Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BK8341

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
06-12-2009
Datum publicatie
06-01-2010
Zaaknummer
360653 EJ VERZ 09-5887
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Meerderjarigenbewind. Verzoek bewindvoerder om machtiging en juridisch advies. Onafhankelijkheid rechter.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknr: 360653 EJ VERZ 09-5887

typ: RW

beschikking van 21 december 2009

op een verzoek van

[bewindvoerder],

kantoorhoudend te [woonplaats],

in zijn hoedanigheid van bewindvoerder over alle goederen die toebehoren en zullen toebehoren aan de rechthebbende:

[rechthebbende],

wonend /verblijvend te [woonplaats].

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Op 11 december 2009 is een verzoekschrift met bijlagen ter griffie ingekomen.

Vervolgens is beschikking bepaald op heden.

MOTIVERING

Uit het verzoekschrift en de bijlagen blijkt het volgende.

Rechthebbende is per 11 november 2009 opgenomen in Zilverlinde, een gesloten zorginstelling onder beheer van Orbis.

De aan rechthebbende in eigendom toebehorende woning, een appartement aan het adres [adres], is thans onbewoond. De bewindvoerder heeft een taxatierapport van 20 november 2009 van [taxateur] (Register Makelaar en Taxateur) overgelegd, waarin een getaxeerde onderhandse verkoopwaarde (vrij van huur en gebruik) wordt vermeld van € 82.000.00. De bewindvoerder zegt voornemens te zijn een makelaar in te schakelen om tot verkoop te geraken.

Hoewel dit niet expliciet is verzocht, begrijpt de kantonrechter dat de bewindvoerder machtiging vraagt om tot verkoop en levering van de woning over te gaan.

Gelet op de inhoud van het verzoekschrift en de ambtshalve op grond van het bewindsdossier bij de kantonrechter bekende gegevens kan worden aangenomen dat de rechthebbende niet meer terug zal (kunnen) keren in voornoemd appartement.

De kantonrechter zal derhalve machtiging verlenen om het appartementsrecht te verkopen en te leveren voor een bedrag van ten minste € 82.000,00.

De bewindvoerder vermeldt voorts - samengevat - het volgende.

De rechthebbende is op 22 april 1965 (in gemeenschap van goederen) gehuwd met de heer [ex-echtgenoot]. Het huwelijk is ontbonden op [1993]. Beiden zijn in 2004 65 jaar geworden. [ex-echtgenoot] heeft toen “poging gedaan om tot verdeling van het pensioen te komen, maar de vrouw heeft dat afgewezen”. De heer [ex-echtgenoot] heeft de bewindvoerder een echtscheidingsconvenant toegezonden waaraan hij “ruw berekend” een aanspraak ontleent op een bedrag van € 1.500,00 per jaar. De bewindvoerder vindt de tekst van het echtscheidingsconvenant evenwel niet duidelijk. Bovendien heeft [ex-echtgenoot] vijf jaar stilgezeten.

Op basis van deze feitelijke schets vraagt de bewindvoerder de kantonrechter instructie voor hetgeen hem ten opzichte van [ex-echtgenoot] te doen staat.

Voor zover dit als een verzoek opgevat dient te worden, moet hieraan voorbijgegaan worden.

De wet voorziet niet in de mogelijkheid dat de kantonrechter (of het in diens naam optredende bewindsbureau) de bewindvoerder instructies geeft of van juridisch advies voorziet ten aanzien van vragen van bewind en beheer waarin deze zelf geacht wordt handelend op te treden. Het in dezen geven van advies aan de bewindvoerder, die tevens werkzaam is als advocaat, zou bovendien op gespannen voet staan met de door de kantonrechter in acht te nemen onafhankelijkheid.

BESLISSING

Machtigt de bewindvoerder om het appartementsrecht van het appartement te [adres] te verkopen en te leveren voor een prijs van minimaal € 82.000,00.

Wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.