Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2010:BN3088

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
23-07-2010
Datum publicatie
03-08-2010
Zaaknummer
03-700212-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Onbevoegde hulpofficier heeft last tot onderzoek aan het lichaam gegeven, waarbij drugs zijn aangetroffen. Het aantreffen van deze drugs is de aanleiding om een doorzoeking in de woning van verdachte te doen. Bij deze doorzoeking worden drugs en een wapen aangetroffen.

Nu de last tot onderzoek aan het lichaam door een onbevoegde hulpofficier is gegeven, is alle bewijs dat daardoor is verkregen, onrechtmatig verkregen. Dit geldt ook voor het bewijs verkregen door de doorzoeking, nu dit vruchten zijn van eerder onrechtmatig verkregen bewijs. Verdachte wordt vrijgesproken.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 56
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2010/302
NBSTRAF 2011/26
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector strafrecht

parketnummer: 03/700212-10

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 23 juli 2010

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats/datum],

wonende te [adres],

thans gedetineerd in P.I. Limburg Zuid – De Geerhorst te Sittard.

Raadsman is mr. A.A.Th.X. Vonken, advocaat te Maastricht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 23 juli 2010, waarbij de officier van justitie, de verdediging en de verdachte hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1: heroïne en cocaïne heeft vervoerd;

Feit 2: samen met anderen heroïne, cocaïne, MDMA en metamfetamine aanwezig heeft gehad;

Feit 3: samen met anderen hennep en hasjiesj aanwezig heeft gehad;

Feit 4: samen met anderen een wapen en munitie voorhanden heeft gehad.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting een kopie overgelegd van een brief van het Openbaar Ministerie aan de raadsman, waarin is uitgelegd dat hulpofficier van justitie [J.C.] gedurende een bepaalde periode, onder meer ten tijde van de aanhouding van verdachte, niet bevoegd was in deze functie. Naar de mening van de officier van justitie heeft dit geen gevolgen voor het door deze hulpofficier gegeven bevel tot onderzoek aan het lichaam of de kleding van verdachte.

3.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht verdachte integraal vrij te spreken, nu de hulpofficier van justitie ten tijde van het geven van het bevel tot onderzoek aan lichaam en kleding als bedoeld in artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering, onbevoegd was. De doorzoeking in de woning van verdachte heeft plaatsgevonden op grond van hetgeen in de kleding van verdachte is aangetroffen. Alle verdovende middelen en het wapen en de munitie zijn daardoor onrechtmatig verkregen en dienen te worden uitgesloten van het bewijs.

3.3 Het oordeel van de rechtbank

Op 13 april 2010 zagen verbalisanten [L.] en [V.] verdachte, die hen ambtshalve bekend is als verkoper van verdovende middelen, met zijn auto vertrekken bij een pand dat hen –eveneens ambtshalve– bekend is als “drugspand”. De verbalisanten volgden verdachte in een onopvallende dienstvoertuig, zagen dat hij elders contact legde met een (verder onbekend gebleven) persoon en daarna weer verder reed met zijn auto. Daarop hebben verbalisanten verdachte een stopteken gegeven, waaraan verdachte voldeed. De verbalisanten hebben verdachte aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet en hebben vervolgens een onderzoek ingesteld in het voertuig en aan de kleding van verdachte. Daarbij zijn geen verdovende middelen aangetroffen.

Diezelfde dag heeft inspecteur van politie [J.C.], tevens hulpofficier van justitie (maar naar thans blijkt op dat moment dus niet bevoegd), op het politiebureau bepaald dat verdachte aan zijn lichaam en kleding werd onderzocht. Daarbij zijn in de onderbroek van verdachte verdovende middelen aangetroffen.

Deze ontdekking was, zo blijkt uit het proces verbaal van bevindingen van de verbalisanten [H.] en [V.] d.d. 15 april 2010, de grond voor een doorzoeking in de woning van verdachte. De spoedzoeking vond plaats op 13 april 2010 en daarbij zijn grote hoeveelheden verdovende middelen, een vuurwapen en munitie aangetroffen.

De rechtbank is van oordeel dat artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering geen ruimte biedt aan een ander dan de officier van justitie of de hulpofficier van justitie om een onderzoek aan het lichaam of de kleding van een verdachte te bevelen.

Nu de hulpofficier van justitie, die in deze zaak dit bevel heeft gegeven, onbevoegd hiertoe was, is het bij verdachte aangetroffen bewijs van bezit van verdovende middelen onrechtmatig verkregen. Nu op grond van dit onrechtmatig verkregen bewijs vervolgens de spoedzoeking heeft plaatsgevonden in de woning van verdachte, waarbij al het overige bewijs voor de ten laste gelegde feiten is gevonden, dient ook dit gekwalificeerd te worden als onrechtmatig verkregen bewijs.

Al het bewijsmateriaal in deze zaak is derhalve door een onherstelbaar verzuim van vormen verkregen en dient naar het oordeel van de rechtbank te worden uitgesloten van het bewijs.

De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van alle aan hem ten laste gelegde feiten.

4 Het beslag

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen voorwerpen met de nummers 1, 2, 34, 37 en 38 verbeurd te verklaren en de nummers 3 tot en met 33, 35, 36 en 39 te onttrekken aan het verkeer.

De raadsman heeft verzocht de in beslag genomen voorwerpen met de nummers 1, 2 en 34 aan verdachte terug te geven. Voor het overige heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank overweegt als volgt.

Nu verdachte zal worden vrijgesproken van alle aan hem ten laste gelegde feiten, zal de rechtbank de verdovende middelen (nr. 3 tot en met 33, 35 en 36), de weegschaal (nr. 34), de toilettas (nr. 37) en de doos (nr. 38) onttrekken aan het verkeer op grond van het bepaalde in artikel 13a van de Opiumwet.

De rechtbank heeft bij haar beslissing deze voorwerpen als een gezamenlijkheid van voorwerpen opgevat, waarop het voorgaande van toepassing is.

Bij gelegenheid van het onderzoek naar het misdrijf waarvoor de verdachte is vervolgd, zijn een wapen en munitie (nr. 39) in beslag genomen. Zij behoren aan de verdachte toe, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Deze voorwerpen zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Uit de aard van de voorwerpen volgt dat zij kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke misdrijven. Deze voorwerpen zullen aan het verkeer worden onttrokken.

De in beslag genomen voorwerpen met de nummers 1 en 2 behoren verdachte toe en kunnen aan hem worden teruggegeven.

5 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van alle ten laste gelegde feiten;

- heft op het bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van heden;

Beslag

- verklaart aan het verkeer onttrokken de voorwerpen die op de als bijlage II aan dit vonnis gehechte beslaglijst zijn genummerd 3 tot en met 39;

- gelast de teruggave aan verdachte van de voorwerpen die op de bijlage II aan dit vonnis gehechte beslaglijst zijn genummerd 1 en 2.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.J.G. Borger, voorzitter, mr. G. Dijkshoorn-Sleebe en

mr. S.V. Pelsser, rechters, in tegenwoordigheid van mr. K. Mahovic, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 23 juli 2010.

Buiten staat

Mr. S.V. Pelsser is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 13 april 2010 in de gemeente(n) Kerkrade en/of Heerlen, in elk geval in het arrondissement Maastricht, opzettelijk heeft vervoerd althans opzettelijk aanwezig heeft gehad, ongeveer (10,10 + 10,35=) 20,45 gram, in elk geval een hoeveelheid, van een materiaal bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of ongeveer 19,58 gram, in elk geval een hoeveelheid, van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

2.

hij op of omstreeks 13 april 2010 in de gemeente Sittard-Geleen, in elk geval in het arrondissement Maastricht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad

- ongeveer (21,1 gram + 28,14 gram + 3,87 gram =) 53,11 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of

- ongeveer (30,91 gram + 15,07 gram + 49,32 gram + 29,8 gram =) 125,1 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of

- ongeveer (6 gram + 6 gram =) 12 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA en/of

- ongeveer (31,9 gram + 84,98 gram + 98,24 gram + 97,84 gram + 47,53 gram + 42,76 gram + 34 gram + 46,03 gram + 26,76 gram + 34 gram + 46,8 gram + 18,52 gram + 112,9 gram + 97,82 gram + 20,19 gram + 29,12 gram + 39,65 gram + 3,76 gram + 9,85 gram =) 922,65 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende metamfetamine, zijnde heroïne en/of cocaïne en/of MDMA en/of metamfetamine (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

3.

hij op of omstreeks 13 april 2010 in de gemeente Sittard-Geleen, in elk geval in het arrondissement Maastricht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 165 gram hasjiesj en/of ongeveer 29,3 gram hennep, in elk geval een totale hoeveelheid van meer dan 30 gram, zijnde hasjiesj en/of hennep (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

4.

hij op of omstreeks 13 april 2010 in de gemeente Sittard-Geleen, in elk geval in het arrondissement Maastricht, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

- een wapen van categorie III sub 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een pistool met de merkaanduiding CRVENA ZASTAVA en/of

- munitie van categorie III, te weten zeven kogelpatronen, kaliber 7,65mm,

voorhanden heeft gehad.

BIJLAGE II: De beslaglijst

2010043239 1 Geld Nederlands

680,- euro (IBG 13-4-2010)

2010043239 2 2.00 STK GSM

NOKIA

1781616

2010043239 3 19.58 GR Verdovende Middelen

COCAINE

2010043239 4 10.10 GR Verdovende Middelen

HEROINE

2010043239 5 10.35 GR Verdovende Middelen

HEROINE

2010043239 6 30.91 GR Verdovende Middelen

COCAINE

2010043239 7 15.07 GR Verdovende Middelen

COCAINE

2010043239 8 49.32 GR Verdovende Middelen

COCAINE

2010043239 9 29.80 GR Verdovende Middelen

COCAINE

2010043239 10 21.10 GR Verdovende Middelen

HEROINE

2010043239 11 28.14 GR Verdovende Middelen

HEROINE

2010043239 12 4.28 GR Verdovende Middelen

HEROINE

2010043239 13 6.00 GR Verdovende Middelen

XTC

2010043239 14 16.00 STK Verdovende Middelen

XTC

2010043239 15 31.90 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 16 84.98 GR Verdovende Middelen

AMGETAMINE

2010043239 17 98.24 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 18 97.84 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 19 47.53 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 20 42.76 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 21 16.34 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 22 46.03 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 23 26.76 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 24 34.00 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 25 46.80 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 26 18.52 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 27 112.90 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 28 97.82 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 29 20.19 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 30 29.12 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 31 39.65 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 32 3.76 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 33 9.85 GR Verdovende Middelen

AMFETAMINE

2010043239 34 4.00 STK Weegschaal

1781620

2010043239 35 165.00 GR Verdovende Middelen

HASHISH

2010043239 36 29.30 GR Verdovende Middelen

HENNEP

2010043239 37 1.00 STK Toilettas

1781846

2010043239 38 1.00 STK Doos

1781848

2010043239 39 1.00 STK Wapen Kl:zwart

CRVENA ZASTAVA mod.67

caliber 7.65 mm + 7 patronen in magazijn.