Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BK3474

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
04-11-2009
Datum publicatie
17-11-2009
Zaaknummer
340909 CV EXPL 09-2611
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De meegevorderde buitengerechtelijke incassokosten zullen afgewezen worden. In het logo op het briefpapier van de incassogemachtigde is immers de tekst: “uw incasso altijd gratis geregeld“ opgenomen en daaruit kan niet anders worden afgeleid dan dat geen buitengerechtelijke incassokosten zijn gemaakt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Sittard-Geleen

Vonnis d.d. 4 november 2009

Zaakno. 340909 CV EXPL 09-2611

De kantonrechter, rechtdoende inzake:

de besloten vennootschap Brombeer Media Beheer B.V.,

gevestigd en kantoorhoudend te Groningen,

eiseres,

gemachtigde: Actis Jura B.V. te Groningen,

rolgemachtigde: deurwaarder J.M.H. Beurskens te Maastricht,

t e g e n :

de besloten vennootschap Bouw Ecoforum B.V.,

gevestigd en kantoorhoudend te 6447 BW Merkelbeek, gemeente Onderbanken, aan de Belenweg 26,

gedaagde,

vertegenwoordigd door haar directeur P.J.P.M. Koster.

1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE:

Eiseres heeft bij dagvaarding van 29 juni 2009 een vordering ingesteld tegen gedaagde en heeft zich hiervoor mede beroepen op enkele aan de dagvaarding gehechte producties.

Gedaagde heeft schriftelijk geantwoord.

Eiseres heeft hierna een conclusie van repliek genomen.

Aan gedaagde is hierna een termijn verleend om een conclusie van dupliek te nemen, maar gedaagde heeft binnen die termijn niet gedupliceerd. Gedaagde heeft ook geen nieuwe termijn gevraagd.

De inhoud van de hiervoor vermelde stukken geldt als hier ingelast.

Hierna is de uitspraak van het vonnis bepaald op heden.

2. MOTIVERING VAN DE BESLISSING:

Eiseres vordert gedaagde bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot betaling aan haar van € 116,03 te vermeerderen met de wettelijke rente over

€ 77,35 vanaf 15 mei 2009 tot de dag der voldoening en gedaagde te veroordelen in de proceskosten.

Eiseres stelt daartoe dat zij in opdracht en voor rekening van gedaagde een advertentie heeft geplaatst voor de prijs van € 77,35. Op 6 februari 2009 is aan gedaagde een nota verstuurd. Die nota diende uiterlijk op 20 februari 2009 betaald te worden. Ondanks aanmaningen heeft gedaagde niet betaald. Eiseres heeft vervolgens haar vordering uit handen gegeven aan haar incassogemachtigde, die eveneens een aantal aanmaningen heeft verstuurd. De daarmee gepaard gaande kosten bedragen € 37,00. Wegens de te late betaling is gedaagde wettelijke rente verschuldigd vanaf 20 februari 2009. De rente tot en met 14 mei 2009 bedraagt € 1,68. De totale vordering bedraagt derhalve € 116,03.

Bij antwoord stelt gedaagde geen schriftelijke of anderszins geformuleerde opdracht aan eiseres te hebben verstrekt. Verder stelt gedaagde dat het onwaarschijnlijk is dat een bedrijf dat zich bezighoudt met milieu problematiek in de bouw, een advertentie plaatst in een medium als eiseres. Volgens gedaagde heeft zij ook nooit enig advertentiemateriaal aan eiseres verstrekt. Gedaagde is daarom van mening dat de vordering afgewezen moet worden.

Bij repliek stelt eiseres dat de opdracht telefonisch is gegeven en dat eiseres die opdracht schriftelijk heeft bevestigd, met de mogelijkheid om binnen vijf dagen de opdracht te annuleren. Gedaagde heeft de opdracht niet geannuleerd. De uitgave waarin de advertentie werd geplaatst betreft een brochure over Kinderboerderij Schutterspark te Brunssum. Adverteerders in dergelijke brochures dragen bij aan een maatschappelijk doel. Gedaagde heeft op 23 april 2009 telefonisch laten weten dat de nota betaald zou worden. Gedaagde heeft ook nooit eerder betwist opdracht te hebben gegeven. Eiseres volhardt bij haar vordering.

Gedaagde heeft hierna niet gedupliceerd.

Voor zover uit deze proceshouding van gedaagde nog niet moet worden afgeleid dat hij het gevoerde verweer niet langer wenst te handhaven, moet in ieder geval het door eiseres bij repliek nader gestelde als niet weersproken en vaststaand worden aangenomen.

Gedaagde heeft niet weersproken dat zij de opdracht tot plaatsing van de advertentie telefonisch heeft gegeven en dat zij niet binnen 5 dagen na bevestiging daarvan de opdracht heeft geannuleerd. Gedaagde heeft evenmin weersproken dat zij op 23 april 2009 telefonisch zou hebben meegedeeld de nota te betalen.

Gelet op het vorenstaande zal de vordering als onvoldoende weersproken worden toegewezen. Dat brengt met zich dat de meegevorderde rente eveneens zal worden toegewezen.

De meegevorderde buitengerechtelijke incassokosten zullen afgewezen worden. In het logo op het briefpapier van de incassogemachtigde is immers de tekst: “uw incasso altijd gratis geregeld“ opgenomen en daaruit kan niet anders worden afgeleid dan dat geen buitengerechtelijke incassokosten zijn gemaakt.

Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal gedaagde worden veroordeeld in de aan de zijde van eiseres gerezen proceskosten zoals hierna zal worden bepaald.

DE BESLISSING:

Veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen bewijs van kwijting te betalen een bedrag van

€ 79,03 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 77,35 vanaf 15 mei 2009 tot de dag der voldoening.

Veroordeelt gedaagde in de proceskosten, deze tot de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van eiseres begroot op € 233,25, waarin begrepen een bedrag van € 60,00 voor salaris en noodzakelijke verschotten van haar gemachtigde.

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Groen, kantonrechter en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

Typ: FL

Coll.: