ook [gedaagde] heeft voorafgaand aan de comparitie een aantal producties overgelegd. Daaronder bevindt zich een ‘bevestiging aanvraag’ van Essent d.d. 11 november 2009, waarin staat bedankt voor uw aanmelding voor de producten en diensten van Essent. Wij hebben uw aanvraag verwerkt en uw leveringsovereenkomst bij uw huidige energieleverancier opgezegd. Uw overstap naar Essent gaat omstreeks 1 januari 2010 in. Op 18 december 2009 stuurt Essent [gedaagde] een brief met daarin vermeld het voorschot van

€ 24,00 dat maandelijks in rekening wordt gebracht voor elektriciteit. Op 26 februari 2010 stuurt Essent [gedaagde] een brief met dezelfde tekst als in de brief van 11 november 2009, maar daarin staat: Uw overstap naar Essent gaat omstreeks 9 maart 2010 in. In nog een brief van 26 februari 2010 van Essent staat het voorschot van € 76,00 dat maandelijks in rekening wordt gebracht voor de levering van gas. [gedaagde] heeft tevens een e-mail overgelegd van netbeheerder Enexis d.d. 29 december 2010. Daarin staat - voorzover in deze relevant - : 9-12-2009: overstap van de Nederlandse Energie Maatschappij naar Oxxio: (…) Gas: 49.662 en: 01-01-2010 overstap van Oxxio naar Essent: (…) Gas 49.662.

[gedaagde] kan zich niet voorstellen dat zij met Essent is overeengekomen dat de ingangsdatum voor levering van gas en elektriciteit op verschillende tijdstippen zou plaatsvinden. Voordien was de Nederlandse Energie Maatschappij (NEM) haar energieleverancier van zowel gas als elektriciteit. [gedaagde] blijft erbij dat zij geen overeenkomst met Oxxio heeft gesloten.

4 Oxxio heeft de door haar bedoelde voicelog, c.q. transcriptie van het telefoongesprek van 2 november 2009 niet in geding gebracht en heeft ter zitting niet kunnen aangeven wat de inhoud is van overeenkomst die zij met [gedaagde] op 2 november 2009 zou hebben gesloten. Indien al moet worden aangenomen dat van een overeenkomst tussen Oxxio en [gedaagde] sprake was ontbreekt het aan een verklaring van Oxxio waarom de ingangsdata voor de levering van gas en elektriciteit een geheel eigen leven zouden zijn gaan leiden. In haar visie is immers de levering van elektriciteit per 9 december 2009 overgegaan van NEM naar Oxxio en per 1 januari 2010 weer van Oxxio naar Essent, terwijl de gaslevering pas per 1 januari 2010 van de NEM naar Oxxio is overgegaan en per 9 maart 2010 van Oxxio naar Essent. In de mail van netbeheerder Enexis d.d. 29 december 2010 staat echter dat [gedaagde] per 1 januari 2010 is overgestapt van Oxxio naar Essent voor zowel de gas- als de elektriciteitlevering.

Oxxio heeft ter zitting evenmin kunnen verklaren waarom onderaan de door haar overgelegde EDSN gegevens bij ‘opgenomen door netbeheerder’ een gasmeterstand staat van 48662 per 1 januari 2010, terwijl diezelfde netbeheerder (Enexis) in de e-mail van 29 december 2010 aangeeft dat de gasmeterstand per 1 januari 2010 49662 bedraagt.

5 Het voorgaande overziende kan de kantonrechter zich, gelet op de zeer beknopte en in algemene bewoordingen gestelde inhoud van de dagvaarding en daarbij behorende productie 1, de door Oxxio voor het eerst ter gelegenheid van de comparitie ingenomen stellingen en overgelegde producties en de hiervoor weergegeven tegenstrijdigheden en onduidelijkheden, goed voorstellen dat [gedaagde] als consument de vordering niet begrijpt en het geheel, zoals zij ter zitting aangeeft, totaal onoverzichtelijk vindt.

Deze onoverzichtelijkheid, het feit dat Oxxio niet kan aangeven wat de inhoud is van de beweerdelijke overeenkomst, waarvan het bestaan door [gedaagde] wordt betwist, en het gegeven dat Oxxio reeds twee keer door middel van automatische incasso een bedrag van

€ 135,04 van de bankrekening van [gedaagde] heeft laten afschrijven leiden tot de slotsom dat Oxxio niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij van [gedaagde] nog enig bedrag te vorderen heeft.

De vordering zal worden afgewezen en Oxxio zal, als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van deze procedure moeten dragen.

3 UITSPRAAK

De kantonrechter:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Oxxio in de aan de zijde van [gedaagde] gerezen proceskosten, tot op heden begroot op nihil.

Aldus gewezen door mr. A.C. Oosterman-Meulenbeld, kantonrechter en uitgesproken ter openbare civiele terechtzitting in tegenwoordigheid van de griffier.