Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP1561

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
14-01-2011
Datum publicatie
21-01-2011
Zaaknummer
03/702548-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Inhoudsindicatie: Staandehouding in kader Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV) door KMar niet rechtmatig wegens ontbreken wettelijk voorschrift als basis voor dat MTV. Bestaande grondslag in Vreemdelingencirculaire 2000 daartoe onvoldoende.

Dientengevolge ook de inverzekeringstelling niet rechtmatig.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BESCHIKKING RECHTER-COMMISSARIS STRAFZAKEN

Parketnr. : 03/702548-11

OvJ : mr. D. van Kuppeveld

RC-nr. : 11/70

Betreft de verdachte:

naam : [verdachte]

voornamen : [voornaam verdachte]

geboren op : [geboortegegevens]

woonplaats : [B.]

adres : [adresgegevens]

De rechter-commissaris heeft als volgt in het kader van de toetsing van de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling ambtshalve beslist:

Met verwijzing naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 juni 2010

(C-188/10 & C-189/10) in de zaken [M.] en [A.]en de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 december 2010 (nummer 201010790/1/V3) is de rechter-commissaris van oordeel dat in de onderhavige zaak sprake is van een onrechtmatige staandehouding, tengevolge waarvan ook de aanhouding en aansluitende inverzekeringstelling onrechtmatig moeten worden geacht.

Daarbij overweegt de rechter-commissaris dat uit voormelde jurisprudentie moet worden afgeleid dat de controles van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV) net over de grens alleen dan rechtmatig kunnen plaatsvinden indien die controles zijn vastgelegd in een wettelijk voorschrift. Op dit moment is de grondslag voor MTV-controles neergelegd in de Vreemdelingencirculaire 2000 (par. A3/2.4) en vormt aldus onvoldoende basis om tot controle en vervolgens tot het toepassen van dwangmiddelen overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering over te gaan.

De rechter-commissaris verwijst verder naar hetgeen in het bijzonder vermeld is op pagina 9 van eerdervermelde uitspraak van 28 december 2010 en maakt de daar vermelde overwegingen tot de zijne.

Aldus opgesteld te Maastricht op vrijdag 14 januari 2011.

mr W.L.J. Voogt

rechter-commissaris